Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Trojanskhäst


explicit78

Recommended Posts

 

[log]Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-102273

53.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen [/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Här kommer logfilen ang den trojanskahästen c_isciig.dll

Tack för att du hjälper mig!

 

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:30:49, on 2009-01-23

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\SymantecAntiVirus\DefWatch.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\SymantecAntiVirus\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program\Delade filer\Canopus Shared\ProCoder 2\Kernel\PNXSERVR.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\DVDREG~1\DVDRegionFree.exe

C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://aftonbladet.se/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.com

O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.es

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program\Hewlett-Packard\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program\Hewlett-Packard\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: (no name) - {B0744341-96E0-4341-9ED2-8BC36CE0CCD0} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: (no name) - {D51B6F21-6C0E-4242-A8A3-F7D1FD430603} - C:\WINDOWS\system32\c_isciig.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCLEUSBTip] C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NexusServer] "C:\Program\Delade filer\Canopus Shared\ProCoder 2\Kernel\PNXSERVR.exe" -SelfLaunch

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Audio Engine] mmrtkrnl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlhr] RunDll32.exe %SystemRoot%\System32\AdvPack.Dll,LaunchINFSection %SystemRoot%\inf\nlite.inf,C (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlhr] RunDll32.exe %SystemRoot%\System32\AdvPack.Dll,LaunchINFSection %SystemRoot%\inf\nlite.inf,C (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [MySpaceIM] C:\Program\MySpace\IM\MySpaceIM.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nlhr] RunDll32.exe %SystemRoot%\System32\AdvPack.Dll,LaunchINFSection %SystemRoot%\inf\nlite.inf,C (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [MySpaceIM] C:\Program\MySpace\IM\MySpaceIM.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nlhr] RunDll32.exe %SystemRoot%\System32\AdvPack.Dll,LaunchINFSection %SystemRoot%\inf\nlite.inf,C (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: (no name) - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tri&xie Options... - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {53F6FCCD-9E22-4d71-86EA-6E43136192AB} - (no file)

O9 - Extra button: HP Klippbok - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program\Hewlett-Packard\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: HP Smart markering - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program\Hewlett-Packard\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: (no name) - {925DAB62-F9AC-4221-806A-057BFB1014AA} - (no file)

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {48DD0448-9209-4F81-9F6D-D83562940134} (MySpace Uploader Control) - http://lads.myspace.com/upload/MySpaceUploader1006.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program\SymantecAntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program\SymantecAntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program\SymantecAntiVirus\Rtvscan.exe

 

--

End of file - 12319 bytes[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-108

04572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar och en ny Hijack log [/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i Hijack-loggen att det finns en mycket gammal java-version med

många säkerhetshål i datorn.Jag rekommenderar att du laddar hem

och installerar ny version http://www.java.com/sv/ Avinstallera sedan

den gamla i Kontrollpanelen Lägg till / ta bort program

 

Link to comment
Share on other sites

Ok. Nu har jag instalerat det ny Java programmet.

 

De andra länkarna du skicka kunde jag inte få att funka. Jag kunde inte hitta något Anti-Malware att ladda ner.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...