Just nu i M3-nätverket
Jump to content

stoppa bildspel och visa valt element.


happyfejs

Recommended Posts

Har varit lite lat då jag inte är jättehemma på javascript än och använt ett script jag hittade på nätet för att skapa ett "bildspel". Bildspelet funkar kanon men nu vill jag ha in siffror eller liknande över bildspelet som man ska kunna klicka på för att komma till en specifik bild och där också pausa. Jag fattar i stort sett vad koden gör överallt, ingen egentligen konstig kod. Dock förstår jag inte hur jag ska implementera det jag precis beskrivit?

 

Koden ser idag ut så här

i indexfilen

<script type="text/javascript">
$(document).ready(
	function(){
		$('#offerArticle').innerfade({
			animationtype: 'fade',
			speed: 750,
			timeout: 5000,
			type: 'sequence'
		});
	}
);
</script>

 

Javascript filen

/* =========================================================

// jquery.innerfade.js

// Datum: 2008-02-14
// Firma: Medienfreunde Hofmann & Baldes GbR
// Author: Torsten Baldes
// Mail: t.baldes@medienfreunde.com
// Web: http://medienfreunde.com

// based on the work of Matt Oakes http://portfolio.gizone.co.uk/applications/slideshow/
// and Ralf S. Engelschall http://trainofthoughts.org/

*
* <ul id="news"> 
*   <li>content 1</li>
*   <li>content 2</li>
*   <li>content 3</li>
* </ul>
* 
* $('#news').innerfade({ 
*	 animationtype: Type of animation 'fade' or 'slide' (Default: 'fade'), 
*	 speed: Fading-/Sliding-Speed in milliseconds or keywords (slow, normal or fast) (Default: 'normal'), 
*	 timeout: Time between the fades in milliseconds (Default: '2000'), 
*	 type: Type of slideshow: 'sequence', 'random' or 'random_start' (Default: 'sequence'), 
* 		containerheight: Height of the containing element in any css-height-value (Default: 'auto'),
*	 runningclass: CSS-Class which the container get’s applied (Default: 'innerfade'),
*	 children: optional children selector (Default: null)
* }); 
*

// ========================================================= */


(function($) {

  $.fn.innerfade = function(options) {
    return this.each(function() {  
      $.innerfade(this, options);
    });
  };

  $.innerfade = function(container, options) {
    var settings = {
    	'animationtype':  'fade',
      'speed':      'normal',
      'type':       'sequence',
      'timeout':     2000,
      'containerheight': 'auto',
      'runningclass':   'innerfade',
      'children':     null
    };
    if (options)
      $.extend(settings, options);
    if (settings.children === null)
      var elements = $(container).children();
    else
      var elements = $(container).children(settings.children);
    if (elements.length > 1) {
      $(container).css('position', 'relative').css('height', settings.containerheight).addClass(settings.runningclass);
      for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
        $(elements[i]).css('z-index', String(elements.length-i)).css('position', 'absolute').hide();
      };
      if (settings.type == "sequence") {
        setTimeout(function() {
          $.innerfade.next(elements, settings, 1, 0);
        }, settings.timeout);
        $(elements[0]).show();
      } else if (settings.type == "random") {
      		var last = Math.floor ( Math.random () * ( elements.length ) );
        setTimeout(function() {
          do { 
											current = Math.floor ( Math.random ( ) * ( elements.length ) );
									} while (last == current );       
									$.innerfade.next(elements, settings, current, last);
        }, settings.timeout);
        $(elements[last]).show();
					} else if ( settings.type == 'random_start' ) {
							settings.type = 'sequence';
							var current = Math.floor ( Math.random () * ( elements.length ) );
							setTimeout(function(){
								$.innerfade.next(elements, settings, (current + 1) % elements.length, current);
							}, settings.timeout);
							$(elements[current]).show();
					}	else {
						alert('Innerfade-Type must either be \'sequence\', \'random\' or \'random_start\'');
					}
			}
  };

  $.innerfade.next = function(elements, settings, current, last) {
    if (settings.animationtype == 'slide') {
      $(elements[last]).slideUp(settings.speed);
      $(elements[current]).slideDown(settings.speed);
    } else if (settings.animationtype == 'fade') {
      $(elements[last]).fadeOut(settings.speed);
      $(elements[current]).fadeIn(settings.speed, function() {
						removeFilter($(this)[0]);
					});
    } else
      alert('Innerfade-animationtype must either be \'slide\' or \'fade\'');
    if (settings.type == "sequence") {
      if ((current + 1) < elements.length) {
        current = current + 1;
        last = current - 1;
      } else {
        current = 0;
        last = elements.length - 1;
      }
    } else if (settings.type == "random") {
      last = current;
      while (current == last)
        current = Math.floor(Math.random() * elements.length);
    } else
      alert('Innerfade-Type must either be \'sequence\', \'random\' or \'random_start\'');
    setTimeout((function() {
      $.innerfade.next(elements, settings, current, last);
    }), settings.timeout);
  };

})(jQuery);

// **** remove Opacity-Filter in ie ****
function removeFilter(element) {
if(element.style.removeAttribute){
	element.style.removeAttribute('filter');
}
}

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...