Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Felmeddelande RUNDLL


nataliej

Recommended Posts

Jag får följande felmeddelande varje gång jag startar datorn:

 

RUNDLL

Det gick inte att läsa in C:\WINDOWS\system32\rpcmgdgm.dll

Det går inte att hitta den angivna modulen.

 

Någon som kan hjälpa?

 

Link to comment
Share on other sites

hej! Har du haft problem med otyg i datorn?[log]Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det är möjligt att det har kommit in något skadligt i datorn, jag fick en virusvarning från Avast häromdagen. Jag gjorde några virusskanningar där ett par filer rensades bort, men det kanske ligger kvar något.

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:22:44, on 2009-02-20

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe

C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPCapSvc.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPSched.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program\HP\TVPlay\TVPService.exe

C:\Program\ekort\ekort.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\OBroker.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\BTTray.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eniro.se

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=64&bd=pavilion&pf=laptop

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\Program\ekort\Bhoekort.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: e-kort Helper Class - {9065E913-4F23-4B47-9B5D-B055D32DB1F3} - C:\Program\ekort\EKortHelper.dll

O3 - Toolbar: e-kort Toolbar - {8DB2B2E8-579F-48A8-A496-18FEFCF8F4DF} - C:\Program\ekort\EKortToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TVPService] "C:\Program\HP\TVPlay\TVPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [e-kort] C:\Program\ekort\ekort.exe /dontopenmycards /Autostart

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [13cf526c] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\rpcmgdgm.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snabbstart.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} (HpProductDetection Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

O16 - DPF: {8569D715-FF88-44BA-8D1D-AD3E59543DDE} (ActiveReports Viewer2) - http://www.podb.se/podb/elev/arview2.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8D3473F2-B5B1-457C-A271-06A2CF3D1F76}: NameServer = 195.67.199.12,195.67.199.13

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service(HP TVPlay) - Cyberlink - C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS HP TVPlay) (TVPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS HP TVPlay) (TVPSched) - Unknown owner - C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPSched.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! ja det ser ut som att det finns otyg kvar så vi får ta till ett verktyg som kollar lite nogrannare[log]Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

 

I ditt svar bifogar du ComboFix-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag var tvungen att dela upp loggen i två delar då jag inte kunde få med hela på en gång. Här kommer första delen:

 

[log]ComboFix 09-02-19.01 - Dennis Järling 2009-02-21 3:16:55.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1053.18.2047.1505 [GMT 1:00]

Körs från: c:\documents and settings\Dennis Järling.DENNISDATOR\Skrivbord\fkjpovkd.exe

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090220-0] *On-access scanning disabled* (Updated)

FW: COMODO Firewall *enabled*

FW: Norton Internet Worm Protection *disabled*

* Skapade en ny återställningspunkt

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

c:\windows\system32\hhkllUvw.ini

c:\windows\system32\hhkllUvw.ini2

c:\windows\system32\mgdgmcpr.ini

c:\windows\system32\tmp.reg

 

.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2009-01-21 till 2009-02-21 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

2009-02-20 19:24 . 2009-02-20 19:23 155,384 --a------ c:\windows\system32\guard32.dll

2009-02-20 19:24 . 2009-02-20 19:23 110,992 --a------ c:\windows\system32\drivers\cmdguard.sys

2009-02-20 19:24 . 2009-02-20 19:23 24,336 --a------ c:\windows\system32\drivers\cmdhlp.sys

2009-02-11 22:41 . 2009-02-11 22:48 <KAT> d-------- c:\program\MagicISO

2009-02-05 19:39 . 2009-02-05 19:39 <KAT> d-------- c:\program\Alwil Software

2009-01-28 20:12 . 2009-01-28 20:12 <KAT> d-------- c:\program\PC Wizard 2008

2009-01-28 20:12 . 2007-09-15 15:11 27,136 --a------ c:\windows\system32\PCWizard.cpl

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-02-20 18:29 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Comodo

2009-02-20 18:23 --------- d-----w c:\program\Comodo

2009-02-20 18:06 --------- d-----w c:\program\SUPERAntiSpyware

2009-02-20 15:17 --------- d-----w c:\documents and settings\Dennis Järling.DENNISDATOR\Application Data\uTorrent

2009-02-11 21:58 --------- d-----w c:\program\EA GAMES

2009-02-09 20:19 --------- d-----w c:\documents and settings\Dennis Järling.DENNISDATOR\Application Data\LimeWire

2009-02-06 12:53 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Avira

2009-01-31 11:17 518 ----a-w c:\documents and settings\Dennis Järling.DENNISDATOR\Application Data\wklnhst.dat

2009-01-29 21:14 --------- d-----w c:\program\ekort

2009-01-14 18:39 --------- d-----w c:\program\Personal

2009-01-14 18:39 --------- d-----w c:\documents and settings\Dennis Järling.DENNISDATOR\Application Data\Personal

2009-02-20 16:04 67,696 ----a-w c:\program\mozilla firefox\components\jar50.dll

2009-02-20 16:04 54,376 ----a-w c:\program\mozilla firefox\components\jsd3250.dll

2009-02-20 16:04 34,952 ----a-w c:\program\mozilla firefox\components\myspell.dll

2009-02-20 16:04 46,720 ----a-w c:\program\mozilla firefox\components\spellchk.dll

2009-02-20 16:04 172,144 ----a-w c:\program\mozilla firefox\components\xpinstal.dll

2008-04-26 18:29 32,768 --sha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Tidigare\History.IE5\MSHist012008042620080427\index.dat

.

 

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2008-01-04_14.26.19,09 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2004-07-14 13:36:54 57,344 ------w c:\windows\_PrimaxInstallTempDir0\ico.exe

+ 2008-11-10 13:19:26 53,248 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll

+ 2008-11-10 13:19:27 12,800 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Diagnostics\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll

+ 2008-11-10 13:19:27 473,600 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3D\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3D.dll

+ 2008-11-10 13:19:16 2,676,224 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2008-11-10 13:19:17 2,846,720 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2903.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2008-11-10 13:19:18 563,712 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2904.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2008-11-10 13:19:19 567,296 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2905.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2008-11-10 13:19:20 576,000 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2906.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2008-11-10 13:19:20 577,024 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2907.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2008-11-10 13:19:22 577,536 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2908.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2008-11-10 13:19:23 577,536 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2909.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2008-11-10 13:19:23 578,560 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2910.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2008-11-10 13:19:28 578,560 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.Direct3DX\1.0.2911.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2008-11-10 13:19:28 145,920 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectDraw\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll

+ 2008-11-10 13:19:29 159,232 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectInput\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectInput.dll

+ 2008-11-10 13:19:29 364,544 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectPlay\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll

+ 2008-11-10 13:19:30 178,176 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX.DirectSound\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.DirectSound.dll

+ 2008-11-10 13:19:24 223,232 ----a-w c:\windows\assembly\GAC\Microsoft.DirectX\1.0.2902.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.DirectX.dll

+ 2008-01-09 14:01:48 118,784 ----a-w c:\windows\BDOSCAN8\bdupd.dll

+ 2008-01-09 14:01:48 53,248 ----a-w c:\windows\BDOSCAN8\ipsupd.dll

+ 2008-01-09 14:01:48 53,248 ----a-w c:\windows\bdoscandel.exe

+ 2005-08-11 15:36:16 2,048 -c--a-w c:\windows\CREATOR\MSCDBL.BIN

+ 2008-01-09 14:01:48 118,784 ----a-w c:\windows\Downloaded Program Files\bdupd.dll

+ 2006-07-11 08:41:36 345,656 ----a-w c:\windows\Downloaded Program Files\ewidoOnlineScan.dll

+ 2008-01-09 14:01:48 53,248 ----a-w c:\windows\Downloaded Program Files\ipsupd.dll

+ 2005-10-20 19:02:28 163,328 ----a-w c:\windows\erdnt\Hiv-backup\ERDNT.EXE

+ 2005-10-20 19:02:28 163,328 ----a-w c:\windows\erdnt\subs\ERDNT.EXE

+ 2000-08-31 07:00:00 89,504 ----a-w c:\windows\fdsv.exe

+ 2000-08-31 07:00:00 80,412 ----a-w c:\windows\grep.exe

+ 2008-05-29 16:13:05 29,926 -c--a-r c:\windows\Installer\{20503DFE-E5B2-491E-B2C5-8BCB5BF5B9E9}\MsblIco.Exe

+ 2005-03-18 15:23:10 53,248 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll

+ 2005-03-18 15:23:10 12,800 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll

+ 2005-03-18 15:23:14 473,600 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.Direct3D.dll

+ 2004-09-29 11:38:58 2,676,224 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2005-03-18 15:23:10 145,920 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll

+ 2005-03-18 15:23:10 159,232 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.DirectInput.dll

+ 2005-03-18 15:23:14 364,544 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll

+ 2005-03-18 15:23:12 178,176 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.DirectSound.dll

+ 2005-03-18 15:23:14 223,232 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0\Microsoft.DirectX.dll

+ 2004-12-01 14:53:06 2,846,720 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2903.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2005-02-05 18:32:54 563,712 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2904.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2005-03-18 16:23:14 567,296 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2905.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2005-05-26 14:15:56 576,000 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2906.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2005-07-22 16:21:34 577,024 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2907.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2005-09-28 13:11:52 577,536 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2908.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2005-12-05 16:20:50 577,536 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2909.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2006-02-03 06:40:48 578,560 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2910.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2006-03-31 10:27:50 578,560 ----a-w c:\windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2911.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll

+ 2006-10-30 02:34:02 2,560 -c--a-w c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\ServiceModelEvents.dll

- 2000-08-31 07:00:00 51,200 ----a-w c:\windows\NirCmd.exe

+ 2000-08-31 07:00:00 29,696 ----a-w c:\windows\NIRCMD.exe

+ 2000-08-31 07:00:00 98,816 ----a-w c:\windows\sed.exe

+ 2004-08-03 21:10:08 53,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\1394bus.sys

+ 2004-08-03 21:00:04 12,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\4mmdat.sys

+ 2004-08-03 21:10:12 48,128 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\61883.sys

+ 2004-08-03 23:33:28 100,352 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\6to4svc.dll

+ 2004-08-03 20:32:22 231,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ac97ali.sys

+ 2004-08-03 20:32:32 84,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ac97via.sys

+ 2004-08-03 23:34:08 184,320 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\accwiz.exe

+ 2004-08-03 23:33:28 1,852,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\acgenral.dll

+ 2004-08-03 23:33:28 450,048 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\aclayers.dll

+ 2004-08-03 23:33:28 137,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\aclua.dll

+ 2004-08-03 23:33:28 117,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\aclui.dll

+ 2004-08-03 23:05:08 187,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\acpi.sys

+ 2004-08-03 23:33:28 244,736 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\acspecfc.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 194,048 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\activeds.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 4,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\actmovie.exe

+ 2004-08-03 23:33:30 101,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\actxprxy.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 116,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\acxtrnal.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 20,540 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\admin.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 16,439 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\admin.exe

+ 2004-08-03 20:32:24 10,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\admjoy.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 61,440 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\admparse.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 175,616 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\adsldp.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 143,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\adsldpc.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 68,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\adsmsext.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 263,680 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\adsnt.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 4,255 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv01nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,967 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv02nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,615 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv05nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,647 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv07nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,135 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv08nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,711 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv09nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,775 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\adv11nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 680,960 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\advapi32.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 100,864 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\advpack.dll

+ 2004-08-03 20:39:38 142,464 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\aec.sys

+ 2004-08-03 21:14:16 138,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\afd.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 24,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentanm.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 214,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentctl.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 41,984 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentdp2.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 58,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentdpv.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 49,152 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentmpx.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 24,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentpsh.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 44,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentsr.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 256,512 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\agentsvr.exe

+ 2004-08-03 21:07:42 42,368 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\agp440.sys

+ 2004-08-03 21:07:44 44,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\agpcpq.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 24,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\agtintl.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 98,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ahui.exe

+ 2004-08-03 23:34:08 44,544 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\alg.exe

+ 2004-08-03 21:07:42 42,752 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\alim1541.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 17,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\alrsvc.dll

+ 2004-08-03 21:07:44 43,008 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\amdagp.sys

+ 2004-08-03 23:06:20 40,960 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\amdk6.sys

+ 2004-08-03 23:06:22 41,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\amdk7.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 70,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\amstream.dll

+ 2004-08-03 20:31:20 36,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\an983.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 126,976 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\apphelp.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 332,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\aqueue.dll

+ 2004-08-03 20:58:30 60,800 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\arp1394.sys

+ 2004-08-03 23:30:12 8,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\asferror.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 65,024 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\asycfilt.dll

+ 2004-08-03 21:05:04 14,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\asyncmac.sys

+ 2004-08-03 23:34:08 25,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\at.exe

+ 2004-08-03 20:59:44 95,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atapi.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 56,623 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1btxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 11,615 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1mdxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 12,047 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1pdxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 30,671 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1raxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 63,663 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1rvxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 26,367 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1snxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 21,343 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1ttxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 36,463 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1tuxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 29,455 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1xbxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 34,735 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati1xsxx.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 229,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati2cqag.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 377,984 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati2dvaa.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 201,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati2dvag.dll

+ 2004-08-03 23:07:44 327,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati2mtaa.sys

+ 2004-08-03 23:07:48 701,440 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati2mtag.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 870,784 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati3d1ag.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 1,057,760 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati3d2ag.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 1,888,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ati3duag.dll

+ 2004-08-03 20:29:28 57,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinbtxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 13,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinmdxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 14,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinpdxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 52,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinraxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 104,960 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinrvxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 28,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinsnxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 13,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinttxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 73,216 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atintuxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 31,744 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinxbxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 63,488 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atinxsxx.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 32,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ativtmxx.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 516,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ativvaxx.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 58,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atl.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 11,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atmadm.exe

+ 2004-08-03 20:58:32 59,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atmarpc.sys

+ 2004-08-03 23:30:14 285,696 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atmfd.dll

+ 2004-08-03 20:58:36 55,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atmlane.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 30,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atmlib.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 21,183 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atv01nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 11,359 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atv02nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 25,471 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atv04nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 14,143 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atv06nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 17,279 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\atv10nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 42,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\audiosrv.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 14,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\auditusr.exe

+ 2004-08-03 23:33:30 20,540 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\author.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 16,439 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\author.exe

+ 2004-08-03 23:33:30 56,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\authz.dll

+ 2004-08-03 23:34:10 600,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\autochk.exe

+ 2004-08-03 23:34:10 613,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\autoconv.exe

+ 2004-08-03 23:34:12 591,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\autofmt.exe

+ 2004-08-03 23:34:12 11,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\autolfn.exe

+ 2004-08-03 21:10:12 38,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\avc.sys

+ 2004-08-03 21:10:00 13,696 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\avcstrm.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 85,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\avifil32.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 52,736 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\basesrv.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 28,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\batmeter.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 8,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\batt.dll

+ 2004-08-03 21:10:14 11,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bdasup.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 17,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bidispl.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 8,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bitsprx2.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 7,168 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bitsprx3.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 286,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\blackbox.dll

+ 2004-08-03 23:34:12 71,680 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\blastcln.exe

+ 2004-08-03 20:59:58 71,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bridge.sys

+ 2004-08-03 23:30:16 65,024 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\browselc.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 77,312 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\browser.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 1,016,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\browseui.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 78,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\browsewm.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 20,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthci.dll

+ 2004-08-03 21:10:40 17,024 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthenum.sys

+ 2004-08-03 21:10:40 38,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthmodem.sys

+ 2004-08-03 20:58:40 100,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthpan.sys

+ 2004-08-03 23:11:02 274,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthport.sys

+ 2004-08-03 21:10:38 35,456 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthprint.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 30,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthserv.dll

+ 2004-08-03 21:10:36 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\bthusb.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 50,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\btpanui.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 59,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cabinet.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 84,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cabview.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 385,024 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\callcont.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 50,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\camocx.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 229,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\catsrv.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 85,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\catsrvps.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 628,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\catsrvut.dll

+ 2004-08-03 21:10:18 17,024 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ccdecode.sys

+ 2004-08-03 21:14:12 63,744 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cdfs.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 151,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cdfview.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 66,560 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cdm.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 2,067,968 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cdosys.dll

+ 2004-08-03 20:59:54 49,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cdrom.sys

+ 2004-08-03 23:33:32 198,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\certcli.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 460,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\certmgr.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 159,232 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cewmdm.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 38,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cfgbkend.dll

+ 2004-08-03 23:30:20 16,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cfgmgr32.dll

+ 2004-08-03 23:34:14 188,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cfgwiz.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 15,423 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ch7xxnt5.dll

+ 2004-08-03 21:00:14 8,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\changer.sys

+ 2004-08-03 23:33:32 1,352,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cimwin32.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 69,120 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ciodm.dll

+ 2004-08-03 23:34:14 5,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cisvc.exe

+ 2004-08-03 21:14:28 49,664 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\classpnp.sys

+ 2004-08-03 23:33:32 110,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\clbcatex.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 501,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\clbcatq.dll

+ 2004-08-03 23:34:14 64,000 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cleanmgr.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 77,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cliconfg.dll

+ 2004-08-03 23:34:14 20,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cliconfg.exe

+ 2004-08-03 23:34:14 102,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\clipbrd.exe

+ 2004-08-03 23:34:14 33,280 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\clipsrv.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 57,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\clusapi.dll

+ 2004-08-03 21:07:40 14,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmbatt.sys

+ 2004-08-03 23:33:32 15,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmcfg32.dll

+ 2004-08-03 23:34:14 390,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmd.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 344,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmdial32.dll

+ 2004-08-03 23:34:14 47,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmdl32.exe

+ 2004-08-03 23:34:14 39,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmmon32.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 185,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmprops.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 13,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmsetacl.dll

+ 2004-08-03 23:34:14 63,488 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmstp.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 40,448 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cmutil.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 48,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cnbjmon.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 81,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cnbjmon2.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 62,464 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\colbact.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 195,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\comadmin.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 611,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\comctl32.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 279,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\comdlg32.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 253,440 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\compatui.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 229,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\compstui.dll

+ 2004-08-03 23:34:14 9,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\comrepl.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 803,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\comres.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 1,251,840 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\comsvcs.dll

+ 2004-08-03 23:30:24 540,160 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\comuid.dll

+ 2004-08-03 23:34:16 1,032,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\conf.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 45,056 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\confmrsl.dll

+ 2004-08-03 23:34:16 27,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\conime.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 35,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\corpol.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 164,352 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\credui.dll

+ 2004-08-03 23:16:44 40,448 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\crusoe.sys

+ 2004-08-03 23:33:32 600,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\crypt32.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 75,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptdlg.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 33,280 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptdll.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 54,272 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptext.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 63,488 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptnet.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 60,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptsvc.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 515,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptui.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 101,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cscdll.dll

+ 2004-08-03 23:34:16 98,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cscript.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 329,216 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cscui.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 32,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\csrsrv.dll

+ 2004-08-03 23:34:16 6,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\csrss.exe

+ 2004-08-03 23:34:16 15,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ctfmon.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 250,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ctmasetp.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 28,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\custsat.dll

+ 2004-08-03 20:32:26 48,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\cwrwdm.sys

+ 2004-08-03 23:33:32 1,179,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3d8.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 8,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3d8thk.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 1,689,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3d9.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 825,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3dim700.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 1,054,720 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\danim.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 561,179 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dao360.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 54,272 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dataclen.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 24,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\davclnt.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 640,000 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dbghelp.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 24,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dbmsrpcn.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 110,592 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dbnetlib.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 28,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dbnmpntw.dll

