Just nu i M3-nätverket
Jump to content

få bort ett irriterande fönster vid uppsatrt


reso

Recommended Posts

Hej alla hjälpsamma forumister

 

God fortsättning på er alla.

 

Jag har en extern hårddisk av märket Maxtor.

Varje gång jag startar datorn så får jag upp ett fönster

där det i översta raden står "OneTuch"

och i och för sig är onetuch ett kommande för backupen som gör att

man bara kan trycka på knappen på framsidan på hårddisken

så startar backupen.

 

Men jag vill få bort det irriterande fönstret som jag måste stänga varje gång

datorn har laddat färdigt allt.

 

Jag vet att det är i Regedit som jag gör det, men jag har inte hittat var.

Är det någon som vet var jag hittar det kommandot ?

 

Kristian

 

Link to comment
Share on other sites

Jag vet att det är i Regedit som jag gör det, men jag har inte hittat var.

Är det någon som vet var jag hittar det kommandot ?

Det bör framgå av loggen från HijackThis. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia

Här kommer den (hoppas jag)

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:09:38, on 2009-01-15

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9YE.EXE

C:\WINDOWS\system32\E_S00RP1.EXE

C:\Program\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\SyncServices.exe

C:\Program\SPAMfighter\sfus.exe

C:\WINDOWS\system32\SAgent4.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.rednote.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - (no file)

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: IE PopUp-Killer - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000003} - C:\Program\Ashampoo\ASHAMP~1\PopUp.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sPAMfighter Agent] "C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo R800] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9YE.EXE /P23 "EPSON Stylus Photo R800" /O12 "EP1394D3_001" /M "Stylus Photo R800"

O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\Program\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mxomssmenu] C:\Program\Maxtor\OneTouch Status\maxmenumgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus Photo R800] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9YE.EXE /P23 "EPSON Stylus Photo R800" /M "Stylus Photo R800" /EF "HKCU"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ 4.1 - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15031/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1231752091984

O16 - DPF: {E505599B-F37A-4849-A7B0-E0AAB5CB054C} (ScriptPlayerRuntime Class) - https://gfs.nb.se/privat/bank/scripts/eid/NordeaSmartCard.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15033/CTPID.cab

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: aswUpdSv - ALWIL Software - (no file)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program\Delade filer\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: EPSON V3 Service2(03) (EPSON_PM_RPCV2_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\WINDOWS\system32\E_S00RP1.EXE

O23 - Service: HauppaugeTVServer - Hauppauge Computer Works - C:\Program\WinTV\HCWTVS~1.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MaxBackServiceInt - Unknown owner - C:\Program\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

O23 - Service: MaxSyncService (NTService1) - - C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\SyncServices.exe

O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\Win32\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program\SPAMfighter\sfus.exe

O23 - Service: Epson Printer Status Agent4 (StatusAgent4) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\WINDOWS\system32\SAgent4.exe

 

--

End of file - 9479 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hmm, varför ser jag inte till något antivirusprogram?

 

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Ta bort Ask, AskBar, Ask Search, Ask toolbar om de finns där, ta sedan bort mappen C:\Program\AskBarDis

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java och J2SEutom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Har du själv lagt in att du och program inte ska kunna ändra inställningar i Internet Explorer? Jag vet inte om Ad-aware har någon sådan inställning.

 

Har du kollat om det finns något inställning i Maxtor-programmet för att stänga av den automatiska uppstarten? Om det inte finns så bör du kunna stänga av den automatiska uppstarten genom att avbocka den rad i Start - Kör - msconfig - Autostart som motsvarar:

O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\Program\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe

 

 

Link to comment
Share on other sites

God morgon Cecilia (om du är vaken vill säga)

 

Jag tog bort alla "Ask" som du föreslog

so far so good - som engelsmännen säger.

 

Men det där med Java fattade jag inte något av.

Skall jag först installera en ny Java och sedan avinstallera

Java? och sedan avinstallera Något som heter J2SEutom (var den nu ligger) ??

 

Hur ser man vilken som är den senaste Javan?

 

Jag har avbockat den automatiska uppstarten i msconfig för Maxtor

 

DU ÄR BARA SÅ BRA ... !!!!

 

Tack så länge, hoppas du förlåter mig för att jag skriver så om dig officellt

 

Kristian

 

 

Link to comment
Share on other sites

God morgon (fast nu är det väl inte morgon längre ;) )!

 

Hmm, varför ser jag inte till något antivirusprogram?

 

Vad har du för något i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program som börjar med Java eller J2SE?

 

Link to comment
Share on other sites

hej igen Cecilia

 

I kontrollpanelen har jag följande:

J2SE Runtime Environment 5.0 update 9

Java 6 Update 2

Java 6 Update 3

Java 6 Update 7

J2SE Runtime Environment 5.0 update 1

 

Hoppas det hjälper

 

Kristian

 

Link to comment
Share on other sites

Du behöver söka igenom datorn med ett antivirusprogram för långt i från allt syns i en HijackThis-logg. Om du inte vill betala så installera t ex gratis Avast.

 

Installera senaste Java från länken du fick förut och sedan avinstallerar du alla de gamla versioner som du just har listat.

 

Här kan du läsa mina vanliga råd för en säkrare dator (förutom att ha ett antivirusprogram som är en självklarhet), men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

http://ceblstockholm.googlepages.com/home

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej min vän

Jag har alldeles nyss installerat AVG igen är det tillräckligt ?

 

Skickar med en ny HIjack

 

Jag skall strax ta bort dom filer du föreslagit,

och jag har laddat ner den nya javafilen.

----------------------------------------------------------

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:11:40, on 2009-01-16

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9YE.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\E_S00RP1.EXE

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\SyncServices.exe

C:\Program\SPAMfighter\sfus.exe

C:\WINDOWS\system32\SAgent4.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgscanx.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.rednote.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - (no file)

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: IE PopUp-Killer - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000003} - C:\Program\Ashampoo\ASHAMP~1\PopUp.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - (no file)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sPAMfighter Agent] "C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo R800] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9YE.EXE /P23 "EPSON Stylus Photo R800" /O12 "EP1394D3_001" /M "Stylus Photo R800"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus Photo R800] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9YE.EXE /P23 "EPSON Stylus Photo R800" /M "Stylus Photo R800" /EF "HKCU"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ 4.1 - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15031/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1231752091984

O16 - DPF: {E505599B-F37A-4849-A7B0-E0AAB5CB054C} (ScriptPlayerRuntime Class) - https://gfs.nb.se/privat/bank/scripts/eid/NordeaSmartCard.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15033/CTPID.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: aswUpdSv - ALWIL Software - (no file)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program\Delade filer\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: EPSON V3 Service2(03) (EPSON_PM_RPCV2_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\WINDOWS\system32\E_S00RP1.EXE

O23 - Service: HauppaugeTVServer - Hauppauge Computer Works - C:\Program\WinTV\HCWTVS~1.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MaxBackServiceInt - Unknown owner - C:\Program\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

O23 - Service: MaxSyncService (NTService1) - - C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\SyncServices.exe

O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\Win32\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program\SPAMfighter\sfus.exe

O23 - Service: Epson Printer Status Agent4 (StatusAgent4) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\WINDOWS\system32\SAgent4.exe

 

--

End of file - 9540 bytes

[/log]

------------------------------------------------------------

Kristian

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det går lika bra med AVG som med Avast. :)

 

Jag ser inget skadligt eller konstigt i loggen.

 

Tack för poängen! :)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...