Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Jobbigt Virus!


CorteXen

Recommended Posts

Hej!

 

har problem med ett antal virus som ej vill försvinner,

har kört Ad-aware & AVG som båda hittar dem och "säger att de tar bort dem" men om jag gör en ny scan hittar dem de lika förbaskat igen. det är följande filer som hittas,

 

ifvizm.dll

ifvizm.dll_1

jagipawi.dll

vistadrive.exe

vistadrive.exe_1

 

jag har även börjat fått massor utav popups om "antivirus2009", "virusprotection2009" etc.

,fungerar inte att använda msconfig då de säger att jag inte är administatör längre för att stänga av autostart, och datorn har blivit allmänt segare.

 

HiJackThis säger följande,

 

[KOD][log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:03:24, on 2009-03-08

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt.exe

C:\Program\No-IP\DUC20.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\System Update\UpdateCenterService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program\No-IP\DUC20.exe

C:\wamp\wampmanager.exe

c:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe

C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe

C:\Documents and Settings\Mattias Nilsson\Skrivbord\ventserver\ventrilo_srv.exe

D:\Server\Restarter\RB-Restarter.exe

D:\SERVER\MANGOSPROPHET\MANGOSD.EXE

D:\SERVER\REALMLIST\REALMD.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Aware.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgwb.dat

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.execf

C:\32788R22FWJFW\n.com

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {38128d67-73d3-413d-9ef7-d80ad252bf16} - C:\WINDOWS\system32\mifabaho.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {6EE0872C-665A-4A71-AB25-244A314611E0} - c:\windows\system32\kuzmlzp.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: {d4934fab-a328-7f7a-9ba4-e9f629d4b9d8} - {8d9b4d92-6f9e-4ab9-a7f7-823abaf4394d} - C:\WINDOWS\system32\ifvizm.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {C90DBB52-46E0-4E65-92BC-799ADEE54C86} - C:\Program\Flash2X\FLASHP~1\FLASHP~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VistaDrive] C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CPM9bda51d6] Rundll32.exe "c:\windows\system32\jagipawi.dll",a

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1100429 -Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; Media Center PC 3.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O11 - Options group: [java_sun] Java (Sun)

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {8ad9c840-044e-11d1-b3e9-00805f499d93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk/6u12-b04/jinstall-6u12-windows-i586-jc.cab?e=1236501992926&h=35d088d8dfdaed2d42fd1235701453eb/&filename=jinstall-6u12-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514} (NsvPlayX Control) - http://www.nullsoft.com/nsv/embed/nsvplayx_vp3_mp3.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: c:\windows\system32\jagipawi.dll

O20 - Winlogon Notify: crypt - crypts.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: yeelpeci - C:\WINDOWS\SYSTEM32\kuzmlzp.dll

O21 - SSODL: SSODL - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\jagipawi.dll

O22 - SharedTaskScheduler: STS - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\jagipawi.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Background Intelligent Transfer Service (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWSO23 - Service: Java Quick Starter (javaquickstarterservice) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (lavasoft ad-aware service) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: NoIPDUCService - Vitalwerks LLC - C:\Program\No-IP\DUC20.exe

O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe

 

--

End of file - 8097 bytes[/log]/KOD]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Avinstallera vistadrive.exe i lägg Till/ Ta Bort program och sen tar vi SmitfraudFix till hjälp,om AVG larmar om virus på det så ignorera det bara och godkänn[log]Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe

XP: Dubbelklicka på den nedladdade filen Smitfraudfix.exe.

Vista: Högerklicka på den nedladdade filen Smitfraudfix.exe och välj Kör som administratör.

Först kommer en uppmaning att trycka på någon tangent så gör det.

Välj sedan alternativ 1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

 

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här.

 

Gör inget annat med SmitfraudFix.[/log]

 

[inlägget ändrat 2009-03-08 10:29:10 av Laston]

Link to comment
Share on other sites

här loggfilen jag fick,

 

SmitFraudFix v2.400

Scan done at 14:01:21,90, 2009-03-08
Run from C:\Documents and Settings\Mattias Nilsson\Skrivbord\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT
The filesystem type is 
Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\Program\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt.exe
C:\Program\No-IP\DUC20.exe
C:\Program\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\NVIDIA Corporation\System Update\UpdateCenterService.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe
C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\Program\No-IP\DUC20.exe
C:\wamp\wampmanager.exe
c:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe
C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe
C:\Documents and Settings\Mattias Nilsson\Skrivbord\ventserver\ventrilo_srv.exe
D:\Server\Restarter\RB-Restarter.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
D:\SERVER\MANGOSPROPHET\MANGOSD.EXE
D:\SERVER\REALMLIST\REALMD.EXE
C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Documents and Settings\Mattias Nilsson\Skrivbord\SmitfraudFix\Policies.exe
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Mattias Nilsson


