Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Troja horse och ATG som ej kan fixa problemet.


Gulpa

Recommended Posts

Hejsan skulle behova lite hjalp. Far upp Invalid update contrl CTF file. Har varit pa avg hemsida och gjort de bett mig men det funkar inte. Sen har jag aven fatt in en troja som jag inte vet hur jag skall fa bort, forsoker med avg men den kan inte update virusprogramet. snall kan nagon hjalpa mig?

 

Har ej nagra svenska bokstaver.

 

Link to comment
Share on other sites

Skicka hit en HijackThis-logg,så kan någon av experterna här på

forumet ta en titt på den...

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera,starta,välj Do a system scan and save a logfile

kopiera loggen som kommer upp

 

 

Posta loggen på detta sätt:

 

Tryck på LOG-knappen i besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det verkligen absolut enklaste bästa sättet är, som jag har sagt förr: Formatera datorn. Du kan aldrig vara säker på att det är borta om du inte har formaterat datorn.

 

-Kel

 

Link to comment
Share on other sites

Har kommer log. Sen sa har jag inte gjort en backup sa jag kommer forlora alla mina bilder.

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 3:52:22 PM, on 1/3/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\wudfhost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLanCfgG.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamSvc.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ZuneBusEnum.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology\ELService.exe

C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\m3SrchMn.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Zune\ZuneLauncher.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Shutterfly\Studio\BIN\SFlyStudio.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msn_sl.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com'>http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn1\yt.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\twext.exe,

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn1\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn1\yt.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 10.0] "C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Zune Launcher] "c:\Program Files\Zune\ZuneLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [shutterflyStudio] C:\Program Files\Shutterfly\Studio\BIN\SFlyStudio.exe /trayonly

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus CX7400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICDA.EXE /FU "C:\DOCUME~1\DANIEL~1\LOCALS~1\Temp\E_S245.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [RealUpgradeHelper] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\upgrdhlp.exe" "RealNetworks|RealPlayer|6.0" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [RealUpgradeHelper] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\upgrdhlp.exe" "RealNetworks|RealPlayer|6.0" (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZJxdm028YYUS

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-us\msntabres.dll.mui/229?cf83343c49a44589a658baa41b87c1a3

O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-us\msntabres.dll.mui/230?cf83343c49a44589a658baa41b87c1a3

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: craoe.dll mirwznt.dll delnice.dll zesttns.dll meyotme.dll xsisco.dll lenyuns.dll ÝÖÌÖÆÊ‹ÁÉÉ wonlins.dll kodens.dll thermnc.dll fliecods.dll zongxim.dll rexljeh.dll ×ÀÝÉÏÀÍ‹ÁÉÉ woodken.dll Æ×ÄÊÀ‹ÁÉÉ qanhllao.dll kandawf.dll ÈÌ×ÒßËÑ‹ÁÉÉ xuntxn.dll docyanx.dll qqlemen.dll cenvta.dll qensng.dll cenbezn.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O21 - SSODL: bjwdxsda.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: rtpmyfbt.dll - {BB4E3499-0132-4d3f-849A-2BE1B26D84E1} - C:\WINDOWS\system32\ffrlqqbu.dll (file missing)

O21 - SSODL: bqgkuhwz.dll - {D1CC9DC6-F0BC-40fc-9552-E497B05E05B8} - C:\WINDOWS\system32\cjamaosz.dll

O21 - SSODL: idcufbhu.dll - {E0F3526A-4165-4589-80CD-50B6FBAC3BDA} - C:\WINDOWS\system32\mrnwbsmx.dll

O21 - SSODL: satsbdkb.dll - {E0F3526A-4165-4589-80CD-50B6FBAC3BDA} - C:\WINDOWS\system32\mrnwbsmx.dll

O21 - SSODL: vlvxuddt.dll - {D1CC9DC6-F0BC-40fc-9552-E497B05E05B8} - C:\WINDOWS\system32\cjamaosz.dll

O21 - SSODL: yvpdeeve.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: byrqxfop.dll - {7A6DF30E-D0F2-446f-B4F0-BF4232D60E07} - C:\WINDOWS\system32\ydbrhcfm.dll

O21 - SSODL: isgbagrk.dll - {F0930A2F-D971-4828-8209-B7DFD266ED44} - C:\WINDOWS\system32\wttcedek.dll

O21 - SSODL: lvigszjv.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: ydbrhcfm.dll - {7A6DF30E-D0F2-446f-B4F0-BF4232D60E07} - C:\WINDOWS\system32\ydbrhcfm.dll

O21 - SSODL: ffrlqqbu.dll - {BB4E3499-0132-4d3f-849A-2BE1B26D84E1} - C:\WINDOWS\system32\ffrlqqbu.dll (file missing)

O21 - SSODL: mrnwbsmx.dll - {E0F3526A-4165-4589-80CD-50B6FBAC3BDA} - C:\WINDOWS\system32\mrnwbsmx.dll

O21 - SSODL: pchjmtei.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: cjamaosz.dll - {D1CC9DC6-F0BC-40fc-9552-E497B05E05B8} - C:\WINDOWS\system32\cjamaosz.dll

O21 - SSODL: wttcedek.dll - {F0930A2F-D971-4828-8209-B7DFD266ED44} - C:\WINDOWS\system32\wttcedek.dll

O21 - SSODL: gyraaxzq.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: jvoibhee.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: uwtgmrwr.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: nricdwvd.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: oocrmwye.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: zxixxhqq.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: vfeayjdb.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ghjgjuvo.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: dcvhjmpj.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: odanuxzv.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: ddcuyzww.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: oeisikhj.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: suiumelh.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: gyqfppof.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: lbbgpqiz.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: wchmztam.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: xhnbsuer.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ijshdfwe.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: newqdfiz.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: yfjwoqal.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: ffdvskpm.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: trlgnwas.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: mtitbrid.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: tkttbbhf.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: yniududf.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: cbahldkw.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: dwwegbsf.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: rieyjnuk.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: rdbvfdct.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: beobqnug.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: xkfdeemz.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: lnnozqxx.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: lqktdneg.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: wsxsnyos.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: onuxjowj.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: fbwnxarr.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: ctzfipgp.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: qfgqdbrn.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: qadnhzqv.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: bbjtjkii.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: dueojclf.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ovkutnes.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: rajfhdel.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: fmqqcpgj.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: fhnnyfor.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ttvzbqqp.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: oqmjqpqq.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ccuulsbo.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: ghtxzrth.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: rjydjclu.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: xzrsqtwy.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: iafybeol.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: ksstswri.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: vtgzdhju.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: ojksqbpy.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: curetnav.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: rfuwwcpt.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: frchznsq.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: jdeqikba.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: xpmjlnmx.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: avlmamer.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ogsxdxoo.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: qzgsuprl.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: balyfaky.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: bvqvaqjh.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: pgqgdcue.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: fmiuyvhw.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: qnnajgaj.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: zafolznb.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: jbkmwkgg.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: aoczqetz.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: lqhfbhml.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: bvrldaze.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: mwfrolsq.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: bwlpugqe.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: inwqmqig.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: vpmqwjlg.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: grzwguws.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: lthxqmza.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: zfoitycx.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: qsgworpi.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: btlcyciv.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: rydpbwvn.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: cajnmhoa.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: rzpurumo.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: yqamjemp.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: pdsamxaa.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: zfxywism.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: qspmrcgf.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: btusbmqs.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: jyefegmk.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: auowsshs.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: hchmzjzw.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: vopxuvcu.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: iqexeoxc.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: wumjhriz.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: bxcrrkdh.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: myhpbvwt.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: toafaugy.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: hziqdyrv.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: rsvlvyts.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: btjrfjme.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: qtpplwkk.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: bucvvhdx.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: vkgojbja.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: gluutmbn.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: eiyrvbvh.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: sugcymge.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: zczsfeqr.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: kdfyhoid.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: udsthgls.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: eegrrrdf.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: quskelki.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: yldkwwjk.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: rapdrqqn.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: cbujubia.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: pekketdz.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: dqrvhfox.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: ishvryjf.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: tumbcjbr.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: njyupviu.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ykmazgsh.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: lnbbjyvh.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: zzbmmkye.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: rbjxdgpd.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ixtoyksl.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: fbqehlxe.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: zdfsyher.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: nacxyvxg.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: nhnettho.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: dbyftdjf.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: aypgdaak.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: nclleots.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: kzvmolsx.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: tmeaqegp.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: eosgtpyc.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: xderojex.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: iejxympk.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: ysbktgkc.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: mvbwwrna.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: visjzlbs.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: gjyhjwtf.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: gugtarkd.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: rvtzkccq.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: klxkfojl.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: qwfdaalq.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: drvektpq.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: osikvdzd.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: bvykfwcl.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: pgfviifi.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: irghyvwh.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: sstfjgot.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: gvjntzkt.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: qwotdkcg.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: aojovcfd.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: oarayopa.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: qsevpgsp.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ewmgsrdm.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: qmmaetzk.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: exulzfki.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: inufkyhy.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: tohlvjzl.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: ihbsreom.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: tipybpgy.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: aijxxjwh.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ljxdiuou.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: hwnvpqoq.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: onyvhios.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: vfbulcdb.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: gggavnvo.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: vhizrikp.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: giogctcb.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: kywznvzr.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ybdtiykp.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: cremuagn.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: qdlypmrk.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: mvodzyaw.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ahwouclt.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: ahppsmgk.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: livvcxyw.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: aaxuyrnf.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: lbcajcfs.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: weznxynd.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ddkfpqnf.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: jfzvsgiq.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: xrhgvrtn.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: igtzimzq.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: thgftxrd.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: qhmdzjqr.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: bjskjuae.dll - {9E8287B0-0F3A-48ae-99C5-A6E0AAC36BC5} - (no file)

