Just nu i M3-nätverket
Jump to content

ladda upp filer


roger_malmö

Recommended Posts

roger_malmö

Skulle vilja ha en funktion på min hemsida där besökare kan ladda upp bilder till mig, har sökt efter script och hittat ngt men förstår inte riktigt hur det hela skall gå till, var skall filerna sparas , är det på mitt webbhotell eller finns det andra bättre lösningar. Är villig att betala en slant för hjälp

 

Link to comment
Share on other sites

Vart filerna sparas specificerar du själv i scriptet men skall lämpligtvis vara en hänvisning till en mapp på ditt webbkonto på webbhotellet.

vilken sökväg det är till din rot-mapp kan du få ut genom att köra phpinfo() i en php-fil på ditt webbhotell.

 

Uppladdningsskript finns det en del:

http://www.google.se/search?q=php+upload+form

 

Link to comment
Share on other sites

roger_malmö

Tack för ditt svar ! Har ett script här och har försökt att läsa mig till vad jag skall ändra för att få det att fungera men tyvärr utan att lyckas.

<?php 

// filename: upload.processor.php

// first let's set some variables

// make a note of the current working directory, relative to root.
$directory_self = str_replace(basename($_SERVER['PHP_SELF']), '', $_SERVER['PHP_SELF']);

// make a note of the directory that will recieve the uploaded files
$uploadsDirectory = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . $directory_self . 'uploaded_files/';

// make a note of the location of the upload form in case we need it
$uploadForm = 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $directory_self . 'multiple.upload.form.php';

// make a note of the location of the success page
$uploadSuccess = 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $directory_self . 'multiple.upload.success.php';

// name of the fieldname used for the file in the HTML form
$fieldname = 'file';

//echo'<pre>';print_r($_FILES);exit;// Now let's deal with the uploaded files

// possible PHP upload errors
$errors = array(1 => 'php.ini max file size exceeded', 
        2 => 'html form max file size exceeded', 
        3 => 'file upload was only partial', 
        4 => 'no file was attached');

// check the upload form was actually submitted else print form
isset($_POST['submit'])
or error('the upload form is neaded', $uploadForm);

// check if any files were uploaded and if 
// so store the active $_FILES array keys
$active_keys = array();
foreach($_FILES[$fieldname]['name'] as $key => $filename)
{
if(!empty($filename))
{
	$active_keys[] = $key;
}
}

// check at least one file was uploaded
count($active_keys)
or error('No files were uploaded', $uploadForm);

// check for standard uploading errors
foreach($active_keys as $key)
{
($_FILES[$fieldname]['error'][$key] == 0)
	or error($_FILES[$fieldname]['tmp_name'][$key].': '.$errors[$_FILES[$fieldname]['error'][$key]], $uploadForm);
}

// check that the file we are working on really was an HTTP upload
foreach($active_keys as $key)
{
@is_uploaded_file($_FILES[$fieldname]['tmp_name'][$key])
	or error($_FILES[$fieldname]['tmp_name'][$key].' not an HTTP upload', $uploadForm);
}

// validation... since this is an image upload script we 
// should run a check to make sure the upload is an image
foreach($active_keys as $key)
{
@getimagesize($_FILES[$fieldname]['tmp_name'][$key])
	or error($_FILES[$fieldname]['tmp_name'][$key].' not an image', $uploadForm);
}

// make a unique filename for the uploaded file and check it is 
// not taken... if it is keep trying until we find a vacant one
foreach($active_keys as $key)
{
$now = time();
while(file_exists($uploadFilename[$key] = $uploadsDirectory.$now.'-'.$_FILES[$fieldname]['name'][$key]))
{
	$now++;
}
}

// now let's move the file to its final and allocate it with the new filename
foreach($active_keys as $key)
{
@move_uploaded_file($_FILES[$fieldname]['tmp_name'][$key], $uploadFilename[$key])
	or error('receiving directory insuffiecient permission', $uploadForm);
}

// If you got this far, everything has worked and the file has been successfully saved.
// We are now going to redirect the client to the success page.
header('Location: ' . $uploadSuccess);

// make an error handler which will be used if the upload fails
function error($error, $location, $seconds = 5)
{
header("Refresh: $seconds; URL=\"$location\"");
echo '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"'."\n".
'"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">'."\n\n".
'<html lang="en">'."\n".
'	<head>'."\n".
'		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">'."\n\n".
'		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css">'."\n\n".
'	<title>Upload error</title>'."\n\n".
'	</head>'."\n\n".
'	<body>'."\n\n".
'	<div id="Upload">'."\n\n".
'		<h1>Upload failure</h1>'."\n\n".
'		<p>An error has occured: '."\n\n".
'		<span class="red">' . $error . '...</span>'."\n\n".
'	 	The upload form is reloading</p>'."\n\n".
'	 </div>'."\n\n".
'</html>';
exit;
} // end error handler

?>

 

Link to comment
Share on other sites

roger_malmö

vilken sökväg det är till din rot-mapp kan du få ut genom att köra phpinfo() i en php-fil på ditt webbhotell.

Ok det där förstod jag inget av har du möjlighet att utveckla det lite

 

Link to comment
Share on other sites

<?php
phpinfo();

?>

 

Spara en fil som "phpinfo.php", ladda upp på din server och kör i webbläsaren så ser du information om servermiljön och vilken sökväg du har till ditt konto på webbhotellet.

Bra att ha om du vill ändra mapp som filerna skall laddas upp till om du inte vill använda default för det uppladdningscript du skall använda.

 

Link to comment
Share on other sites

roger_malmö

Jag har inte ändrat i scriptet för att jag vet inte vad som skall ändras ej eller testat det

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...