Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vad är fel på min data?!


Koj Oi

Recommended Posts

Hej! Jag försöker fixa min pojkväns data som blivit infekterat av nåt som gör den otroligt seg och illvillig. Skulle vara jättetacksam om nån kunde hjälpa mig. Jag postar en logfil från HijackThis som jag tog direkt efter att datorn startat upp.

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:19:44, on 2009-08-03

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

e:\Program\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

e:\Program\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

E:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\Amir\Skrivbord\rensa\hijack\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {48067DF2-EE7B-4A7D-AC74-A75CE14C2B5C} - (no file)

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - e:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - E:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: (no name) - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - (no file)

O2 - BHO: {6b2be919-0ed8-01d9-3c24-5d7f760b0f66} - {66f0b067-f7d5-42c3-9d10-8de0919eb2b6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7EA780FB-EFF8-4C92-8A7F-6B67ED006322} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {86A2A52D-E1EB-4D4E-8815-D948B467343F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8BC5917C-940D-4784-A4B6-5782EFB5CF34} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {9910C89D-89E6-467F-9E4B-A3462C278EA5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A6D25B2B-E676-4D9D-B800-8E2945EEC244} - (no file)

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - E:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: (no name) - {BA44CBC8-E16A-4F36-B066-4D75699E171D} - (no file)

O2 - BHO: Bredbandsbolaget Servicecenter Plugin - {DB87CDE1-EF9C-44EB-A42F-6D0B3C72C516} - C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\IEFixItNowPlugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {DF85C576-8105-4390-9501-B5169F99E039} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E24E1306-E34D-4D9A-91F4-02EDF10BF62E} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {BDC832B3-37F6-4C6A-8B06-E1123700413F} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "E:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] c:\Program\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://E:\Program\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://E:\Program\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\Program\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\Program\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - E:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\Program\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - e:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - e:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.15-3.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} -

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - E:\Program\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: tuvWOGay - tuvWOGay.dll (file missing)

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - e:\Program\Spyware Doctor\sdhelp.exe

 

--

End of file - 7875 bytes[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Damer som fixar pojkvänners datorer, vad är det för slags man du har?;)

 

Börja med det här:

- Virusskanna med nod32 /f-secure / norton / kaspersky.

- rensa cookies

- ändra uppstarten på program genom msconfig, läs kort info hur du gör det via detta inlägg nedan, kommandot är kör -> msconfig ->kör

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=1152638#1152654

 

och gör efterarbetet

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=1152638#1152703

 

Om problemet kvarstår, skriv ett nytt inlägg.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack, men jag har redan gjort allt det där. Antivirus-programmet hittar inget och jag har redan kollat msconfig.

Det intressanta är att man kan aldrig stänga av windows utan måste stänga av datan med on/off knappen. Om man vill avsluta windows så fastnar den i "sparar inställningar" läget. Och vid varje omstart så har nåt ändrat inställningarna i msconfig att starta med ändrad boot.ini fil osv.

 

Jag vet ju att nåt är fel, de jobbigaste filerna är såna som föder om sig själv vid varje försök till borttagning och ändrar namn till valida windows filer. Det känns som att det är det som kanske hänt här.

 

Försökte installera spybot, men fick ett felmeddelande och misslyckades. Håller på och testar ett annat nu. Är det ingen som kan tolka logfilen jag postade?

 

Link to comment
Share on other sites

Det finns diverse spår av skadliga program i loggen, bland annat en fil som troligen är en Vundo-fil. Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) brukar vara bra på Vundo-infektioner. Om det inte hjälper så får vi ta till andra program. Ladda ner från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

[log]Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Tack Cecilia... :thumbsup: Du hade rätt. Se här:

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.40

Databasversion: 2551

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2009-08-03 23:01:06

mbam-log-2009-08-03 (23-01-06).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 101157

Förfluten tid: 11 minute(s), 21 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 17

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 4

Infekterade mappar: 4

Infekterade filer: 7

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{1d4db7d2-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{90b5a95a-afd5-4d11-b9bd-a69d53d22226} (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8109fd3d-d891-4f80-8339-50a4913ace6f} (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\antivirus 2008 pro (Rogue.AntiVirus2008) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\winvi (Adware.SoftMate) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\winvi (Adware.SoftMate) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adsl Software Limited (Rogue.MalWarrior) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\dslcnnct (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\IProxyProvider (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\aoprndtws (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{07aa283a-43d7-4cbe-a064-32a21112d94d} (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ForceActiveDesktopOn (Hijack.Desktop) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

C:\Documents and Settings\Amir\Application Data\DriveCleaner 2006 Free (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Amir\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adsl Software Limited (Rogue.MalWarrior) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adsl Software Limited\WinSpywareProtect (Rogue.MalWarrior) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

C:\Documents and Settings\Amir\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs\update.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Amir\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Antivirus-2008pro.lnk (Rogue.AntiVirus2008) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\cookies.ini (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\pskt.ini (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\BMcb010cf9.xml (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\BMcb010cf9.txt (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\clkcnt.txt (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.[/log]

 

 

Har tagit bort de med Malwarebytes, men hur vet jag att inget finns kvar?

 

 

+ Jag får fortfarande felmeddelanden när jag ska öppna registerprogram, ad-aware osv. Exempelvis:

"Filen eller katalogen C:\$Mft är skadad och kan särför inte läsas. Kör programmet CHKDSK."

 

...vilket jag har gjort men ändå fortsätter felmeddelandena?

 

Link to comment
Share on other sites

Om du har inaktiverat rader i msconfig så aktivera dem igen och starta om datorn. Ladda sedan ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

[log]Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.[/log]

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i HijackThis-loggen att det finns två gamla java-versioner med

säkerhetshål i datorn.Jag rekommenderar att du avinstallerar dessa

i Kontrollpanelen Lägg till eller ta bort program,och laddar hem

uppdaterad version http://www.java.com/sv/

 

Link to comment
Share on other sites

Tack Cecilia, Simonsson och Brynäsarn för hjälpen. Det är sent nu och vi borde sova, så jag kommer tillbaka imorgon istället.

 

Har gjort som B sa, att ta bort och installera senaste Javan. Fungerade lite bättre efter det :)

 

C: Jag har internet via kabel, ej usb, så ska vi testa ComboFix imorgon? :)

 

Sov gott alla!

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Visserligen kan ComboFix ta bort en del filer, men en av dess många förtjänster är att den listar filer som har kommit in i datorn senaste tiden så man kan se om där finns några rester kvar av infektionen.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...