Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kan någon vara snäll och kolla min logg=)


Evilamadeus

Recommended Posts

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:14:35, on 2009-01-25

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SRCHMN.EXE

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

C:\Program Files\GameTracker\GTLite.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\LBTWiz.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Users\Patrik\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\burimiii.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [bluetooth Connection Assistant] LBTWIZ.EXE -silent

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [GameTracker] C:\Program Files\GameTracker\GTLite.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: Pampers Pregnancy Widget.lnk = C:\Users\Patrik\Desktop\PGPregnancyWidget_Win_sv_SE\PampersPregnancyWidget.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZSzim029YYSE

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-4/SmileyCentralInitialSetup1.0.1.1.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: GS In-Game Service - ClanServers Hosting LLC - C:\Program Files\GameTracker\GSInGameService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

 

--

End of file - 7722 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Flaggar AVG för att det skulle vara nåt problem och isånafall vad? Detta Bonjour som du har installerat har du installerat det själv?Detta program brukar man få på köpet när man installerar tex Itunes eller Quicktime (Brukar dessutom vara upphov till en del problem)

 

Link to comment
Share on other sites

Såg att jag missat att skriva nåt om felet på mitt senaste inlägg=P Problemet är att jag råkade trycka på en länk nån skickade på msn. Efter det började skiten flumma och ha sig. Körde en sökning med AVG och det enda det visade var en del hot som den tog hand om.

Problemet med msn kvarstod dock.

Bonjour är som du säger nåt som kom med när jag installerade Quicktime. Inget jag tagit hem själv.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen! Ok Avinstallera då detta Bonjour om du inte vill ha det kvar,avinstallera även detta my websearch

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

 

Sen ta hem Malwarebytes och kör en snabbscan så får vi se om det finns mera otyg,glöm ej att starta om datorn innan du kör Hijackthis igen!!

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg

 

[inlägget ändrat 2009-01-25 14:50:58 av Laston]

Link to comment
Share on other sites

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.33

Databasversion: 1691

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

 

2009-01-25 15:07:59

mbam-log-2009-01-25 (15-07-59).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 45444

Förfluten tid: 3 minute(s), 9 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 2

Infekterade minnesmoduler: 8

Infekterade registernycklar: 148

Infekterade registervärden: 10

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 12

Infekterade filer: 66

 

Infekterade minnesprocesser:

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Unloaded process successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SRCHMN.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Unloaded process successfully.

 

Infekterade minnesmoduler:

