Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Trojan/er i XP


Noerdman

Recommended Posts

Hjälp, vill npgon hjälpa mig? Nu har jag fått trojaner i burken.AVG hittar en trojan efter omstart. Malwarebytes också. Har tagit bort båda men dom återkommer efter omstart. Har kört hijack this och här är loggen:

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:17:22, on 2010-05-01

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

C:\WINDOWS\Philips\SPC220NC\Monitor.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Philips\Philips SPC220NC Webcam\TrayMin220.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\Philips\SPC220NC\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [perfcic32] C:\WINDOWS\System32\perfcic.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [hoaveo] C:\Documents and Settings\Vanja\hoaveo.exe

O4 - HKCU\..\Run: [cooquow] C:\Documents and Settings\Vanja\cooquow.exe

O4 - HKCU\..\Run: [paetog] C:\Documents and Settings\Vanja\paetog.exe

O4 - HKCU\..\Run: [faenol] C:\Documents and Settings\Vanja\faenol.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: ATI Tray Tools.lnk = C:\Program Files\Radeon Omega Drivers\v4.8.442\ATI Tray Tools\atitray.exe

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ?

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: TrayMin220.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {3195CF7C-E9E2-49B2-8B61-14F285298E1C} (Access Client web loader) - https://inloggning.stenungsund.se/wa/AccessClientLoader.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1226204460203

O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15106/CTPID.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: fokaub.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: SmartTrust Smart Card Server (Smartscaps) - SmartTrust - C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

 

--

End of file - 8286 bytes

Link to comment
Share on other sites

Kan du klistra in loggar från AVG och MBAM där det framgår vilken fil som är skadlig, i vilken mapp den finns och vilken typ av skadlighet det gäller?

I MBAM hittar du gamla loggar på fliken Loggar.

 

DDS visar mer än HijackThis så jag önskar att du kör det programmet också. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

Link to comment
Share on other sites

Klistrar in loggarna här så det blir lätt att gå tillbaka och läsa dem senare.

Var snäll och bifoga Attach-loggen utan att zippa den. Jag blir glad om jag slipper ladda ner och packa upp filer. Återkommer när jag har gått igenom DDS-loggen.

 

AVG:

"C:\System Volume Information\_restore{6CA9385B-3593-42FB-A8D3-ECC513208A75}\RP551\A0050346.exe";"Trojan horse Dropper.VB.DDS";"Moved to Virus Vault"

"C:\Documents and Settings\Vanja\vonkda.exe";"Trojan horse Dropper.VB.DDS";"Moved to Virus Vault"

 

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

www.malwarebytes.org

Databasversion: 4052

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 6.0.2900.5512

 

2010-05-01 22:31:58

mbam-log-2010-05-01 (22-31-58).txt

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\VB and VBA Program Settings\tm (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

 

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Vanja at 9:50:07,92 on 2010-05-02

Internet Explorer: 6.0.2900.5512 BrowserJavaVersion: 1.6.0_20

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2559.1721 [GMT 2:00]

 

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

C:\WINDOWS\Philips\SPC220NC\Monitor.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

\lauejab.exe

svchost.exe

C:\Program Files\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Philips\Philips SPC220NC Webcam\TrayMin220.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Vanja\My Documents\Hämtade filer\dds.scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.google.se/

uURLSearchHooks: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg9\avgssie.dll

BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\progra~1\spybot~1\SDHelper.dll

BHO: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: AVG Security Toolbar: {ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

TB: {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - No File

EB: {32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478} - No File

uRun: [TomTomHOME.exe] "c:\program files\tomtom home 2\TomTomHOMERunner.exe"

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

uRun: [hoaveo] c:\documents and settings\vanja\hoaveo.exe

uRun: [cooquow] c:\documents and settings\vanja\cooquow.exe

uRun: [paetog] c:\documents and settings\vanja\paetog.exe

uRun: [faenol] c:\documents and settings\vanja\faenol.exe

uRun: [lauejab] c:\documents and settings\vanja\lauejab.exe

mRun: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

mRun: [VirtualCloneDrive] "c:\program files\elaborate bytes\virtualclonedrive\VCDDaemon.exe" /s

mRun: [Monitor] c:\windows\philips\spc220nc\Monitor.exe

mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe

mRun: [WinampAgent] "c:\program files\winamp\winampa.exe"

mRun: [startCCC] "c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [perfcic32] c:\windows\system32\perfcic.exe

mRun: [Ad-Watch] c:\program files\lavasoft\ad-aware\AAWTray.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [AVG9_TRAY] c:\progra~1\avg\avg9\avgtray.exe

