Just nu i M3-nätverket
Jump to content

lösenord i databas vid ASP.NET


KarlGunnar

Recommended Posts

Jag har en Access-databas där jag har ett lösenord för att komma in. Jag har följande kod i ASP.NET (VB) innan databasen hade ett lösenord:

  Dim strConn as string = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath("\dbBokningDEMO.mdb") & ";"
  Dim sql as string = "SELECT * FROM fakta"
  Dim conn as New OleDbConnection(strConn)
  Dim Cmd as New OleDbCommand(sql, conn)
  Dim objDR as OleDbDataReader
  conn.Open()
  objDR=Cmd.ExecuteReader(system.data.CommandBehavior.CloseConnection)
  databind()
  conn.Close

Jag undrar nu om det är någon som kan hjälpa mig att komplettera denna kod när jag skall få kontakt med databasen med lösenord? Blir det några ändringar HTML-koden också?

 

Link to comment
Share on other sites

Testat att bara lägga till Password=DittLösenord i din connection string till databasen?

 

Alltså:

Dim strConn as string = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath("\dbBokningDEMO.mdb") & ";Password=DittLösenord;"

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har försökt att göra som du visar men jag har inte lyckats att komma rätt. Jag får följande felmeddelande:

Det går inte att starta programmet. Informationsfilen för arbetsgrupper saknas eller är exklusivt öppnad av någon annan användare.

Jag vet faktist inte vad detta innebär.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...