Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ny fil


Julkotten

Recommended Posts

Hej,

Jag kollar Aktivitetshandlaren ganska ofta för att hålla mig uppdaterad på vad för filer som körs och normal vis hittar jag inget konstigt, men idag så såg jag en ny fil unsecapp.exe som ligger i c:\windows\system32\wbem.

Har googlat lite och har förstått att den hör till microsoft men jag har aldrig sett filen förut så jag tycker det verkar lite konstigt.

Någon som har har lite bättre hum om detta än jag?

 

Frida

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 01:23:56, on 2009-03-10

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\emaudsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\WINDOWS\system32\lxcrcoms.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe

C:\Documents and Settings\Frida\Skrivbord\HiJackThis_v2.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [LXCRCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCRtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {05D44720-58E3-49E6-BDF6-D00330E511D3} (StagingUI Object) - http://zone.msn.com/binFrameWork/v10/StagingUI.cab55579.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {3BB54395-5982-4788-8AF4-B5388FFDD0D8} (MSN Games – Buddy Invite) - http://zone.msn.com/BinFrameWork/v10/ZBuddy.cab55579.cab

O16 - DPF: {5736C456-EA94-4AAC-BB08-917ABDD035B3} (ZonePAChat Object) - http://zone.msn.com/binframework/v10/ZPAChat.cab55579.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/EN-US/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {80B626D6-BC34-4BCF-B5A1-7149E4FD9CFA} (UnoCtrl Class) - http://zone.msn.com/bingame/zpagames/GAME_UNO1.cab60096.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {DA2AA6CF-5C7A-4B71-BC3B-C771BB369937} (MSN Games – Game Communicator) - http://zone.msn.com/binframework/v10/StProxy.cab55579.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: E-MU Audio Service (emaudsv) - E-MU Systems - C:\WINDOWS\system32\emaudsv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: lxcr_device - - C:\WINDOWS\system32\lxcrcoms.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Program\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

 

--

End of file - 8708 bytes[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Description: unsecapp.exe is a process found on Microsoft Windows server and workstation suites which offers support towards compatibility issues. Please see below website for more information: http://msdn.Microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wmisdk/wmi/iwbemunsecuredapartment_createsinkstub.asp This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated

 

Det är med andra ord en korrekt Microsoftfil!

 

Men är du osäker på den eller andra filer prova då att avsöka dessa på http://www.virustotal.com/sv/

 

 

/Thomas

Få ut maximalt av datorns prestanda samt slipp ideliga rensningar, ominstallationer & problem! Se http://www.WinGuider.se för gratis installationsanvisningar. Endast för XP Pro

 

[inlägget ändrat 2009-03-10 09:25:44 av /Thomas]

Link to comment
Share on other sites

Det är en Windows-fil som körs när det behövs enligt sidorna jag får fram med Google, så det var något program som just då behövde den funktionen.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa392132.aspx

http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=549443&view=getnewpost

 

----------------------

Flyttar tråden till forumet för Windows XP

 

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...