+ 2004-08-03 23:49:04 1,788 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dcache.bin

+ 2004-08-03 23:33:32 40,960 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dcap32.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 8,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dciman32.dll

+ 2004-08-03 23:34:16 30,720 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ddeshare.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 266,240 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ddraw.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 27,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ddrawex.dll

+ 2004-08-03 23:34:16 25,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\defrag.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 59,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\devenum.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 283,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\devmgr.dll

+ 2004-08-03 23:34:16 82,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dfrgfat.exe

+ 2004-08-03 23:34:16 104,960 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dfrgntfs.exe

+ 2004-08-03 23:33:32 38,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dfrgsnap.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 123,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dfrgui.dll

+ 2004-08-03 23:33:32 28,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dfsshlex.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 111,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dgnet.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 110,592 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dhcpcsvc.dll

+ 2004-08-03 23:34:16 542,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dialer.exe

+ 2004-08-03 23:34:16 85,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\diantz.exe

+ 2004-08-03 23:33:34 68,608 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\digest.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 162,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dinput.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 184,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dinput8.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 81,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\directdb.dll

+ 2004-08-03 20:59:56 36,352 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\disk.sys

+ 2004-08-03 20:59:54 14,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\diskdump.sys

+ 2004-08-03 23:34:18 162,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\diskpart.exe

+ 2004-08-03 23:34:18 294,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dlimport.exe

+ 2004-08-03 23:34:18 5,120 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dllhost.exe

+ 2004-08-03 21:00:06 8,320 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dlttape.sys

+ 2004-08-03 23:34:18 225,280 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmadmin.exe

+ 2004-08-03 23:33:34 28,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmband.dll

+ 2004-08-03 23:19:08 800,000 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmboot.sys

+ 2004-08-03 23:33:34 61,440 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmcompos.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 200,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmdskmgr.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 181,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmime.dll

+ 2004-08-03 23:19:18 153,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmio.sys

+ 2004-08-03 23:33:34 35,840 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmloader.dll

+ 2004-08-03 23:34:18 15,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmremote.exe

+ 2004-08-03 23:33:34 82,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmscript.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 23,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmserver.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 105,984 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmstyle.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 103,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmsynth.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 104,448 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmusic.dll

+ 2004-08-03 21:07:40 52,864 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmusic.sys

+ 2004-08-03 23:33:34 51,200 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dmutil.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 148,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dnsapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 45,568 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dnsrslvr.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 48,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\docprop2.dll

+ 2004-08-03 20:51:34 53,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dosx.exe

+ 2004-08-03 20:58:30 207,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dot4.sys

+ 2004-08-03 23:03:54 97,280 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpcdll.dll

+ 2004-08-03 23:34:18 30,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dplaysvr.exe

+ 2004-08-03 23:33:34 229,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dplayx.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 23,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpmodemx.dll

+ 2004-08-03 23:30:34 3,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnaddr.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 375,296 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnet.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 35,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnhpast.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 60,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnhupnp.dll

+ 2004-08-03 23:30:34 3,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnlobby.dll

+ 2004-08-03 23:34:18 17,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpnsvr.exe

+ 2004-08-03 23:33:34 21,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpvacm.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 212,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpvoice.dll

+ 2004-08-03 23:34:18 83,456 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpvsetup.exe

+ 2004-08-03 23:33:34 57,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpwsockx.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 116,736 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dpvvox.dll

+ 2004-08-03 23:35:02 299,520 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\drmclien.dll

+ 2004-08-03 21:08:00 60,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\drmk.sys

+ 2004-08-03 21:07:58 2,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\drmkaud.sys

+ 2004-08-03 23:33:34 87,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\drmstor.dll

+ 2004-08-03 23:35:00 695,296 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\drmv2clt.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 14,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\drprov.dll

+ 2004-07-17 09:36:44 4,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ds16gt.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 16,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ds32gt.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 181,760 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsdmo.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 71,680 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsdmoprp.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 93,184 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dskquota.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 367,616 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsound.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 1,294,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsound3d.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 143,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsprop.dll

+ 2004-08-03 23:30:36 4,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsprpres.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 239,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsquery.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 51,712 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dssec.dll

+ 2004-08-03 20:31:44 137,216 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dssenh.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 113,152 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsuiext.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 19,456 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dswave.dll

+ 2004-08-03 23:34:18 10,752 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dumprep.exe

+ 2004-08-03 23:33:34 304,128 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\duser.dll

+ 2004-08-03 23:34:18 17,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dvdupgrd.exe

+ 2004-08-03 23:34:18 180,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dwwin.exe

+ 2004-08-03 23:33:34 619,008 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dx7vb.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 1,227,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dx8vb.dll

+ 2004-08-03 23:34:18 1,298,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxdiag.exe

+ 2004-08-03 23:33:34 2,113,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxdiagn.dll

+ 2004-08-03 21:00:56 71,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxg.sys

+ 2004-08-03 23:33:34 498,205 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxmasf.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 357,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxtmsft.dll

+ 2004-08-03 23:33:34 201,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\dxtrans.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 184,320 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\els.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 20,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\encapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 186,368 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\encdec.dll

+ 2004-08-03 23:30:40 40,960 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ep9res.dll

+ 2004-08-03 23:06:40 120,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\epcl5res.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 23,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ersvc.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 243,200 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\es.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 1,084,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\esent.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 247,808 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\esscli.dll

+ 2004-08-03 20:32:28 137,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\essm2e.sys

+ 2004-08-03 23:34:20 193,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\eudcedit.exe

+ 2004-08-03 23:33:36 55,808 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\eventlog.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 106,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\evntagnt.dll

+ 2004-08-03 23:34:20 25,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\evntcmd.exe

+ 2004-08-03 23:33:36 22,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\evntrprv.dll

+ 2004-08-03 23:34:20 93,184 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\evntwin.exe

+ 2004-08-03 23:34:20 1,032,704 ------w c:\windows\ServicePackFiles\i386\explorer.exe

+ 2004-08-03 23:33:36 380,957 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\expsrv.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 55,808 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\extmgr.dll

+ 2004-08-03 23:34:20 45,568 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\extrac32.exe

+ 2004-08-03 21:14:18 143,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fastfat.sys

+ 2004-08-03 23:33:36 472,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fastprox.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 80,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\faultrep.dll

+ 2004-08-03 23:34:22 20,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\faxpatch.exe

+ 2004-08-03 20:59:28 27,392 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fdc.sys

+ 2004-08-03 23:33:36 21,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\feclient.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 337,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\filemgmt.dll

+ 2004-08-03 23:34:22 27,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\findstr.exe

+ 2004-08-03 23:33:36 87,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fldrclnr.dll

+ 2004-08-03 20:59:28 20,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\flpydisk.sys

+ 2004-08-03 23:33:36 16,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fltlib.dll

+ 2004-08-03 23:34:22 22,528 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fltmc.exe

+ 2004-08-03 21:01:20 124,800 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fltmgr.sys

+ 2004-08-03 23:33:36 384,000 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fontext.dll

+ 2004-08-03 23:34:22 21,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fontview.exe

+ 2004-08-03 20:31:24 34,173 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\forehe.sys

+ 2004-08-03 23:33:36 32,828 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp40ext.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 184,435 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4amsft.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 82,035 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4anscp.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 147,513 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4apws.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 49,210 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4areg.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 102,509 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4atxt.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 618,605 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4autl.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 49,212 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4awebs.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 876,653 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4awel.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 41,020 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4avnb.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 32,826 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp4avss.dll

+ 2004-08-03 23:34:22 15,120 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp98sadm.exe

+ 2004-08-03 23:34:22 109,840 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fp98swin.exe

+ 2004-08-03 23:34:22 24,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpadmcgi.exe

+ 2004-08-03 23:33:36 20,541 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpadmdll.dll

+ 2004-08-03 23:34:22 188,494 -c--a-w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpcount.exe

+ 2004-08-03 23:33:36 94,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpencode.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 20,541 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpexedll.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 598,071 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpmmc.dll

+ 2004-08-03 23:30:44 208,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpmmcsat.dll

+ 2004-08-03 23:34:22 20,538 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpremadm.exe

+ 2004-08-03 23:34:22 28,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fpsrvadm.exe

+ 2004-08-03 23:30:44 9,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\framebuf.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 185,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\framedyn.dll

+ 2004-08-03 23:34:22 193,024 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fsquirt.exe

+ 2004-08-03 23:34:22 42,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ftp.exe

+ 2004-08-03 23:33:36 60,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fwcfg.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 452,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsapi.dll

+ 2004-08-03 23:34:22 143,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsclnt.exe

+ 2004-08-03 23:33:36 72,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxscom.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 285,184 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxscomex.dll

+ 2004-08-03 23:34:22 231,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxscover.exe

+ 2004-08-03 23:33:36 27,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsdrv.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 56,320 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsevent.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 23,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsext32.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 23,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsmon.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 132,608 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsocm.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 8,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsperf.dll

+ 2004-08-03 23:30:46 6,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsres.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 562,176 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsst.dll

+ 2004-08-03 23:34:24 268,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxssvc.exe

+ 2004-08-03 23:33:36 246,272 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxst30.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 397,312 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxstiff.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 154,624 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsui.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 193,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxswzrd.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 400,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\fxsxp32.dll

+ 2004-08-03 21:07:44 46,464 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\gagp30kx.sys

+ 2004-08-03 21:08:22 10,624 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\gameenum.sys

+ 2004-08-03 21:08:30 59,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\gckernel.sys

+ 2004-08-03 23:33:36 278,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\gdi32.dll

+ 2004-08-03 23:33:36 123,392 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\glu32.dll

+ 2004-08-03 20:31:44 101,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\gpkcsp.dll

+ 2004-08-03 23:30:48 9,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\gpkrsrc.dll

+ 2004-08-03 23:34:24 39,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\grpconv.exe

+ 2004-08-03 23:11:12 28,544 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\grserial.sys

+ 2004-08-03 23:33:38 124,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\guitrn.dll

+ 2004-08-03 23:33:38 109,056 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\guitrn_a.dll

+ 2004-08-03 23:33:38 57,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\h323cc.dll

+ 2004-08-03 23:33:38 614,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\h323msp.dll

+ 2004-08-03 20:59:20 105,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hal.dll

+ 2004-08-03 20:59:10 131,968 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\halaacpi.dll

+ 2004-08-03 20:59:08 81,280 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\halacpi.dll

+ 2004-08-03 20:59:14 150,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\halapic.dll

+ 2004-08-03 20:59:14 134,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\halmacpi.dll

+ 2004-08-03 20:59:20 152,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\halmps.dll

+ 2004-08-03 20:59:20 77,696 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\halsp.dll

+ 2004-08-03 23:33:38 7,168 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hccoin.dll

+ 2004-08-03 23:34:24 768,512 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\helpctr.exe

+ 2004-08-03 23:34:24 743,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\helpsvc.exe

+ 2004-08-03 23:34:24 10,752 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hh.exe

+ 2004-08-03 23:33:38 38,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hhsetup.dll

+ 2004-08-03 23:33:38 20,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hid.dll

+ 2004-08-03 23:11:54 25,600 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidbth.sys

+ 2004-08-03 21:08:20 36,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidclass.sys

+ 2004-08-03 21:08:20 15,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidir.sys

+ 2004-08-03 21:08:18 24,960 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidparse.sys

+ 2004-08-03 23:33:38 21,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hidserv.dll

+ 2004-08-03 23:33:38 38,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hmmapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:38 344,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hnetcfg.dll

+ 2004-08-03 23:33:38 331,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hnetwiz.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 39,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hostmib.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 144,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hotplug.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 10,752 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hpcjrr.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 10,240 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hpcjrrps.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 87,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hpfud50.dll

+ 2004-08-03 23:34:24 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hscupd.exe

+ 2004-08-03 20:41:48 220,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hsfbs2s2.sys

+ 2004-08-03 23:33:40 32,285 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hsfcisp2.dll

+ 2004-08-03 20:41:50 685,056 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hsfcxts2.sys

+ 2004-08-03 20:41:56 1,041,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hsfdpsp2.sys

+ 2004-08-03 21:00:14 263,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\http.sys

+ 2004-08-03 23:33:40 24,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\httpapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 41,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\htui.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 347,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\hypertrm.dll

+ 2004-08-03 21:00:52 8,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\i2omgmt.sys

+ 2004-08-03 21:00:52 18,560 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\i2omp.sys

+ 2004-08-03 23:13:30 52,736 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\i8042prt.sys

+ 2004-08-03 23:33:40 702,845 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\i81xdnt5.dll

+ 2004-08-03 20:29:38 161,020 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\i81xnt5.sys

+ 2004-08-03 23:33:40 119,808 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iasrad.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 11,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icaapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 80,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iccvid.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 253,952 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icm32.dll

+ 2004-08-03 23:30:54 3,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icmp.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 4,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iconlib.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 61,440 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwconn.dll

+ 2004-08-03 23:34:24 214,528 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwconn1.exe

+ 2004-08-03 23:34:24 86,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwconn2.exe

+ 2004-08-03 23:33:40 73,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwdial.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 32,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwdl.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 172,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwhelp.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 65,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwphbk.dll

+ 2004-08-03 23:34:24 24,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwrmind.exe

+ 2004-08-03 23:33:40 49,152 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\icwutil.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 120,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\idq.dll

+ 2004-08-03 23:34:24 34,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ie4uinit.exe

+ 2004-08-03 23:33:40 139,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ieakeng.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 219,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ieaksie.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 323,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iedkcs32.dll

+ 2004-08-03 23:34:24 18,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iedw.exe

+ 2004-08-03 23:33:40 81,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ieencode.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 249,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iepeers.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 48,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iernonce.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 62,976 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iesetup.dll

+ 2004-08-03 23:34:26 93,184 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iexplore.exe

+ 2004-08-03 23:34:26 114,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iexpress.exe

+ 2004-08-03 23:33:40 136,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ifmon.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 8,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\igmpagnt.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 506,368 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iis.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 81,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ils.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 144,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\imagehlp.dll

+ 2004-08-03 23:34:26 150,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\imapi.exe

+ 2004-08-03 21:00:16 41,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\imapi.sys

+ 2004-08-03 23:33:40 36,921 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\imeshare.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 35,840 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\imgutil.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 110,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\imm32.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 274,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetcfg.dll

+ 2004-08-03 23:33:40 678,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetcomm.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 33,280 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetmib1.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 75,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetpp.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 15,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetppui.dll

+ 2004-08-03 23:31:00 48,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetres.dll

+ 2004-08-03 23:34:26 20,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\inetwiz.exe

+ 2004-08-03 23:33:42 147,456 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\initpki.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 124,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\input.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 96,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\inseng.dll

+ 2004-08-03 23:16:42 5,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\intelide.sys

+ 2004-08-03 23:16:44 40,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\intelppm.sys

+ 2004-08-03 21:00:08 29,056 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ip6fw.sys

+ 2004-08-03 23:34:26 55,296 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipconfig.exe

+ 2004-08-03 23:30:40 97,280 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipevldpc.dll

+ 2004-08-03 23:30:36 24,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipevlpid.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 94,720 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iphlpapi.dll

+ 2004-08-03 21:04:46 20,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipinip.sys

+ 2004-08-03 23:31:10 96,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipmntdpc.dll

+ 2004-08-03 21:04:52 134,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipnat.sys

+ 2004-08-03 23:33:42 330,752 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipnathlp.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 336,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ippromon.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 34,816 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iprip.dll

+ 2004-08-03 21:14:30 74,752 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsec.sys

+ 2004-08-03 23:33:42 350,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsecsnp.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 182,272 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsecsvc.dll

+ 2004-08-03 23:32:08 96,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipseldpc.dll

+ 2004-08-03 23:30:36 24,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipselpid.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 384,512 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsmsnap.dll

+ 2004-08-03 23:34:26 53,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipv6.exe

+ 2004-08-03 23:33:42 59,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipv6mon.dll

+ 2004-08-03 23:34:26 24,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipxroute.exe

+ 2004-08-03 23:33:42 120,320 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ir41_qc.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 338,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ir41_qcx.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 755,200 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ir50_32.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 200,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ir50_qc.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 183,808 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ir50_qcx.dll

+ 2004-08-03 21:00:54 87,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\irda.sys

+ 2004-08-03 21:00:48 11,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\irenum.sys

+ 2004-08-03 23:34:26 153,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\irftp.exe

+ 2004-08-03 23:33:42 27,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\irmon.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 81,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\isign32.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 32,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\isrdbg32.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 143,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\itircl.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 134,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\itss.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 192,000 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iuengine.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 54,784 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ixsso.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 47,616 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\iyuv_32.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 450,560 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\jscript.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 15,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\jsproxy.dll

+ 2004-08-03 23:18:46 24,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdclass.sys

+ 2004-08-03 23:31:06 7,168 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdfi1.dll

+ 2004-08-03 23:18:48 14,848 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdhid.sys

+ 2004-08-03 23:31:06 6,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdinbe1.dll

+ 2004-08-03 23:31:06 6,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdinben.dll

+ 2004-08-03 23:31:06 6,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdinmal.dll

+ 2004-08-03 23:31:06 5,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdmaori.dll

+ 2004-08-03 23:31:06 6,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdmlt47.dll

+ 2004-08-03 23:31:06 6,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdmlt48.dll

+ 2004-08-03 23:31:06 7,168 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdno1.dll

+ 2004-08-03 23:31:06 7,680 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdsmsfi.dll

+ 2004-08-03 23:31:06 7,680 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdsmsno.dll

+ 2004-08-03 23:31:06 7,168 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdukx.dll

+ 2004-08-03 20:59:24 7,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kd1394.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 294,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kerberos.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 997,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kernel32.dll

+ 2004-08-03 20:46:56 42,537 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\keyboard.sys

+ 2004-08-03 23:33:42 152,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\keymgr.dll

+ 2004-08-03 21:07:50 171,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\kmixer.sys

+ 2004-08-03 20:50:28 92,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\krnl386.exe

+ 2004-08-03 23:33:42 24,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\krnlprov.dll

+ 2004-08-03 21:15:22 140,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ks.sys

+ 2004-08-03 20:59:48 92,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ksecdd.sys

+ 2004-08-03 23:33:42 4,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ksuser.dll

+ 2004-08-03 20:31:52 97,792 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\chtmbx.dll

+ 2004-08-03 20:31:54 56,320 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\chtskdic.dll

+ 2004-08-03 20:31:54 173,568 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\chtskf.dll

+ 2004-08-03 20:31:54 198,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\cintime.dll

+ 2004-08-03 20:31:56 480,256 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\cintsetp.exe

+ 2004-08-03 20:31:40 57,399 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\cplexe.exe

+ 2004-08-03 21:04:38 106,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imekrcic.dll

+ 2004-08-03 21:04:34 86,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imekrmbx.dll

+ 2004-08-03 20:31:50 811,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjp81k.dll

+ 2004-08-03 20:31:52 368,696 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpcic.dll

+ 2004-08-03 20:31:52 716,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpcus.dll

+ 2004-08-03 20:31:54 81,976 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpdct.dll

+ 2004-08-03 20:31:54 307,257 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpdct.exe

+ 2004-08-03 20:31:56 155,705 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpdsvr.exe

+ 2004-08-03 20:31:58 196,665 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpinst.exe

+ 2004-08-03 20:32:00 208,952 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjpmig.exe

+ 2004-08-03 20:32:12 233,527 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjprw.exe

+ 2004-08-03 20:32:16 262,200 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjputy.exe

+ 2004-08-03 20:32:16 274,489 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imjputyc.dll

+ 2004-08-03 20:32:28 102,456 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imlang.dll

