Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Program som styr en DC motor


sagittarius83

Recommended Posts

sagittarius83

Hejsan!

 

Jag har en DC motor som är kopplad till ett processorkort som är i sin tur kopplad seriellt till min dator.

 

Jag styr motorn med hjälp av PWM från en funktions- och strömgenerator. Jag vill styra den från min dator med hjälp av C#.

 

Jag har försökt skriva kod i C# så att den skickar samt tar emot värden till och från processorn.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;

namespace Formt

{
  delegate void ButtonEventHandler(object sender, EventArgs e);
  delegate void SetTextDeleg(String text);
  public partial class Form1 : Form
  {
    //delegate void SerialDataReceivedEventHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e);


    public Form1()
    {


      InitializeComponent();


 /// SerialPort serialPort1 = new SerialPort("COM1", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);
  serialPort1.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(port_DataReceived);
      button1.Click += new EventHandler(button1_Click);
      button2.Click += new EventHandler(button2_Click);

     serialPort1.Open();
      //serialPort1.ReadTimeout = 500;
      //Application.Run();

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //comfiguring the serial port
      serialPort1.Close();
      serialPort1.PortName = "COM1";
      serialPort1.BaudRate = 9600;
      serialPort1.DataBits = 8;
      serialPort1.Parity = Parity.None;
      serialPort1.StopBits = StopBits.One;

      //open the serial port

      serialPort1.Open();

      //MessageBox.Show("sender");

      //write data to serial port
      serialPort1.Write(textBox1.Text);


      //serialPort1.Write("1");


      ///close the port


     // if (radioButton1.Checked)
     // {


        textBox1.Text = "Send";

        // MessageBox.Show("Percy Villegas");
     // }

      //serialPort1.Write("percy");
      //serialPort1.Write("1");


      //close the port
      //serialPort1.Close();

    }
 private void port_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
  {
    	/***serialPort1.PortName = "COM1";
      serialPort1.BaudRate = 9600;
      serialPort1.DataBits = 8;
      serialPort1.Parity = Parity.None;
      serialPort1.StopBits = StopBits.One;***/
   // textBox2.Text = "p";

    //MessageBox.Show(serialPort1.ReadExisting());

    //Application.Run();
    //  serialPort1.ReadTimeout = 500;


   // Enter an application loop to keep this thread alive
   //Application.Run();

 	// Show all the incoming data in the port's buffer
   // Console.WriteLine("Incoming Data:");
   //Console.WriteLine(serialPort1.ReadExisting());
  //textBox1.Text = serialPort1.ReadExisting();

 String data = serialPort1.ReadExisting();
   this.BeginInvoke(new SetTextDeleg(si_DataReceived), new object [] {data});
   // serialPort1.Open();
 }

 private void si_DataReceived(string data) { textBox2.Text = data.Trim(); }


    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {


      //textBox1.Text = "Marco";

      Buttonn sss = new Buttonn();

      textBox2.Text = sss.clicked();
     // textBox2.Text = sss.clicked();

    }


  }

  public class Buttonn
  {


    public string clicked()
    {
      int Ampere = 10, Resistans = 5, Volt;
      String Volta;
      Volt = Ampere * Resistans;
      Volta = Convert.ToString(Volt);
      return Volta;

    }


  }


}

 

Jag är inte så bra på C# och har lite brist på tid, därför vill jag be om hjälp från er som är vana C#-programmerare, lite grovt kanske om hur koden ska se ut...

 

 

Jag vill komplettera koden så att C#-programmet ser ut som i bilden... Med start, stop samt mät knapp (där den mäter aktuell hastighet samt ström i motorn)

 

 

 

Projekt mappen finns zippad här:

http://www.megaupload.com/se/?d=DTOTLYW4

 

[bild bifogad 2009-02-09 21:16:15 av sagittarius83]

[inlägget ändrat 2009-02-09 21:17:56 av sagittarius83]

1121742_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...