O21 - SSODL: olhktndd.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: onboktme.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: iocpmwpn.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: qhvtccyg.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: djwueetq.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: xcxwghor.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: vgscalcm.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: pnpwnpir.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: joqxpsds.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: gsfsdvbs.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: mfblhomv.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: zzcmirhx.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: xcfsdvvr.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: vgayyyie.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: lkvfscwy.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: joytnfjk.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: hstzhjxf.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: xwwgcnlr.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: uarmoqyl.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: semtjueg.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: iipzdxrs.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: nzhybcqi.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: gnesohwn.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ooxwefmf.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: pvvhjjsl.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: fyqoemgf.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: dcluzqur.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: keeypwcs.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ahzfjrqm.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: fyzehxou.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: jpqdncnk.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: iszaprjh.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: pfvsskuc.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: njqznoix.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: rahystge.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: kofjxxek.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: fiflzazl.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: jyxjffyb.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: jpcuqbyr.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: uruwawgv.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: olbsrtmi.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: jfcttvhr.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: zjfzozve.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: wnafjdjy.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: ytxzwhhd.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: oxsfiluq.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: mbvmdoik.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: gcwnnrdm.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: wyrtzvqg.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: xnofmzwd.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: kgpgocrn.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: fiqhqfmo.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: gonadjst.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O21 - SSODL: cffrbgrj.dll - {71A78CD4-E470-4a18-8457-E0E0283DD507} - (no file)

O23 - Service: 3C3B9760 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\64058D60.EXE (file missing)

O23 - Service: 87681970 - Unknown owner - C:\WINDOWS\Fonts\81AEAED0.EXE

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe

O23 - Service: Belkin Wireless USB Network Adapter (Belkin Wireless USB Network Adapter Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: DSBrokerService - Unknown owner - C:\Program Files\DellSupport\brkrsvc.exe

O23 - Service: Intel® Quick Resume Technology Drivers (ELService) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology\ELService.exe

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\WildTangent\Apps\Dell Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.5.709.30344 (GoogleDesktopManager-093007-112848) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Instinct Drivers Auto Removal (pr2ae5eb) (pr2ae5eb) - Noviy Disk - C:\WINDOWS\system32\pr2ae5eb.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

--

End of file - 35676 bytes

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i Hijack-loggen att det finns en väldigt gammal java-version

med många säkerhetshål i datorn, avinstallera den i Kontrollpanelen

Lägg till eller ta bort program,ladda sedan ner och installera ny,

uppdaterad version http://www.java.com/sv/

 

Link to comment
Share on other sites

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Ta bort MyWebSearch/mwsBar eller liknande om det finns där, ta sedan bort mappen C:\Program Files\MyWebSearch

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

[log]Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg. [/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Har forsokt att delete c:\program files\mywebsearch men den sager att den inte kan delete MWSOEMON.EXE: Access is denied.

 

Vet ej hur jag ska fa bort den.

 

Link to comment
Share on other sites

Log fran Malware[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Databasversion: 1612

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

1/4/2009 2:39:59 PM

mbam-log-2009-01-04 (14-39-59).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 89770

Förfluten tid: 21 minute(s), 37 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 1

Infekterade minnesmoduler: 2

Infekterade registernycklar: 38

Infekterade registervärden: 270

Infekterade registerdataposter: 4

Infekterade mappar: 18

Infekterade filer: 34

 

Infekterade minnesprocesser:

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Unloaded process successfully.

 

Infekterade minnesmoduler:

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOESTB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MSN Messenger\msimg32.dll (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{2e9937fc-cf2f-4f56-af54-5a6a3dd375cc} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{741de825-a6f0-4497-9aa6-8023cf9b0fff} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{cf54be1c-9359-4395-8533-1657cf209cfe} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3fdeb171-8f86-0004-0001-69b8db553683} (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{d1cc9dc6-f0bc-40fc-9552-e497b05e05b8} (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{f0930a2f-d971-4828-8209-b7dfd266ed44} (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{147a976f-eee1-4377-8ea7-4716e4cdd239} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a4730ebe-43a6-443e-9776-36915d323ad3} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{bb4e3499-0132-4d3f-849a-2be1b26d84e1} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7a6df30e-d0f2-446f-b4f0-bf4232d60e07} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{e0f3526a-4165-4589-80cd-50b6fbac3bda} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{d518921a-4a03-425e-9873-b9a71756821e} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18eab-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3dc201fb-e9c9-499c-a11f-23c360d7c3f8} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9ff05104-b030-46fc-94b8-81276e4e27df} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1d4db7d2-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59c7fc09-1c83-4648-b3e6-003d2bbc7481} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68af847f-6e91-45dd-9b68-d6a12c30e5d7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170b96c-28d4-4626-8358-27e6caeef907} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{d1a71fa0-ff48-48dd-9b6d-7a13a3e42127} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{ddb1968e-ead6-40fd-8dae-ff14757f60c7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{f138d901-86f0-4383-99b6-9cdd406036da} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\hbkernel32 (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\hbkernel32 (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hbkernel32 (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll (Adware.MyWay) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FocusInteractive (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{3fdeb171-8f86-0004-0001-69b8db553683} (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{d1cc9dc6-f0bc-40fc-9552-e497b05e05b8} (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{f0930a2f-d971-4828-8209-b7dfd266ed44} (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{71a78cd4-e470-4a18-8457-e0e0283dd507} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{bb4e3499-0132-4d3f-849a-2be1b26d84e1} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{7a6df30e-d0f2-446f-b4f0-bf4232d60e07} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{e0f3526a-4165-4589-80cd-50b6fbac3bda} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{9e8287b0-0f3a-48ae-99c5-a6e0aac36bc5} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\bqgkuhwz.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\vlvxuddt.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\cjamaosz.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\isgbagrk.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\wttcedek.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\bjwdxsda.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\yvpdeeve.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\pchjmtei.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\jvoibhee.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\oocrmwye.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\vfeayjdb.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\dcvhjmpj.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ddcuyzww.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\suiumelh.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\lbbgpqiz.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\xhnbsuer.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\newqdfiz.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ffdvskpm.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\mtitbrid.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\yniududf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\dwwegbsf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rdbvfdct.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\xkfdeemz.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\lqktdneg.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\onuxjowj.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ctzfipgp.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qadnhzqv.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\dueojclf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rajfhdel.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\fhnnyfor.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\oqmjqpqq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ghtxzrth.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\xzrsqtwy.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ksstswri.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ojksqbpy.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rfuwwcpt.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\jdeqikba.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\avlmamer.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qzgsuprl.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\bvqvaqjh.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\fmiuyvhw.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\zafolznb.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\aoczqetz.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\bvrldaze.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\bwlpugqe.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\vpmqwjlg.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\lthxqmza.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qsgworpi.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rydpbwvn.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rzpurumo.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\pdsamxaa.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qspmrcgf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\jyefegmk.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\hchmzjzw.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\iqexeoxc.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\bxcrrkdh.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\toafaugy.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rsvlvyts.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qtpplwkk.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\vkgojbja.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\eiyrvbvh.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\zczsfeqr.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\udsthgls.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\quskelki.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rapdrqqn.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\pekketdz.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ishvryjf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\njyupviu.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\lnbbjyvh.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rbjxdgpd.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\fbqehlxe.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\zdfsyher.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\dbyftdjf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\aypgdaak.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\tmeaqegp.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\xderojex.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ysbktgkc.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\visjzlbs.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gugtarkd.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\klxkfojl.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\drvektpq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\bvykfwcl.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\irghyvwh.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gvjntzkt.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\aojovcfd.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qsevpgsp.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qmmaetzk.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\inufkyhy.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ihbsreom.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\aijxxjwh.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\hwnvpqoq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\vfbulcdb.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\vhizrikp.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\kywznvzr.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\cremuagn.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\mvodzyaw.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ahppsmgk.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\aaxuyrnf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\weznxynd.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\jfzvsgiq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\igtzimzq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qhmdzjqr.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\olhktndd.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\onboktme.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\iocpmwpn.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qhvtccyg.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\djwueetq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\xcxwghor.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\vgscalcm.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\pnpwnpir.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\joqxpsds.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gsfsdvbs.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\mfblhomv.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\zzcmirhx.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\xcfsdvvr.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\vgayyyie.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\lkvfscwy.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\joytnfjk.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\hstzhjxf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\xwwgcnlr.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\uarmoqyl.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\semtjueg.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\iipzdxrs.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\nzhybcqi.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gnesohwn.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ooxwefmf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\pvvhjjsl.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\fyqoemgf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\dcluzqur.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\keeypwcs.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ahzfjrqm.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\fyzehxou.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\jpqdncnk.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\iszaprjh.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\pfvsskuc.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\njqznoix.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rahystge.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\kofjxxek.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\fiflzazl.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\jyxjffyb.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\jpcuqbyr.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\uruwawgv.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\olbsrtmi.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\jfcttvhr.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\zjfzozve.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\wnafjdjy.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ytxzwhhd.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\oxsfiluq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\mbvmdoik.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gcwnnrdm.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\wyrtzvqg.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\xnofmzwd.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\kgpgocrn.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\fiqhqfmo.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gonadjst.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\cffrbgrj.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rtpmyfbt.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ffrlqqbu.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\byrqxfop.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ydbrhcfm.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\idcufbhu.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\satsbdkb.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\mrnwbsmx.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\lvigszjv.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gyraaxzq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\uwtgmrwr.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\nricdwvd.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\zxixxhqq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ghjgjuvo.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\odanuxzv.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\oeisikhj.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gyqfppof.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\wchmztam.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ijshdfwe.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\yfjwoqal.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\trlgnwas.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\tkttbbhf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\cbahldkw.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rieyjnuk.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\beobqnug.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\lnnozqxx.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\wsxsnyos.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\fbwnxarr.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qfgqdbrn.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\bbjtjkii.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ovkutnes.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\fmqqcpgj.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ttvzbqqp.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ccuulsbo.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rjydjclu.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\iafybeol.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\vtgzdhju.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\curetnav.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\frchznsq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\xpmjlnmx.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ogsxdxoo.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\balyfaky.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\pgqgdcue.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qnnajgaj.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\jbkmwkgg.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\lqhfbhml.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\mwfrolsq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\inwqmqig.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\grzwguws.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\zfoitycx.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\btlcyciv.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\cajnmhoa.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\yqamjemp.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\zfxywism.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\btusbmqs.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\auowsshs.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\vopxuvcu.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\wumjhriz.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\myhpbvwt.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\hziqdyrv.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\btjrfjme.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\bucvvhdx.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gluutmbn.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\sugcymge.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\kdfyhoid.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\eegrrrdf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\yldkwwjk.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\cbujubia.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\dqrvhfox.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\tumbcjbr.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ykmazgsh.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\zzbmmkye.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ixtoyksl.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\nacxyvxg.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\nhnettho.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\nclleots.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\kzvmolsx.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\eosgtpyc.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\iejxympk.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\mvbwwrna.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gjyhjwtf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\rvtzkccq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qwfdaalq.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\osikvdzd.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\pgfviifi.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\sstfjgot.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qwotdkcg.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\oarayopa.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ewmgsrdm.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\exulzfki.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\tohlvjzl.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\tipybpgy.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ljxdiuou.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\onyvhios.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gggavnvo.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\giogctcb.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ybdtiykp.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qdlypmrk.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ahwouclt.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\livvcxyw.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\lbcajcfs.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ddkfpqnf.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\xrhgvrtn.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\thgftxrd.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\bjskjuae.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Network\UID (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&Search\ (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Backdoor.Bot) -> Data: c:\windows\system32\twext.exe -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Backdoor.Bot) -> Data: system32\twext.exe -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\CheckedValue (Hijack.System.Hidden) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Hijack.UserInit) -> Bad: (C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\twext.exe,) Good: (userinit.exe) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

