Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Otroligt seg dator


Jeooe

Recommended Posts

Hej, nu har jag fått problem med min laptop igen.

 

Den är för det första otroligt seg med att starta upp och komma igång, även fast jag har tagit bort många program som sattes igång under uppstart.

Jag har även försökt rensa den, avinstallerat och raderat osv.

Nu har den även blivit otroligt seg i surfning med, det tar flera minuter att ladda en sida osv.

När jag tittar på film får jag ljud, men bilden hinner inte med.

Det här är bara exempel på vad min laptop gör...

 

Jag har sökt med antivirus program, men den hittar inget varken snabbscanning eller fullständig scanning av systemet.

 

Vad ska jag göra med den?

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Om något antivirus- eller antispionprogram har hittat något skadligt så klistra in en logg där det framgår vad som har hittats och vilka filer och mappar som är inblandade.

 

Vi kan börja med en DDS!

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

MatsH

Link to comment
Share on other sites

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Eko at 22:47:15,04 on 2010-05-24

Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_20

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.1977.1226 [GMT 2:00]

 

AV: ESET NOD32 Antivirus 4.0 *On-access scanning enabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.lth.se/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: FoxyTunes Toolbar Helper: {784d8fbc-4165-4d88-90fb-62907acdd045} - c:\program files\foxytunes\forinternetexplorer\components\ie\FoxyTunesForIE.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: FoxyTunes Toolbar: {1d1901c3-f72a-46f3-9dbb-0aaa0deef6df} - c:\program files\foxytunes\forinternetexplorer\components\ie\FoxyTunesForIE.dll

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [MSMSGS] "c:\program files\messenger\msmsgs.exe" /background

uRun: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "c:\program files\common files\nero\lib\NMBgMonitor.exe"

uRun: [uTorrent] "c:\program files\utorrent\uTorrent.exe"

uRun: [msnmsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

mRun: [soundMAXPnP] c:\program files\analog devices\core\smax4pnp.exe

mRun: [soundMAX] c:\program files\analog devices\soundmax\Smax4.exe /tray

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [iAAnotif] c:\program files\intel\intel matrix storage manager\iaanotif.exe

mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe

mRun: [QlbCtrl.exe] c:\program files\hewlett-packard\hp quick launch buttons\QlbCtrl.exe /Start

mRun: [Cpqset] c:\program files\hewlett-packard\default settings\cpqset.exe

mRun: [PDF Complete] c:\program files\pdf complete\pdfsty.exe

mRun: [hpWirelessAssistant] c:\program files\hewlett-packard\hp wireless assistant\HPWAMain.exe

mRun: [broadcom Wireless Manager UI] c:\windows\system32\WLTRAY.exe

mRun: [WatchDog] c:\program files\intervideo\dvd check\DVDCheck.exe

mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe

mRun: [<NO NAME>]

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

mRun: [unlockerAssistant] "c:\program files\unlocker\UnlockerAssistant.exe"

mRun: [NeroFilterCheck] c:\program files\common files\nero\lib\NeroCheck.exe

mRun: [NBKeyScan] "c:\program files\nero\nero8\nero backitup\NBKeyScan.exe"

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~3\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Skicka till &Bluetooth-enhet... - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: Skicka till Bluetooth - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm

IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~3\office12\REFIEBAR.DLL

DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} - hxxp://www.systemrequirementslab.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1248680902171

DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - hxxp://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

SEH: Windows Desktop Search Namespace Manager: {56f9679e-7826-4c84-81f3-532071a8bcc5} - c:\program files\windows desktop search\MSNLNamespaceMgr.dll

LSA: Notification Packages = scecli scecli

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\docume~1\eko\applic~1\mozilla\firefox\profiles\8zoisqgd.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.lth.se/

FF - component: c:\documents and settings\eko\application data\mozilla\firefox\profiles\8zoisqgd.default\extensions\{463f6ca5-ee3c-4be1-b7e6-7fee11953374}\platform\winnt\components\FoxyTunes.dll

FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R? MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy

R? RoxMediaDB10;RoxMediaDB10

R? WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver

R? WinRM;Windows Remote Management (WS-Management)