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\MATTIA~1\LOKALA~1\Temp


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Mattias Nilsson\Application Data


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\MATTIA~1\FAVORI~1


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]
"Source"="About:Home"
"SubscribedURL"="About:Home"
"FriendlyName"="Min aktuella startsida"


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

o4Patch
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

IEDFix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Agent.OMZ.Fix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

Agent.OMZ.Fix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

404Fix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}"="STS"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]
@="c:\windows\system32\jagipawi.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]
@="c:\windows\system32\jagipawi.dll"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"="c:\\windows\\system32\\jagipawi.dll"
"LoadAppInit_DLLs"=dword:00000001


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"
"System"=""


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

Description: NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport för paketschemaläggning
DNS Server Search Order: 195.67.199.9
DNS Server Search Order: 195.67.199.10
DNS Server Search Order: 195.67.199.11

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{1036B795-5C1C-43A4-AA92-FB48EC216675}: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{ADA4C54C-1A78-46F8-9545-5EFF6DA28C7A}: DhcpNameServer=195.54.122.200 195.54.122.199 81.26.227.3 195.54.122.204
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{1036B795-5C1C-43A4-AA92-FB48EC216675}: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11
HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{1036B795-5C1C-43A4-AA92-FB48EC216675}: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.54.122.200 195.54.122.199 81.26.227.3 195.54.122.204
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11
HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Dubbelklicka på smitfraudfix.exe för att starta programmet.

Välj alternativ 2 genom att trycka 2 och Enter.

Vänta på att verktyget blir klart och diskrensningen avslutas.

Under tiden så kommer det en fråga om du vill rensa registret (clean the registry) svara ja (Yes) genom att trycka Y och Enter.

 

Om datorn inte startar om av sig själv så gör du det.

Även denna gång ska det vara felsäkert läge.

 

Om du har Internet Explorer version 7:

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort - Ta bort filer - OK

Om du har Internet Explorer version 6:

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort filer, kryssa i rutan - OK

 

Om du har Windows XP:

Kontrollpanelen - Bildskärm - Skrivbord - Anpassa skrivbordet - Webb

Om det finns något med Security info eller liknande så Ta bort det.

OK - Verkställ - OK

 

Starta om datorn i normalt läge.

 

I ditt svar så klistra in den nyss skapade C:\rapport.txt och en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Okey, gjorde som du skrev..

 

här är rapporten från smitfraudfix & hijackthis loggen,

 

[log]SmitFraudFix v2.400

 

Scan done at 22:17:02,96, 2009-03-09

Run from C:\Documents and Settings\Mattias Nilsson\Skrivbord\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is

Fix run in safe mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}"="STS"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]

@="c:\windows\system32\jagipawi.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]

@="c:\windows\system32\jagipawi.dll"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

 

127.0.0.1 localhost

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

 

VACFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix

 

S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

 

IEDFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Agent.OMZ.Fix

 

Agent.OMZ.Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

 

404Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

 

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{1036B795-5C1C-43A4-AA92-FB48EC216675}: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{ADA4C54C-1A78-46F8-9545-5EFF6DA28C7A}: DhcpNameServer=195.54.122.200 195.54.122.199 81.26.227.3 195.54.122.204

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{1036B795-5C1C-43A4-AA92-FB48EC216675}: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{1036B795-5C1C-43A4-AA92-FB48EC216675}: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.54.122.200 195.54.122.199 81.26.227.3 195.54.122.204

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.9 195.67.199.10 195.67.199.11

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}"="STS"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]

@="c:\windows\system32\jagipawi.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]

@="c:\windows\system32\jagipawi.dll"

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/log]

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:30:04, on 2009-03-09

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt.exe

C:\Program\No-IP\DUC20.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {38128d67-73d3-413d-9ef7-d80ad252bf16} - C:\WINDOWS\system32\mifabaho.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {6EE0872C-665A-4A71-AB25-244A314611E0} - c:\windows\system32\kuzmlzp.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: {d4934fab-a328-7f7a-9ba4-e9f629d4b9d8} - {8d9b4d92-6f9e-4ab9-a7f7-823abaf4394d} - C:\WINDOWS\system32\ifvizm.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {C90DBB52-46E0-4E65-92BC-799ADEE54C86} - C:\Program\Flash2X\FLASHP~1\FLASHP~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VistaDrive] C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1100429 -Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; Media Center PC 3.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O11 - Options group: [java_sun] Java (Sun)

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {8ad9c840-044e-11d1-b3e9-00805f499d93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk/6u12-b04/jinstall-6u12-windows-i586-jc.cab?e=1236501992926&h=35d088d8dfdaed2d42fd1235701453eb/&filename=jinstall-6u12-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514} (NsvPlayX Control) - http://www.nullsoft.com/nsv/embed/nsvplayx_vp3_mp3.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: c:\windows\system32\jagipawi.dll

O20 - Winlogon Notify: yeelpeci - C:\WINDOWS\SYSTEM32\kuzmlzp.dll

O21 - SSODL: SSODL - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\jagipawi.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: STS - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\jagipawi.dll (file missing)

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Background Intelligent Transfer Service (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWSO23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (lavasoft ad-aware service) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: NoIPDUCService - Vitalwerks LLC - C:\Program\No-IP\DUC20.exe

O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe

 

--

End of file - 6343 bytes[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

[log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

gjorde exakt som du föreslog, fick följande loggar.