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\vanja\startm~1\programs\startup\atitra~1.lnk - c:\program files\radeon omega drivers\v4.8.442\ati tray tools\atitray.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\certif~1.lnk - c:\program files\smarttrust\smarttrust personal\csp\SmartCertmover.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\personal.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\traymi~1.lnk - c:\program files\philips\philips spc220nc webcam\TrayMin220.exe

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL

IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\progra~1\spybot~1\SDHelper.dll

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\java\classes\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\java\classes\xmldso.cab

DPF: {3195CF7C-E9E2-49B2-8B61-14F285298E1C} - hxxps://inloggning.stenungsund.se/wa/AccessClientLoader.cab

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1226204460203

DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} - hxxp://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} - hxxp://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15106/CTPID.cab

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg9\avgpp.dll

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Notify: AtiExtEvent - Ati2evxx.dll

Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll

AppInit_DLLs: fokaub.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

LSA: Authentication Packages = msv1_0 c:\windows\system32\pmnoOfgF

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\docume~1\vanja\applic~1\mozilla\firefox\profiles\eb7nbh3j.default\

FF - component: c:\documents and settings\vanja\application data\mozilla\firefox\profiles\eb7nbh3j.default\extensions\{0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}\components\WinampTBPlayer.dll

FF - component: c:\program files\avg\avg9\firefox\components\avgssff.dll

FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0012-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-1-31 64160]

R1 atitray;atitray;c:\program files\radeon omega drivers\v4.8.442\ati tray tools\atitray.sys [2008-11-9 17952]

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2008-12-11 216200]

R1 AvgMfx86;AVG On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2008-12-11 29512]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-3-30 242896]

R1 waclient;Portwise Access Client Driver;c:\windows\system32\drivers\waclient.sys [2009-1-23 39552]

R2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files\adobe\photoshop elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2008-9-16 169312]

R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2010-3-17 308064]

R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\lavasoft\ad-aware\AAWService.exe [2009-1-18 1029456]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\tomtom home 2\TomTomHOMEService.exe [2009-11-13 92008]

R3 SPC220NC;Philips SPC220NC Webcam;c:\windows\system32\drivers\SPC220NC.SYS [2008-11-10 507136]

 

=============== Created Last 30 ================

 

 

==================== Find3M ====================

 

2010-04-29 13:39:38 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-04-29 13:39:26 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-04-21 15:03:11 242896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2010-03-17 07:46:14 12464 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2010-03-17 07:45:42 216200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2010-03-09 11:09:18 430080 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-02-26 05:43:57 667136 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-02-26 05:43:54 81920 ------w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2010-02-16 14:08:49 2146304 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2010-02-16 13:25:04 2024448 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2010-02-12 04:33:11 100864 ----a-w- c:\windows\system32\6to4svc.dll

 

============= FINISH: 9:50:58,56 ===============

Link to comment
Share on other sites

Uppdatera MBAM och gör en ny snabbskanning.

 

Spara ComboFix på Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Link to comment
Share on other sites

Brynäsarn

Jag ser i DDS-loggen att det finns en del gamla java-versioner med

säkerhetshål i datorn,avinstallera dem i Kontrollpanelen Lägg till eller ta

bort program.

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag kört Combofix och här är loggen. Är burken frisk nu?

 

ComboFix 10-05-01.04 - Vanja 2010-05-02 14:24:59.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2559.1916 [GMT 2:00]

Körs från: c:\documents and settings\Vanja\My Documents\koll\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

c:\program files\WindowsUpdate

c:\windows\eSellerateEngine.dll

c:\windows\system32\Data

c:\windows\system32\Thumbs.db

 

.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2010-04-02 till 2010-05-02 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

2010-05-02 11:35 . 2009-10-16 11:12 1119488 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVG Security Toolbar\IEToolbar.dll

2010-05-02 08:21 . 2010-05-02 08:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vanja\Local Settings\Application Data\WinZip

2010-05-02 08:20 . 2010-05-02 08:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\WinZip

2010-05-01 21:15 . 2010-05-01 21:15 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Vanja\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-05-01 21:15 . 2010-05-01 21:15 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-04-27 15:58 . 2010-01-22 11:11 62800 ----a-w- c:\documents and settings\Vanja\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\eb7nbh3j.default\extensions\{0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}\components\WinampTBPlayer.dll

2010-04-21 15:03 . 2010-04-21 15:03 242696 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgtdix.sys

2010-04-21 15:02 . 2010-04-21 15:02 1689952 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgupd.dll