+ 2004-08-03 20:31:50 59,392 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\imscinst.exe

+ 2004-08-03 20:32:12 15,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\padrs404.dll

+ 2004-08-03 20:31:50 15,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\padrs804.dll

+ 2004-08-03 20:31:50 175,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\pintlcsa.dll

+ 2004-08-03 20:31:50 53,760 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\pintlcsd.dll

+ 2004-08-03 20:31:50 70,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\pintlphr.exe

+ 2004-08-03 20:31:50 67,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\pmigrate.dll

+ 2004-08-03 20:32:16 44,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\tintlphr.exe

+ 2004-08-03 20:32:16 455,168 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\tintsetp.exe

+ 2004-08-03 20:32:14 10,240 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\tmigrate.dll

+ 2004-08-03 21:04:12 76,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\uniime.dll

+ 2004-08-03 20:32:36 426,041 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\voicepad.dll

+ 2004-08-03 20:32:36 86,073 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lang\voicesub.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 6,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\laprxy.dll

+ 2004-08-03 20:59:34 34,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lbrtfdc.sys

+ 2004-08-03 23:33:42 423,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\licdll.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 22,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\licmgr10.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 58,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\licwmi.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\linkinfo.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 13,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lmhsvc.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 33,792 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lmmib2.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 399,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lmrt.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 97,792 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\loadperf.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 222,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\localsec.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 343,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\localspl.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 11,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\localui.dll

+ 2004-08-03 23:34:28 75,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\locator.exe

+ 2004-08-03 23:33:42 19,968 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\log.dll

+ 2004-08-03 23:34:28 103,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\logagent.exe

+ 2004-08-03 23:34:28 59,392 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\logman.exe

+ 2004-08-03 23:34:56 220,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\logon.scr

+ 2004-08-03 23:34:28 515,072 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\logonui.exe

+ 2004-08-03 23:33:42 22,528 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lpdsvc.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 22,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lpk.dll

+ 2004-08-03 23:33:42 10,240 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lprhelp.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lprmon.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 722,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lsasrv.dll

+ 2004-08-03 23:34:28 13,312 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lsass.exe

+ 2004-08-03 23:20:56 606,812 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ltmdmnt.sys

+ 2004-08-03 23:21:00 421,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ltmdmntt.sys

+ 2004-08-03 21:00:08 7,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ltotape.sys

+ 2004-08-03 20:39:32 20,864 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\lwadihid.sys

+ 2004-08-03 23:34:30 73,216 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\magnify.exe

+ 2004-08-03 23:34:30 85,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\makecab.exe

+ 2004-08-03 23:33:44 14,848 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mcastmib.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 84,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mciavi32.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 35,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mciqtz32.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 23,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mciseq.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 23,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mciwave.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 118,272 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mdminst.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 86,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mdmxsdk.dll

+ 2004-08-03 20:41:56 11,868 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mdmxsdk.sys

+ 2004-08-03 21:00:50 26,112 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\memstpci.sys

+ 2004-08-03 21:07:46 63,744 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mf.sys

+ 2004-08-03 23:33:44 39,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mf3216.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 1,028,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mfc42.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 1,024,000 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mfc42u.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 22,528 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mfcsubs.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 14,848 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mgmtapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\midimap.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 201,216 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\migism.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 192,512 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\migism_a.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 60,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\miglibnt.dll

+ 2004-08-03 23:34:30 103,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\migload.exe

+ 2004-08-03 23:34:30 786,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\migrate.exe

+ 2004-08-03 23:34:30 7,680 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\migregdb.exe

+ 2004-08-03 23:34:30 239,616 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\migwiz.exe

+ 2004-08-03 23:34:30 235,520 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\migwiz_a.exe

+ 2004-08-03 23:33:44 586,240 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mlang.dll

+ 2004-08-03 23:34:30 815,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmc.exe

+ 2004-08-03 23:33:44 73,216 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmcbase.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 1,194,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmcndmgr.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 50,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmcshext.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 17,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmfutil.dll

+ 2004-08-03 23:06:16 69,072 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mmsystem.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 34,560 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mnmdd.dll

+ 2004-08-03 23:34:30 32,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mnmsrvc.exe

+ 2004-08-03 23:33:44 207,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mobsync.dll

+ 2004-08-03 23:34:32 143,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mobsync.exe

+ 2004-08-03 23:06:26 30,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\modem.sys

+ 2004-08-03 23:33:44 154,624 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\modemui.dll

+ 2004-08-03 23:34:32 16,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mofcomp.exe

+ 2004-08-03 23:33:44 124,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mofd.dll

+ 2004-08-03 23:31:14 216,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\moricons.dll

+ 2004-08-03 23:06:38 23,296 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mouclass.sys

+ 2004-08-03 20:58:32 42,240 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mountmgr.sys

+ 2004-08-03 23:34:32 3,555,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\moviemk.exe

+ 2004-08-03 23:33:44 310,272 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mp43dmod.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 384,512 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mp4sdmod.dll

+ 2004-08-03 21:10:14 15,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mpe.sys

+ 2004-08-03 23:33:44 240,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mpg4dmod.dll

+ 2004-08-03 23:34:32 123,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mplay32.exe

+ 2004-08-03 23:34:32 4,639 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mplayer2.exe

+ 2004-08-03 23:33:44 59,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mpr.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 87,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mprapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 368,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mpvis.dll

+ 2004-08-03 21:00:58 181,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mrxdav.sys

+ 2004-08-03 21:15:18 451,456 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mrxsmb.sys

+ 2004-08-03 23:33:44 71,680 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msacm32.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 331,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadce.dll

+ 2004-08-03 23:31:16 20,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadcer.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 61,440 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadcf.dll

+ 2004-08-03 23:31:16 16,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadcfr.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 143,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadco.dll

+ 2004-08-03 23:31:16 16,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadcor.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 53,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadcs.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 155,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadds.dll

+ 2004-08-03 23:31:16 24,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msaddsr.dll

+ 2004-08-03 23:31:16 28,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msader15.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 536,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msado15.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 180,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadomd.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 57,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msador15.dll

+ 2004-08-03 23:33:44 200,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadox.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 57,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msadrh15.dll

+ 2004-08-03 23:31:16 3,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msafd.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 86,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msapsspc.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 57,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msasn1.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 220,160 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mscandui.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 73,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mscms.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 69,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msconf.dll

+ 2004-08-03 23:34:32 158,720 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msconfig.exe

+ 2004-07-17 09:42:20 116,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msconv97.dll

+ 2004-08-03 23:31:18 12,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mscpx32r.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 36,864 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mscpxl32.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 294,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msctf.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 69,120 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msctfp.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 4,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdadc.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 118,784 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdadiag.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 4,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaenum.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 4,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaer.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 532,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaipp.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 233,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaora.dll

+ 2004-08-03 23:31:20 16,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaorar.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 77,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaosp.dll

+ 2004-08-03 23:31:20 16,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaprsr.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 200,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaprst.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 204,800 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaps.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 118,784 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdarem.dll

+ 2004-08-03 23:31:20 16,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaremr.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 151,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdart.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 4,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdasc.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 315,392 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdasql.dll

+ 2004-08-03 23:31:20 16,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdasqlr.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 94,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdatl3.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 20,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdatt.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 4,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdaurl.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 36,864 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdfmap.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 14,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdmo.dll

+ 2004-08-03 23:34:34 6,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdtc.exe

+ 2004-08-03 23:33:46 58,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdtclog.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 425,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdtcprx.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 949,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdtctm.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 161,280 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdtcuiu.dll

+ 2004-08-03 21:10:00 51,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdv.sys

+ 2004-08-03 23:31:20 4,126 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msdxmlc.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 512,029 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msexch40.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 319,517 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msexcl40.dll

+ 2004-08-03 21:00:42 19,072 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msfs.sys

+ 2004-08-03 23:33:46 537,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msftedit.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 994,816 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgina.dll

+ 2004-08-03 21:04:14 35,072 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgpc.sys

+ 2004-08-03 23:33:46 3,166,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgr3en.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 15,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgrocm.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 82,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgsc.dll

+ 2004-08-03 23:31:22 180,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgslang.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 33,792 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgsvc.dll

+ 2004-08-03 23:34:56 188,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msh261.drv

+ 2004-08-03 23:34:56 294,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msh263.drv

+ 2004-08-03 23:34:34 29,184 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mshta.exe

+ 2004-08-03 23:33:46 3,003,392 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mshtml.dll

+ 2004-08-03 23:33:46 448,512 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mshtmled.dll

+ 2004-08-03 23:31:26 56,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mshtmler.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 2,804,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msi.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 51,712 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msident.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 6,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msidle.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 249,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msieftp.dll

+ 2004-08-03 23:34:34 77,312 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msiexec.exe

+ 2004-08-03 23:33:48 331,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msihnd.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 4,608 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msimg32.dll

+ 2004-08-03 23:34:34 60,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msimn.exe

+ 2004-08-03 23:31:34 884,736 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msimsg.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 159,232 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msimtf.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 377,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msinfo.dll

+ 2004-08-03 21:00:48 22,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msircomm.sys

+ 2004-08-03 23:34:34 40,960 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msiregmv.exe

+ 2004-08-03 23:33:48 44,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msisip.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 1,507,356 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjet40.dll

+ 2004-07-17 09:34:48 358,976 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjetol1.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 155,679 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjint40.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 102,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjro.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 53,279 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjter40.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 241,693 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msjtes40.dll

+ 2004-08-03 20:58:42 7,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mskssrv.sys

+ 2004-08-03 23:33:48 25,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mslbui.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 213,023 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msltus40.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 39,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mslwvtts.dll

+ 2004-08-03 23:34:34 1,667,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msmsgs.exe

+ 2004-08-03 23:34:58 259,072 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msnetobj.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 290,816 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msnsspc.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 122,368 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msobcomm.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 16,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msobdl.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 562,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msobmain.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 30,720 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msobshel.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msobweb.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 1,311,232 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msoe.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 252,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msoeacct.dll

+ 2004-08-03 23:31:38 2,492,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msoeres.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 105,984 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msoert2.dll

+ 2004-08-03 23:31:38 24,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msorc32r.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 143,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msorcl32.dll

+ 2004-08-03 23:34:34 343,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspaint.exe

+ 2004-08-03 23:33:48 30,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspatcha.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 348,189 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspbde40.dll

+ 2004-08-03 20:58:40 5,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspclock.sys

+ 2004-08-03 23:33:48 52,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspmsnsv.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 201,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspmsp.dll

+ 2004-08-03 20:58:42 4,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mspqm.sys

+ 2004-08-03 23:31:38 48,128 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msprivs.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 146,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msrating.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 421,919 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msrd2x40.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 315,423 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msrd3x40.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 552,989 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msrepl40.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 11,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msrle32.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 134,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mssap.dll

+ 2004-08-03 23:35:00 356,352 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msscp.dll

+ 2004-08-03 21:07:48 15,488 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mssmbios.sys

+ 2004-08-03 23:33:48 274,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mst120.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 57,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mst123.dll

+ 2004-08-03 21:10:00 49,024 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstape.sys

+ 2004-08-03 23:33:48 277,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstask.dll

+ 2004-08-03 20:58:40 5,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstee.sys

+ 2004-08-03 23:33:48 258,077 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstext40.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 530,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstime.dll

+ 2004-08-03 23:34:34 12,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstinit.exe

+ 2004-08-03 23:33:48 115,712 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstlsapi.dll

+ 2004-08-03 23:06:00 406,528 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstsc.exe

+ 2004-08-03 20:59:44 655,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mstscax.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 195,072 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msutb.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 129,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msv1_0.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 72,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msw3prt.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 1,392,671 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvbvm60.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 54,784 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcirt.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 413,696 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcp60.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 343,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcrt.dll

+ 2004-08-03 20:58:26 61,440 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcrt40.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 831,519 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswdat10.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 204,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswebdvd.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 121,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvfw32.dll

+ 2004-08-03 23:33:48 1,431,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvidctl.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 245,760 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswmdm.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 247,296 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswsock.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 614,429 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswstr10.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 24,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msxactps.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 348,189 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msxbde40.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 506,368 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msxml.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 701,440 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msxml2.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 1,236,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msxml3.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 17,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\msyuv.dll

+ 2004-08-03 20:41:40 126,686 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtlmnt5.sys

+ 2004-08-03 20:41:38 1,309,184 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtlstrm.sys

+ 2004-08-03 23:33:50 66,560 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtxclu.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 90,112 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtxoci.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 1,737,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtxparhd.dll

+ 2004-08-03 20:29:38 452,736 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mtxparhm.sys

+ 2004-08-03 21:15:22 107,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mup.sys

+ 2004-08-03 21:04:52 12,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mutohpen.sys

+ 2004-08-03 23:33:50 90,624 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\mydocs.dll

+ 2004-08-03 21:10:30 85,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nabtsfec.sys

+ 2004-08-03 23:33:50 221,184 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nac.dll

+ 2004-08-03 23:34:36 54,784 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\narrator.exe

+ 2004-08-03 23:33:50 36,352 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ncobjapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 47,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ncprov.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 9,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ncpsres.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 17,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nddeapi.dll

+ 2004-08-03 23:34:36 4,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nddeapir.exe

+ 2004-08-03 23:33:50 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nddenb32.dll

+ 2004-08-03 21:14:30 182,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndis.sys

+ 2004-08-03 21:10:14 10,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndisip.sys

+ 2004-08-03 23:33:50 57,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndisnpp.dll

+ 2004-08-03 21:03:14 12,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndisuio.sys

+ 2004-08-03 21:14:32 91,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndiswan.sys

+ 2004-08-03 23:34:36 42,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\net.exe

+ 2004-08-03 23:34:36 124,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\net1.exe

+ 2004-08-03 23:33:50 332,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netapi32.dll

+ 2004-08-03 21:03:22 34,560 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netbios.sys

+ 2004-08-03 21:14:38 162,816 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netbt.sys

+ 2004-08-03 23:33:50 622,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netcfgx.dll

+ 2004-08-03 23:34:36 112,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netdde.exe

+ 2004-08-03 23:33:50 138,752 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netid.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 407,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netlogon.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 198,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netman.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 77,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netoc.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 876,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netplwiz.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 12,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netrap.dll

+ 2004-08-03 23:37:30 331,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netsetup.exe

+ 2004-08-03 23:34:36 86,528 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netsh.exe

+ 2004-08-03 23:33:50 1,710,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netshell.dll

+ 2004-08-03 23:34:36 37,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netstat.exe

+ 2004-08-03 23:33:50 81,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netui0.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 245,760 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netui1.dll

+ 2004-08-03 23:23:36 132,695 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\netwlan5.sys

+ 2004-08-03 23:33:50 249,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\newdev.dll

+ 2004-08-03 20:58:30 61,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nic1394.sys

+ 2004-08-03 23:33:50 103,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nlhtml.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 229,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmas.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 28,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmasnt.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 81,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmchat.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 77,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmcom.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 151,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmft.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 28,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmmkcert.dll

+ 2004-08-03 20:59:52 40,320 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmnt.sys

+ 2004-08-03 23:33:50 172,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmoldwb.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 188,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nmwb.dll

+ 2004-08-03 23:34:36 69,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\notepad.exe

+ 2004-08-03 23:35:00 226,816 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\npdrmv2.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 364,544 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\npdsplay.dll

+ 2004-08-03 21:00:44 30,848 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\npfs.sys

+ 2004-08-03 23:34:36 15,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nppagent.exe

+ 2004-08-03 23:33:50 54,784 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\npptools.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 10,240 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\npwmsdrm.dll

+ 2004-08-03 21:00:52 28,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nscirda.sys

+ 2004-08-03 23:34:36 76,800 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nslookup.exe

+ 2004-08-03 20:38:34 47,564 ------w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntdetect.com

+ 2004-08-03 23:33:24 712,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntdll.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 67,072 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntdsapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 212,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntevt.dll

+ 2004-08-03 21:15:10 574,592 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntfs.sys

+ 2004-08-03 20:45:38 33,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntio.sys

+ 2004-08-03 20:45:16 34,560 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntio404.sys

+ 2004-08-03 20:45:12 35,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntio411.sys

+ 2004-08-03 20:45:16 35,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntio412.sys

+ 2004-08-03 20:45:14 34,560 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntio804.sys

+ 2004-08-03 23:24:48 2,149,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntkrnlmp.exe

+ 2004-08-03 23:24:56 2,057,600 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntkrnlpa.exe

+ 2004-08-03 23:25:06 2,016,256 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntkrpamp.exe

+ 2004-08-03 23:33:50 43,520 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntlanman.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 8,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntlsapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 118,784 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmarta.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 40,960 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmsapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 179,712 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmsdba.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 487,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmsmgr.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 435,712 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmssvc.dll

+ 2004-08-03 20:41:40 180,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmtlfax.sys

+ 2004-08-03 23:33:52 62,976 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntoc.dll

+ 2004-08-03 23:25:26 2,181,760 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntoskrnl.exe

+ 2004-08-03 23:33:52 91,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntprint.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 143,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntshrui.dll

+ 2004-08-03 23:34:38 419,840 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntvdm.exe

+ 2004-08-03 21:03:36 88,448 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nwlnkipx.sys

+ 2004-08-03 23:33:52 143,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\nwprovau.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 267,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\oakley.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 286,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\objsel.dll

+ 2004-08-03 23:31:50 398,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\obrs041d.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 96,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\occache.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 15,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ocgen.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 17,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ocmsn.dll

+ 2004-07-17 09:36:44 26,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbc16gt.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 249,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbc32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 16,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbc32gt.dll

+ 2004-08-03 23:34:38 32,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcad32.exe

+ 2004-08-03 23:33:52 24,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcbcp.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 135,168 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcconf.dll

+ 2004-08-03 23:34:38 69,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcconf.exe

+ 2004-08-03 23:33:52 106,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbccp32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 65,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbccr32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 65,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbccu32.dll

+ 2004-08-03 23:31:50 94,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcint.dll

+ 2004-08-03 23:31:50 57,616 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcji32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 278,559 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcjt32.dll

+ 2004-08-03 23:31:50 12,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbcp32r.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 147,456 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odbctrac.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 20,511 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\oddbse32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 20,510 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odexl32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 20,510 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odfox32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 20,510 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odpdx32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 20,511 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\odtext32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 104,448 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\oeimport.dll

+ 2004-08-03 23:34:38 60,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\oemig50.exe

+ 2004-08-03 23:33:52 35,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\oemiglib.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 120,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\offfilt.dll

+ 2004-08-03 21:10:10 61,056 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ohci1394.sys

+ 2004-08-03 23:33:52 1,281,024 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ole32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 553,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\oleaut32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 487,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\oledb32.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 69,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\oledb32r.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 107,520 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\oleprn.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 83,456 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\olepro32.dll

+ 2004-08-03 23:34:38 51,712 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\oobebaln.exe

+ 2004-08-03 23:33:52 713,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\opengl32.dll

+ 2004-08-03 21:00:22 166,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\oschoice.exe

+ 2004-08-03 23:34:40 216,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\osk.exe

+ 2004-08-03 20:59:58 230,400 ------w c:\windows\ServicePackFiles\i386\osloader.exe

+ 2004-08-03 23:33:52 67,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\osuninst.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 116,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\p2p.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 86,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\p2pgasvc.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 312,320 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\p2pgraph.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 88,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\p2pnetsh.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 526,848 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\p2psvc.dll

+ 2004-08-03 23:04:46 46,464 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\p3.sys

+ 2004-08-03 23:34:40 58,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\packager.exe

+ 2004-08-03 23:04:50 80,256 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\parport.sys

+ 2004-08-03 23:33:52 63,488 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pautoenr.dll