C:\Program Files\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Starware358 (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Starware358\bin (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Starware358\icons (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\twain_32 (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358 (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\contexts (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOESTB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MSN Messenger\msimg32.dll (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History\search2 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History\search3 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\setting2.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\setting2.htm.bak (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\settings.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\settings.dat.bak (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr\History\allowed (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr\History\notallow (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Starware358\brand.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Starware358\Starware358Config.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Starware358\icons\star_16.ico (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\twain_32\local.ds (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\twain_32\user.ds (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons\celebrity_news.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons\celebrity_search.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons\FindIt.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons\FindItHot.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons\findithotxp.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons\finditxp.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons\Highlight.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons\HighlightHot.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons\highlighthotxp.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons\highlightxp.png (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\buttons\starware_toolbar_icon.bmp (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\contexts\error.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\contexts\related.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Starware358\contexts\travel.xml (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\twext.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\drivers\HBKernel32.sys (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

Log fran hijack [log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 2:46:03 PM, on 1/4/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLanCfgG.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamSvc.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ZuneBusEnum.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology\ELService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Zune\ZuneLauncher.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Shutterfly\Studio\BIN\SFlyStudio.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msn_sl.exe

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com'>http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 10.0] "C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Zune Launcher] "c:\Program Files\Zune\ZuneLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [shutterflyStudio] C:\Program Files\Shutterfly\Studio\BIN\SFlyStudio.exe /trayonly

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus CX7400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICDA.EXE /FU "C:\DOCUME~1\DANIEL~1\LOCALS~1\Temp\E_S245.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [RealUpgradeHelper] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\upgrdhlp.exe" "RealNetworks|RealPlayer|6.0" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [RealUpgradeHelper] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\upgrdhlp.exe" "RealNetworks|RealPlayer|6.0" (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-us\msntabres.dll.mui/229?cf83343c49a44589a658baa41b87c1a3

O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-us\msntabres.dll.mui/230?cf83343c49a44589a658baa41b87c1a3

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jre/6u11-b90/jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab?e=1231022230957&h=15c45284b9a292e1dc6dbbed04959a96/&filename=jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: craoe.dll mirwznt.dll delnice.dll zesttns.dll meyotme.dll xsisco.dll lenyuns.dll ÝÖÌÖÆÊ‹ÁÉÉ wonlins.dll kodens.dll thermnc.dll fliecods.dll zongxim.dll rexljeh.dll ×ÀÝÉÏÀÍ‹ÁÉÉ woodken.dll Æ×ÄÊÀ‹ÁÉÉ qanhllao.dll kandawf.dll ÈÌ×ÒßËÑ‹ÁÉÉ xuntxn.dll docyanx.dll qqlemen.dll cenvta.dll qensng.dll cenbezn.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: 3C3B9760 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\64058D60.EXE (file missing)

O23 - Service: 87681970 - Unknown owner - C:\WINDOWS\Fonts\81AEAED0.EXE

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe

O23 - Service: Belkin Wireless USB Network Adapter (Belkin Wireless USB Network Adapter Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: DSBrokerService - Unknown owner - C:\Program Files\DellSupport\brkrsvc.exe

O23 - Service: Intel® Quick Resume Technology Drivers (ELService) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology\ELService.exe

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\WildTangent\Apps\Dell Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.5.709.30344 (GoogleDesktopManager-093007-112848) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Instinct Drivers Auto Removal (pr2ae5eb) (pr2ae5eb) - Noviy Disk - C:\WINDOWS\system32\pr2ae5eb.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

--

End of file - 13079 bytes

[/log]

 

Tack for eran hjalp

 

Link to comment
Share on other sites

MBAM verkar ha tagit hand om MyWebSearch åt dig, bland annat. :)

 

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp 3C3B9760 i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad. Upprepa med 87681970

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: craoe.dll mirwznt.dll delnice.dll zesttns.dll meyotme.dll xsisco.dll lenyuns.dll ÝÖÌÖÆÊ‹ÁÉÉ wonlins.dll kodens.dll thermnc.dll fliecods.dll zongxim.dll rexljeh.dll ×ÀÝÉÏÀÍ‹ÁÉÉ woodken.dll Æ×ÄÊÀ‹ÁÉÉ qanhllao.dll kandawf.dll ÈÌ×ÒßËÑ‹ÁÉÉ xuntxn.dll docyanx.dll qqlemen.dll cenvta.dll qensng.dll cenbezn.dll

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn och kontrollera själv att ovanstående rader är borta ur en ny HijackThis-logg.

 

Hur fungerar datorn nu?

 

Link to comment
Share on other sites

Datorn funger mycket battre.. AVG sager att jag inte har nagra virus alt troja kvar i datorn.

Men tycker att nar jag ska starta windows alt internet sa gar det jatte trogt, tar validigt lang tid samt att musen hoppar. Vet inte om det kan beror pa nagot virus alt skada som har kommit?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan söka vidare. Uppdatera MBAM, aktuell version är nu 1.32 och inte 1.31, och skanna igen.

 

Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

[log]Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.[/log]

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

 

Link to comment
Share on other sites

Nä, då ska du inte köra ComboFix.

Ladda ner OTViewIt till Skrivbordet:

http://oldtimer.geekstogo.com/OTViewIt.exe

 

Stäng alla program.

Kör OTViewIt (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Bocka för Scan all Users.

Välj 30 dagar för File Age om det inte redan är valt.

Tryck på Run Scan och låt programmet köra ostört.

 

När det är klart så skapas två loggfiler på Skrivbordet, OTViewIt.txt och Extras.txt, klistra in båda två i ditt svar (kom ihåg LOG-knappen).

 

Link to comment
Share on other sites

Forsoker kora OTViewlt men det kommer upp ett fel medelande

Win32 Error, Code:1500, The event log file is corrupted.

Vet inte vad jag ska gora

 

Link to comment
Share on other sites

Log nr1 [log]info.txt logfile of random's system information tool 1.05 2009-01-12 06:51:32

 

======Uninstall list======

 

-->"C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Program\SETUP.EXE" /S /U /W

-->C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\r1puninst.exe RealNetworks|RealPlayer|6.0

