Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ruta med krav om val av Set Up Language poppar upp


Perlj

Recommended Posts

På min dator har det plötsligt börjat dyka upp en ruta om Select Set Up Language-Select the language to use during the installation. Där finns ett fåtal språk att välja och sedan finns den sedvanliga OK-knappen. Denna dyker upp då och då. Jag håller inte på med någon installation och förstår inte varför denna har börjat dyka upp. Virus? Skadligt program? Jag har kört sökning på hela hårddisken med E-SET som inte hittar något. Jag vågar inte trycka på OK-knappen utan trycker Cancel. Rutan fortsätter att dyka upp.

 

Vad skall jag göra?

Link to comment
Share on other sites

Skadliga program brukar inte be en välja språk utan de är ju ute efter att fortast möjligt installera de skadliga filerna utan att ge en chans att stoppa installationen.

 

Vi kan se om HijackThis visar något om vad som händer. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera programmet men kör det inte än.

 

När rutan om språkval dyker upp startar du HijackThis och väljer "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

Skadliga program brukar inte be en välja språk utan de är ju ute efter att fortast möjligt installera de skadliga filerna utan att ge en chans att stoppa installationen.

 

Vi kan se om HijackThis visar något om vad som händer. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecu.../HJTInstall.exe

http://www.download....4-10227353.html

Installera programmet men kör det inte än.

 

När rutan om språkval dyker upp startar du HijackThis och väljer "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

 

Här är loggen

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:25:03, on 2010-03-12

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe

C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\ToolBoxFX\bin\HPTLBXFX.exe

C:\Program\HP\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe

C:\Program\Seagate Replica\bin\Seagate-Replica-Service.exe

C:\Program\Seagate Replica\bin\Seagate-Replica-SysMon.exe

C:\Program\Seagate Replica\bin\Seagate-Replica-AutoPlay.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\IRIS Desktop Search\IRISDesktopSearch.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe

C:\Program\Seagate Replica\bin\Seagate-Replica-Tray.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\Per\LOKALA~1\Temp\Seagate-Replica-Installer.exe

C:\WINDOWS\TEMP\is-200AB.tmp\Seagate-Replica-Installer.tmp

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32Info.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: I.R.I.S. Desktop Search - {577EBCA9-8ED3-45FC-A514-55B3817D4BCF} - C:\Program\IRIS Desktop Search\IRISDesktopSearchIntegration910.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ulead AutoDetector v2] C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ToolBoxFX] "C:\Program\HP\ToolBoxFX\bin\HPTLBXFX.exe" /enum:on /alerts:on /notifications:on /systrayIcon:on /fl:on /fr:on /appData:on

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] C:\Program\HP\HP UT\bin\hppusg.exe "C:\Program\HP\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program\Delade filer\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [i.R.I.S. Desktop Search] "C:\Program\IRIS Desktop Search\IRISDesktopSearch.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [browserChoice] "C:\WINDOWS\system32\browserchoice.exe" /run

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Kalender.url

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by122fd.bay122.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase9602.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://siirtotie.fi/Common/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {D8575CE3-3432-4540-88A9-85A1325D3375} (e-Safekey) - https://hembanken.danskebank.se/html/activex/e-Safekey/OEB/e-Safekey.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Unknown owner - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: BCL easyPDF SDK 5 Loader (bepldr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\BCL Technologies\easyPDF 5\bepldr.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Seagate-Replica-Service - Unknown owner - C:\Program\Seagate Replica\bin\Seagate-Replica-Service.exe

O23 - Service: Seagate-Replica-SysMon - Unknown owner - C:\Program\Seagate Replica\bin\Seagate-Replica-SysMon.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Viewpoint Manager Service - Viewpoint Corporation - C:\Program\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe

O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://www.torslandagk.se/

 

--

End of file - 13202 bytes

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

HookProcess

Allt ser OK ut i loggarna. Du har en hel del program som vill köra vid start av datorn; en del av dessa ser till att du har den senaste versionen av alla dina programvaror som Skype, Java och alla de andra. Ett alternativ är att du kör HiJackThis en gång till och klistrar in en logg här, men denna gången låter installationen vara.

 

Kort och gott:

 

Klicka inte på OK eller Cancel för den mystiska installationen.

Istället startar du HiJackThis och gör precis som innan; startar en genomsökning och klistrar in loggen här.

När det är gjort kan du klicka på Cancel, som vanligt.

 

Har vi tur kanske installationsprocessen skvallrar lite om vad det är som är på gång ;)

Link to comment
Share on other sites

HookProcess

Oj! Du hade ju gjort precis så, haha... oh well ;)

 

C:\DOCUME~1\Per\LOKALA~1\Temp\Seagate-Replica-Installer.exe

C:\WINDOWS\TEMP\is-200AB.tmp\Seagate-Replica-Installer.tmp

 

Installationen tillhör Seagate Replica. Någon form av backup-lösning från Seagate tydligen.

 

Välj språk och fortsätt du ;)

Mer info finner du här: http://www.seagate.com/replica/

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...