+ 2004-08-03 20:31:24 29,502 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pca200e.sys

+ 2004-08-03 23:33:52 102,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pchshell.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 38,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pchsvc.dll

+ 2004-08-03 23:05:16 68,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pci.sys

+ 2004-08-03 20:59:42 25,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pciidex.sys

+ 2004-08-03 23:31:54 677,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pcl5eres.dll

+ 2004-08-03 23:31:54 169,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pclxl.dll

+ 2004-08-03 23:05:24 120,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pcmcia.sys

+ 2004-08-03 20:06:18 169,984 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pcx500.sys

+ 2004-08-03 23:33:52 283,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pdh.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 39,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfctrs.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 26,624 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfdisk.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 15,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfmon.exe

+ 2004-08-03 23:33:52 26,112 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfos.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 35,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfproc.dll

+ 2004-08-03 21:06:56 27,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\perm2.sys

+ 2004-08-03 23:31:54 211,712 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\perm2dll.dll

+ 2004-08-03 21:06:58 28,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\perm3.sys

+ 2004-08-03 23:31:54 259,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\perm3dd.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 171,008 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\photowiz.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 35,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pid.dll

+ 2004-08-03 21:04:42 24,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pidgen.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 282,112 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pinball.exe

+ 2004-08-03 23:34:40 18,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ping.exe

+ 2004-08-03 23:33:52 15,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pjlmon.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 44,544 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\plotter.dll

+ 2004-08-03 23:33:52 53,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\plotui.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 39,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pngfilt.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 48,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pnrpnsp.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 105,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\polstore.dll

+ 2004-08-03 21:15:50 145,792 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\portcls.sys

+ 2004-08-03 23:34:40 49,152 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\powercfg.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 17,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\powrprof.dll

+ 2004-08-03 21:00:18 17,664 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ppa3.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 565,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\printui.dll

+ 2004-08-03 23:07:12 39,296 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\processr.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 27,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\profmap.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 109,568 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\progman.exe

+ 2004-08-03 23:34:40 50,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\proquota.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 237,056 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\provthrd.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 9,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\proxycfg.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 133,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ps5ui.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 23,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\psapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 97,280 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\psbase.dll

+ 2004-08-03 21:04:20 69,120 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\psched.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 464,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pscript5.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 363,520 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\psisdecd.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 43,520 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pstorec.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 34,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\pstorsvc.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 159,232 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ptpusd.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 237,568 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\qasf.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 192,512 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\qcap.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 279,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\qdv.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 385,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\qdvd.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 562,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\qedit.dll

+ 2004-08-03 23:31:58 733,696 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\qedwipes.dll

+ 2004-08-03 21:00:06 6,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\qic157.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 382,464 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\qmgr.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\qmgrprxy.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 20,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\qprocess.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 1,289,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\quartz.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 1,438,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\query.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 43,520 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\racpldlg.dll

+ 2004-08-03 21:00:52 20,736 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ramdisk.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 8,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasadhlp.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 236,544 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasapi32.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 89,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasauto.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 69,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\raschap.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 665,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasdlg.dll

+ 2004-08-03 21:14:24 51,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasl2tp.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 61,440 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasman.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 174,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasmans.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 56,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasphone.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 206,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasppp.dll

+ 2004-08-03 21:05:08 41,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\raspppoe.sys

+ 2004-08-03 21:14:28 48,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\raspptp.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 16,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rassapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 58,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rastapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 112,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rastls.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 102,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rcbdyctl.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 35,840 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rcimlby.exe

+ 2004-08-03 23:34:40 22,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rcp.exe

+ 2004-08-03 21:20:08 176,512 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdbss.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 147,968 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdchost.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 62,464 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpclip.exe

+ 2004-08-03 23:35:08 92,168 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpdd.dll

+ 2004-08-03 21:01:16 196,864 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpdr.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 19,968 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpsnd.dll

+ 2004-08-03 23:35:08 139,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpwd.sys

+ 2004-08-03 23:35:08 87,176 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdpwsx.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 13,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdsaddin.exe

+ 2004-08-03 23:34:40 67,072 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rdshost.exe

+ 2004-08-03 20:41:40 13,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\recagent.sys

+ 2004-08-03 23:09:32 58,112 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\redbook.sys

+ 2004-08-03 20:48:52 3,346 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\redir.exe

+ 2004-08-03 23:34:40 51,200 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\reg.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 49,664 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\regapi.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 148,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\regedit.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 59,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\regsvc.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 11,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\regsvr32.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 397,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\regwizc.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 60,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\remotepg.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 177,152 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\repdrvfs.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 58,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\resutils.dll

+ 2004-08-03 23:34:40 14,848 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rexec.exe

+ 2004-08-03 21:10:40 59,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rfcomm.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 123,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\riafres.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 12,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\riafui1.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 12,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\riafui2.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 431,616 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\riched20.dll

+ 2004-08-03 21:04:32 30,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rndismp.sys

+ 2004-08-03 21:04:32 30,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rndismpx.sys

+ 2004-08-03 23:10:56 79,232 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rocket.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 581,120 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rpcrt4.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 395,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rpcss.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 61,440 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rrcm.dll

+ 2004-08-03 20:31:44 152,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rsaenh.dll

+ 2004-08-03 23:34:42 15,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rsh.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 39,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rshx32.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rsmps.dll

+ 2004-08-03 23:34:42 381,952 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rstrui.exe

+ 2004-08-03 23:34:42 77,312 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rtcshare.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 31,744 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rtipxmib.dll

+ 2004-08-03 20:31:34 20,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rtl8139.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 44,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rtutils.dll

+ 2004-08-03 23:34:42 33,280 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\rundll32.exe

+ 2004-08-03 23:34:42 14,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\runonce.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 397,056 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\s3gnb.dll

+ 2004-08-03 20:29:52 166,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\s3gnbm.sys

+ 2004-08-03 23:33:54 43,520 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\safrcdlg.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 29,696 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\safrdm.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 45,568 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\safrslv.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 64,000 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\samlib.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 426,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\samsrv.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 741,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sapi.dll

+ 2004-08-03 23:34:42 13,312 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\savedump.exe

+ 2004-08-03 23:33:54 270,848 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sbe.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 159,232 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sbeio.dll

+ 2004-08-03 20:59:58 43,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sbp2port.sys

+ 2004-08-03 23:33:56 69,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\scarddlg.dll

+ 2004-08-03 23:34:42 98,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\scardsvr.exe

+ 2004-08-03 20:31:44 169,984 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sccbase.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 170,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sccsccp.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 183,808 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\scecli.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 320,512 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\scesrv.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 144,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\schannel.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 191,488 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\schedsvc.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 22,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sclgntfy.dll

+ 2004-08-03 23:34:42 36,864 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\scrcons.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 202,752 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\script.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 188,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\script_a.dll

+ 2004-08-03 23:34:56 9,216 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\scrnsave.scr

+ 2004-08-03 23:33:56 159,744 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\scrobj.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 151,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\scrrun.dll

+ 2004-08-03 20:59:42 96,256 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\scsiport.sys

+ 2004-08-03 23:34:42 77,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sdbinst.exe

+ 2004-08-03 21:07:48 67,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sdbus.sys

+ 2004-08-03 23:33:56 29,184 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sdhcinst.dll

+ 2004-07-17 09:36:38 27,440 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\secdrv.sys

+ 2004-08-03 23:33:56 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\seclogon.dll

+ 2004-08-02 12:20:40 4,569 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\secupd.dat

+ 2004-08-03 23:33:56 55,808 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\secur32.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 5,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\security.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 29,696 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sendcmsg.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 55,296 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sendmail.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 38,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sens.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 6,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sensapi.dll

+ 2004-08-03 20:59:08 15,488 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\serenum.sys

+ 2004-08-03 23:13:02 65,152 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\serial.sys

+ 2004-08-03 23:33:56 56,320 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\servdeps.dll

+ 2004-08-03 23:34:42 108,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\services.exe

+ 2004-08-03 23:34:44 140,800 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sessmgr.exe

+ 2004-08-03 23:34:44 32,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sethc.exe

+ 2004-08-03 23:34:44 23,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\setup.exe

+ 2004-08-03 23:34:44 774,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\setup_wm.exe

+ 2004-08-03 23:34:44 73,216 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\setup50.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 991,232 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\setupapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 101,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\setupqry.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 5,120 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfc.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 139,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfc_os.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 1,548,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfcfiles.dll

+ 2004-08-03 20:59:56 11,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sffdisk.sys

+ 2004-08-03 20:59:56 10,240 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sffp_sd.sys

+ 2004-08-03 20:59:56 11,392 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfloppy.sys

+ 2004-08-03 23:32:12 558,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shdoclc.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 1,483,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shdocvw.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 8,391,680 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shell32.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 25,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shfolder.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 68,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shgina.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 65,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shimeng.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 438,784 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shimgvw.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 473,600 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shlwapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 152,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shmedia.dll

+ 2004-08-03 23:34:44 42,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shmgrate.exe

+ 2004-08-03 23:34:44 77,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shrpubw.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 27,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shscrap.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 134,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shsvcs.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 20,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shtml.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 16,437 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shtml.exe

+ 2004-08-03 23:34:46 19,968 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\shutdown.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 13,312 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sigtab.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 70,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sigverif.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 3,901 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\siint5.dll

+ 2004-08-03 21:07:44 41,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sisagp.sys

+ 2004-08-03 20:31:36 32,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sisnic.sys

+ 2004-08-03 23:34:46 26,112 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\skeys.exe

+ 2004-08-03 20:31:42 63,547 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sla30nd5.sys

+ 2004-08-03 23:33:56 25,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slayerxp.dll

+ 2004-08-03 20:31:44 306,176 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slbcsp.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 98,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slbiop.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 73,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slcoinst.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 286,792 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slextspk.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 188,508 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slgen.dll

+ 2004-08-03 21:10:18 11,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slip.sys

+ 2004-08-03 20:41:42 129,535 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slnt7554.sys

+ 2004-08-03 20:41:44 404,990 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slntamr.sys

+ 2004-08-03 20:41:46 95,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slnthal.sys

+ 2004-08-03 23:34:46 32,866 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slrundll.exe

+ 2004-08-03 23:34:46 73,796 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slserv.exe

+ 2004-08-03 20:41:46 13,240 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\slwdmsup.sys

+ 2004-08-03 21:07:38 6,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\smbali.sys

+ 2004-08-03 21:07:36 16,128 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\smbbatt.sys

+ 2004-08-03 21:07:36 6,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\smbclass.sys

+ 2004-08-03 23:34:46 8,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\smbinst.exe

+ 2004-08-03 23:34:46 236,544 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\smi2smir.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 365,056 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\smlogcfg.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 91,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\smlogsvc.exe

+ 2004-08-03 23:34:46 50,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\smss.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 460,288 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\smtpsvc.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 131,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sndrec32.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 34,816 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sniffpol.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 32,256 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmp.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpapi.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 259,072 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpcl.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 358,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpincl.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 6,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpmib.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 188,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpsmir.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 182,784 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpsnap.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 40,448 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmpthrd.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 8,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\snmptrap.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 130,048 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\softkbd.dll

+ 2004-08-03 21:00:06 7,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sonyait.sys

+ 2004-08-03 21:09:56 25,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sonydcam.sys

+ 2004-08-03 23:34:46 8,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\spdwnwxp.exe

+ 2004-08-03 23:32:24 62,976 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\spgrmr.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 538,624 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\spider.exe

+ 2004-08-03 21:07:48 6,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\splitter.sys

+ 2004-08-03 23:34:46 11,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\spnpinst.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 74,752 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\spoolss.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 57,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\spoolsv.exe

+ 2004-08-03 23:32:32 188,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sprs041d.dll

+ 2004-08-03 23:32:38 2,917,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sprt041d.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 271,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sptip.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 21,504 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\spupdwxp.exe

+ 2004-08-03 23:33:56 151,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqldb20.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 528,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqloledb.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 462,848 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqlqp20.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 110,592 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqlse20.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 442,368 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqlsrv32.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 180,800 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqlunirl.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 217,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sqlxmlx.dll

+ 2004-08-03 23:25:40 73,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sr.sys

+ 2004-08-03 23:33:56 58,434 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\srchctls.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 726,078 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\srchui.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 67,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\srclient.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 240,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\srrstr.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 170,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\srsvc.dll

+ 2004-08-03 21:14:46 336,256 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\srv.sys

+ 2004-08-03 23:34:00 96,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\srvsvc.dll

+ 2004-08-03 23:34:56 708,608 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ss3dfo.scr

+ 2004-08-03 23:34:56 19,968 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssbezier.scr

+ 2004-08-03 23:34:00 34,816 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssdpapi.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 71,680 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssdpsrv.dll

+ 2004-08-03 23:34:56 393,216 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssflwbox.scr

+ 2004-08-03 23:34:56 20,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssmarque.scr

+ 2004-08-03 23:34:56 47,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssmypics.scr

+ 2004-08-03 23:34:56 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssmyst.scr

+ 2004-08-03 23:34:56 610,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sspipes.scr

+ 2004-08-03 23:34:56 14,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssstars.scr

+ 2004-08-03 23:34:56 684,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sstext3d.scr

+ 2004-08-03 23:34:00 33,280 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sstub.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 22,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\startoc.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 86,528 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\stdprov.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 67,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sti.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 136,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sti_ci.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 14,848 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\stimon.exe

+ 2004-08-03 23:34:00 121,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\stobject.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 75,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\storprop.dll

+ 2004-08-03 21:08:04 48,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\stream.sys[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Och här kommer andra delen:

 

[log]+ 2004-08-03 21:10:14 15,360 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\streamip.sys

+ 2004-08-03 23:34:00 246,302 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\strmdll.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 75,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\strmfilt.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 16,449 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\stub_fpsrvadm.exe

+ 2004-08-03 23:34:48 65,601 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\stub_fpsrvwin.exe

+ 2004-08-03 23:34:48 14,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\svchost.exe

+ 2004-08-03 20:58:42 4,352 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\swenum.sys

+ 2004-08-03 23:34:00 712,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sxs.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 57,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\synceng.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 194,048 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\syncui.dll

+ 2004-08-03 21:15:56 60,800 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sysaudio.sys

+ 2004-08-03 23:34:00 169,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sysmod.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 155,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sysmod_a.dll

+ 2004-08-03 23:34:48 106,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\sysocmgr.exe

+ 2004-08-03 23:34:00 987,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\syssetup.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 210,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\t2embed.dll

+ 2004-08-03 21:00:00 14,976 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tape.sys

+ 2004-08-03 23:34:00 858,624 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tapi3.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 181,760 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tapi32.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 246,272 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tapisrv.dll

+ 2004-08-03 23:34:48 137,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\taskmgr.exe

+ 2004-08-03 21:14:42 359,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpip.sys

+ 2004-08-03 21:07:46 223,616 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpip6.sys

+ 2004-08-03 23:34:00 14,848 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpmib.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 46,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpmon.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 46,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpmonui.dll

+ 2004-08-03 23:34:48 32,827 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcptest.exe

+ 2004-08-03 23:32:46 16,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcptsat.dll

+ 2004-08-03 21:07:50 18,560 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tdi.sys

+ 2004-08-03 23:35:06 12,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tdpipe.sys

+ 2004-08-03 23:35:06 21,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tdtcp.sys

+ 2004-08-03 23:34:48 75,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\telnet.exe

+ 2004-08-03 23:35:06 40,840 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\termdd.sys

+ 2004-08-03 23:34:00 358,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\termmgr.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 295,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\termsrv.dll

+ 2004-08-03 21:00:06 149,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tffsport.sys

+ 2004-08-03 23:34:00 386,560 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\themeui.dll

+ 2004-08-03 23:34:48 347,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tourstrt.exe

+ 2004-08-03 23:34:48 82,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tp4mon.exe

+ 2004-08-03 23:34:48 12,800 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tracert.exe

+ 2004-08-03 23:34:00 153,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\triedit.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 90,624 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\trkwks.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 94,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tscfgwmi.dll

+ 2004-08-03 23:06:10 44,544 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tscupgrd.exe

+ 2004-08-03 23:35:08 12,168 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tsddd.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 279,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tshoot.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 122,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tsoc.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 8,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tty.dll

+ 2004-08-03 23:32:48 39,424 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ttyres.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 16,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ttyui.dll

+ 2004-08-03 21:03:18 12,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\tunmp.sys

+ 2004-08-03 23:34:00 50,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\twain_32.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 44,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\twext.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 101,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\txflog.dll

+ 2004-08-03 21:07:44 44,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\uagp35.sys

+ 2004-08-03 21:00:32 66,176 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\udfs.sys

+ 2004-08-03 23:34:00 25,600 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\udhisapi.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 286,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ulib.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 36,352 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\umandlg.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 118,784 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\umpnpmgr.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 264,704 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\unidrv.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 197,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\unidrvui.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 76,800 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\unimdmat.dll

+ 2004-08-03 23:34:00 13,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\uniplat.dll

+ 2004-08-03 23:32:50 619,520 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\unires.dll

+ 2004-08-03 23:34:50 208,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\unregmp2.exe

+ 2004-08-03 23:34:00 316,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\untfs.dll

+ 2004-08-03 20:58:34 209,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\update.sys

+ 2004-08-03 23:34:50 151,040 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\uploadm.exe

+ 2004-08-03 23:34:00 132,608 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnp.dll

+ 2004-08-03 23:34:50 16,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnpcont.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 185,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnphost.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 239,616 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnpui.dll

+ 2004-08-03 23:34:50 18,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ups.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 37,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\url.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 601,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\urlmon.dll

+ 2004-08-03 23:16:24 32,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usb101et.sys

+ 2004-08-03 21:04:34 12,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usb8023.sys

+ 2004-08-03 21:04:34 12,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usb8023x.sys

+ 2004-08-03 21:07:56 59,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbaudio.sys

+ 2004-08-03 21:08:48 31,616 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbccgp.sys

+ 2004-08-03 21:08:38 26,624 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbehci.sys

+ 2004-08-03 21:08:44 57,600 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbhub.sys

+ 2004-08-03 21:08:58 16,000 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbintel.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 16,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbmon.dll

+ 2004-08-03 21:08:38 17,024 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbohci.sys

+ 2004-08-03 21:08:44 142,976 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbport.sys

+ 2004-08-03 21:01:26 25,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbprint.sys

+ 2004-08-03 20:58:46 15,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbscan.sys

+ 2004-08-03 21:08:44 25,600 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbser.sys

+ 2004-08-03 21:08:48 26,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbstor.sys

+ 2004-08-03 21:08:38 20,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbuhci.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 75,264 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbui.dll

+ 2004-08-03 21:10:12 78,464 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usbvideo.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 577,024 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\user32.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 724,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\userenv.dll

+ 2004-08-03 23:34:50 24,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\userinit.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 406,528 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\usp10.dll

+ 2004-08-03 23:34:50 50,176 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\utilman.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 219,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\uxtheme.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 173,568 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\w32time.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 15,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\w3ssl.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 487,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\w95upgnt.dll

+ 2004-08-03 23:34:50 46,080 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wab.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 504,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wab32.dll

+ 2004-08-03 23:32:58 250,880 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wab32res.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 32,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wabfind.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 84,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wabimp.dll

+ 2004-08-03 23:34:50 30,208 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wabmig.exe

+ 2004-08-03 21:04:54 13,568 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wacompen.sys

+ 2004-08-03 20:29:38 12,415 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv01nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:38 12,127 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv02nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:38 11,775 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv05nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:40 11,807 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv07nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:40 11,295 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv08nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:42 11,871 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv09nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:42 11,935 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wadv11nt.sys

