Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Räkna förekomster från flera flikar


cowi

Recommended Posts

Jag har ett antal lika arbetsarkflikar där jag från samma celladresser skulle vilja räkna antalet förekomster av Ja-svar.

 

Jag lyckas inte med {=SUMMA(OM(Blad2:Blad4!A5="Ja";1;0))} blir #referensfel.

=ANTAL.OM(Blad2:Blad4!A5;"Ja") ger #värdefel

 

Vad gör jag för fel?

 

/cowi

 

Link to comment
Share on other sites

Vare sig OM eller ANTAL.OM kan arbeta med 3D-referenser, dvs referenser över flera blad.

 

De funktioner som går att använda är

[log]SUMMA Adderar tal.

MEDEL Beräknar talens medel (aritmetiskt medelvärde).

AVERAGEA Beräknar talens medel (aritmetiskt medelvärde), inklusive text och logiska funktioner.

ANTAL Räknar celler som innehåller tal

ANTALV Räknar celler som inte är tomma.

MAX Hittar det största värdet i en uppsättning värden.

MAXA Hittar det största värdet i en uppsättning värden, inklusive text och logiska funktioner.

MIN Hittar det minsta värdet i en uppsättning värden.

MINA Hittar det minsta värdet i en uppsättning värden, inklusive text och logiska funktioner.

PRODUKT Multiplicerar tal.

STDAV Beräknar standardavvikelse med utgångspunkt från ett prov.

STDEVA Beräknar standardavvikelse med utgångspunkt från ett prov, inklusive text och logiska funktioner.

STDAVP Beräknar standardavvikelse på en hel population.

STDEVPA Beräknar standardavvikelse på en hel population, inklusive text och logiska funktioner.

VARIANS Beräknar variansen baserat på ett urval.

VARA Beräknar variansen med utgångspunkt från ett prov, inklusive text och logiska funktioner.

VARIANSP Beräknar varians för en hel population.

VARPA Beräknar variansen för en hel population, inklusive text och logiska funktioner.

[/log]

 

Bra om du kan sammanfoga dina data till en tabell. Identifiera de olika nuvarande tabellerna med ett för dem unikt namn i en ny kolumn och ha alla på samma blad. Vill du senare undersöka enskilda tabeller kan det gå med exempelvis Pivotverktyget.

 

Alternativet är att använda VBA men om det går att undvikas bör man undvika det.

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...