-->C:\WINDOWS\system32\\MSIEXEC.EXE /x {075473F5-846A-448B-BCB3-104AA1760205}

-->C:\WINDOWS\system32\\MSIEXEC.EXE /x {1206EF92-2E83-4859-ACCB-2048C3CB7DA6}

-->C:\WINDOWS\system32\\MSIEXEC.EXE /x {AB708C9B-97C8-4AC9-899B-DBF226AC9382}

-->C:\WINDOWS\system32\\MSIEXEC.EXE /x {B12665F4-4E93-4AB4-B7FC-37053B524629}

-->MsiExec.exe /I{403EF592-953B-4794-BCEF-ECAB835C2095}

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{5AAFE9B0-B60B-4B12-B22D-6B15507502E5}\Setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{06E3E953-0570-4DFF-A7B5-46114C390228}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{06E3E953-0570-4DFF-A7B5-46114C390228}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{0B095086-7205-4D48-90DF-DCD16613C6D4}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{0B095086-7205-4D48-90DF-DCD16613C6D4}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{0E5AA361-4B16-4282-B639-9E5B2B6A2EC8}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{0E5AA361-4B16-4282-B639-9E5B2B6A2EC8}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{103BCDA0-E063-46AC-8028-64E78722ABA7}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{103BCDA0-E063-46AC-8028-64E78722ABA7}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{17E96A7F-AFE3-4171-87B1-583E376319E8}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{17E96A7F-AFE3-4171-87B1-583E376319E8}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{1EF644C7-1A0D-4B94-9AF5-AD04702094A4}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{1EF644C7-1A0D-4B94-9AF5-AD04702094A4}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2616B36E-38CE-4357-8AB5-8B3EE9B1C117}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2616B36E-38CE-4357-8AB5-8B3EE9B1C117}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{32903944-19A2-418C-901D-4BBAF4C55ABA}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{32903944-19A2-418C-901D-4BBAF4C55ABA}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{44267176-A318-447F-A62A-0A5FD608C34F}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{44267176-A318-447F-A62A-0A5FD608C34F}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{4D8AA0B4-E890-4BF7-A9D1-8E63027E76D3}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{4D8AA0B4-E890-4BF7-A9D1-8E63027E76D3}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{569A9538-86EC-44C3-8EE4-C68B165F2A75}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{569A9538-86EC-44C3-8EE4-C68B165F2A75}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6349CEE9-19F2-49D9-AC9D-B0350E3CBDB1}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6349CEE9-19F2-49D9-AC9D-B0350E3CBDB1}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6BF90A01-FA3F-42B9-A071-7D744409967E}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6BF90A01-FA3F-42B9-A071-7D744409967E}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{700932B3-A964-4878-82A2-96054622A1F7}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{700932B3-A964-4878-82A2-96054622A1F7}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{73919E2B-725C-4FAA-8473-45E063A3575F}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{73919E2B-725C-4FAA-8473-45E063A3575F}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{7AFFF09F-386B-4F7A-B3E0-EC24C13893AA}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{7AFFF09F-386B-4F7A-B3E0-EC24C13893AA}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{836612F0-1571-4C65-A4B7-58A39AA578EE}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{836612F0-1571-4C65-A4B7-58A39AA578EE}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{84F573D3-0F71-4768-978A-D35310E3FBA6}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{84F573D3-0F71-4768-978A-D35310E3FBA6}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8A3F2ADE-DEF2-4A50-866A-6B9357B5590F}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8A3F2ADE-DEF2-4A50-866A-6B9357B5590F}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8B026740-A400-48FF-8F6B-B37C4F61C937}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8B026740-A400-48FF-8F6B-B37C4F61C937}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9A0A6339-A014-4371-BD9D-4C6375EAF3C0}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9A0A6339-A014-4371-BD9D-4C6375EAF3C0}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9E54F486-CD4A-44A5-B041-16D4E1E56A53}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9E54F486-CD4A-44A5-B041-16D4E1E56A53}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{A82F10CB-18B5-4EAC-AEF2-FA49CD565626}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B49BCFF0-64CC-4E0E-AD9D-91BFBD344BAE}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B49BCFF0-64CC-4E0E-AD9D-91BFBD344BAE}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B5AF6143-E738-4768-A5E6-C07C68A464A4}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B5AF6143-E738-4768-A5E6-C07C68A464A4}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B8DA9EB2-DBEF-4F0A-B90A-45B77D9E65B2}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B8DA9EB2-DBEF-4F0A-B90A-45B77D9E65B2}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{BD6928A2-9F8F-4AA7-9A3A-FD4A271712EE}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{BD6928A2-9F8F-4AA7-9A3A-FD4A271712EE}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C229589D-CC1A-43FF-9507-CDED3AB85325}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C229589D-CC1A-43FF-9507-CDED3AB85325}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{CB99E420-8071-48F9-9567-4A53BE7569C4}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{CB99E420-8071-48F9-9567-4A53BE7569C4}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D524239C-FD5C-4183-A49C-7930915A9C0A}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D524239C-FD5C-4183-A49C-7930915A9C0A}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D8A544F4-AC5F-4B67-9C74-F3E976798797}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D8A544F4-AC5F-4B67-9C74-F3E976798797}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D9A812DA-143D-4780-BEDC-FD6D41386317}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D9A812DA-143D-4780-BEDC-FD6D41386317}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{DAAC5938-8026-4D0C-A476-D1954917B7F5}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{DAAC5938-8026-4D0C-A476-D1954917B7F5}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{DAB2EE2E-EF1F-4410-BA50-C3BFBE651F92}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{DAB2EE2E-EF1F-4410-BA50-C3BFBE651F92}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{DD2D9012-E5A1-4717-8EE9-8DB3F36E2F8C}\setup.exe" -l0x9

-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{DD2D9012-E5A1-4717-8EE9-8DB3F36E2F8C}\setup.exe" -l0x9 /remove

-->rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf

Ad-Aware SE Personal-->C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\INSTALL.LOG

Adobe Acrobat 5.0-->C:\WINDOWS\ISUNINST.EXE -f"C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat 5.0\NT\Uninst.isu" -c"C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat 5.0\NT\Uninst.dll"

Adobe AIR-->C:\Program Files\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Resources\Adobe AIR Updater.exe -arp:uninstall

Adobe AIR-->MsiExec.exe /I{197A3012-8C85-4FD3-AB66-9EC7E13DB92E}

Adobe Flash Player ActiveX-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe

Adobe Media Player-->msiexec /qb /x {1EBB57D4-63FF-87CC-A0F0-D73982CF6008}

Adobe Media Player-->MsiExec.exe /I{1EBB57D4-63FF-87CC-A0F0-D73982CF6008}

Adobe Reader 8.1.2-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A81200000003}

Adobe Shockwave Player-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\UNWISE.EXE C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\Install.log

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition 3.0-->MsiExec.exe /I{4BDFD2CE-6329-42E4-9801-9B3D1F10D79B}

AOLIcon-->MsiExec.exe /I{62BD0AE0-4EB1-4BBB-8F43-B6400C8FEB2C}

Apple Mobile Device Support-->MsiExec.exe /I{976C2B2A-CE59-4AB3-83FB-BF895E28F2E6}

Apple Software Update-->MsiExec.exe /I{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}

ArcSoft PhotoImpression 6-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D03E7B00-CA85-4684-9321-1888873C34BD}\Setup.exe -runfromtemp -l0x0009 -removeonly

ArcSoft Print Creations-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{0D6D96F4-0CAF-4522-B05F-70A88EDECDFD}\Setup.exe" -l0x9

AVG 8.0-->C:\Program Files\AVG\AVG8\setup.exe /UNINSTALL

Belkin 54g USB Network Adapter-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\setup.exe" -l0x9

Bonjour-->MsiExec.exe /I{8A25392D-C5D2-4E79-A2BD-C15DDC5B0959}

Canon EOS Kiss_N REBEL_XT 350D WIA Driver-->C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{33CF7CDF-9805-4500-9CC7-D19D52AD63C4}

Conexant D850 56K V.9x DFVc Modem-->C:\Program Files\CONEXANT\CNXT_MODEM_PCI_VEN_14F1&DEV_2F20&SUBSYS_200F14F1\HXFSETUP.EXE -U -Idel200fk.inf

Corel Photo Album 6-->MsiExec.exe /X{8A9B8148-DDD7-448F-BD6C-358386D32354}

Creative Mass Storage Drivers-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{5AAFE9B0-B60B-4B12-B22D-6B15507502E5}\Setup.exe" -l0x9 /remove

Creative MediaSource-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2E0C1913-886B-4C5C-8DAF-D1E649CE5FCC}\setup.exe" -l0x9 /remove

Creative Zen Nano-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F6691488-C717-4FBA-8079-7BE021EC8BE9}\SETUP.EXE" -l0x9 /remove

Dell CinePlayer-->MsiExec.exe /I{43CAC9A1-1993-4F65-9096-7C9AFC2BBF54}

Dell Digital Jukebox Driver-->C:\Program Files\Dell\Digital Jukebox Drivers\DrvUnins.exe /s

Dell Driver Reset Tool-->MsiExec.exe /I{5905F42D-3F5F-4916-ADA6-94A3646AEE76}

Dell Support Center-->MsiExec.exe /X{E3BFEE55-39E2-4BE0-B966-89FE583822C1}

DellConnect-->MsiExec.exe /X{18525F55-9B32-4D49-BF03-D53B17A49D97}

DellSupport-->MsiExec.exe /X{7EFA5E6F-74F7-4AFB-8AEA-AA790BD3A76D}

Digital Content Portal-->MsiExec.exe /I{6D5FCA42-1486-4E32-AFE8-1B7E2AA59D33}

Digital Line Detect-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{E646DCF0-5A68-11D5-B229-002078017FBF}\setup.exe" -l0x9 ControlPanelAnyText

Disney's Mahjongg-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D30CB638-BE3C-4EEA-80C9-C60EE73D8BB5}\setup.exe" -l0x9 Disney's Mahjongg

Disney's Princess Fashion Boutique-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{92B71406-5264-4020-8A9E-5F3502FC2AF3}\setup.exe" -l0x9 Disney's Princess Fashion Boutique

Documentation & Support Launcher-->MsiExec.exe /X{B0DF58A2-40DF-4465-AA56-38623EC9938C}

Does It Belong-->C:\WINDOWS\unvise32.exe C:\Program Files\sz8029\uninstal.log

DVD Region+CSS Free 5.9.7.9-->"C:\Program Files\DVD Region+CSS Free\unins000.exe"

DVD Shrink 3.2-->"C:\Program Files\DVD Shrink\unins000.exe"