S? Com4QLBEx;Com4QLBEx

S? ehdrv;ehdrv

S? ekrn;ESET Service

S? epfwtdir;epfwtdir

S? pdfcDispatcher;PDF Document Manager

S? SFAUDIO;Sonic Focus DSP Driver

S? WDDMService;WD SmartWare Drive Manager

S? WDSmartWareBackgroundService;WD SmartWare Background Service

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-05-19 09:03:18 0 d--h--w- c:\program files\InstallJammer Registry

2010-05-19 09:02:35 0 d-----w- c:\program files\Dautafelet

2010-05-14 17:53:34 21504 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\hidserv.dll

2010-05-14 17:53:34 21504 ----a-w- c:\windows\system32\hidserv.dll

2010-05-05 22:00:24 0 d-----w- c:\program files\iPod

2010-04-28 07:05:23 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-04-25 14:53:58 323624 ----a-w- c:\windows\system32\wiaaut.dll

 

==================== Find3M ====================

 

2010-04-12 15:29:19 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-04-08 11:20:02 91424 ----a-w- c:\windows\system32\dnssd.dll

2010-04-08 11:20:02 107808 ----a-w- c:\windows\system32\dns-sd.exe

2010-03-29 22:46:30 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-03-29 22:45:52 20824 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-03-10 06:15:52 420352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-02-25 06:24:37 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

 

============= FINISH: 22:50:57,92 ===============

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Hur mycket RAM-minne är det i datorn,

Vad har stängts av, tjänster?

Har du följt någon guide för att stänga av tjänster?

 

Du har fortfarande 23 program i uppstarten,

av vilka 13 kan stängas ned.

SoundMAX behövs ej

IAAnotif valfritt

Cpqset behövs ej

WatchDog behövs ej

HP Software Update behövs ej

[<NO NAME>] Kontrollera och stäng av

SunJavaUpdateSched valfri, kan du kontrollera mot http://www.java.com/sv/ med jämna intervall

KernelFaultCheck behövs ej

UnlockerAssistant valfritt

NeroFilterCheck valfritt

NBKeyScan behövs ej

QuickTime Task behövs ej

iTunesHelper behövs ej

 

Åtgärda listan så får vi se om det hjälper lite grann.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Jag scannade datorn och den hittade sex skadliga filer som jag tog bort och så tog jag bort ännu fler uppstartsprogram. Datorn verkar vara lite snabbare nu, men får se hur länge det håller i sig. Tack i alla fall!

Link to comment
Share on other sites

Hej,

har du en logg på de filerna, så att vi får se vilken typ av Malware som hittats

i din dator.

Kan du då också köra en DDS till?

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Nej, men det var kul så länge det varade. Datorn är fortfarande lika seg

 

Tråkigt att höra.

Har du loggarna från rensningen, och om möjligt en DDS igen?

Mvh

Mats

Link to comment
Share on other sites

Jag har ingen logg från rensningen men filerna som programmet hittade och sattes i karantän var:

C:\Documents and Settings\Eko\Cookies\eko@apmebf[2].txt

C:\Documents and Settings\Eko\Cookies\eko@atdmt[2].txt

C:\Documents and Settings\Eko\Cookies\eko@doubleclick[1].txt

C:\Documents and Settings\Eko\Cookies\eko@fastclick[2].txt

C:\Documents and Settings\Eko\Cookies\eko@mediaplex[2].txt

C:\Documents and Settings\Eko\Cookies\eko@tribalfusion[1].txt

 

DDS loggen:

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Eko at 13:21:19,57 on 2010-05-25

Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_20

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.1977.1038 [GMT 2:00]

 

AV: ESET NOD32 Antivirus 4.0 *On-access scanning enabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMStatus.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program Files\PDF Complete\pdfsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe

C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWareBackgroundService.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Documents and Settings\Eko\Desktop\dds.scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.lth.se/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: FoxyTunes Toolbar Helper: {784d8fbc-4165-4d88-90fb-62907acdd045} - c:\program files\foxytunes\forinternetexplorer\components\ie\FoxyTunesForIE.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: FoxyTunes Toolbar: {1d1901c3-f72a-46f3-9dbb-0aaa0deef6df} - c:\program files\foxytunes\forinternetexplorer\components\ie\FoxyTunesForIE.dll

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [MSMSGS] "c:\program files\messenger\msmsgs.exe" /background

uRun: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "c:\program files\common files\nero\lib\NMBgMonitor.exe"

uRun: [msnmsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [sUPERAntiSpyware] c:\program files\superantispyware\SUPERAntiSpyware.exe

uRun: [uTorrent] "c:\program files\utorrent\uTorrent.exe"