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOESTB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msimg32.dll (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\Internet Explorer\msimg32.dll (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3HTMLMU.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3POPSWT.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3REPROX.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.datacontrol (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{c8cecde3-1ae1-4c4a-ad82-6d5b00212144} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{17de5e5e-bfe3-4e83-8e1f-8755795359ec} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{1f52a5fa-a705-4415-b975-88503b291728} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{a626cdbd-3d13-4f78-b819-440a28d7e8fc} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{25560540-9571-4d7b-9389-0f166788785a} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{25560540-9571-4d7b-9389-0f166788785a} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.datacontrol.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.historykillerscheduler (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{8ca01f0e-987c-49c3-b852-2f1ac4a7094c} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{1093995a-ba37-41d2-836e-091067c4ad17} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{120927bf-1700-43bc-810f-fab92549b390} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{247a115f-06c2-4fb3-967d-2d62d3cf4f0a} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{3e53e2cb-86db-4a4a-8bd9-ffeb7a64df82} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{90449521-d834-4703-bb4e-d3aa44042ff8} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{991aac62-b100-47ce-8b75-253965244f69} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{bbabdc90-f3d5-4801-863a-ee6ae529862d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{d6ff3684-ad3b-48eb-bbb4-b9e6c5a355c1} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{eb9e5c1c-b1f9-4c2b-be8a-27d6446fdaf8} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0f8ecf4f-3646-4c3a-8881-8e138ffcaf70} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b813095c-81c0-4e40-aa14-67520372b987} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c9d7be3e-141a-4c85-8cd6-32461f3df2c7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{cff4ce82-3aa2-451f-9b77-7165605fb835} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.historykillerscheduler.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.historyswattercontrolbar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.historyswattercontrolbar.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.htmlmenu (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{e47caee0-deea-464a-9326-3f2801535a4d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{3e1656ed-f60e-4597-b6aa-b6a58e171495} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{741de825-a6f0-4497-9aa6-8023cf9b0fff} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3dc201fb-e9c9-499c-a11f-23c360d7c3f8} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3dc201fb-e9c9-499c-a11f-23c360d7c3f8} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3dc201fb-e9c9-499c-a11f-23c360d7c3f8} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98d9753d-d73b-42d5-8c85-4469cda897ab} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{98d9753d-d73b-42d5-8c85-4469cda897ab} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.htmlmenu.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.htmlmenu.2 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.iecookiesmanager (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.iecookiesmanager.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.killerobjmanager (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.killerobjmanager.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.popswatterbarbutton (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{8e6f1830-9607-4440-8530-13be7c4b1d14} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{63d0ed2b-b45b-4458-8b3b-60c69bbbd83c} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{63d0ed2d-b45b-4458-8b3b-60c69bbbd83c} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{63d0ed2c-b45b-4458-8b3b-60c69bbbd83c} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{63d0ed2c-b45b-4458-8b3b-60c69bbbd83c} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{63d0ed2c-b45b-4458-8b3b-60c69bbbd83c} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8e6f1832-9607-4440-8530-13be7c4b1d14} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a9571378-68a1-443d-b082-284f960c6d17} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.popswatterbarbutton.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.popswattersettingscontrol (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.popswattersettingscontrol.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearch.chatsessionplugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{e79dfbc0-5697-4fbd-94e5-5b2a9c7c1612} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{72ee7f04-15bd-4845-a005-d6711144d86a} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{e79dfbc9-5697-4fbd-94e5-5b2a9c7c1612} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{e79dfbcb-5697-4fbd-94e5-5b2a9c7c1612} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{e79dfbca-5697-4fbd-94e5-5b2a9c7c1612} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{e79dfbca-5697-4fbd-94e5-5b2a9c7c1612} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearch.chatsessionplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearch.htmlpanel (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{3e720450-b472-4954-b7aa-33069eb53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{3e720451-b472-4954-b7aa-33069eb53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{3e720453-b472-4954-b7aa-33069eb53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3e720452-b472-4954-b7aa-33069eb53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3e720452-b472-4954-b7aa-33069eb53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearch.htmlpanel.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearch.outlookaddin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{adb01e81-3c79-4272-a0f1-7b2be7a782dc} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearch.outlookaddin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearch.pseudotransparentplugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{7473d290-b7bb-4f24-ae82-7e2ce94bb6a9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{7473d291-b7bb-4f24-ae82-7e2ce94bb6a9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{7473d293-b7bb-4f24-ae82-7e2ce94bb6a9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{7473d295-b7bb-4f24-ae82-7e2ce94bb6a9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{7473d297-b7bb-4f24-ae82-7e2ce94bb6a9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7473d292-b7bb-4f24-ae82-7e2ce94bb6a9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7473d294-b7bb-4f24-ae82-7e2ce94bb6a9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7473d294-b7bb-4f24-ae82-7e2ce94bb6a9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7473d296-b7bb-4f24-ae82-7e2ce94bb6a9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearch.pseudotransparentplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearchtoolbar.settingsplugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{07b18ea0-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{07b18eaa-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{07b18eac-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{f87d7fb5-9dc5-4c8c-b998-d8dfe02e2978} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{07b18eab-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18eab-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{07b18eab-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{53ced2d0-5e9a-4761-9005-648404e6f7e5} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearchtoolbar.settingsplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearchtoolbar.toolbarplugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\mywebsearchtoolbar.toolbarplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\screensavercontrol.screensaverinstaller (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{29d67d3c-509a-4544-903f-c8c1b8236554} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{2e3537fc-cf2f-4f56-af54-5a6a3dd375cc} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{2e9937fc-cf2f-4f56-af54-5a6a3dd375cc} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{938aa51a-996c-4884-98ce-80dd16a5c9da} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9ff05104-b030-46fc-94b8-81276e4e27df} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9ff05104-b030-46fc-94b8-81276e4e27df} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9ff05104-b030-46fc-94b8-81276e4e27df} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\screensavercontrol.screensaverinstaller.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{6e74766c-4d93-4cc0-96d1-47b8e07ff9ca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{cf54be1c-9359-4395-8533-1657cf209cfe} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{de38c398-b328-4f4c-a3ad-1b5e4ed93477} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{e342af55-b78a-4cd0-a2bb-da7f52d9d25e} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{e342af55-b78a-4cd0-a2bb-da7f52d9d25f} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00a6faf6-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{147a976f-eee1-4377-8ea7-4716e4cdd239} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1E0DE227-5CE4-4ea3-AB0C-8B03E1AA76BC} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{84da4fdf-a1cf-4195-8688-3e961f505983} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a4730ebe-43a6-443e-9776-36915d323ad3} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{d9fffb27-d62a-4d64-8cec-1ff006528805} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{0d26bc71-a633-4e71-ad31-eadc3a1b6a3a} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{d518921a-4a03-425e-9873-b9a71756821e} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{f42228fb-e84e-479e-b922-fbbd096e792c} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1d4db7d2-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{1d4db7d2-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59c7fc09-1c83-4648-b3e6-003d2bbc7481} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68af847f-6e91-45dd-9b68-d6a12c30e5d7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170b96c-28d4-4626-8358-27e6caeef907} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{d1a71fa0-ff48-48dd-9b6d-7a13a3e42127} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{ddb1968e-ead6-40fd-8dae-ff14757f60c7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{f138d901-86f0-4383-99b6-9cdd406036da} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\mywebsearchservice (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\mywebsearchservice (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mywebsearchservice (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll (Adware.MyWay) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MyWebSearch bar Uninstall (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FocusInteractive (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\mywebsearch email plugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\mywebsearch email plugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{00a6faf6-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\mywebsearch plugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\my web search bar search scope monitor (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&Search\ (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media\WMSDK\Sources\f3PopularScreensavers (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