EarthLink setup files-->MsiExec.exe /X{728278A1-0BB7-45E4-AC5E-91D7C0FD1EDE}

EducateU-->MsiExec.exe /I{A683A2C0-821C-486F-858C-FA634DB5E864}

ELIcon-->MsiExec.exe /I{4667B940-BB01-428B-986E-A0CC46497BF7}

EPSON CX7400 User's Guide-->C:\Program Files\epson\guide\cx7400_e\uninstall.exe

EPSON Printer Software-->C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\EPUPDATE.EXE /R

EPSON Scan-->C:\Program Files\epson\escndv\setup\setup.exe /r

EPSON Stylus CX7400 Series Scanner Driver Update-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{24ADC0E4-8D3E-40C4-9106-F2DE5E9112F1}\Setup.exe" -l0x9

ESPNMotion-->C:\PROGRA~1\ESPNMO~1\UNWISE.EXE /u C:\PROGRA~1\ESPNMO~1\INSTALL.LOG

Form Fill (Windows Live Toolbar)-->MsiExec.exe /X{548B3DC6-2300-47E1-BA7B-74AD25F8DEBF}

Games, Music, & Photos Launcher-->MsiExec.exe /X{B6884A07-0305-47AE-9969-8F26FADC17DE}

GemMaster Mystic-->"C:\Program Files\GemMaster\uninstallgemmaster.exe"

Get High Speed Internet!-->MsiExec.exe /I{7A3F0566-5E05-4919-9C98-456F6B5CF831}

High Definition Audio Driver Package - KB835221-->C:\WINDOWS\$NtUninstallKB835221WXP$\spuninst\spuninst.exe

HijackThis 2.0.2-->"C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe" /uninstall

Hooked on Phonics Learn to Read-->C:\WINDOWS\uninst.exe -fC:\PROGRA~1\HOOKED~1\HOOKED~1\DeIsL2.isu

Hot Rod American Street Drag-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{003E4AFB-085E-4599-B53E-A15736948F2A}\setup.exe"

Hotfix for Windows Internet Explorer 7 (KB947864)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB947864-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix for Windows Media Player 10 (KB903157)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB903157$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix for Windows Media Player 11 (KB939683)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB939683$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix for Windows XP (KB932716-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB932716-v2$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix for Windows XP (KB952287)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287$\spuninst\spuninst.exe"

Instinct-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{062A8785-E349-4B26-9495-1E5FBD12F346}\setup.exe -runfromtemp -l0x0009 -removeonly

Intel Matrix Storage Manager-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9068B2BE-D93A-4C0A-861C-5E35E2C0E09E}\setup.exe" -l0409 -INTELUNINST

Intel® PRO Network Connections Drivers-->Prounstl.exe

Intel® PROSet for Wired Connections-->MsiExec.exe /I{4CEA6811-DFAD-4892-828D-49941FE3B779}

Intel® Quick Resume Technology Drivers-->MsiExec.exe /I{8C22F265-DE76-44D1-8A79-A71D819137DA}

Intel® Quick Resume Technology Drivers-->MsiExec.exe /X{8C22F265-DE76-44D1-8A79-A71D819137DA} /qb!

Intel® Viiv™-->MsiExec.exe /X{903CE8F7-6C7B-41E6-A1CF-3BF1176264EC}

Internet Service Offers Launcher-->MsiExec.exe /X{E42BD75A-FC23-4E3F-9F91-2658334C644F}

iTunes-->MsiExec.exe /I{DDDE0BE3-0CBE-4BF6-B75A-E3F69C947843}

J2SE Runtime Environment 5.0 Update 8-->MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0150080}

J2SE Runtime Environment 5.0 Update 9-->MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0150090}

Japanese Fonts Support For Adobe Reader 8-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-5760-0000-800000000003}

Java 6 Update 11-->MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216011FF}

JumpStart Math 1st Grade-->C:\Program Files\Common Files\Knowledge Adventure\Uninstall\JSMath1gUn.exe

JumpStart Reading for First Graders-->C:\Program Files\Common Files\Knowledge Adventure\Uninstall\JSRead1gUn.exe

Learn2 Player (Uninstall Only)-->C:\Program Files\Learn2.com\StRunner\stuninst.exe

Little Mermaid II-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{BE90BF5F-501C-4893-A7D7-44C64FC2308C}\setup.exe" -l0x9 Little Mermaid II

LiveReg (Symantec Corporation)-->C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\LiveReg\VCSETUP.EXE /REMOVE

LiveUpdate 2.6 (Symantec Corporation)-->C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LSETUP.EXE /U

Malwarebytes' Anti-Malware-->"C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe"

Map Button (Windows Live Toolbar)-->MsiExec.exe /X{7745B7A9-F323-4BB9-9811-01BF57A028DA}

MCU-->MsiExec.exe /I{D2988E9B-C73F-422C-AD4B-A66EBE257120}

Mickey Mouse Kindergarten-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{0C2FE695-DE14-4989-BEBC-CA3DCDCC5F2A}\setup.exe" -l0x9 Mickey Mouse Kindergarten

Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB928366)-->"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\hotfix.exe" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\M928366\M928366Uninstall.msp"

Microsoft .NET Framework 1.1-->msiexec.exe /X {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}

Microsoft .NET Framework 1.1-->MsiExec.exe /X{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1-->MsiExec.exe /I{B508B3F1-A24A-32C0-B310-85786919EF28}

Microsoft .NET Framework 3.0-->c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Microsoft .NET Framework 3.0\setup.exe

Microsoft .NET Framework 3.0-->MsiExec.exe /X{15095BF3-A3D7-4DDF-B193-3A496881E003}

Microsoft Base Smart Card Cryptographic Service Provider Package-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallbasecsp$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.7-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWdf01007$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft LifeCam-->MsiExec.exe /X{4DEE75B1-B201-4DA3-A50F-007CDB00DA23}

Microsoft National Language Support Downlevel APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft Plus! Digital Media Edition Installer-->MsiExec.exe /X{6E45BA47-383C-4C1E-8ED0-0D4845C293D7}

Microsoft Plus! Photo Story 2 LE-->MsiExec.exe /X{0EB5D9B7-8E6C-4A9E-B74F-16B7EE89A67B}

Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.7-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01007$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable-->MsiExec.exe /X{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}

Microsoft WinUsb 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallwinusb0100$\spuninst\spuninst.exe"

MobileMe Control Panel-->MsiExec.exe /I{2604C0F9-BFD3-4BA0-9EB5-22537C648F03}

Modem Helper-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{7F142D56-3326-11D5-B229-002078017FBF}\setup.exe" -l0x9 ControlPanel

Mozilla Firefox (3.0.1)-->C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe

MSXML 4.0 SP2 (KB927978)-->MsiExec.exe /I{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}

MSXML 4.0 SP2 (KB936181)-->MsiExec.exe /I{C04E32E0-0416-434D-AFB9-6969D703A9EF}

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)-->MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}

MSXML 6.0 Parser (KB933579)-->MsiExec.exe /I{0A869A65-8C94-4F7C-A5C7-972D3C8CED9E}

Musicmatch® Jukebox-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{85D3CC30-8859-481A-9654-FD9B74310BEF}\setup.exe" -l0x9 -uninst

MysticForest-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\50\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2AAFE1D7-9066-4183-B267-0398A3533E88}\setup.exe" -l0x9 -removeonly

NetWaiting-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{3F92ABBB-6BBF-11D5-B229-002078017FBF}\setup.exe" -l0x9 ControlPanelAnyText

Norton Ghost 10.0-->MsiExec.exe /X{32F720F5-2D0D-4245-A2B0-9EB3CECF8101}

NVIDIA Drivers-->C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe UninstallGUI

OneCare Advisor (Windows Live Toolbar)-->MsiExec.exe /X{53B2CFE9-A508-4457-B2CA-5D253536BFB7}

OpenAL-->"C:\Program Files\OpenAL\OpenALwEAX.exe" /U /S

Phonics Quest-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{1FB63359-E6C4-4965-81BD-164E2FA52F22}\setup.exe" -l0x9 Phonics Quest

Popup Blocker (Windows Live Toolbar)-->MsiExec.exe /X{66A7A386-6F35-41A7-A731-101F0C0153C8}

Princess Fashion Boutique-->C:\WINDOWS\system32\sdbinst.exe -u "C:\WINDOWS\AppPatch\Custom\{c0656c2e-302d-4900-a962-a80baa1125e1}.sdb"

QuickTime-->MsiExec.exe /I{8DC42D05-680B-41B0-8878-6C14D24602DB}

Reader Rabbit's Interactive Reading Journey for Grades K-1-->C:\WINDOWS\uninst.exe -fC:\Tlcwin\RJK-1\uninstal\DeIsL1.isu

Reader Rabbit's Kindergarten-->C:\WINDOWS\uninst.exe -fC:\TLCWIN\RRK\uninstal\DeIsL1.isu

RealPlayer-->C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\r1puninst.exe RealNetworks|RealPlayer|6.0

Rhapsody Player Engine-->MsiExec.exe /I{30C2FCD0-FF7B-4FFA-8DDE-43A22E01A1E7}

Roxio DLA-->MsiExec.exe /I{1206EF92-2E83-4859-ACCB-2048C3CB7DA6}

Roxio MyDVD LE-->MsiExec.exe /I{21657574-BD54-48A2-9450-EB03B2C7FC29}

Roxio RecordNow Audio-->MsiExec.exe /I{AB708C9B-97C8-4AC9-899B-DBF226AC9382}

Roxio RecordNow Copy-->MsiExec.exe /I{B12665F4-4E93-4AB4-B7FC-37053B524629}

Roxio RecordNow Data-->MsiExec.exe /I{075473F5-846A-448B-BCB3-104AA1760205}

Run 'N Gun Football-->"C:\Program Files\Dell Games\Run 'N Gun Football\Uninstall.exe"