2010-04-20 20:38 . 2010-02-12 10:03 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-04-19 04:12 . 2010-04-12 15:29 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-04-08 07:36 . 2010-04-08 07:36 4255072 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgcorex.dll

2010-04-07 11:46 . 2010-04-07 11:46 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime

2010-04-07 11:46 . 2010-04-07 11:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-05-02 11:43 . 2008-11-09 08:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vanja\Application Data\Skype

2010-05-02 11:43 . 2008-11-09 08:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vanja\Application Data\skypePM

2010-05-02 10:34 . 2008-11-10 04:57 -------- d-----w- c:\program files\Java

2010-05-02 10:34 . 2008-11-10 04:56 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2010-05-02 10:25 . 2008-12-14 13:38 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-05-01 20:09 . 2009-07-26 19:45 6153352 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam-setup.exe

2010-05-01 16:47 . 2008-12-14 11:22 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy

2010-05-01 09:00 . 2008-11-15 17:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Vanja\Application Data\uTorrent

2010-05-01 07:12 . 2008-11-15 17:39 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2010-04-29 13:39 . 2008-12-14 13:38 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-04-29 13:39 . 2008-12-14 13:38 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-04-21 15:03 . 2009-03-30 14:19 242896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2010-03-30 21:18 . 2010-03-30 21:18 503808 ----a-w- c:\documents and settings\Vanja\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\54\1a209876-103ac007-n\msvcp71.dll

2010-03-30 21:18 . 2010-03-30 21:18 499712 ----a-w- c:\documents and settings\Vanja\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\54\1a209876-103ac007-n\jmc.dll

2010-03-30 21:18 . 2010-03-30 21:18 348160 ----a-w- c:\documents and settings\Vanja\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\54\1a209876-103ac007-n\msvcr71.dll

2010-03-30 21:18 . 2010-03-30 21:18 61440 ----a-w- c:\documents and settings\Vanja\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\17\6d0ad391-1863ef36-n\decora-sse.dll

2010-03-30 21:18 . 2010-03-30 21:18 12800 ----a-w- c:\documents and settings\Vanja\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\17\6d0ad391-1863ef36-n\decora-d3d.dll

2010-03-17 07:46 . 2010-03-17 07:46 12464 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2010-03-17 07:46 . 2008-12-11 09:23 29512 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys

2010-03-17 07:45 . 2008-12-11 09:23 216200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2010-03-09 11:09 . 2002-08-29 02:41 430080 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-02-26 05:43 . 2006-06-23 10:33 667136 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-02-26 05:43 . 2004-08-04 07:56 81920 ------w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2010-02-24 13:11 . 2002-08-29 00:59 455680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2010-02-16 14:08 . 2002-08-29 00:04 2146304 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2010-02-16 13:25 . 2002-08-29 01:04 2024448 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2010-02-12 04:33 . 2006-08-16 12:14 100864 ----a-w- c:\windows\system32\6to4svc.dll

2010-02-11 12:02 . 2002-08-29 00:37 226880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip6.sys

.

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}"= "c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-10-16 1119488]

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c}]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]

2009-10-16 11:12 1119488 ----a-w- c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-10-16 1119488]

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-10-16 1119488]

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2009-11-13 247144]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-10-18 204288]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"P17Helper"="P17.dll" [2005-05-03 64512]

"VirtualCloneDrive"="c:\program files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" [2008-06-29 52168]

"Monitor"="c:\windows\Philips\SPC220NC\Monitor.exe" [2006-11-03 319488]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2008-08-01 61440]

"Ad-Watch"="c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe" [2010-03-06 524632]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-04-04 36272]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-03-24 952768]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-03-17 421888]

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

 

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

Certificate Mover.lnk - c:\program files\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe [2009-3-30 126976]

Personal.lnk - c:\program files\Personal\bin\Personal.exe [2009-4-15 939536]

TrayMin220.lnk - c:\program files\Philips\Philips SPC220NC Webcam\TrayMin220.exe [2008-11-10 278528]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2010-03-17 07:46 12464 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]

@="Service"

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG9\\avgupd.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG9\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\Nero\\Nero 7\\Nero Home\\NeroHome.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"13526:TCP"= 13526:TCP:BitComet 13526 TCP

"13526:UDP"= 13526:UDP:BitComet 13526 UDP

 

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-01-31 64160]

R1 atitray;atitray;c:\program files\Radeon Omega Drivers\v4.8.442\ATI Tray Tools\atitray.sys [2008-11-09 17952]

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2008-12-11 216200]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-03-30 242896]

R1 waclient;Portwise Access Client Driver;c:\windows\system32\drivers\waclient.sys [2009-01-23 39552]