+ 2004-08-03 21:04:58 34,560 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wanarp.sys

+ 2004-08-03 21:07:34 17,664 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\watchdog.sys

+ 2004-08-03 20:29:42 29,311 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\watv01nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:44 19,551 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\watv02nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:44 33,599 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\watv04nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:46 22,271 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\watv06nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:46 25,471 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\watv10nt.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 30,749 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\vbajet32.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 198,144 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemcntl.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 214,528 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemcomn.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 71,680 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemcons.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 530,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemcore.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 178,176 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemdisp.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 273,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemess.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 43,520 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemperf.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemprox.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 43,520 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemsvc.dll

+ 2004-08-03 23:34:50 117,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemtest.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 197,120 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wbemupgd.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 417,792 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\vbscript.dll

+ 2004-08-03 23:18:48 31,872 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wceusbsh.sys

+ 2004-08-03 20:29:46 23,615 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wch7xxnt.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 11,325 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\vchnt5.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 49,152 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wdigest.dll

+ 2004-08-03 23:34:56 23,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wdmaud.drv

+ 2004-08-03 21:15:06 82,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wdmaud.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 26,112 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\vdmdbg.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 51,712 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\vdmredir.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 278,016 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\webcheck.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 67,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\webclnt.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 136,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\webvw.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 18,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\version.dll

+ 2004-08-03 23:34:50 65,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wextract.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 54,272 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\vfwwdm32.dll

+ 2004-08-03 21:07:08 20,992 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\vga.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 848,384 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\vgx.dll

+ 2004-08-03 23:34:50 432,128 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiaacmgr.exe

+ 2004-08-03 21:07:44 42,240 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\viaagp.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 462,848 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiadefui.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 124,416 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiadss.dll

+ 2004-08-03 20:59:44 5,376 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\viaide.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 75,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiascr.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 333,312 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiaservc.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 588,800 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiashext.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 111,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiavideo.dll

+ 2004-08-03 21:07:06 79,744 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\videoprt.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 131,584 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\viewprov.dll

+ 2004-08-03 23:20:00 1,835,904 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\win32k.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 101,888 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\win32spl.dll

+ 2004-08-03 23:33:02 937,984 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winbrand.dll

+ 2004-08-03 23:34:52 284,160 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winhlp32.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 351,232 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winhttp.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 656,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wininet.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 32,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winipsec.dll

+ 2004-08-03 23:34:52 502,272 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winlogon.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 176,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winmm.dll

+ 2004-08-03 20:51:20 5,120 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winnls.dll

+ 2004-08-03 23:33:06 767,488 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winntbbu.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 16,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winrnr.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 99,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winscard.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 17,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winshfhc.dll

+ 2004-08-03 23:34:56 146,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winspool.drv

+ 2004-08-03 23:34:02 290,816 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winsrv.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 53,760 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winsta.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 176,640 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wintrust.dll

+ 2004-08-03 23:34:52 5,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\winver.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 132,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wkssvc.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 172,544 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wldap32.dll

+ 2004-08-03 20:31:28 154,624 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wlluc48.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 93,184 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wlnotify.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 408,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmadmod.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 670,720 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmadmoe.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 230,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmasf.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 27,136 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmdmlog.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 23,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmdmps.dll

+ 2004-08-03 23:33:08 175,616 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmerror.dll

+ 2004-08-03 23:33:08 5,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmi.dll

+ 2004-08-03 21:07:42 8,832 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiacpi.sys

+ 2004-08-03 23:34:52 196,608 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiadap.exe

+ 2004-08-03 23:33:08 6,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiapres.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 89,088 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiaprpl.dll

+ 2004-08-03 23:34:52 126,464 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiapsrv.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 60,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmicookr.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 140,800 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmidcprv.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 151,552 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmidx.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 156,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmipcima.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 132,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmipdskq.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 62,464 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmipiprt.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 62,976 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmipjobj.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 144,896 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiprov.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 437,248 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiprvsd.dll

+ 2004-08-03 23:34:52 218,112 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiprvse.exe

+ 2004-08-03 23:34:02 41,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmipsess.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 145,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmisvc.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 96,768 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmiutils.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 167,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2ae.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 4,096 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2eres.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 7,680 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2ext.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 402,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2filt.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 502,272 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2fxa.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 325,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2fxb.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 4,257,792 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2res.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 5,632 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmm2res2.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 1,050,624 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmnetmgr.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 4,874,240 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmp.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 114,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpasf.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 98,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpband.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 20,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpcd.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 20,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpcore.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 233,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpdxm.dll

+ 2004-08-03 23:34:52 73,728 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmplayer.exe

+ 2004-08-03 23:33:18 2,949,120 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmploc.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 221,184 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpns.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 102,400 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpshell.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 20,480 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmpui.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 759,296 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmsdmod.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 115,200 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmsdmoe.dll

+ 2004-08-03 23:34:04 1,119,744 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmsdmoe2.dll

+ 2004-08-03 23:34:04 484,864 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmspdmod.dll

+ 2004-08-03 23:34:04 896,512 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmspdmoe.dll

+ 2004-08-03 23:34:04 303,616 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmstream.dll

+ 2004-08-03 23:35:00 2,105,344 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmvcore.dll

+ 2004-08-03 23:34:04 809,984 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmvdmod.dll

+ 2004-08-03 23:34:04 1,001,472 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wmvdmoe2.dll

+ 2004-08-03 23:17:36 52,864 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\volsnap.sys

+ 2004-08-03 23:34:52 216,064 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wordpad.exe

+ 2004-08-03 23:34:04 264,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wow32.dll

+ 2004-08-03 23:34:52 32,256 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wpabaln.exe

+ 2004-08-03 23:34:52 32,256 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wpnpinst.exe

+ 2004-08-03 23:34:04 82,944 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2_32.dll

+ 2004-08-03 23:34:06 19,968 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2help.dll

+ 2004-08-03 23:34:52 13,824 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wscntfy.exe

+ 2004-08-03 23:34:52 114,688 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wscript.exe

+ 2004-08-03 23:34:06 81,408 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wscsvc.dll

+ 2004-08-03 23:34:06 108,032 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshbth.dll

+ 2004-08-03 23:34:06 28,672 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshcon.dll

+ 2004-08-03 23:34:06 65,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshext.dll

+ 2004-08-03 23:34:06 14,336 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wship6.dll

+ 2004-08-03 23:34:06 8,192 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshirda.dll

+ 2004-08-03 23:34:06 11,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshrm.dll

+ 2004-08-03 23:34:06 19,968 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshtcpip.dll

+ 2004-08-03 20:29:48 12,063 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wsiintxx.sys

+ 2004-08-03 23:34:06 42,496 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wsnmp32.dll

+ 2004-08-03 23:34:06 24,576 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wsock32.dll

+ 2004-08-03 23:34:02 430,592 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\vssapi.dll

+ 2004-08-03 23:34:50 290,304 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\vssvc.exe

+ 2004-08-03 21:10:22 19,328 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wstcodec.sys

+ 2004-08-03 23:34:06 51,200 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wstdecod.dll

+ 2004-08-03 23:34:06 18,432 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wtsapi32.dll

+ 2004-08-03 23:34:06 431,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuapi.dll

+ 2004-08-03 23:34:52 111,104 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuauclt.exe

+ 2004-08-03 23:34:54 166,912 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuauclt1.exe

+ 2004-08-03 23:34:08 1,134,592 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuaueng.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 183,296 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuaueng1.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 6,656 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuauserv.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 113,152 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wucltui.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 36,864 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wups.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 120,320 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuweb.dll

+ 2004-08-03 20:29:50 19,455 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wvchntxx.sys

+ 2004-08-03 23:34:08 377,856 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wzcdlg.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 51,712 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wzcsapi.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 359,936 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\wzcsvc.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 91,648 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\xactsrv.dll

+ 2004-08-03 23:34:54 30,720 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\xcopy.exe

+ 2004-07-17 09:39:14 175,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\xenroll.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 129,536 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\xmlprov.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 50,176 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\xmlprovi.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 11,776 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\xolehlp.dll

+ 2004-08-03 23:33:22 188,928 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\xpsp1res.dll

+ 2004-08-03 23:33:22 2,897,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\xpsp2res.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 116,224 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\xrxwiadr.dll

+ 2004-08-03 23:34:08 337,920 -c----w c:\windows\ServicePackFiles\i386\zipfldr.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 32,866 -c----w c:\windows\slrundll.exe

+ 2000-08-31 07:00:00 161,792 ----a-w c:\windows\SWREG.exe

+ 2000-08-31 07:00:00 136,704 ----a-w c:\windows\SWSC.exe

+ 2000-08-31 07:00:00 212,480 ----a-w c:\windows\SWXCACLS.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 2,000 ----a-w c:\windows\system\KEYBOARD.DRV

+ 2004-08-04 21:00:00 73,552 ----a-w c:\windows\system\MCIAVI.DRV

+ 2004-08-04 21:00:00 25,280 ----a-w c:\windows\system\MCISEQ.DRV

+ 2004-08-04 21:00:00 28,160 ----a-w c:\windows\system\MCIWAVE.DRV

+ 2004-08-04 21:00:00 2,032 ----a-w c:\windows\system\MOUSE.DRV

+ 2004-08-04 21:00:00 1,744 ----a-w c:\windows\system\SOUND.DRV

+ 2004-08-04 21:00:00 3,360 ----a-w c:\windows\system\SYSTEM.DRV

+ 2004-08-04 21:00:00 4,064 ----a-w c:\windows\system\TIMER.DRV

+ 2004-08-04 21:00:00 13,600 ----a-w c:\windows\system\WFWNET.DRV

+ 2004-08-04 21:00:00 2,176 ----a-w c:\windows\system\VGA.DRV

+ 2004-08-04 21:00:00 146,944 ----a-w c:\windows\system\WINSPOOL.DRV

+ 2008-03-19 17:23:20 114,688 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll

+ 2008-03-19 17:36:22 202,168 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Director\swdir.dll

+ 2008-03-19 17:36:40 67,000 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Director\SwDnld.exe

+ 2008-03-19 17:24:02 487,424 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\Control.dll

+ 2008-03-19 16:46:26 1,798,144 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\dirapi.dll

+ 2008-03-19 17:24:04 9,216 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\DynaPlayer.dll

+ 2008-03-19 16:36:14 754,688 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\gi.dll

+ 2008-03-19 16:36:16 1,145,896 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\gt.exe

+ 2008-03-19 16:36:14 52,288 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\gtapi.dll

+ 2008-03-19 16:42:42 892,928 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\iml32.dll

+ 2008-03-19 17:22:34 249,856 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\Plugin.dll

+ 2008-03-19 17:25:36 442,368 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\Proj.dll

+ 2008-03-19 17:36:06 439,736 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1100429.exe

+ 2008-03-19 17:26:20 110,592 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwInit.exe

+ 2008-03-19 17:22:22 94,208 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwMenu.dll

+ 2008-03-19 16:36:14 50,808 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SYMCCHECKER.DLL

+ 1999-06-25 08:55:30 149,504 ----a-w c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\UNWISE.EXE

- 2007-08-20 10:02:15 124,928 ----a-w c:\windows\system32\advpack.dll

+ 2007-08-13 17:39:00 123,904 ----a-w c:\windows\system32\advpack.dll

+ 2009-02-05 21:11:35 1,256,296 ----a-w c:\windows\system32\aswBoot.exe

+ 2004-08-03 23:33:30 229,376 ------w c:\windows\system32\ati2cqag.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 377,984 ------w c:\windows\system32\ati2dvaa.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 201,728 ------w c:\windows\system32\ati2dvag.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 870,784 ------w c:\windows\system32\ati3d1ag.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 1,888,992 ------w c:\windows\system32\ati3duag.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 32,768 ------w c:\windows\system32\ativtmxx.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 516,768 ------w c:\windows\system32\ativvaxx.dll

+ 2009-02-05 21:04:45 97,480 ----a-w c:\windows\system32\AvastSS.scr

- 2006-03-03 00:29:26 9,728 ----a-w c:\windows\system32\bdco1ins.dll

+ 2006-03-02 23:29:26 9,728 ----a-w c:\windows\system32\bdco1ins.dll

- 2007-07-30 18:19:20 92,504 ----a-w c:\windows\system32\cdm.dll

+ 2008-07-18 20:10:48 94,920 ----a-w c:\windows\system32\cdm.dll

- 2006-04-17 20:29:00 24,064 ----a-w c:\windows\system32\CHdAudprop.dll

+ 2006-07-27 13:44:48 24,064 ----a-w c:\windows\system32\CHdAudprop.dll

- 2006-04-17 20:29:00 5,120 ----a-w c:\windows\system32\CHdAudPropres.dll

+ 2006-07-27 13:44:50 5,120 ----a-w c:\windows\system32\CHdAudPropres.dll

- 2006-04-17 20:29:00 61,952 ----a-w c:\windows\system32\CHDAudPropShortcut.exe

+ 2006-07-27 13:44:56 61,952 ----a-w c:\windows\system32\CHDAudPropShortcut.exe

- 2008-01-02 18:19:27 108,144 ----a-w c:\windows\system32\CmdLineExt.dll

+ 2008-09-20 20:08:10 107,888 ----a-w c:\windows\system32\CmdLineExt.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 10,544 ----a-w c:\windows\system32\comm.drv

- 2006-11-10 01:04:50 16,384 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat

+ 2008-04-26 18:30:19 16,384 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat

- 2006-11-10 01:04:50 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2008-04-26 18:30:19 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2006-11-10 01:04:50 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Tidigare\History.IE5\index.dat

+ 2008-04-26 18:30:19 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Tidigare\History.IE5\index.dat

- 2004-08-04 21:00:00 35,328 ------w c:\windows\system32\corpol.dll

+ 2007-08-13 17:42:54 17,408 ----a-w c:\windows\system32\corpol.dll

+ 2008-10-05 17:43:36 7,156 ----a-w c:\windows\system32\d3d9caps.dat

+ 2007-03-12 14:42:30 1,123,696 ----a-w c:\windows\system32\D3DCompiler_33.dll

+ 2007-05-16 14:45:16 1,124,720 ----a-w c:\windows\system32\D3DCompiler_34.dll

+ 2007-07-19 16:14:42 1,358,192 ----a-w c:\windows\system32\D3DCompiler_35.dll

+ 2007-10-12 13:14:00 1,374,232 ----a-w c:\windows\system32\D3DCompiler_36.dll

+ 2008-03-05 13:56:58 1,420,824 ----a-w c:\windows\system32\D3DCompiler_37.dll

+ 2008-05-30 12:11:46 1,491,992 ----a-w c:\windows\system32\D3DCompiler_38.dll

+ 2008-07-12 06:18:52 1,493,528 ----a-w c:\windows\system32\D3DCompiler_39.dll

+ 2007-03-15 14:57:58 443,752 ----a-w c:\windows\system32\d3dx10_33.dll

+ 2007-05-16 14:45:16 443,752 ----a-w c:\windows\system32\d3dx10_34.dll

+ 2007-07-19 16:14:42 444,776 ----a-w c:\windows\system32\d3dx10_35.dll

+ 2007-10-02 07:56:34 444,776 ----a-w c:\windows\system32\d3dx10_36.dll

+ 2008-02-05 21:07:36 462,864 ----a-w c:\windows\system32\d3dx10_37.dll

+ 2008-05-30 12:11:46 467,984 ----a-w c:\windows\system32\d3dx10_38.dll

+ 2008-07-12 06:18:52 467,984 ----a-w c:\windows\system32\d3dx10_39.dll

+ 2005-02-05 18:45:26 2,222,800 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_24.dll

+ 2005-03-18 16:19:58 2,337,488 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_25.dll

+ 2005-05-26 14:34:52 2,297,552 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_26.dll

+ 2005-07-22 18:59:04 2,319,568 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_27.dll

+ 2005-12-05 17:09:18 2,323,664 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_28.dll

+ 2006-02-03 07:43:16 2,332,368 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_29.dll

+ 2006-03-31 11:40:58 2,388,176 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_30.dll

+ 2006-09-28 15:05:20 2,414,360 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_31.dll

+ 2006-11-29 11:06:18 3,426,072 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_32.dll

+ 2007-03-12 14:42:30 3,495,784 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_33.dll

+ 2007-05-16 14:45:16 3,497,832 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_34.dll

+ 2007-07-19 16:14:42 3,727,720 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_35.dll

+ 2007-10-12 13:14:00 3,734,536 ----a-w c:\windows\system32\d3dx9_36.dll

+ 2008-03-05 13:56:58 3,786,760 ----a-w c:\windows\system32\D3DX9_37.dll

+ 2008-05-30 12:11:46 3,850,760 ----a-w c:\windows\system32\D3DX9_38.dll

+ 2008-07-12 06:18:52 3,851,784 ----a-w c:\windows\system32\D3DX9_39.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 1,788 ----a-w c:\windows\system32\Dcache.bin

+ 2004-08-04 21:00:00 450,048 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\aclayers.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 137,728 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\aclua.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 244,736 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\acspecfc.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 116,224 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\acxtrnal.dll

- 2007-08-20 10:02:15 124,928 ------w c:\windows\system32\dllcache\advpack.dll

+ 2007-08-13 17:39:00 123,904 ------w c:\windows\system32\dllcache\advpack.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 24,064 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agentanm.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 214,016 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agentctl.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 41,984 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agentdp2.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 58,880 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agentdpv.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 49,152 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agentmpx.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 24,064 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agentpsh.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 44,032 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agentsr.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 256,512 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agentsvr.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 19,456 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0405.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 19,456 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0406.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 21,504 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0407.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 22,016 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0408.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 19,456 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0409.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 19,456 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt040b.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 21,504 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt040c.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 19,968 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt040e.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 20,992 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0410.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 20,992 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0413.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 19,456 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0414.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 19,456 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0415.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 20,480 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0416.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 19,456 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0419.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 19,456 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt041d.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 19,456 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt041f.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 20,992 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0816.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 20,480 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agt0c0a.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 24,064 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\agtintl.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 21,504 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\brpinfo.dll

- 2007-07-30 18:19:20 92,504 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\cdm.dll

+ 2008-07-18 20:10:48 94,920 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\cdm.dll

- 2004-12-21 11:14:24 28,672 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\custsat.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 33,792 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\custsat.dll

- 2004-08-03 21:08:00 60,288 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\drmk.sys

+ 2004-08-03 22:08:00 60,288 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\drmk.sys

+ 2004-08-03 21:07:58 2,944 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\drmkaud.sys

- 2007-08-20 10:02:15 214,528 ------w c:\windows\system32\dllcache\dxtrans.dll

+ 2007-08-13 17:35:38 214,528 ------w c:\windows\system32\dllcache\dxtrans.dll

- 2007-08-20 10:02:15 132,608 ------w c:\windows\system32\dllcache\extmgr.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 131,584 ------w c:\windows\system32\dllcache\extmgr.dll

+ 2005-05-27 07:22:02 10,752 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\hh.exe

- 2001-08-17 21:02:20 9,600 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\hidusb.sys

+ 2001-08-17 12:02:20 9,600 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\hidusb.sys

+ 2004-08-04 21:00:00 362,496 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\home_ss.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 18,944 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\hscupd.exe