Safari-->MsiExec.exe /I{C9D96682-5A4D-45FA-BA3E-DDCB2B0CB868}

Scholastic's I SPY Junior-->C:\PROGRA~1\SCHOLA~1\ISPYJU~1\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\SCHOLA~1\ISPYJU~1\INSTALL.LOG

SCRABBLE-->C:\PROGRA~1\Hasbro\SCRABB~1\UNWISE.EXE /U C:\PROGRA~1\Hasbro\SCRABB~1\INSTALL.LOG

Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /I{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}

Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /X{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB928090)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB928090-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB929969)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB929969\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB931768)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB931768-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB933566)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB933566-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB937143)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB937143-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB938127)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB938127-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB939653)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB939653-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB942615)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB942615-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB944533)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB944533-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB950759)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB950759-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB953838)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB953838-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB956390)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB956390-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB958215)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB958215-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB960714)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB960714-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Media Player (KB952069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952069_WM9$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Media Player 10 (KB917734)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917734_WMP10$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Media Player 11 (KB936782)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP11$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows Media Player 11 (KB954154)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954154_WM11$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB938464)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB938464$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB941569)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB946648)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB946648$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB950760)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950760$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB950762)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950762$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB950974)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB951066)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951066$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB951376)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB951376-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB951698)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951698$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB951748)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951748$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB952954)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB953839)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB953839$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB954211)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954211$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB954459)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954459$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB954600)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954600$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB955069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955069$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB956391)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956391$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB956802)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956802$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB956803)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956803$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB956841)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956841$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB957095)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957095$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB957097)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097$\spuninst\spuninst.exe"

Security Update for Windows XP (KB958644)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958644$\spuninst\spuninst.exe"

Shutterfly Studio-->C:\Program Files\Shutterfly\Studio\SFlyStudioUninstall.exe

SideWinder Precision 2-->C:\WINDOWS\IsUninst.exe -f"C:\Program Files\Microsoft Hardware\Game Controllers\Precision 2\Uninst.isu" -c"C:\Program Files\Microsoft Hardware\Game Controllers\Precision 2\Uninstall.dll"

SigmaTel Audio-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{A462213D-EED4-42C2-9A60-7BDD4D4B0B17}\setup.exe" -l0x9 -remove -removeonly

Smart Menus (Windows Live Toolbar)-->MsiExec.exe /X{F084395C-40FB-4DB3-981C-B51E74E1E83D}

Sonic Activation Module-->MsiExec.exe /I{5B6BE547-21E2-49CA-B2E2-6A5F470593B1}

Sonic Advanced Decoder-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{46C73DE4-E96D-4F7C-8371-F28052183B12}\setup.exe" -l0x9

Sonic Encoders-->MsiExec.exe /I{9941F0AA-B903-4AF4-A055-83A9815CC011}

Sonic Update Manager-->MsiExec.exe /I{30465B6C-B53F-49A1-9EBA-A3F187AD502E}

Sound Blaster X-Fi-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{18F11181-EA1A-42AE-AF89-4867C7F7A6FA}\setup.exe" -l0x9 /remove

SPORE™ Creature Creator Trial Edition-->"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{ECEE0279-785F-4CB3-9F28-E69813234BF8}\setup.exe" -runfromtemp -l0x0009 -removeonly

Tabbed Browsing (Windows Live Toolbar)-->MsiExec.exe /X{47FBF7F9-FBD3-43EF-823B-7684D56C1962}

Time, Money & Fractions-->C:\WINDOWS\unvise32.exe C:\Program Files\sz8057_6\uninstal.log

U.B. Funkeys-->C:\Documents and Settings\Olivia Letelier-Liet\My Documents\U.B. Funkeys\uninstall.exe

Update for Windows Media Player 10 (KB913800)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913800$\spuninst\spuninst.exe"

Update for Windows Media Player 10 (KB926251)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926251$\spuninst\spuninst.exe"

Update for Windows XP (KB951072-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951072-v2$\spuninst\spuninst.exe"

Update for Windows XP (KB951978)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$\spuninst\spuninst.exe"

Update for Windows XP (KB955839)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955839$\spuninst\spuninst.exe"

Update Rollup 2 for Windows XP Media Center Edition 2005-->C:\WINDOWS\$NtUninstallKB900325$\spuninst\spuninst.exe

Viewpoint Media Player-->C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Experience Technology\mtsAxInstaller.exe /u

Vocabulary Puzzles-->C:\WINDOWS\unvise32.exe C:\Program Files\sz8058_6\uninstal.log

Wal-Mart Digital Photo Manager-->MsiExec.exe /X{C1771DDC-BEA1-4375-B2A2-B46F43ACB476}

Wal-Mart Music Downloads Store-->MsiExec.exe /I{A6A13E30-656F-4876-9B03-FBD4D712BB40}

WebCyberCoach 3.2 Dell-->"C:\Program Files\WebCyberCoach\b_Dell\WCC_Wipe.exe" "WebCyberCoach ext\wtrb" /inf "engine.inf,RealUninstallSection,,4" /infcfg "enginecf.inf,RealUninstallSection,,4"

Windows Communication Foundation-->MsiExec.exe /X{491DD792-AD81-429C-9EB4-86DD3D22E333}

Windows Defender-->MsiExec.exe /I{A06275F4-324B-4E85-95E6-87B2CD729401}

Windows Imaging Component-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWIC$\spuninst\spuninst.exe"

Windows Live Favorites for Windows Live Toolbar-->MsiExec.exe /X{786C4AD1-DCBA-49A6-B0EF-B317A344BD66}

Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /I{571700F0-DB9D-4B3A-B03D-35A14BB5939F}

Windows Live Outlook Toolbar (Windows Live Toolbar)-->MsiExec.exe /X{35E1A8C8-6646-4101-B0AA-42D1EB2AB3AE}

Windows Live Sign-in Assistant-->MsiExec.exe /I{22B3CC30-77B8-419C-AA4B-F571FDF5D66D}

Windows Live Toolbar Extension (Windows Live Toolbar)-->MsiExec.exe /X{341201D4-4F61-4ADB-987E-9CCE4D83A58D}

Windows Live Toolbar Feed Detector (Windows Live Toolbar)-->MsiExec.exe /X{68108E66-D13A-4EE8-A6F4-40E4B90C2A26}

Windows Live Toolbar-->"C:\Program Files\Windows Live Toolbar\UnInstall.exe" {D5A145FC-D00C-4F1A-9119-EB4D9D659750}

Windows Live Toolbar-->MsiExec.exe /X{73B1C023-4490-4A57-A7E1-F20268ECBE52}

Windows Live Toolbar-->MsiExec.exe /X{D5A145FC-D00C-4F1A-9119-EB4D9D659750}

Windows Media Format 11 runtime-->"C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe" /UninstallAll

Windows Media Format 11 runtime-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"

Windows Media Player 10 Hotfix - KB895316-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB895316$\spuninst\spuninst.exe"

Windows Media Player 10 Hotfix [see EmeraldQFE2 for more information]-->C:\WINDOWS\$NtUninstallEmeraldQFE2$\spuninst\spuninst.exe

Windows Media Player 10-->MsiExec.exe /I{33BB4982-DC52-4886-A03B-F4C5C80BEE89}

Windows Media Player 11-->"C:\Program Files\Windows Media Player\Setup_wm.exe" /Uninstall

Windows Media Player 11-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe"

Windows Presentation Foundation-->MsiExec.exe /X{BAF78226-3200-4DB4-BE33-4D922A799840}

Windows Workflow Foundation-->MsiExec.exe /I{7D1B85BD-AA07-48B8-808D-67A4067FC6BD}

Windows XP Media Center Edition 2005 KB908246-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB908246$\spuninst\spuninst.exe"

Windows XP Media Center Edition 2005 KB925766-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB925766$\spuninst\spuninst.exe"

Windows XP Service Pack 3-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe"

Winnie the Pooh Kindergarten Deluxe-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B4C418D9-832B-4D65-99B6-F3B3EF1F1DDF}\setup.exe" -l0x9 Winnie the Pooh Kindergarten Deluxe

WordPerfect Office 12-->MsiExec.exe /I{AF19F291-F22F-4798-9662-525305AE9E48}

Zune Language Pack (ES)-->MsiExec.exe /X{EE4ACABF-531E-419A-9225-B8E0FA4955AF}

Zune Language Pack (FR)-->MsiExec.exe /X{0076E1AC-9E7B-4B9F-A62A-4CC9511AD8E3}

Zune-->c:\Program Files\Zune\ZuneSetup.exe /x

Zune-->MsiExec.exe /X{FF70513F-E3A7-402F-84FB-B7810A064BE2}

 

=====HijackThis Backups=====

 

O20 - AppInit_DLLs: craoe.dll mirwznt.dll delnice.dll zesttns.dll meyotme.dll xsisco.dll lenyuns.dll ÝÖÌÖÆÊ‹ÁÉÉ wonlins.dll kodens.dll thermnc.dll fliecods.dll zongxim.dll rexljeh.dll ×ÀÝÉÏÀÍ‹ÁÉÉ woodken.dll Æ×ÄÊÀ‹ÁÉÉ qanhllao.dll kandawf.dll ÈÌ×ÒßËÑ‹ÁÉÉ xuntxn.dll docyanx.dll qqlemen.dll cenvta.dll qensng.dll cenbezn.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

 

======Security center information======

 

AV: AVG Internet Security

FW: AVG Firewall

 

System event log

 

Computer Name: LIETEAU

Event Code: 7036

Message: The McAfee Scanner service entered the running state.