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [iAAnotif] c:\program files\intel\intel matrix storage manager\iaanotif.exe

mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe

mRun: [QlbCtrl.exe] c:\program files\hewlett-packard\hp quick launch buttons\QlbCtrl.exe /Start

mRun: [PDF Complete] c:\program files\pdf complete\pdfsty.exe

mRun: [hpWirelessAssistant] c:\program files\hewlett-packard\hp wireless assistant\HPWAMain.exe

mRun: [broadcom Wireless Manager UI] c:\windows\system32\WLTRAY.exe

mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

mRun: [<NO NAME>]

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [NBKeyScan] "c:\program files\nero\nero8\nero backitup\NBKeyScan.exe"

mRun: [WatchDog] c:\program files\intervideo\dvd check\DVDCheck.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\bttray.lnk - c:\program files\widcomm\bluetooth software\BTTray.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\dvdche~1.lnk - c:\program files\intervideo\dvd check\DVDCheck.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\wddmst~1.lnk - c:\program files\western digital\wd smartware\wd drive manager\WDDMStatus.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\window~1.lnk - c:\program files\windows desktop search\WindowsSearch.exe

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~3\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Skicka till &Bluetooth-enhet... - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: Skicka till Bluetooth - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm

IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~3\office12\REFIEBAR.DLL

DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} - hxxp://www.systemrequirementslab.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1248680902171

DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - hxxp://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

Notify: !SASWinLogon - c:\program files\superantispyware\SASWINLO.DLL

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

SEH: Windows Desktop Search Namespace Manager: {56f9679e-7826-4c84-81f3-532071a8bcc5} - c:\program files\windows desktop search\MSNLNamespaceMgr.dll

SEH: SABShellExecuteHook Class: {5ae067d3-9afb-48e0-853a-ebb7f4a000da} - c:\program files\superantispyware\SASSEH.DLL

LSA: Notification Packages = scecli scecli

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\docume~1\eko\applic~1\mozilla\firefox\profiles\8zoisqgd.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.lth.se/

FF - component: c:\documents and settings\eko\application data\mozilla\firefox\profiles\8zoisqgd.default\extensions\{463f6ca5-ee3c-4be1-b7e6-7fee11953374}\platform\winnt\components\FoxyTunes.dll

FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2009-5-14 107256]

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2009-5-14 94360]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-05-25 07:52:28 0 d-----w- c:\docume~1\eko\applic~1\SUPERAntiSpyware.com

2010-05-25 07:52:28 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\SUPERAntiSpyware.com

2010-05-25 07:50:16 0 d-----w- c:\program files\SUPERAntiSpyware

2010-05-19 09:03:18 0 d--h--w- c:\program files\InstallJammer Registry

2010-05-19 09:02:35 0 d-----w- c:\program files\Dautafelet

2010-05-14 17:53:34 21504 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\hidserv.dll

2010-05-14 17:53:34 21504 ----a-w- c:\windows\system32\hidserv.dll

2010-05-05 22:00:24 0 d-----w- c:\program files\iPod

2010-04-28 07:05:23 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-04-25 14:53:58 323624 ----a-w- c:\windows\system32\wiaaut.dll

 

==================== Find3M ====================

 

2010-04-12 15:29:19 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-04-08 11:20:02 91424 ----a-w- c:\windows\system32\dnssd.dll

2010-04-08 11:20:02 107808 ----a-w- c:\windows\system32\dns-sd.exe

2010-03-29 22:46:30 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-03-29 22:45:52 20824 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-03-10 06:15:52 420352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-02-25 06:24:37 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

 

============= FINISH: 13:34:30,26 ===============

Link to comment
Share on other sites

Hur gammal är datorn?

Som Mats skrev:

Hur mycket RAM-minne är det i datorn,

Vad har stängts av, tjänster?

Har du följt någon guide för att stänga av tjänster?

Link to comment
Share on other sites

Datorn fick jag i höstas, så så gammal är den inte. Den har 1,9 GB RAM. Jag förstår inte riktigt frågan med att stänga av tjänster?