C:\Program Files\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Avatar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Message (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

 

Infekterade filer:

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOESTB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msimg32.dll (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Internet Explorer\msimg32.dll (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3DTACTL.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3HISTSW.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3HTMLMU.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3POPSWT.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3MSG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3HTML.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3OUTLCN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SKIN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SCRCTR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3CJPEG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3HTTPCT.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3REPROX.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEPLG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Windows\System32\f3PSSavr.scr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3BKGERR.JPG (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3IMSTUB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3PSSAVR.SCR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3RESTUB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SCHMON.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SPACER.WMV (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3WALLPP.DAT (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3WPHOOK.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\FWPBUDDY.PNG (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3FFXTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3FFXTBR.MANIFEST (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3HIGHIN.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3IDLE.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3IMPIPE.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3MEDINT.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3NTSTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3NTSTBR.MANIFEST (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SKPLAY.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SLSRCH.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SRCHMN.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSSVC.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\NPMYWEBS.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Avatar\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHECKERS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHESS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\REVERSI.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\CM.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\MFC.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\PSS.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\SMILEY.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\WB.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\ZWINKY.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Message\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\DOG.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\FISH.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\KUNGFU.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\LIFEGARD.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\MAID.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\MAILBOX.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\OPERA.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\ROBOT.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\SEDUCT.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\SURFER.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

 

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:14:35, on 2009-01-25

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SRCHMN.EXE

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

C:\Program Files\GameTracker\GTLite.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\LBTWiz.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Users\Patrik\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\burimiii.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [bluetooth Connection Assistant] LBTWIZ.EXE -silent

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [GameTracker] C:\Program Files\GameTracker\GTLite.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: Pampers Pregnancy Widget.lnk = C:\Users\Patrik\Desktop\PGPregnancyWidget_Win_sv_SE\PampersPregnancyWidget.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZSzim029YYSE

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-4/SmileyCentralInitialSetup1.0.1.1.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: GS In-Game Service - ClanServers Hosting LLC - C:\Program Files\GameTracker\GSInGameService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

 

--

End of file - 7722 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Det är en gammal HJT logga!

Scan saved at 13:14:35, on 2009-01-25

Malwarebytes hittade en hel del som är relaterat till detta MyWebSearch!!

 

Starta om datorn och kör en ny snabbscan med Malwarebytes,sen en ny scan med Hijackthis och kolla så att den är aktuell!

 

 

[inlägget ändrat 2009-01-25 15:27:25 av Laston]

Link to comment
Share on other sites

Försöker hitta det där Mywebsearch på datorn men hittar det inte nånstans.

har startat om datorn och kört två nya scanns. Men när jag kör scan på HJT så får jag upp ett felmeddelande där det står "For some reason your system denied write acces to the hosts file."

Vet inte alls vad det innebär.

 

Link to comment
Share on other sites

Ok,går det att scanna Malwarebytes o se om det finns nåt kvar? Avinstallera denna HJT och ta hem en ny!

 

. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:40:16, on 2009-01-25

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\GameTracker\GTLite.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\LBTWiz.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [bluetooth Connection Assistant] LBTWIZ.EXE -silent

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [GameTracker] C:\Program Files\GameTracker\GTLite.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: Pampers Pregnancy Widget.lnk = C:\Users\Patrik\Desktop\PGPregnancyWidget_Win_sv_SE\PampersPregnancyWidget.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: GS In-Game Service - ClanServers Hosting LLC - C:\Program Files\GameTracker\GSInGameService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

 

--

End of file - 7226 bytes

[/log]

 

Enligt Malware har jag inga som helst hot kvar.

 

Link to comment
Share on other sites

Ok kvarstår inga problem så skall vara ok igen,ser inget konstigt i HJT loggan längre!! Du har gjort ett mycket bra jobb:thumbsup: Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...