 

Record Number: 41459

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20081220093226.000000-360

Event Type: information

User:

 

Computer Name: LIETEAU

Event Code: 7035

Message: The McAfee Scanner service was successfully sent a start control.

 

Record Number: 41458

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20081220093226.000000-360

Event Type: information

User: NT AUTHORITY\SYSTEM

 

Computer Name: LIETEAU

Event Code: 4202

Message: The system detected that network adapter \DEVICE\TCPIP_{EE24137C-8452-413C-95AE-751CB04A9252} was disconnected from the network,

and the adapter's network configuration has been released. If the network

adapter was not disconnected, this may indicate that it has malfunctioned.

Please contact your vendor for updated drivers.

 

Record Number: 41457

Source Name: Tcpip

Time Written: 20081220093135.000000-360

Event Type: information

User:

 

Computer Name: LIETEAU

Event Code: 4201

Message: The system detected that network adapter \DEVICE\TCPIP_{EE24137C-8452-413C-95AE-751CB04A9252} was connected to the network,

and has initiated normal operation over the network adapter.

 

Record Number: 41456

Source Name: Tcpip

Time Written: 20081220093125.000000-360

Event Type: information

User:

 

Computer Name: LIETEAU

Event Code: 1005

Message: Your computer has detected that the IP address 192.168.2.2 for the Network Card

with network address 001150C057AD is already in use on the network.

Your computer will automatically attempt to obtain a different address.

 

Record Number: 41455

Source Name: Dhcp

Time Written: 20081220093116.000000-360

Event Type: warning

User:

 

Application event log

 

Computer Name: LIETEAU

Event Code: 0

Message:

Record Number: 18463

Source Name: MSCamSvc

Time Written: 20081225141311.000000-360

Event Type: information

User:

 

Computer Name: LIETEAU

Event Code: 0

Message:

Record Number: 18462

Source Name: McAfee SiteAdvisor Service

Time Written: 20081225141301.000000-360

Event Type: information

User:

 

Computer Name: LIETEAU

Event Code: 4

Message: RAID1 Volume "ARRAY" is in a Degraded, Failed Disks state

Record Number: 18461

Source Name: IAANTmon

Time Written: 20081225141301.000000-360

Event Type: warning

User:

 

Computer Name: LIETEAU

Event Code: 0

Message:

Record Number: 18460

Source Name: gusvc

Time Written: 20081225141301.000000-360

Event Type: information

User:

 

Computer Name: LIETEAU

Event Code: 1

Message:

Record Number: 18459

Source Name: Bonjour Service

Time Written: 20081225141259.000000-360

Event Type: information

User:

 

======Environment variables======

 

"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe

"Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\DLLShared\;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem"windir"=%SystemRoot%

"FP_NO_HOST_CHECK"=NO

"OS"=Windows_NT

"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86

"PROCESSOR_LEVEL"=15

"PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 15 Model 6 Stepping 4, GenuineIntel

"PROCESSOR_REVISION"=0604

"NUMBER_OF_PROCESSORS"=2

"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH

"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP

"TMP"=%SystemRoot%\TEMP

"SonicCentral"=C:\Program Files\Common Files\Sonic Shared\Sonic Central"CLASSPATH"=.;C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\lib\ext\QTJava.zip

"QTJAVA"=C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\lib\ext\QTJava.zip

 

-----------------EOF-----------------[/log]

Log nr2[log]Logfile of random's system information tool 1.05 (written by random/random)

Run by Daniella Letelier at 2009-01-12 06:51:20

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3

System drive C: has 29 GB (27%) free of 110 GB

Total RAM: 2046 MB (71% free)

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 6:51:29 AM, on 1/12/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLanCfgG.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamSvc.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ZuneBusEnum.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology\ELService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Shutterfly\Studio\BIN\SFlyStudio.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Documents and Settings\Daniella Letelier\Desktop\RSIT.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\Daniella Letelier.exe

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com'>http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 10.0] "C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [shutterflyStudio] C:\Program Files\Shutterfly\Studio\BIN\SFlyStudio.exe /trayonly

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus CX7400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICDA.EXE /FU "C:\DOCUME~1\DANIEL~1\LOCALS~1\Temp\E_S245.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-21-3717670777-3011371385-4227667239-1007\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Olivia Letelier-Liet')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3717670777-3011371385-4227667239-1007\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Olivia Letelier-Liet')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3717670777-3011371385-4227667239-1007\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -scheduler (User 'Olivia Letelier-Liet')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3717670777-3011371385-4227667239-1007\..\Run: [DellSupport] "C:\Program Files\DellSupport\DSAgnt.exe" /startup (User 'Olivia Letelier-Liet')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3717670777-3011371385-4227667239-1007\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Olivia Letelier-Liet')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3717670777-3011371385-4227667239-1007\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe (User 'Olivia Letelier-Liet')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [RealUpgradeHelper] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\upgrdhlp.exe" "RealNetworks|RealPlayer|6.0" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [RealUpgradeHelper] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\upgrdhlp.exe" "RealNetworks|RealPlayer|6.0" (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-us\msntabres.dll.mui/229?cf83343c49a44589a658baa41b87c1a3

O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-us\msntabres.dll.mui/230?cf83343c49a44589a658baa41b87c1a3

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jre/6u11-b90/jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab?e=1231022230957&h=15c45284b9a292e1dc6dbbed04959a96/&filename=jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe

O23 - Service: Belkin Wireless USB Network Adapter (Belkin Wireless USB Network Adapter Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: DSBrokerService - Unknown owner - C:\Program Files\DellSupport\brkrsvc.exe

O23 - Service: Intel® Quick Resume Technology Drivers (ELService) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology\ELService.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Instinct Drivers Auto Removal (pr2ae5eb) (pr2ae5eb) - Noviy Disk - C:\WINDOWS\system32\pr2ae5eb.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

--

End of file - 11614 bytes

 

======Scheduled tasks folder======

 

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

C:\WINDOWS\tasks\Check Updates for Windows Live Toolbar.job

C:\WINDOWS\tasks\McAfee.com Scan for Viruses - My Computer (DC8RY5B1-Raymond Lieteau).job

C:\WINDOWS\tasks\MP Scheduled Scan.job

 

======Registry dump======

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]

Adobe PDF Reader Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-10-22 62080]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]

RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll [2008-10-16 308856]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]

AVG Safe Search - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll [2009-01-03 1078552]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}]

DriveLetterAccess - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL [2005-09-08 110652]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll [2009-01-03 320920]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2006-07-07 324416]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}]

Windows Live Toolbar Helper - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll [2007-10-19 546320]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-01-03 34816]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]

JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2009-01-03 73728]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - Windows Live Toolbar - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll [2007-10-19 546320]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"=C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll [2005-07-08 7110656]

"AudioDrvEmulator"=C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe [2005-11-04 49152]

"ccApp"=C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe [2004-12-13 58992]

"Norton Ghost 10.0"=C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe [2005-08-16 1531904]

"AVG8_TRAY"=C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe [2009-01-03 1601304]

"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2006-11-03 866584]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2009-01-03 136600]

"TkBellExe"=C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe [2008-10-16 185896]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe [2008-09-06 413696]

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ShutterflyStudio"=C:\Program Files\Shutterfly\Studio\BIN\SFlyStudio.exe [2008-05-06 2500096]

"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-13 15360]

"EPSON Stylus CX7400 Series"=C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICDA.EXE [2007-02-15 179200]

"msnmsgr"=C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe [2007-01-19 5674352]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Photo Downloader]

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe [2005-06-06 57344]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-01-11 39792]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeUpdater]

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe [2007-03-01 2321600]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Creative MediaSource Go]

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe [2005-10-19 135168]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTDVDDET]

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE [2003-06-18 45056]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ctfmon.exe]

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-13 15360]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTHelper]

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE [2005-11-08 16384]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTxfiHlp]

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE [2006-03-02 18944]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DellSupport]

C:\Program Files\DellSupport\DSAgnt.exe [2007-03-15 460784]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DLA]

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE [2005-09-08 122940]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DMXLauncher]

C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe [2006-05-03 98304]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\dscactivate]

C:\Program Files\Dell Support Center\gs_agent\custom\dsca.exe [2007-11-15 16384]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray]

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe [2005-09-29 67584]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EPSON Stylus CX7400 Series]

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICDA.EXE [2007-02-15 179200]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Desktop Search]

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe /startup []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IAAnotif]

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe [2005-06-17 139264]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISUSPM]

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe [2007-08-30 205480]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISUSPM Startup]

c:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe [2007-08-30 205480]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISUSScheduler]

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe [2006-09-11 86960]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2008-10-01 289576]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LifeCam]

C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe [2006-06-29 269104]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MCAgentExe]

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McAgent.exe []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\mcagent_exe]

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MCUpdateExe]

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MimBoot]

C:\PROGRA~1\MUSICM~1\MUSICM~3\mimboot.exe [2006-09-18 8192]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MMTray]

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe [2006-09-18 110592]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MPFExe]

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MPSExe]

c:\PROGRA~1\mcafee.com\mps\mscifapp.exe /embedding []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSKAGENTEXE]

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSKDetectorExe]

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe [2007-01-19 5674352]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\OASClnt]

C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Picasa Media Detector]

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2008-09-06 413696]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SideWinderTrayV4]

C:\PROGRA~1\MICROS~4\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe [2000-06-02 24650]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SiteAdvisor]

C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.exe []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe [2006-10-12 49263]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe [2008-10-16 185896]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UpdReg]

C:\WINDOWS\UpdReg.EXE [2000-05-11 90112]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VirusScan Online]

C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VolPanel]