- 2007-08-17 10:25:20 63,488 ------w c:\windows\system32\dllcache\ie4uinit.exe

+ 2007-08-13 17:39:06 54,784 ------w c:\windows\system32\dllcache\ie4uinit.exe

- 2007-08-20 10:02:15 153,088 ------w c:\windows\system32\dllcache\ieakeng.dll

+ 2007-08-13 17:39:26 152,064 ------w c:\windows\system32\dllcache\ieakeng.dll

- 2007-08-20 10:02:16 230,400 ------w c:\windows\system32\dllcache\ieaksie.dll

+ 2007-08-13 17:39:54 229,376 ------w c:\windows\system32\dllcache\ieaksie.dll

- 2007-08-17 07:34:25 161,792 ------w c:\windows\system32\dllcache\ieakui.dll

+ 2007-08-13 16:56:54 161,792 ------w c:\windows\system32\dllcache\ieakui.dll

- 2007-08-20 10:02:16 384,512 ------w c:\windows\system32\dllcache\iedkcs32.dll

+ 2007-08-13 17:39:50 382,976 ------w c:\windows\system32\dllcache\iedkcs32.dll

- 2007-08-20 10:02:16 44,544 ------w c:\windows\system32\dllcache\iernonce.dll

+ 2007-08-13 17:39:10 43,008 ------w c:\windows\system32\dllcache\iernonce.dll

- 2007-08-17 10:25:34 625,152 ------w c:\windows\system32\dllcache\iexplore.exe

+ 2007-08-13 17:43:56 622,080 ------w c:\windows\system32\dllcache\iexplore.exe

- 2007-08-20 10:02:17 27,648 ------w c:\windows\system32\dllcache\jsproxy.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 27,136 ------w c:\windows\system32\dllcache\jsproxy.dll

- 2004-08-03 21:15:22 140,928 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\ks.sys

+ 2004-08-03 22:15:22 140,928 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\ks.sys

+ 2004-08-04 21:00:00 362,496 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\metal_ss.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 220,160 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\mscandui.dll

- 2007-08-20 14:32:18 3,584,512 ------w c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

+ 2007-08-13 17:54:12 3,578,368 ------w c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

- 2007-08-20 10:02:17 477,696 ------w c:\windows\system32\dllcache\mshtmled.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 475,648 ------w c:\windows\system32\dllcache\mshtmled.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 39,936 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\mslwvtts.dll

- 2007-08-20 10:02:17 193,024 ------w c:\windows\system32\dllcache\msrating.dll

+ 2007-08-13 17:44:26 192,000 ------w c:\windows\system32\dllcache\msrating.dll

- 2007-08-20 10:02:17 671,232 ------w c:\windows\system32\dllcache\mstime.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 670,720 ------w c:\windows\system32\dllcache\mstime.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 69,632 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\notepad.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 35,328 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\notiflag.exe

- 2006-07-20 19:58:00 3,989,504 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\nv4_disp.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 3,975,424 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\nv4_disp.dll

- 2006-07-20 19:58:00 3,685,152 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\nv4_mini.sys

+ 2006-04-26 19:48:00 3,659,968 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\nv4_mini.sys

- 2007-08-20 10:02:17 102,400 ------w c:\windows\system32\dllcache\occache.dll

+ 2007-08-13 17:44:06 101,376 ------w c:\windows\system32\dllcache\occache.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 32,866 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\slrundll.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 130,048 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\softkbd.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 62,976 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\spgrmr.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 151,552 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\sqldb20.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 462,848 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\sqlqp20.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 110,592 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\sqlse20.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 33,280 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\sstub.dll

- 2004-08-03 21:08:04 48,640 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\stream.sys

+ 2004-08-03 22:08:04 48,640 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\stream.sys

+ 2004-08-04 21:00:00 15,360 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\taskman.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 3,374,640 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\tourP.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 94,816 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\twain.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 50,688 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\twain_32.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 49,680 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\twunk_16.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 25,600 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\twunk_32.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 151,040 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\uploadm.exe

- 2007-08-20 10:02:18 105,984 ------w c:\windows\system32\dllcache\url.dll

+ 2007-08-13 17:44:30 105,984 ------w c:\windows\system32\dllcache\url.dll

- 2007-08-20 10:02:18 1,152,000 ------w c:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 1,162,240 ------w c:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll

- 2007-08-20 10:02:18 232,960 ------w c:\windows\system32\dllcache\webcheck.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 231,424 ------w c:\windows\system32\dllcache\webcheck.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 256,432 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\winhelp.exe

- 2007-08-20 10:02:18 824,832 ------w c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 818,688 ------w c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 18,944 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\vmmreg32.dll

- 2007-07-30 18:19:36 549,720 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wuapi.dll

+ 2008-07-18 20:09:44 563,912 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wuapi.dll

- 2007-07-30 18:19:16 53,080 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wuauclt.exe

+ 2008-07-18 20:10:42 53,448 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wuauclt.exe

- 2007-07-30 18:19:42 1,712,984 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wuaueng.dll

+ 2008-07-18 20:09:42 1,811,656 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wuaueng.dll

- 2007-07-30 18:19:32 325,976 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wucltui.dll

+ 2008-07-18 20:09:46 325,832 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wucltui.dll

- 2007-07-30 18:18:40 33,624 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wups.dll

+ 2008-07-18 20:10:20 36,552 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wups.dll

- 2007-07-30 18:19:28 203,096 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wuweb.dll

+ 2008-07-18 20:09:44 205,000 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\wuweb.dll

+ 2009-02-05 21:05:11 26,944 ----a-w c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 4,255 ------w c:\windows\system32\drivers\adv01nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,967 ------w c:\windows\system32\drivers\adv02nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,615 ------w c:\windows\system32\drivers\adv05nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,647 ------w c:\windows\system32\drivers\adv07nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,135 ------w c:\windows\system32\drivers\adv08nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,711 ------w c:\windows\system32\drivers\adv09nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 3,775 ------w c:\windows\system32\drivers\adv11nt5.dll

+ 2009-02-05 21:07:12 20,560 ----a-w c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

+ 2009-02-05 21:08:19 93,296 ----a-w c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

+ 2009-02-05 21:08:10 94,032 ----a-w c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

+ 2009-02-05 21:06:10 23,152 ----a-w c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

+ 2009-02-05 21:07:23 114,768 ----a-w c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

+ 2009-02-05 21:06:20 51,376 ----a-w c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 56,623 ------w c:\windows\system32\drivers\ati1btxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 11,615 ------w c:\windows\system32\drivers\ati1mdxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 12,047 ------w c:\windows\system32\drivers\ati1pdxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 30,671 ------w c:\windows\system32\drivers\ati1raxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 63,663 ------w c:\windows\system32\drivers\ati1rvxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 26,367 ------w c:\windows\system32\drivers\ati1snxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 21,343 ------w c:\windows\system32\drivers\ati1ttxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 36,463 ------w c:\windows\system32\drivers\ati1tuxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 29,455 ------w c:\windows\system32\drivers\ati1xbxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 34,735 ------w c:\windows\system32\drivers\ati1xsxx.sys

+ 2004-08-03 23:07:44 327,040 ------w c:\windows\system32\drivers\ati2mtaa.sys

+ 2004-08-03 23:07:48 701,440 ------w c:\windows\system32\drivers\ati2mtag.sys

+ 2004-08-03 20:29:28 57,856 ------w c:\windows\system32\drivers\atinbtxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 13,824 ------w c:\windows\system32\drivers\atinmdxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 14,336 ------w c:\windows\system32\drivers\atinpdxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:30 52,224 ------w c:\windows\system32\drivers\atinraxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 104,960 ------w c:\windows\system32\drivers\atinrvxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 28,672 ------w c:\windows\system32\drivers\atinsnxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 13,824 ------w c:\windows\system32\drivers\atinttxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 73,216 ------w c:\windows\system32\drivers\atintuxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 31,744 ------w c:\windows\system32\drivers\atinxbxx.sys

+ 2004-08-03 20:29:32 63,488 ------w c:\windows\system32\drivers\atinxsxx.sys

+ 2008-11-10 13:19:38 278,728 ----a-w c:\windows\system32\drivers\atksgt.sys

+ 2004-08-03 23:33:30 21,183 ------w c:\windows\system32\drivers\atv01nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 11,359 ------w c:\windows\system32\drivers\atv02nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 25,471 ------w c:\windows\system32\drivers\atv04nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 14,143 ------w c:\windows\system32\drivers\atv06nt5.dll

+ 2004-08-03 23:33:30 17,279 ------w c:\windows\system32\drivers\atv10nt5.dll

+ 2004-08-03 21:10:40 17,024 ------w c:\windows\system32\drivers\bthenum.sys

+ 2004-08-03 21:10:40 38,016 ------w c:\windows\system32\drivers\bthmodem.sys

+ 2004-08-03 20:58:40 100,992 ------w c:\windows\system32\drivers\bthpan.sys

+ 2004-08-03 23:11:02 274,304 ------w c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

+ 2004-08-03 21:10:38 35,456 ------w c:\windows\system32\drivers\bthprint.sys

+ 2004-08-03 21:10:36 18,944 ------w c:\windows\system32\drivers\bthusb.sys

+ 2004-08-03 23:33:32 15,423 ------w c:\windows\system32\drivers\ch7xxnt5.dll

- 2006-04-17 20:29:00 569,856 ----a-w c:\windows\system32\drivers\CHDAud.sys

+ 2006-07-27 13:44:42 581,632 ----a-w c:\windows\system32\drivers\CHDAud.sys

- 2004-08-03 21:08:00 60,288 ----a-w c:\windows\system32\drivers\drmk.sys

+ 2004-08-03 22:08:00 60,288 ----a-w c:\windows\system32\drivers\drmk.sys

+ 2004-08-03 21:07:58 2,944 ----a-w c:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys

+ 2004-08-03 21:07:44 46,464 ------w c:\windows\system32\drivers\gagp30kx.sys

+ 2004-08-03 23:11:54 25,600 ------w c:\windows\system32\drivers\hidbth.sys

+ 2004-08-03 21:08:20 15,104 ------w c:\windows\system32\drivers\hidir.sys

- 2001-08-17 21:02:20 9,600 ----a-w c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys

+ 2001-08-17 12:02:20 9,600 ----a-w c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys

+ 2004-08-03 20:41:48 220,032 ------w c:\windows\system32\drivers\hsfbs2s2.sys

+ 2004-08-03 20:41:50 685,056 ------w c:\windows\system32\drivers\hsfcxts2.sys

+ 2004-08-03 20:41:56 1,041,536 ------w c:\windows\system32\drivers\hsfdpsp2.sys

- 2007-11-15 17:23:24 51,328 ----a-w c:\windows\system32\drivers\inspect.sys

+ 2009-02-20 18:23:54 80,144 ----a-w c:\windows\system32\drivers\inspect.sys

- 2004-08-03 21:15:22 140,928 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ks.sys

+ 2004-08-03 22:15:22 140,928 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ks.sys

+ 2008-11-10 13:19:38 25,416 ----a-w c:\windows\system32\drivers\lirsgt.sys

+ 2004-08-03 20:41:40 126,686 ------w c:\windows\system32\drivers\mtlmnt5.sys

+ 2004-08-03 20:41:38 1,309,184 ------w c:\windows\system32\drivers\mtlstrm.sys

+ 2004-08-03 20:29:38 452,736 ------w c:\windows\system32\drivers\mtxparhm.sys

+ 2004-08-03 21:04:52 12,672 ------w c:\windows\system32\drivers\mutohpen.sys

+ 2004-08-03 20:41:40 180,360 ------w c:\windows\system32\drivers\ntmtlfax.sys

+ 2004-08-04 21:00:00 2,944 ----a-w c:\windows\system32\drivers\null.sys

- 2006-07-20 19:58:00 3,685,152 ----a-w c:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys

+ 2008-09-12 01:05:00 6,149,088 ----a-w c:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys

- 2006-01-27 00:04:16 99,584 ----a-w c:\windows\system32\drivers\nvata.sys

+ 2006-01-26 23:04:16 99,584 ----a-w c:\windows\system32\drivers\nvata.sys

+ 2006-01-26 23:04:16 99,584 ----a-w c:\windows\system32\drivers\nvatabus.sys

- 2006-03-05 23:49:36 11,136 ----a-w c:\windows\system32\drivers\nvsmu.sys

+ 2006-03-05 22:49:36 11,136 ----a-w c:\windows\system32\drivers\nvsmu.sys

+ 2004-08-03 20:41:40 13,776 ------w c:\windows\system32\drivers\recagent.sys

+ 2004-08-03 21:10:40 59,648 ------w c:\windows\system32\drivers\rfcomm.sys

- 2005-11-16 04:28:32 28,928 ----a-w c:\windows\system32\drivers\rimmptsk.sys

+ 2005-11-16 19:28:32 28,928 ----a-w c:\windows\system32\drivers\rimmptsk.sys

- 2005-11-01 01:54:50 51,584 ----a-w c:\windows\system32\drivers\rimsptsk.sys

+ 2005-11-01 16:54:50 51,584 ----a-w c:\windows\system32\drivers\rimsptsk.sys

- 2005-11-01 02:08:00 308,992 ----a-w c:\windows\system32\drivers\rixdptsk.sys

+ 2005-11-01 17:08:00 308,992 ----a-w c:\windows\system32\drivers\rixdptsk.sys

+ 2004-08-03 21:04:32 30,080 ------w c:\windows\system32\drivers\rndismpx.sys

+ 2004-08-03 20:29:52 166,912 ------w c:\windows\system32\drivers\s3gnbm.sys

+ 2004-08-03 23:33:56 3,901 ------w c:\windows\system32\drivers\siint5.dll

+ 2004-08-03 20:41:42 129,535 ------w c:\windows\system32\drivers\slnt7554.sys

+ 2004-08-03 20:41:44 404,990 ------w c:\windows\system32\drivers\slntamr.sys

+ 2004-08-03 20:41:46 95,424 ------w c:\windows\system32\drivers\slnthal.sys

+ 2004-08-03 20:41:46 13,240 ------w c:\windows\system32\drivers\slwdmsup.sys

+ 2004-08-03 21:07:38 6,016 ------w c:\windows\system32\drivers\smbali.sys

- 2004-08-03 21:08:04 48,640 ----a-w c:\windows\system32\drivers\stream.sys

+ 2004-08-03 22:08:04 48,640 ----a-w c:\windows\system32\drivers\stream.sys

+ 2004-08-03 21:07:44 44,672 ------w c:\windows\system32\drivers\uagp35.sys

+ 2004-08-03 21:04:34 12,672 ------w c:\windows\system32\drivers\usb8023x.sys

+ 2004-08-03 21:10:12 78,464 ------w c:\windows\system32\drivers\usbvideo.sys

+ 2004-08-03 21:04:54 13,568 ------w c:\windows\system32\drivers\wacompen.sys

+ 2004-08-03 20:29:40 11,807 ------w c:\windows\system32\drivers\wadv07nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:40 11,295 ------w c:\windows\system32\drivers\wadv08nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:42 11,871 ------w c:\windows\system32\drivers\wadv09nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:42 11,935 ------w c:\windows\system32\drivers\wadv11nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:46 22,271 ------w c:\windows\system32\drivers\watv06nt.sys

+ 2004-08-03 20:29:46 25,471 ------w c:\windows\system32\drivers\watv10nt.sys

+ 2004-08-03 23:34:02 11,325 ------w c:\windows\system32\drivers\vchnt5.dll

- 2007-08-20 10:02:15 214,528 ----a-w c:\windows\system32\dxtrans.dll

+ 2007-08-13 17:35:38 214,528 ----a-w c:\windows\system32\dxtrans.dll

- 2007-08-20 10:02:15 132,608 ------w c:\windows\system32\extmgr.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 131,584 ----a-w c:\windows\system32\extmgr.dll

+ 2004-08-03 23:34:22 20,992 ------w c:\windows\system32\faxpatch.exe

- 2008-01-04 03:06:24 192,976 ----a-w c:\windows\system32\FNTCACHE.DAT

+ 2008-04-26 18:29:31 194,568 ----a-w c:\windows\system32\FNTCACHE.DAT

+ 2004-08-03 23:33:40 32,285 ------w c:\windows\system32\hsfcisp2.dll

- 2007-08-20 10:02:15 63,488 ----a-w c:\windows\system32\icardie.dll

+ 2007-08-13 17:36:26 61,952 ------w c:\windows\system32\icardie.dll

- 2006-01-27 00:04:18 290,304 ----a-w c:\windows\system32\idecoi.dll

+ 2006-01-26 23:04:18 290,304 ----a-w c:\windows\system32\idecoi.dll

- 2006-01-27 00:04:18 290,304 ----a-w c:\windows\system32\idecoiins.dll

+ 2006-01-26 23:04:18 290,304 ----a-w c:\windows\system32\idecoiins.dll

- 2007-08-17 10:25:20 63,488 ------w c:\windows\system32\ie4uinit.exe

+ 2007-08-13 17:39:06 54,784 ----a-w c:\windows\system32\ie4uinit.exe

- 2007-08-20 10:02:15 153,088 ------w c:\windows\system32\ieakeng.dll

+ 2007-08-13 17:39:26 152,064 ----a-w c:\windows\system32\ieakeng.dll

- 2007-08-20 10:02:16 230,400 ------w c:\windows\system32\ieaksie.dll

+ 2007-08-13 17:39:54 229,376 ----a-w c:\windows\system32\ieaksie.dll

- 2007-08-17 07:34:25 161,792 ------w c:\windows\system32\ieakui.dll

+ 2007-08-13 16:56:54 161,792 ----a-w c:\windows\system32\ieakui.dll

- 2007-04-17 09:32:38 2,455,488 ----a-w c:\windows\system32\ieapfltr.dat

+ 2007-02-12 15:10:12 2,451,312 ------w c:\windows\system32\ieapfltr.dat

- 2007-08-20 10:02:16 383,488 ----a-w c:\windows\system32\ieapfltr.dll

+ 2007-07-11 11:27:48 383,488 ------w c:\windows\system32\ieapfltr.dll

- 2007-08-20 10:02:16 384,512 ------w c:\windows\system32\iedkcs32.dll

+ 2007-08-13 17:39:50 382,976 ----a-w c:\windows\system32\iedkcs32.dll

- 2007-08-20 10:02:16 6,058,496 ----a-w c:\windows\system32\ieframe.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 6,049,280 ------w c:\windows\system32\ieframe.dll

- 2007-08-20 10:02:16 44,544 ------w c:\windows\system32\iernonce.dll

+ 2007-08-13 17:39:10 43,008 ----a-w c:\windows\system32\iernonce.dll

- 2007-08-20 10:02:16 267,776 ----a-w c:\windows\system32\iertutil.dll

+ 2007-08-13 17:34:04 266,752 ------w c:\windows\system32\iertutil.dll

- 2007-08-17 10:20:54 13,824 ----a-w c:\windows\system32\ieudinit.exe

+ 2007-08-13 17:39:10 13,312 ----a-w c:\windows\system32\ieudinit.exe

- 2007-09-24 21:30:28 135,168 ----a-w c:\windows\system32\java.exe

+ 2008-06-09 23:21:01 135,168 ----a-w c:\windows\system32\java.exe

- 2007-09-24 21:30:30 135,168 ----a-w c:\windows\system32\javaw.exe

+ 2008-06-09 23:21:04 135,168 ----a-w c:\windows\system32\javaw.exe

- 2007-09-24 22:31:42 139,264 ----a-w c:\windows\system32\javaws.exe

+ 2008-06-10 00:32:34 139,264 ----a-w c:\windows\system32\javaws.exe

- 2007-08-20 10:02:17 27,648 ------w c:\windows\system32\jsproxy.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 27,136 ----a-w c:\windows\system32\jsproxy.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 2,000 ----a-w c:\windows\system32\keyboard.drv

- 2006-07-20 19:58:00 425,984 ----a-w c:\windows\system32\keystone.exe

+ 2006-04-26 19:48:00 425,984 ----a-w c:\windows\system32\keystone.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 221,584 ----a-w c:\windows\system32\lanman.drv