Link to comment
Share on other sites

Du skrev förut:

även fast jag har tagit bort många program som sattes igång under uppstart.
Hur har du gjort det? Har du använt msconfig - Autostart eller något annat?

 

Gör en snabbtest av hårddisken med HD Tune. Bifoga helst en skärmdump av fliken Benchmark och berätta om det är något som inte står som okej på fliken Health.

Link to comment
Share on other sites

Jag använde mig av CCleaner, så jag avaktiverade bara de programmen som startar vid uppstart.

93556872.png

Vid fliken health är allt okej. Kan det vara så att något har gått sönder i datorn så jag måste skicka in den?

Link to comment
Share on other sites

Det ser ut att vara något problem med hårddisken. CPU Usage i bilden ska ligga mycket lägre, typ under 10%, om allt fungerar som det ska liksom de olika hastigheterna ska vara högre på en så ny hårddisk.

 

Testa hårddisken med det testprogram "Drive Fitness Test" som Hitachi har gjort. Du bränner "CD Image" på en CD-skiva som du startar datorn från. Läs "Drive Fitness Test User's Guide" för anvisningar.

Link to comment
Share on other sites

Jag har inga cd-skivor hemma, och det går tydligen inte att bränna med dvd-skivor har försökt två gånger

Link to comment
Share on other sites

Hej

 

Jag har ibland vid besök fått låna en bärbar Delldator (D800).Första gången var den minst sagt slö.

Med PCWizard 2010 startad men minimerad kunde jag i rutan uppe i högra hörnet konstatera att processorn ej varvade upp utan låg hela tiden på sin lägsta hastighet.

 

Orsaken visade sig vara kylfläkten.När jag tog bort fläkten och skakade på den så ramlade nåt ur den.

 

Sedan har datorn fungerat som den ska.

 

Kanske ide att testa med PCwizard och kontrollera att processorn fungerar som den ska.99% kan eventuellt indikera att processorn ej varvar upp allt efter belastningen.

 

LARSAS

 

Vad är det för dator?

Link to comment
Share on other sites

Det är en laptop av märket HP och modellen heter 6730s.

 

När jag har PCWizard minimerad står det:

CPU: 1662 MHz

CPU Temp: 46 C

Core #1 Load: ca 74 - 100 %

Core £2 Load: ca 76 - 100 %

 

Vad betyder det då?

Link to comment
Share on other sites

Jag har inga cd-skivor hemma, och det går tydligen inte att bränna med dvd-skivor har försökt två gånger

Hur har du gjort och på vilket sätt går det inte? Får du något felmeddelande?

Link to comment
Share on other sites

Hur har du gjort och på vilket sätt går det inte? Får du något felmeddelande?

 

Jag använde mig av Nero som jag alltid gör när jag ska bränna, sen valde jag att bränna en image och det verkade gå bra tills precis i slutet av bränningen då det kommer upp error, och att bränningen gått fel och har avbrutits. Det går ju tyvärr inte mounta den heller

Link to comment
Share on other sites

Pröva med ett annat brännarprogram, t ex ISO Recorder med instruktioner.

 

Eller har du möjlighet att bränna skivan på en annan dator?

 

Går inte med det här programmet heller, säger att det är fel på mina skivor, men det har ju alltid funkat innan! Har ingen möjlighet att bränna på annan dator.

Lämnar nog in datorn imorgon istället

Link to comment
Share on other sites

Okej, det gör du rätt i för det ska ju inte vara fel på en så ny dator. Det skadar inte att visa dem resultatet från HD Tune.

Link to comment
Share on other sites

CPU: 1662 MHz

CPU Temp: 46 C

Core #1 Load: ca 74 - 100 %

Core £2 Load: ca 76 - 100 %

 

Vad betyder det då?

 

Datorn har inte det felet som hos min lånade dator.

 

Om 1667GHz är den högsta hasigheten vet jag inte.Datorn har ju funnits med olika processorer .Den snabbaste 2,2 GHz .PCwizard kan ge besked.

 

Load på 74-100% hos en overksam,EJ nystartad dator är skumt.Något belastar datorn.Det kan kanske också förklara de 99 procenten i CPU Usage.

 

CPU usagevärdet som redovisas av HDTune påverkas av annan samtidig aktivitet.(Har testat)Dessutom sätts procenten i relation till processorns kapacitet vid respektive hastighet.

 

LARSAS

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...