R2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2008-09-16 169312]

R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe [2010-03-17 308064]

R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [2009-01-18 1029456]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2009-11-13 92008]

R3 SPC220NC;Philips SPC220NC Webcam;c:\windows\system32\drivers\SPC220NC.SYS [2008-11-10 507136]

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

 

2010-05-01 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-01-18 08:16]

 

2010-04-07 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.se/

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\Java\classes\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

DPF: {3195CF7C-E9E2-49B2-8B61-14F285298E1C} - hxxps://inloggning.stenungsund.se/wa/AccessClientLoader.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Vanja\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\eb7nbh3j.default\

FF - component: c:\documents and settings\Vanja\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\eb7nbh3j.default\extensions\{0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}\components\WinampTBPlayer.dll

FF - component: c:\program files\AVG\AVG9\Firefox\components\avgssff.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\Personal\bin\np_prsnl.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

 

---- FIREFOX POLICY ----

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

.

- - - - FÖRÄLDRALÖSA POSTER SOM TAGITS BORT - - - -

 

HKCU-Run-hoaveo - c:\documents and settings\Vanja\hoaveo.exe

HKCU-Run-cooquow - c:\documents and settings\Vanja\cooquow.exe

HKCU-Run-paetog - c:\documents and settings\Vanja\paetog.exe

HKCU-Run-faenol - c:\documents and settings\Vanja\faenol.exe

HKCU-Run-lauejab - c:\documents and settings\Vanja\lauejab.exe

HKLM-Run-WinampAgent - c:\program files\Winamp\winampa.exe

HKLM-Run-perfcic32 - c:\windows\System32\perfcic.exe

AddRemove-2kv4.8.442 - c:\windows\Radeon Omega Drivers v4.8.442

 

 

 

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2010-05-02 14:33

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

 

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(684)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

 

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3524)

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andra processer som körs ------------------------

.

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\program files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

c:\program files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

c:\program files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

c:\windows\system32\Smartscaps.exe

c:\windows\system32\Rundll32.exe

c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

c:\program files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe

c:\program files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\windows\System32\wbem\unsecapp.exe

c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

.

**************************************************************************

.

Sluttid: 2010-05-02 14:40:12 - datorn startades om.

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-05-02 12:40

 

Före genomsökningen: 24 128 339 968 bytes free

Efter genomsökningen: 28 776 243 200 bytes free

 

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-SVE.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn

 

- - End Of File - - 9589CCD9D2621834CD5992A06BCB1062

Link to comment
Share on other sites

Den loggen ser bra ut. Klistra in en ny DDS-logg så får vi se hur den ser ut nu.

Link to comment
Share on other sites

Hej igen, nu hoppas jag den är frisk. Har även scannat med avg och hittade inget skadligt. Här är DDS-loggen. Jag är evigt tacksam att få så mycket bra hjälp i detta underbara forum. Stort tack. :thumbsup:

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Vanja at 17:40:15,04 on 2010-05-02

Internet Explorer: 6.0.2900.5512

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2559.1751 [GMT 2:00]

 

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

svchost.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter

C:\WINDOWS\Philips\SPC220NC\Monitor.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Philips\Philips SPC220NC Webcam\TrayMin220.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Vanja\My Documents\Hämtade filer\dds(2).scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.google.se/

uURLSearchHooks: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg9\avgssie.dll

BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\progra~1\spybot~1\SDHelper.dll

BHO: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

TB: AVG Security Toolbar: {ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

TB: {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - No File

EB: {32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478} - No File

uRun: [TomTomHOME.exe] "c:\program files\tomtom home 2\TomTomHOMERunner.exe"

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

mRun: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

mRun: [VirtualCloneDrive] "c:\program files\elaborate bytes\virtualclonedrive\VCDDaemon.exe" /s

mRun: [Monitor] c:\windows\philips\spc220nc\Monitor.exe

mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe

mRun: [startCCC] "c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [Ad-Watch] c:\program files\lavasoft\ad-aware\AAWTray.exe

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\vanja\startm~1\programs\startup\atitra~1.lnk - c:\program files\radeon omega drivers\v4.8.442\ati tray tools\atitray.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\certif~1.lnk - c:\program files\smarttrust\smarttrust personal\csp\SmartCertmover.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\personal.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\traymi~1.lnk - c:\program files\philips\philips spc220nc webcam\TrayMin220.exe

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL

IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\progra~1\spybot~1\SDHelper.dll

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\java\classes\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\java\classes\xmldso.cab

