Just nu i M3-nätverket
Jump to content

fysiskt minne över 90% hela tiden


Frankiie

Recommended Posts

Hej!

 

Det verkar vara ett problem med min dator. Mitt minne ligger och pendlar mellan 90 till 98 % fysiskt minne hela tiden, trots att jag knappt har något program igång. Jag har Windows 7 64 bitar. Vad ska jag ta mig till?

 

Här skickar jag med hjackthis log om det skulle hjälpa.

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:16:46, on 2009-11-22

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files (x86)\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\hqtray.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

E:\wamp\wampmanager.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~2\Java\jre6\bin\jp2launcher.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Users\Frankie\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.13\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files (x86)\Sort MP3\SortMp3.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Index Your Files\iyf-x.exe

C:\Program Files (x86)\Vasilios Applications\Instant Memory Cleaner\Instant Memory Cleaner.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: facebook TB Toolbar - {bf0e9a4a-6446-41c3-9563-92aaf4a85e07} - C:\Program Files (x86)\facebook_TB\tbfac0.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: facebook TB Toolbar - {bf0e9a4a-6446-41c3-9563-92aaf4a85e07} - C:\Program Files (x86)\facebook_TB\tbfac0.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: facebook TB Toolbar - {bf0e9a4a-6446-41c3-9563-92aaf4a85e07} - C:\Program Files (x86)\facebook_TB\tbfac0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files (x86)\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\hqtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files (x86)\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TorrentRatioKeeper] C:\Users\Frankie\AppData\Roaming\TORREN~1\TORREN~1.EXE /s

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [sort MP3] "C:\Program Files (x86)\Sort MP3\SortMp3.exe" /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Nätverkstjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Nätverkstjänst')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\vmware\vmware player\vsocklib.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\vmware\vmware player\vsocklib.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{01951870-6D61-4448-A978-152CDA8BDD21}: NameServer = 192.168.123.254

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{01951870-6D61-4448-A978-152CDA8BDD21}: NameServer = 192.168.123.254

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{01951870-6D61-4448-A978-152CDA8BDD21}: NameServer = 192.168.123.254

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\vmware-ufad.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Registration Service (vmserverdWin32) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Server\vmserverdWin32.exe (file missing)

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnat.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - E:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe

O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - E:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.36\bin\mysqld.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

 

--

End of file - 10156 bytes

[/log]

 

Tack på förhand

Frankiie

 

Link to comment
Share on other sites

Hur mycket RAM-minne finns det i datorn?

Var läser du av de 98%? Minne är ju till för att användas och inte ligga oanvänt så det är ju normalt att i stort sett allt minne används både i Vista och Windows 7. I min Vista så ser det ut så här i Aktivitetshanteraren - Prestanda:

Fysiskt minne (MB)

Totalt 2045

Cachelagrat 1033

Ledigt 4

Dvs av de 2 000 MB är 4 ledigt (2%). Om man vill veta om något program/process drar orimligt mycket så får man i stället titta på fliken Processer.

 

Eftersom minne är till för att användas så är det inte särskilt vettigt att använda program som detta:

C:\Program Files (x86)\Vasilios Applications\Instant Memory Cleaner\Instant Memory Cleaner.exe

 

R3 - URLSearchHook: facebook TB Toolbar - {bf0e9a4a-6446-41c3-9563-92aaf4a85e07} - C:\Program Files (x86)\facebook_TB\tbfac0.dll

Facebook Toolbar kan du läsa om på

http://www.systemlookup.com/CLSID/65672-tbface_dll_tbfac0_dll_tbfac1_dll.html

Verkar inte så bra att ha.

 

Att ha en dator utan antivirusprogram men köra uTorrent är ju inte särskilt smart.

 

Link to comment
Share on other sites

Det verkar vara ett problem med min dator. Mitt minne ligger och pendlar mellan 90 till 98 % fysiskt minne hela tiden, trots att jag knappt har något program igång. Jag har Windows 7 64 bitar. Vad ska jag ta mig till?

Du har ju hur många program som helst som ligger och autstartar en del lite väl tveksamma när du dessutom som Cecilia skriver inte ens har ett antivirusprogram i datorn!Alla dessa autstartar med Windows[log]O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files (x86)\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\hqtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files (x86)\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TorrentRatioKeeper] C:\Users\Frankie\AppData\Roaming\TORREN~1\TORREN~1.EXE /s

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [sort MP3] "C:\Program Files (x86)\Sort MP3\SortMp3.exe" /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Nätverkstjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Nätverkstjänst')[/log]Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

Jo, jag har ett antivirus program installerat och körs. Nod32.

Stängde även av allt onödigt från autostart nu.

 

Startade om datorn och minnet la sig på 40%, vilket jag har för mig att den ska ligga på. Trodde det var en minnesläcka i Windows 7 eller något program som orsakade detta. Problemet verkade rättas till efter omstart av datorn iallafall.

 

Växlingsfilen på datorn; Kan det vara den som orsakat detta? Att den är inställd på för hög?

 

Tackar så mycket för svaren!

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Växlingsfilen på datorn; Kan det vara den som orsakat detta? Att den är inställd på för hög?
Nej, det medför bara att det finns reserverat utrymme på hårddisken som aldrig kommer att användas.

 

Startade om datorn och minnet la sig på 40%, vilket jag har för mig att den ska ligga på.
Ska och ska, det beror ju på.

 

Trodde det var en minnesläcka i Windows 7 eller något program som orsakade detta.
Då måste man kolla på fliken Processer i Aktivitetshanteraren.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...