- 2007-10-11 13:12:48 1,468,968 ----a-w c:\windows\system32\LegitCheckControl.DLL

+ 2008-03-20 16:06:36 1,480,232 ----a-w c:\windows\system32\LegitCheckControl.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 2,560 ----a-w c:\windows\system32\lz32.dll

+ 2006-02-08 10:52:02 54,976 ----a-w c:\windows\system32\Macromed\Director\swdir_bckup.dll

+ 2008-03-25 02:32:44 218,496 ----a-r c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe

- 2007-06-11 20:34:34 2,115,816 ----a-w c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll

+ 2008-10-05 03:24:02 3,695,008 ----a-w c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll

- 2007-06-11 20:34:40 190,696 ----a-w c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_FlashUtil.exe

+ 2008-10-05 03:24:04 235,936 ----a-w c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_FlashUtil.exe

- 2007-06-25 21:18:17 48,238 ----a-w c:\windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe

+ 2008-04-14 16:48:47 74,649 ----a-w c:\windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe

- 2007-11-20 13:38:34 45,218 ----a-w c:\windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_plugin.exe

+ 2009-01-27 03:59:10 84,661 ----a-w c:\windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_plugin.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 73,552 ----a-w c:\windows\system32\mciavi.drv

+ 2004-08-04 21:00:00 25,280 ----a-w c:\windows\system32\mciseq.drv

+ 2004-08-04 21:00:00 28,160 ----a-w c:\windows\system32\mciwave.drv

+ 2004-08-04 21:00:00 2,032 ----a-w c:\windows\system32\mouse.drv

+ 2004-08-04 21:00:00 20,480 ----a-w c:\windows\system32\msacm32.drv

- 2007-08-20 10:02:17 459,264 ----a-w c:\windows\system32\msfeeds.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 458,752 ------w c:\windows\system32\msfeeds.dll

- 2007-08-20 10:02:17 52,224 ----a-w c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 50,688 ------w c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 188,416 ----a-w c:\windows\system32\msh261.drv

+ 2004-08-04 00:34:56 294,912 ----a-w c:\windows\system32\msh263.drv

- 2007-08-20 14:32:18 3,584,512 ----a-w c:\windows\system32\mshtml.dll

+ 2007-08-13 17:54:12 3,578,368 ----a-w c:\windows\system32\mshtml.dll

- 2007-08-20 10:02:17 477,696 ------w c:\windows\system32\mshtmled.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 475,648 ----a-w c:\windows\system32\mshtmled.dll

- 2007-08-20 10:02:17 193,024 ------w c:\windows\system32\msrating.dll

+ 2007-08-13 17:44:26 192,000 ----a-w c:\windows\system32\msrating.dll

- 2007-08-20 10:02:17 671,232 ------w c:\windows\system32\mstime.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 670,720 ----a-w c:\windows\system32\mstime.dll

+ 2004-08-03 23:33:50 1,737,856 ------w c:\windows\system32\mtxparhd.dll

+ 2008-07-18 20:07:34 270,880 ----a-w c:\windows\system32\mucltui.dll

+ 2004-08-03 23:33:22 188,928 ------w c:\windows\system32\mui\041e\xpsp1res.dll

+ 2004-08-03 23:33:22 2,897,920 ------w c:\windows\system32\mui\041e\xpsp2res.dll

+ 2008-07-18 20:07:32 210,976 ----a-w c:\windows\system32\muweb.dll

- 2006-07-20 19:58:00 3,989,504 ----a-w c:\windows\system32\nv4_disp.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 6,059,648 ----a-w c:\windows\system32\nv4_disp.dll

- 2006-07-20 19:58:00 98,304 ----a-w c:\windows\system32\nvapi.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 475,136 ----a-w c:\windows\system32\nvapi.dll

- 2006-07-20 19:58:00 442,368 ----a-w c:\windows\system32\nvappbar.exe

+ 2008-09-12 01:05:00 449,056 ----a-w c:\windows\system32\nvappbar.exe

- 2006-07-20 19:58:00 35,840 ----a-w c:\windows\system32\nvcod.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 122,880 ----a-w c:\windows\system32\nvcod.dll

- 2006-07-20 19:58:00 35,840 ----a-w c:\windows\system32\nvcodins.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 122,880 ----a-w c:\windows\system32\nvcodins.dll

- 2006-07-20 19:58:00 7,581,696 ----a-w c:\windows\system32\nvcpl.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 13,582,336 ----a-w c:\windows\system32\nvcpl.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 797,216 ----a-w c:\windows\system32\nvcplui.exe

+ 2008-09-12 01:05:00 1,108,512 ----a-w c:\windows\system32\nvcpluir.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 1,368,064 ----a-w c:\windows\system32\nvcuda.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 3,989,504 ----a-w c:\windows\system32\nvdisps.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 5,799,936 ----a-w c:\windows\system32\nvdispsr.dll

- 2006-07-20 19:58:00 1,339,392 ----a-w c:\windows\system32\nvdspsch.exe

+ 2008-09-12 01:05:00 1,346,080 ----a-w c:\windows\system32\nvdspsch.exe

+ 2008-09-12 01:05:00 3,444,736 ----a-w c:\windows\system32\nvgames.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 3,457,024 ----a-w c:\windows\system32\nvgamesr.dll

- 2006-07-20 19:58:00 1,470,464 ----a-w c:\windows\system32\nview.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 1,503,232 ----a-w c:\windows\system32\nview.dll

- 2006-07-20 19:58:00 1,519,616 ----a-w c:\windows\system32\nwiz.exe

+ 2008-09-12 01:05:00 1,657,376 ----a-w c:\windows\system32\nwiz.exe

+ 2008-09-12 01:05:00 188,416 ----a-w c:\windows\system32\nvmccss.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 458,752 ----a-w c:\windows\system32\nvmccssr.dll

- 2006-07-20 19:58:00 86,016 ----a-w c:\windows\system32\nvmctray.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 86,016 ----a-w c:\windows\system32\nvmctray.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 1,257,472 ----a-w c:\windows\system32\nvmobls.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 2,854,912 ----a-w c:\windows\system32\nvmoblsr.dll

- 2006-07-20 19:58:00 5,419,008 ----a-w c:\windows\system32\nvoglnt.dll

+ 2008-09-21 23:45:04 8,830,976 ----a-w c:\windows\system32\nvoglnt.dll

- 2006-07-20 19:58:00 327,680 ----a-w c:\windows\system32\nvrsar.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 327,680 ----a-w c:\windows\system32\nvrsar.dll

- 2006-07-20 19:58:00 245,760 ----a-w c:\windows\system32\nvrscs.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 245,760 ----a-w c:\windows\system32\nvrscs.dll

- 2006-07-20 19:58:00 253,952 ----a-w c:\windows\system32\nvrsda.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 249,856 ----a-w c:\windows\system32\nvrsda.dll

- 2006-07-20 19:58:00 278,528 ----a-w c:\windows\system32\nvrsde.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 274,432 ----a-w c:\windows\system32\nvrsde.dll

- 2006-07-20 19:58:00 282,624 ----a-w c:\windows\system32\nvrsel.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 278,528 ----a-w c:\windows\system32\nvrsel.dll

- 2006-07-20 19:58:00 245,760 ----a-w c:\windows\system32\nvrseng.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 245,760 ----a-w c:\windows\system32\nvrseng.dll

- 2006-07-20 19:58:00 282,624 ----a-w c:\windows\system32\nvrses.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 278,528 ----a-w c:\windows\system32\nvrses.dll

- 2006-07-20 19:58:00 245,760 ----a-w c:\windows\system32\nvrsfi.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 245,760 ----a-w c:\windows\system32\nvrsfi.dll

- 2006-07-20 19:58:00 282,624 ----a-w c:\windows\system32\nvrsfr.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 282,624 ----a-w c:\windows\system32\nvrsfr.dll

- 2006-07-20 19:58:00 327,680 ----a-w c:\windows\system32\nvrshe.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 327,680 ----a-w c:\windows\system32\nvrshe.dll

- 2006-07-20 19:58:00 258,048 ----a-w c:\windows\system32\nvrshu.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 258,048 ----a-w c:\windows\system32\nvrshu.dll

- 2006-07-20 19:58:00 278,528 ----a-w c:\windows\system32\nvrsit.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 278,528 ----a-w c:\windows\system32\nvrsit.dll

- 2006-07-20 19:58:00 266,240 ----a-w c:\windows\system32\nvrsja.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 266,240 ----a-w c:\windows\system32\nvrsja.dll

- 2006-07-20 19:58:00 262,144 ----a-w c:\windows\system32\nvrsko.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 262,144 ----a-w c:\windows\system32\nvrsko.dll

- 2006-07-20 19:58:00 270,336 ----a-w c:\windows\system32\nvrsnl.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 270,336 ----a-w c:\windows\system32\nvrsnl.dll

- 2006-07-20 19:58:00 253,952 ----a-w c:\windows\system32\nvrsno.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 253,952 ----a-w c:\windows\system32\nvrsno.dll

- 2006-07-20 19:58:00 253,952 ----a-w c:\windows\system32\nvrspl.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 253,952 ----a-w c:\windows\system32\nvrspl.dll

- 2006-07-20 19:58:00 270,336 ----a-w c:\windows\system32\nvrspt.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 270,336 ----a-w c:\windows\system32\nvrspt.dll

- 2006-07-20 19:58:00 266,240 ----a-w c:\windows\system32\nvrsptb.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 266,240 ----a-w c:\windows\system32\nvrsptb.dll

- 2006-07-20 19:58:00 266,240 ----a-w c:\windows\system32\nvrsru.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 266,240 ----a-w c:\windows\system32\nvrsru.dll

- 2006-07-20 19:58:00 258,048 ----a-w c:\windows\system32\nvrssk.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 253,952 ----a-w c:\windows\system32\nvrssk.dll

- 2006-07-20 19:58:00 253,952 ----a-w c:\windows\system32\nvrssl.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 253,952 ----a-w c:\windows\system32\nvrssl.dll

- 2006-07-20 19:58:00 253,952 ----a-w c:\windows\system32\nvrssv.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 249,856 ----a-w c:\windows\system32\nvrssv.dll

- 2006-07-20 19:58:00 253,952 ----a-w c:\windows\system32\nvrstr.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 253,952 ----a-w c:\windows\system32\nvrstr.dll

- 2006-07-20 19:58:00 221,184 ----a-w c:\windows\system32\nvrszhc.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 221,184 ----a-w c:\windows\system32\nvrszhc.dll

- 2006-07-20 19:58:00 122,880 ----a-w c:\windows\system32\nvrszht.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 122,880 ----a-w c:\windows\system32\nvrszht.dll

- 2006-07-20 19:58:00 466,944 ----a-w c:\windows\system32\nvshell.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 466,944 ----a-w c:\windows\system32\nvshell.dll

- 2006-07-20 19:58:00 143,426 ----a-w c:\windows\system32\nvsvc32.exe

+ 2008-09-12 01:05:00 163,908 ----a-w c:\windows\system32\nvsvc32.exe

- 2006-07-20 22:21:00 208,896 ----a-w c:\windows\system32\nvudisp.exe

+ 2008-09-12 01:05:00 453,152 ----a-w c:\windows\system32\nvudisp.exe

- 2007-12-05 01:53:08 356,352 ----a-w c:\windows\system32\NVUNINST.EXE

+ 2008-09-12 01:05:00 453,152 ----a-w c:\windows\system32\nvuninst.exe

- 2006-07-20 22:21:00 208,896 ----a-w c:\windows\system32\nvunrm.exe

+ 2006-02-22 01:59:56 176,128 ----a-w c:\windows\system32\nvunrm.exe

- 2006-07-20 19:58:00 81,920 ----a-w c:\windows\system32\nvwddi.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 81,920 ----a-w c:\windows\system32\nvwddi.dll

- 2006-07-20 19:58:00 1,662,976 ----a-w c:\windows\system32\nvwdmcpl.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 1,724,416 ----a-w c:\windows\system32\nvwdmcpl.dll

- 2006-07-20 19:58:00 1,019,904 ----a-w c:\windows\system32\nvwimg.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 1,101,824 ----a-w c:\windows\system32\nvwimg.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 3,764,224 ----a-w c:\windows\system32\nvvitvs.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 4,149,248 ----a-w c:\windows\system32\nvvitvsr.dll

- 2006-07-20 19:58:00 282,624 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsar.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 282,624 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsar.dll

- 2006-07-20 19:58:00 286,720 ----a-w c:\windows\system32\nvwrscs.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 286,720 ----a-w c:\windows\system32\nvwrscs.dll

- 2006-07-20 19:58:00 294,912 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsda.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 294,912 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsda.dll

- 2006-07-20 19:58:00 311,296 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsde.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 311,296 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsde.dll

- 2006-07-20 19:58:00 335,872 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsel.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 335,872 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsel.dll

- 2006-07-20 19:58:00 286,720 ----a-w c:\windows\system32\nvwrseng.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 286,720 ----a-w c:\windows\system32\nvwrseng.dll

- 2006-07-20 19:58:00 335,872 ----a-w c:\windows\system32\nvwrses.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 335,872 ----a-w c:\windows\system32\nvwrses.dll

- 2006-07-20 19:58:00 303,104 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsfi.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 303,104 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsfi.dll

- 2006-07-20 19:58:00 327,680 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsfr.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 327,680 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsfr.dll

- 2006-07-20 19:58:00 278,528 ----a-w c:\windows\system32\nvwrshe.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 278,528 ----a-w c:\windows\system32\nvwrshe.dll

- 2006-07-20 19:58:00 315,392 ----a-w c:\windows\system32\nvwrshu.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 315,392 ----a-w c:\windows\system32\nvwrshu.dll

- 2006-07-20 19:58:00 323,584 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsit.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 323,584 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsit.dll

- 2006-07-20 19:58:00 212,992 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsja.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 212,992 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsja.dll

- 2006-07-20 19:58:00 196,608 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsko.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 196,608 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsko.dll

- 2006-07-20 19:58:00 319,488 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsnl.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 319,488 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsnl.dll

- 2006-07-20 19:58:00 299,008 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsno.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 299,008 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsno.dll

- 2006-07-20 19:58:00 294,912 ----a-w c:\windows\system32\nvwrspl.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 294,912 ----a-w c:\windows\system32\nvwrspl.dll

- 2006-07-20 19:58:00 323,584 ----a-w c:\windows\system32\nvwrspt.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 323,584 ----a-w c:\windows\system32\nvwrspt.dll

- 2006-07-20 19:58:00 319,488 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsptb.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 319,488 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsptb.dll

- 2006-07-20 19:58:00 315,392 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsru.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 315,392 ----a-w c:\windows\system32\nvwrsru.dll

- 2006-07-20 19:58:00 299,008 ----a-w c:\windows\system32\nvwrssk.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 299,008 ----a-w c:\windows\system32\nvwrssk.dll

- 2006-07-20 19:58:00 303,104 ----a-w c:\windows\system32\nvwrssl.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 303,104 ----a-w c:\windows\system32\nvwrssl.dll

- 2006-07-20 19:58:00 294,912 ----a-w c:\windows\system32\nvwrssv.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 294,912 ----a-w c:\windows\system32\nvwrssv.dll

- 2006-07-20 19:58:00 303,104 ----a-w c:\windows\system32\nvwrstr.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 303,104 ----a-w c:\windows\system32\nvwrstr.dll

- 2006-07-20 19:58:00 163,840 ----a-w c:\windows\system32\nvwrszhc.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 163,840 ----a-w c:\windows\system32\nvwrszhc.dll

- 2006-07-20 19:58:00 167,936 ----a-w c:\windows\system32\nvwrszht.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 167,936 ----a-w c:\windows\system32\nvwrszht.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 2,686,976 ----a-w c:\windows\system32\nvwss.dll

+ 2008-09-12 01:05:00 2,981,888 ----a-w c:\windows\system32\nvwssr.dll

- 2007-05-10 09:35:50 102,400 ----a-w c:\windows\system32\OBroker.exe

+ 2008-12-11 12:11:28 145,920 ----a-w c:\windows\system32\OBroker.exe

- 2007-08-20 10:02:17 102,400 ------w c:\windows\system32\occache.dll

+ 2007-08-13 17:44:06 101,376 ----a-w c:\windows\system32\occache.dll

- 2008-01-04 12:54:30 71,302 ----a-w c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2009-02-11 21:52:46 71,302 ----a-w c:\windows\system32\perfc009.dat

- 2008-01-04 12:54:30 83,034 ----a-w c:\windows\system32\perfc01D.dat

+ 2009-02-11 21:52:46 83,034 ----a-w c:\windows\system32\perfc01D.dat

- 2008-01-04 12:54:30 439,598 ----a-w c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2009-02-11 21:52:46 439,598 ----a-w c:\windows\system32\perfh009.dat

- 2008-01-04 12:54:30 441,910 ----a-w c:\windows\system32\perfh01D.dat

+ 2009-02-11 21:52:46 441,910 ----a-w c:\windows\system32\perfh01D.dat

+ 2008-10-16 14:38:49 278,528 ----a-w c:\windows\system32\pncrt.dll

+ 2008-10-16 14:38:50 6,656 ----a-w c:\windows\system32\pndx5016.dll

+ 2008-10-16 14:38:50 5,632 ----a-w c:\windows\system32\pndx5032.dll

+ 2006-03-03 00:29:26 9,728 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0008\DriverFiles\bdco1.dll

+ 2005-05-06 02:06:32 16,480 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0009\DriverFiles\rixdicon.dll

+ 2005-11-01 02:08:00 308,992 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0009\DriverFiles\rixdptsk.sys

+ 2005-11-01 01:54:50 51,584 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0010\DriverFiles\rimsptsk.sys

+ 2004-09-02 20:00:00 90,112 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0010\DriverFiles\snymsico.dll

+ 2006-04-17 20:29:00 569,856 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\CHDAud.sys

+ 2006-04-17 20:29:00 24,064 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\CHdAudprop.dll

+ 2006-04-17 20:29:00 5,120 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\CHdAudPropres.dll

+ 2006-04-17 20:29:00 61,952 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\CHDAudPropShortcut.exe

+ 2006-02-28 00:47:00 630,784 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\HXFSetup.exe

+ 2004-08-03 21:08:00 60,288 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\i386\drmk.sys

+ 2004-08-03 21:15:22 140,928 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\i386\ks.sys

+ 2004-08-04 00:33:42 4,096 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\i386\ksuser.dll

+ 2005-03-22 03:43:15 145,920 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\i386\portcls.sys

+ 2004-08-03 21:08:04 48,640 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\i386\stream.sys

+ 2004-08-04 21:00:00 23,552 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\i386\wdmaud.drv

+ 2006-03-16 02:06:00 118,784 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\UCI32105.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 3,975,424 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0014\DriverFiles\nv4_disp.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 3,659,968 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0014\DriverFiles\nv4_mini.sys

+ 2006-04-26 19:48:00 98,304 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0014\DriverFiles\nvapi.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 35,840 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0014\DriverFiles\nvcod.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 7,561,216 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0014\DriverFiles\nvcpl.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 86,016 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0014\DriverFiles\nvmctray.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 5,419,008 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0014\DriverFiles\nvoglnt.dll

+ 2006-04-26 19:48:00 143,427 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0014\DriverFiles\nvsvc32.exe

+ 2006-04-26 19:48:00 81,920 ----a-w c:\windows\system32\ReinstallBackups\0014\DriverFiles\nvwddi.dll