DPF: {3195CF7C-E9E2-49B2-8B61-14F285298E1C} - hxxps://inloggning.stenungsund.se/wa/AccessClientLoader.cab

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1226204460203

DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} - hxxp://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} - hxxp://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15106/CTPID.cab

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg9\avgpp.dll

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Notify: AtiExtEvent - Ati2evxx.dll

Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\docume~1\vanja\applic~1\mozilla\firefox\profiles\eb7nbh3j.default\

FF - component: c:\documents and settings\vanja\application data\mozilla\firefox\profiles\eb7nbh3j.default\extensions\{0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}\components\WinampTBPlayer.dll

FF - component: c:\program files\avg\avg9\firefox\components\avgssff.dll

FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0012-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-1-31 64160]

R1 atitray;atitray;c:\program files\radeon omega drivers\v4.8.442\ati tray tools\atitray.sys [2008-11-9 17952]

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2008-12-11 216200]

R1 AvgMfx86;AVG On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2008-12-11 29512]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-3-30 242896]

R1 waclient;Portwise Access Client Driver;c:\windows\system32\drivers\waclient.sys [2009-1-23 39552]

R2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files\adobe\photoshop elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2008-9-16 169312]

R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2010-3-17 308064]

R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\lavasoft\ad-aware\AAWService.exe [2009-1-18 1029456]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\tomtom home 2\TomTomHOMEService.exe [2009-11-13 92008]

R3 SPC220NC;Philips SPC220NC Webcam;c:\windows\system32\drivers\SPC220NC.SYS [2008-11-10 507136]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-05-02 12:23:11 0 d-sha-r- C:\cmdcons

2010-05-02 12:21:55 98816 ----a-w- c:\windows\sed.exe

2010-05-02 12:21:55 77312 ----a-w- c:\windows\MBR.exe

2010-05-02 12:21:55 256512 ----a-w- c:\windows\PEV.exe

2010-05-02 12:21:55 161792 ----a-w- c:\windows\SWREG.exe

2010-05-01 21:15:40 0 d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-04-20 20:38:27 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-04-19 04:12:42 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

 

==================== Find3M ====================

 

2010-04-29 13:39:38 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-04-29 13:39:26 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-04-21 15:03:11 242896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2010-03-17 07:46:14 12464 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2010-03-17 07:45:42 216200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2010-03-09 11:09:18 430080 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-02-26 05:43:57 667136 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-02-26 05:43:54 81920 ------w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2010-02-16 14:08:49 2146304 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2010-02-16 13:25:04 2024448 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2010-02-12 04:33:11 100864 ----a-w- c:\windows\system32\6to4svc.dll

 

============= FINISH: 17:41:36,50 ===============

Link to comment
Share on other sites

AVG Security Toolbar anses inte riktigt bra att använda. I vanliga fall så brukar den finnas för avinstallation i Program och funktioner men jag ser inte till den i Attach-loggen. Se om du kan ta bort den eller inaktivera den i Internet Explorer - Internat-alternativ - Program - Hantera tillägg.

 

Avinstallera följande gamla Java-versioner med säkerhetshål, alla webbläsare ska vara avstängda:

Java™ 6 Update 13

Java™ 6 Update 7

Om det efter det finns kvar någon äldre Java-version än Java ... 6 U20 i Firefox - Verktyg - Tillägg - Insticksmoduler så inaktivera dem.

 

Även VLC är en gammal version med säkerhetshål. Kontrollera om där finns fler program med säkerhetshål genom att köra Secunias kontroll, se länken i punkt 5 nedan.

 

Nu återstår bara en sista städomgång:

 

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade.

Börja med att skapa en ny systemåterställningspunkt:

XP:

Start - Program- Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning

Välj att skapa en ny återställningspunkt och tryck på Nästa.

Vista och Windows 7 (?):

Högerklick på Datorn - Egenskaper - Systemskydd

Tryck på Skapa.

 

Ta sedan bort alla gamla systemåterställningspunkter genom att köra diskrensningsprogrammet.

Högerklicka på C: i Den här datorn/Utforskaren och välj Egenskaper.

På fliken Allmänt finns det en knapp som heter Diskrensning. Välj den.

Efter några minuter kommer programmet upp och då väljer du en flik som heter Fler alternativ eller något likande. Tryck på den Rensa-knapp som tar bort alla systemåterställningspunkter utom den senaste.

 

2. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och ComboFix kommer att avinstalleras, liksom detta program, efter en omstart av datorn. Ta bort DDS-programmet och dess loggar.

 

3. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

 

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

 

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

 

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

 

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

 

5. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator. http://sites.google.com/site/ceblstockholm/home

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...