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1829

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2009-03-09 23:29:03

mbam-log-2009-03-09 (23-29-03).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 68312

Förfluten tid: 4 minute(s), 55 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 2

Infekterade registernycklar: 18

Infekterade registervärden: 2

Infekterade registerdataposter: 1

Infekterade mappar: 2

Infekterade filer: 14

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

C:\WINDOWS\system32\ifvizm.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\kuzmlzp.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6ee0872c-665a-4a71-ab25-244a314611e0} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\yeelpeci (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6ee0872c-665a-4a71-ab25-244a314611e0} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8d9b4d92-6f9e-4ab9-a7f7-823abaf4394d} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8d9b4d92-6f9e-4ab9-a7f7-823abaf4394d} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{38128d67-73d3-413d-9ef7-d80ad252bf16} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{38128d67-73d3-413d-9ef7-d80ad252bf16} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8d9b4d92-6f9e-4ab9-a7f7-823abaf4394d} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ec43e3fd-5c60-46a6-97d7-e0b85dbdd6c4} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\ffxqbhzj (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\ffxqbhzj (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ffxqbhzj (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6ee0872c-665a-4a71-ab25-244a314611e0} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\xpreapp (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\virusremover2009 (Rogue.VirusRemove) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\dslcnnct (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\{ec43e3fd-5c60-46a6-97d7-e0b85dbdd6c4} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ssodl (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\ (Broken.OpenCommand) -> Bad: ("regedit.exe" "%1") Good: (regedit.exe "%1") -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

C:\Documents and Settings\Mattias Nilsson\Application Data\VirusRemover2009 (Rogue.VirusRemover) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Mattias Nilsson\Application Data\VirusRemover2009\Logs (Rogue.VirusRemover) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

c:\WINDOWS\system32\kuzmlzp.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\ifvizm.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\hbzwlxp.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\fafoloni.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\drivers\2e4e3836.sys (Rootkit.Rustock) -> Delete on reboot.

C:\Documents and Settings\Mattias Nilsson\Application Data\VirusRemover2009\Logs\scns.log (Rogue.VirusRemover) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\instsp1.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\senekadgafdfgu.dat (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\senekafyflacha.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\senekaormfutfx.dat (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\senekavbvkimxs.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\senekawikrnpck.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\drivers\seneka.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\drivers\senekavyyhxvdx.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.[/log]

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:36:47, on 2009-03-09

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt.exe

C:\Program\No-IP\DUC20.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {6EE0872C-665A-4A71-AB25-244A314611E0} - c:\windows\system32\kuzmlzp.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {C90DBB52-46E0-4E65-92BC-799ADEE54C86} - C:\Program\Flash2X\FLASHP~1\FLASHP~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VistaDrive] C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1100429 -Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; Media Center PC 3.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O11 - Options group: [java_sun] Java (Sun)

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {8ad9c840-044e-11d1-b3e9-00805f499d93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk/6u12-b04/jinstall-6u12-windows-i586-jc.cab?e=1236501992926&h=35d088d8dfdaed2d42fd1235701453eb/&filename=jinstall-6u12-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514} (NsvPlayX Control) - http://www.nullsoft.com/nsv/embed/nsvplayx_vp3_mp3.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: c:\windows\system32\jagipawi.dll

O20 - Winlogon Notify: yeelpeci - C:\WINDOWS\SYSTEM32\kuzmlzp.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Background Intelligent Transfer Service (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWSO23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (lavasoft ad-aware service) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: NoIPDUCService - Vitalwerks LLC - C:\Program\No-IP\DUC20.exe

O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe

 

--

End of file - 6071 bytes[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Där fick vi bra hjälp,mycket bra! Men det finns en rackare kvar som det står delete on reboot på så starta om datorn och gör en ny scan med Malwarebytes och sen en ny logga från hijackthis också så att jag får se att denna är borta

Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

Rekommenderar att du uppgraderar ditt AVG7 antivirus till version 8

som har förbättrats när det gäller att upptäcka virus.

 

http://tinyurl.com/czbmx (förkortad länk)

 

 

 

 

 

[inlägget ändrat 2009-03-10 18:23:01 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...