- 2005-05-06 02:06:32 16,480 ----a-w c:\windows\system32\rixdicon.dll

+ 2005-05-06 17:06:32 16,480 ----a-w c:\windows\system32\rixdicon.dll

+ 2008-10-16 14:38:55 185,920 ----a-w c:\windows\system32\rmoc3260.dll

+ 2004-08-03 23:33:54 397,056 ------w c:\windows\system32\s3gnb.dll

- 2007-01-19 11:53:04 51,056 ----a-w c:\windows\system32\sirenacm.dll

+ 2007-10-18 10:31:46 51,224 ----a-w c:\windows\system32\sirenacm.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 73,832 ------w c:\windows\system32\slcoinst.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 286,792 ------w c:\windows\system32\slextspk.dll

+ 2004-08-03 23:33:56 188,508 ------w c:\windows\system32\slgen.dll

+ 2004-08-03 23:34:46 32,866 ------w c:\windows\system32\slrundll.exe

+ 2004-08-03 23:34:46 73,796 ------w c:\windows\system32\slserv.exe

- 2004-09-02 20:00:00 90,112 ----a-w c:\windows\system32\snymsico.dll

+ 2004-09-03 11:00:00 90,112 ----a-w c:\windows\system32\snymsico.dll

+ 2008-07-18 20:10:20 36,552 ----a-w c:\windows\system32\SoftwareDistribution\Setup\ServiceStartup\wups.dll\7.2.6001.784\wups.dll

+ 2008-07-18 20:10:40 45,768 ----a-w c:\windows\system32\SoftwareDistribution\Setup\ServiceStartup\wups2.dll\7.2.6001.784\wups2.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 1,744 ----a-w c:\windows\system32\sound.drv

+ 2004-08-03 23:34:46 8,192 ----a-w c:\windows\system32\spdwnwxp.exe

+ 2004-08-03 23:34:46 21,504 ------w c:\windows\system32\spupdwxp.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 3,360 ----a-w c:\windows\system32\system.drv

+ 2004-08-04 21:00:00 4,064 ----a-w c:\windows\system32\timer.drv

+ 2005-09-15 22:40:22 160,768 ----a-w c:\windows\system32\unrar.dll

- 2007-08-20 10:02:18 105,984 ----a-w c:\windows\system32\url.dll

+ 2007-08-13 17:44:30 105,984 ----a-w c:\windows\system32\url.dll

- 2007-08-20 10:02:18 1,152,000 ----a-w c:\windows\system32\urlmon.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 1,162,240 ----a-w c:\windows\system32\urlmon.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 23,552 ----a-w c:\windows\system32\wdmaud.drv

- 2007-08-20 10:02:18 232,960 ----a-w c:\windows\system32\webcheck.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 231,424 ----a-w c:\windows\system32\webcheck.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 13,600 ----a-w c:\windows\system32\wfwnet.drv

+ 2004-08-04 21:00:00 2,176 ----a-w c:\windows\system32\vga.drv

- 2007-08-20 10:02:18 824,832 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll

+ 2007-08-13 17:54:10 818,688 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 2,864 ----a-w c:\windows\system32\winsock.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 146,944 ----a-w c:\windows\system32\winspool.drv

+ 2004-08-04 21:00:00 2,112 ----a-w c:\windows\system32\winspool.exe

+ 2004-08-04 21:00:00 2,736 ----a-w c:\windows\system32\wowdeb.exe

- 2007-07-30 18:19:36 549,720 ----a-w c:\windows\system32\wuapi.dll

+ 2008-07-18 20:09:44 563,912 ----a-w c:\windows\system32\wuapi.dll

- 2007-07-30 18:19:16 53,080 ----a-w c:\windows\system32\wuauclt.exe

+ 2008-07-18 20:10:42 53,448 ----a-w c:\windows\system32\wuauclt.exe

- 2007-07-30 18:19:42 1,712,984 ----a-w c:\windows\system32\wuaueng.dll

+ 2008-07-18 20:09:42 1,811,656 ----a-w c:\windows\system32\wuaueng.dll

- 2007-07-30 18:19:32 325,976 ----a-w c:\windows\system32\wucltui.dll

+ 2008-07-18 20:09:46 325,832 ----a-w c:\windows\system32\wucltui.dll

- 2007-07-30 18:18:40 33,624 ----a-w c:\windows\system32\wups.dll

+ 2008-07-18 20:10:20 36,552 ----a-w c:\windows\system32\wups.dll

- 2007-07-30 18:19:12 43,352 ----a-w c:\windows\system32\wups2.dll

+ 2008-07-18 20:10:40 45,768 ----a-w c:\windows\system32\wups2.dll

- 2007-07-30 18:19:28 203,096 ----a-w c:\windows\system32\wuweb.dll

+ 2008-07-18 20:09:44 205,000 ----a-w c:\windows\system32\wuweb.dll

+ 2006-02-03 07:41:26 14,032 ----a-w c:\windows\system32\x3daudio1_0.dll

+ 2007-03-05 10:42:18 15,128 ----a-w c:\windows\system32\x3daudio1_1.dll

+ 2007-10-22 01:37:16 17,928 ----a-w c:\windows\system32\X3DAudio1_2.dll

+ 2008-03-05 14:00:06 25,608 ----a-w c:\windows\system32\X3DAudio1_3.dll

+ 2008-05-30 12:17:00 25,608 ----a-w c:\windows\system32\X3DAudio1_4.dll

+ 2006-02-03 07:42:06 230,096 ----a-w c:\windows\system32\xactengine2_0.dll

+ 2006-03-31 11:39:48 229,584 ----a-w c:\windows\system32\xactengine2_1.dll

+ 2007-10-22 01:39:54 267,272 ----a-w c:\windows\system32\xactengine2_10.dll

+ 2006-05-31 06:24:16 230,168 ----a-w c:\windows\system32\xactengine2_2.dll

+ 2006-07-28 08:30:32 236,824 ----a-w c:\windows\system32\xactengine2_3.dll

+ 2006-09-28 15:05:56 237,848 ----a-w c:\windows\system32\xactengine2_4.dll

+ 2006-12-08 10:02:00 251,672 ----a-w c:\windows\system32\xactengine2_5.dll

+ 2007-01-24 13:27:30 255,848 ----a-w c:\windows\system32\xactengine2_6.dll

+ 2007-04-04 16:55:00 261,480 ----a-w c:\windows\system32\xactengine2_7.dll

+ 2007-06-20 18:46:04 266,088 ----a-w c:\windows\system32\xactengine2_8.dll

+ 2007-07-19 22:57:12 267,112 ----a-w c:\windows\system32\xactengine2_9.dll

+ 2008-03-05 14:03:20 238,088 ----a-w c:\windows\system32\xactengine3_0.dll

+ 2008-05-30 12:18:52 238,088 ----a-w c:\windows\system32\xactengine3_1.dll

+ 2008-07-31 08:41:54 238,088 ----a-w c:\windows\system32\xactengine3_2.dll

+ 2008-05-30 12:17:30 65,032 ----a-w c:\windows\system32\XAPOFX1_0.dll

+ 2008-07-31 08:41:52 68,616 ----a-w c:\windows\system32\XAPOFX1_1.dll

+ 2008-03-05 14:03:54 479,752 ----a-w c:\windows\system32\XAudio2_0.dll

+ 2008-05-30 12:19:18 507,400 ----a-w c:\windows\system32\XAudio2_1.dll

+ 2008-07-31 08:40:32 509,448 ----a-w c:\windows\system32\XAudio2_2.dll

+ 2006-03-31 11:39:24 62,672 ----a-w c:\windows\system32\xinput1_1.dll

+ 2006-07-28 08:30:14 62,744 ----a-w c:\windows\system32\xinput1_2.dll

+ 2007-04-04 16:53:42 81,768 ----a-w c:\windows\system32\xinput1_3.dll

+ 2005-12-05 17:07:30 61,136 ----a-w c:\windows\system32\xinput9_1_0.dll

+ 2009-02-21 02:24:44 16,384 ----atw c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_67c.dat

+ 2000-08-31 07:00:00 49,152 ----a-w c:\windows\VFIND.exe

+ 2007-11-06 21:02:30 179,704 ----a-w c:\windows\WinSxS\amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_6336d6c9\atl90.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 1,712,128 ----a-w c:\windows\WinSxS\InstallTemp\9674510\GdiPlus.dll

+ 2004-08-04 21:00:00 1,050,624 ----a-w c:\windows\WinSxS\InstallTemp\9677387\comctl32.dll

+ 2007-11-07 00:19:32 161,784 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_312cf0e9\atl90.dll

- 2004-08-04 21:00:00 1,050,624 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll

+ 2004-08-03 23:30:06 1,050,624 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll

- 2004-08-04 21:00:00 54,784 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcirt.dll

+ 2004-08-03 23:30:06 54,784 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcirt.dll

- 2004-08-04 21:00:00 343,040 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcrt.dll

+ 2004-08-03 23:30:06 343,040 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcrt.dll

- 2004-08-04 21:00:00 1,712,128 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\GdiPlus.dll

+ 2004-08-03 23:30:06 1,712,128 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\GdiPlus.dll

- 2004-08-04 21:00:00 852,992 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.Dxmrtp_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_x-ww_468466a7\dxmrtp.dll

+ 2004-08-03 23:30:06 852,992 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.Dxmrtp_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_x-ww_468466a7\dxmrtp.dll

- 2004-08-04 21:00:00 990,720 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.RtcDll_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_x-ww_d6bd8b95\rtcdll.dll

+ 2004-08-03 23:30:06 990,720 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.RtcDll_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_x-ww_d6bd8b95\rtcdll.dll

- 2004-08-04 21:00:00 132,608 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.RtcRes_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_sv_7e5e60c6\rtcres.dll

+ 2004-08-03 23:30:06 132,608 ----a-w c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Networking.RtcRes_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_sv_7e5e60c6\rtcres.dll

+ 2000-08-31 07:00:00 68,096 ----a-w c:\windows\zip.exe

.

-- Snapshot återställt till dagens datum --

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{9065E913-4F23-4B47-9B5D-B055D32DB1F3}]

2008-12-11 13:11 109056 --a------ c:\program\ekort\EKortHelper.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{8DB2B2E8-579F-48A8-A496-18FEFCF8F4DF}"= "c:\program\ekort\EKortToolbar.dll" [2008-12-11 738816]

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{8db2b2e8-579f-48a8-a496-18fefcf8f4df}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\EKort.VDC.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{59FAA96C-31CC-41BB-8950-90F8E38100DF}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\EKort.VDC]

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools"="c:\program\DAEMON Tools\daemon.exe" [2007-09-18 171464]

"SUPERAntiSpyware"="c:\program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2009-02-20 1830128]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

"MsnMsgr"="c:\program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-10-18 5724184]

"WMPNSCFG"="c:\program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-15 204288]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"hpWirelessAssistant"="c:\program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe" [2006-05-03 458752]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]

"SynTPEnh"="c:\program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-04-01 761946]

"QPService"="c:\program\HP\QuickPlay\QPService.exe" [2006-06-21 102400]

"HP Software Update"="c:\program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-02-16 49152]

"QlbCtrl"="c:\program\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2006-06-02 135168]

"Cpqset"="c:\program\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe" [2006-05-30 40960]

"RecGuard"="c:\windows\SMINST\RecGuard.exe" [2005-10-11 1187840]

"TVPService"="c:\program\HP\TVPlay\TVPService.exe" [2006-04-03 135168]

"e-kort"="c:\program\ekort\ekort.exe" [2008-12-11 377856]

"QuickTime Task"="c:\program\QuickTime\qttask.exe" [2007-12-11 286720]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-09-12 13582336]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-09-12 86016]

"avast!"="c:\program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"COMODO Internet Security"="c:\program\Comodo\COMODO Internet Security\cfp.exe" [2009-02-20 1850616]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="CHDAudPropShortcut.exe" [2006-07-27 c:\windows\system32\CHDAudPropShortcut.exe]

"nwiz"="nwiz.exe" [2008-09-12 c:\windows\system32\nwiz.exe]

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

 

c:\documents and settings\Dennis J„rling.DENNISDATOR\Start-meny\Program\AutostartAdobe Gamma.lnk - c:\program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-03-16 113664]

 

c:\documents and settings\All Users\Start-meny\Program\AutostartAdobe Reader Speed Launch.lnk - c:\program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 29696]

BTTray.lnk - c:\program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\BTTray.exe [2006-05-12 581693]

HP Photosmart Premier Snabbstart.lnk - c:\program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [2005-09-24 73728]

Personal.lnk - c:\program\Personal\bin\Personal.exe [2009-01-14 910864]

 

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "c:\program\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-07-13 77824]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]

2009-02-20 19:06 356352 c:\program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"vidc.ffds"= c:\program\COMBIN~1\Filters\FFDShow\ff_vfw.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"c:\\Program\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

"c:\\Program\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\realplay.exe"=

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"8268:TCP"= 8268:TCP:BitComet 8268 TCP

"8268:UDP"= 8268:UDP:BitComet 8268 UDP

 

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2009-02-05 114768]

R1 cmdGuard;COMODO Internet Security Sandbox Driver;c:\windows\system32\drivers\cmdguard.sys [2009-02-20 110992]

R1 cmdHlp;COMODO Internet Security Helper Driver;c:\windows\system32\drivers\cmdhlp.sys [2009-02-20 24336]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV.SYS [2006-10-10 8944]

R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS [2007-02-27 55024]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2009-02-05 20560]

R2 CyberLink Media Library Service(HP TVPlay);CyberLink Media Library Service(HP TVPlay);c:\program\HP\TVPlay\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe [2006-11-08 1073152]

R2 TVPCapSvc;CyberLink Background Capture Service (CBCS HP TVPlay);c:\program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPCapSvc.exe [2006-11-08 258147]

R2 TVPSched;CyberLink Task Scheduler (CTS HP TVPlay);c:\program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPSched.exe [2006-11-08 114785]

R3 5U870CAP_VID_1262&PID_25FD;HP Pavilion Webcam ;c:\windows\system32\drivers\5U870CAP.sys [2006-06-06 61952]

R3 SASENUM;SASENUM;c:\program\SUPERAntiSpyware\SASENUM.SYS [2006-02-16 4096]

S3 MODBDA2;DiBcom MOD3000 TV receiver;c:\windows\system32\drivers\modbda2.sys [2006-05-13 68736]

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

 

2009-02-12 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-08-29 14:57]

.

- - - - FÖRÄLDRALÖSA POSTER SOM TAGITS BORT - - - -

 

HKLM-Run-13cf526c - c:\windows\system32\rpcmgdgm.dll

HKLM-Run-Mouse Suite 98 Daemon - ICO.EXE

 

 

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.eniro.se

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=64&bd=pavilion&pf=laptop

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Skicka till &Bluetooth - c:\program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\btsendto_ie_ctx.htm

TCP: {8D3473F2-B5B1-457C-A271-06A2CF3D1F76} = 195.67.199.12,195.67.199.13

DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} - hxxp://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Dennis Järling.DENNISDATOR\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\b59t9s5l.defaultFF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.eniro.se/

FF - component: c:\program files\Real\RealPlayer\browserrecord\components\nprpbrowserrecordplugin.dll

FF - component: c:\program\ekort\components\SlimOrbAddonEkort.dll

FF - component: c:\program\Mozilla Firefox\components\xpinstal.dll

.

 

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-02-21 03:27:31

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

 

detected NTDLL code modification:

ZwClose, ZwOpenFile

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Cpqset = c:\program\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe????@????????? ???<?@??????h??????Y?@?????<?@

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

 

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(864)

c:\windows\system32\guard32.dll

c:\program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

 

- - - - - - - > 'lsass.exe'(924)

c:\windows\system32\guard32.dll

.

------------------------ Andra processer som körs ------------------------

.

c:\program\Comodo\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

c:\program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

c:\program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

c:\program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe

c:\program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

c:\program\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

c:\program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

c:\windows\system32\OBroker.exe

c:\program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\BTStackServer.exe

c:\program\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

.

**************************************************************************

.

Sluttid: 2009-02-21 3:30:43 - datorn startades om. [Dennis Järling]

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-02-21 02:30:39

ComboFix2.txt 2008-01-04 13:26:32

 

Före genomsökningen: 45 990 084 608 byte ledigt

Efter genomsökningen: 46,365,253,632 byte ledigt

 

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-SVE.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /usepmtimer /NoExecute=OptIn

 

2543 --- E O F --- 2007-11-15 17:58:48[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i Hijack-loggen att du har en gammal java-version med säkerhetshål

i datorn.Jag rekommenderar att du laddar hem och insttallerar uppdaterad

version http://www.java.com/sv/ Avinstallera sedan den gamla i

Kontrollpanelen Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! ComboFix hittade en del otrevligheter som den har åtgärdat,mycket bra![log]Ladda ner Avenger på Skrivbordet och packa upp filen där:

http://swandog46.geekstogo.com/avenger2/download.php

Starta Avenger.

 

Bocka i rutan Scan for rootkits och Automatically disable any rootkits found om den inte redan är ibockad.

Tryck på Execute för att starta det.

Datorn startar nu om (kanske två gånger).

Efter en liten stund så kommer loggen (C:\avenger.txt) upp, klistra in den här.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Här kommer loggen från Avenger:

 

[log]Logfile of The Avenger Version 2.0, © by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com

 

Platform: Windows XP

 

*******************

 

Script file opened successfully.

Script file read successfully.

 

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

 

*******************

 

Beginning to process script file:

 

Rootkit scan active.

No rootkits found!

 

 

Completed script processing.

 

*******************

 

Finished! Terminate.

[/log]

 

Felmeddelandet har försvunnit nu, så jag antar att problemet är åtgärdat?

 

Link to comment
Share on other sites

Ok vad bra:) Kör bara en sväng med Malwarebytes för säkerhets skull[log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Okej, här kommer loggen från MBAM:

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1784

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2009-02-21 16:24:33

mbam-log-2009-02-21 (16-24-33).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 69151

Förfluten tid: 4 minute(s), 29 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 2

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 1

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3aa42713-5c1e-48e2-b432-d8bf420dd31d} (Rogue.Antivirus2008) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MsSC2 (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\StartMenuLogOff (Hijack.StartMenu) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

Och här är loggen från HijackThis:

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:31:14, on 2009-02-21

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe

C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPCapSvc.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPSched.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program\HP\TVPlay\TVPService.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\ekort\ekort.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\OBroker.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\BTTray.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eniro.se

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=64&bd=pavilion&pf=laptop

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\Program\ekort\Bhoekort.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: e-kort Helper Class - {9065E913-4F23-4B47-9B5D-B055D32DB1F3} - C:\Program\ekort\EKortHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: e-kort Toolbar - {8DB2B2E8-579F-48A8-A496-18FEFCF8F4DF} - C:\Program\ekort\EKortToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TVPService] "C:\Program\HP\TVPlay\TVPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [e-kort] C:\Program\ekort\ekort.exe /dontopenmycards /Autostart

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snabbstart.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} (HpProductDetection Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

O16 - DPF: {8569D715-FF88-44BA-8D1D-AD3E59543DDE} (ActiveReports Viewer2) - http://www.podb.se/podb/elev/arview2.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8D3473F2-B5B1-457C-A271-06A2CF3D1F76}: NameServer = 195.67.199.12,195.67.199.13

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service(HP TVPlay) - Cyberlink - C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS HP TVPlay) (TVPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS HP TVPlay) (TVPSched) - Unknown owner - C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPSched.exe

 

--

End of file - 11506 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Ahh Malwarebytes hittade ett par saker till att åtgärda,mycket bra! Nu kan jag inte se nåt otrevligt i din logga så jag får tacka för mig:)[log]Ladda ner avinstallationsprogrammet OTCleanIt till Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTCleanIt.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och de olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...