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe [2005-10-14 122880]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VSOCheckTask]

C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe /checktask []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VX3000]

C:\WINDOWS\vVX3000.exe [2006-06-29 707376]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WorkFlow]

E:\Install\WorkFlow.exe []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Yahoo! Pager]

C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE -quiet []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Speed Launch.lnk]

C:\PROGRA~1\Adobe\READER~1.0\Reader\READER~1.EXE [2008-01-11 39792]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Synchronizer.lnk]

C:\PROGRA~1\Adobe\READER~1.0\Reader\ADOBEC~1.EXE [2007-05-10 738968]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Digital Line Detect.lnk]

C:\PROGRA~1\DIGITA~1\DLG.exe [2003-10-29 24576]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^EPSON Status Monitor 3 Environment Check.lnk]

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV03.EXE [2000-09-17 121856]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Google Updater.lnk]

C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOOGLE~1.EXE -systray -startup []

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\avgrsstarter]

C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll [2009-01-03 10520]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2007-03-15 236928]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

UPnPMonitor - {e57ce738-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1} - C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll [2008-04-13 239616]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{93994DE8-8239-4655-B1D1-5F4E91300429}"=C:\PROGRA~1\DVDREG~1\DVDShell.dll [2004-10-09 49152]

"{3FDEB171-8F86-0003-0001-69B8DB553683}"=C:\WINDOWS\system32\sysSQ8.dll []

"{091EB208-39DD-417D-A5DD-7E2C2D8FB9CB}"=C:\PROGRA~1\WIFD1F~1\MpShHook.dll [2006-11-03 83224]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\nm]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\nm.sys]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WinDefend]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"InstallVisualStyle"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles

"InstallTheme"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"

"C:\Program Files\GameSpy Arcade\Aphex.exe"="C:\Program Files\GameSpy Arcade\Aphex.exe:*:Enabled:GameSpy Arcade"

"C:\Program Files\Infogrames Interactive\Scrabble Complete\ScrabbleComplete.exe"="C:\Program Files\Infogrames Interactive\Scrabble Complete\ScrabbleComplete.exe:*:Enabled:Scrabble Complete"

"C:\Games\ScrabbleComplete.exe"="C:\Games\ScrabbleComplete.exe:*:Enabled:Scrabble Complete"

"C:\Program Files\Yahoo! Games\Wheel of Fortune\Wheel of Fortune.exe"="C:\Program Files\Yahoo! Games\Wheel of Fortune\Wheel of Fortune.exe:*:Enabled:Wheel of Fortune"

"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"="C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE:*:Disabled:Internet Explorer"

"C:\Program Files\ValuSoft\Canopy Games\Hot Rod American Street Drag\HotRod.exe"="C:\Program Files\ValuSoft\Canopy Games\Hot Rod American Street Drag\HotRod.exe:*:Disabled:HotRod"

"C:\Program Files\MSN Messenger\msncall.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"

"C:\WINDOWS\system32\rtcshare.exe"="C:\WINDOWS\system32\rtcshare.exe:*:Disabled:RTC App Sharing"

"C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeCam.exe"="C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeCam.exe:*:Enabled:LifeCam.exe"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe"="C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe:*:Enabled:Yahoo! Messenger"

"C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YServer.exe"="C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YServer.exe:*:Enabled:Yahoo! FT Server"

"C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"="C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe:*:Enabled:LifeExp.exe"

"C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe"="C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe:*:Disabled:AOL"

"C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLacsd.exe"="C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLacsd.exe:*:Disabled:AOL"

"C:\Program Files\America Online 9.0\waol.exe"="C:\Program Files\America Online 9.0\waol.exe:*:Disabled:AOL"

"C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe"="C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe:*:Disabled:LimeWire"

"C:\StubInstaller.exe"="C:\StubInstaller.exe:*:Disabled:LimeWire swarmed installer"

"C:\Games\instinct.exe"="C:\Games\instinct.exe:*:Enabled:ds2main"

"C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"="C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe:*:Enabled:Bonjour"

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe"="C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"C:\Program Files\AVG\AVG8\avgam.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG8\avgam.exe:*:Enabled:avgam.exe"

"C:\Program Files\AVG\AVG8\avgemc.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG8\avgemc.exe:*:Enabled:avgemc.exe"

"C:\Program Files\AVG\AVG8\avgupd.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG8\avgupd.exe:*:Enabled:avgupd.exe"

"C:\Program Files\AVG\AVG8\avgnsx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG8\avgnsx.exe:*:Enabled:avgnsx.exe"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe"="C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe:*:Enabled:AOL"

"C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLacsd.exe"="C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLacsd.exe:*:Enabled:AOL"

"C:\Program Files\America Online 9.0\waol.exe"="C:\Program Files\America Online 9.0\waol.exe:*:Enabled:AOL"

"C:\Program Files\MSN Messenger\msncall.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{1372c24f-95b5-11db-801c-001150c057ad}]

shell\AutoRun\command - H:\Autorun.exe /run

shell\Shell00\command - H:\Autorun.exe /run

shell\Shell01\command - H:\Autorun.exe /action

shell\Shell02\command - H:\Autorun.exe /uninstall

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{23dcbe03-54f9-11dc-8077-001150c057ad}]

shell\Auto\command - G:\auto.exe

shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL auto.exe

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{361ac05d-0e0d-11da-9aa9-806d6172696f}]

shell\AutoRun\command - E:\setup.exe

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c8b681bf-aa25-11dd-80ea-001150c057ad}]

shell\Auto\command - G:\auto.exe

shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL auto.exe

 

 

======List of files/folders created in the last 1 months======

 

2009-01-12 06:51:20 ----D---- C:\rsit

2009-01-06 14:34:47 ----D---- C:\Documents and Settings\Daniella Letelier\Application Data\vlc

2009-01-05 08:53:13 ----D---- C:\Program Files\Windows Defender

2009-01-04 14:15:22 ----D---- C:\Documents and Settings\Daniella Letelier\Application Data\Malwarebytes

2009-01-04 14:15:17 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-01-04 14:15:17 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-01-03 16:37:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe

2009-01-03 16:37:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

2009-01-03 16:37:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe

2009-01-03 16:37:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\deploytk.dll

2009-01-03 15:51:35 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2009-01-03 10:13:42 ----HD---- C:\$AVG8.VAULT$

2009-01-03 09:31:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll

2009-01-03 09:30:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avgfwdx.dll

2009-01-03 09:24:13 ----D---- C:\Program Files\AVG

2009-01-03 09:24:10 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg8

2008-12-30 18:10:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\chtbrkr.dll

2008-12-30 18:10:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\chsbrkr.dll

2008-12-30 18:10:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msir3jp.dll

2008-12-30 18:10:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\korwbrkr.dll

2008-12-30 18:10:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbd101a.dll

2008-12-30 18:10:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdnecNT.dll

2008-12-30 18:10:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdnecAT.dll

2008-12-30 18:10:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdnec95.dll

2008-12-30 18:10:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\c_is2022.dll

2008-12-28 10:31:55 ----D---- C:\Documents and Settings\Daniella Letelier\Application Data\McAfee

2008-12-25 10:01:54 ----D---- C:\Documents and Settings\Daniella Letelier\Application Data\SPORE Creature Creator

 

======List of files/folders modified in the last 1 months======

 

2009-01-12 06:51:26 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2009-01-12 06:45:42 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2009-01-12 06:19:57 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_Conexant D850 56K V.9x DFVc Modem.txt

2009-01-12 06:19:54 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks

2009-01-12 06:19:52 ----D---- C:\WINDOWS\Registration

2009-01-12 06:17:07 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2009-01-12 06:17:01 ----D---- C:\WINDOWS

2009-01-11 23:53:37 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2009-01-10 19:00:19 ----SHD---- C:\System Volume Information

2009-01-08 07:38:35 ----D---- C:\Program Files\Google

2009-01-07 17:52:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2009-01-07 16:44:12 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2009-01-07 07:23:05 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google

2009-01-07 07:22:57 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2009-01-07 07:22:54 ----D---- C:\Config.Msi

2009-01-05 11:03:10 ----D---- C:\Program Files

2009-01-05 11:00:00 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WildTangent

2009-01-05 10:59:37 ----D---- C:\Program Files\WildTangent

2009-01-05 10:59:32 ----D---- C:\Program Files\Dell Games

2009-01-05 09:17:42 ----D---- C:\Program Files\GameSpy Arcade

2009-01-05 09:16:55 ----D---- C:\Program Files\DVD Decrypter

2009-01-05 09:16:19 ----D---- C:\Program Files\Creative

2009-01-05 09:15:22 ----D---- C:\Program Files\Elaborate Bytes

2009-01-05 09:14:19 ----D---- C:\Program Files\Audible

2009-01-05 09:12:37 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2009-01-05 09:11:51 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts

2009-01-05 09:11:51 ----D---- C:\Program Files\Scholastic

2009-01-05 08:53:14 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2009-01-05 08:53:13 ----SD---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft

2009-01-04 14:42:03 ----D---- C:\Program Files\MSN Messenger

2009-01-04 14:06:11 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2009-01-04 13:59:52 ----D---- C:\Documents and Settings\Daniella Letelier\Application Data\Yahoo!

2009-01-04 13:59:52 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Yahoo!

2009-01-04 13:58:48 ----A---- C:\YServer.txt

2009-01-03 16:39:02 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

2009-01-03 16:36:48 ----D---- C:\Program Files\Java

2009-01-03 14:00:14 ----SD---- C:\Documents and Settings\Daniella Letelier\Application Data\Microsoft

2009-01-03 10:56:07 ----D---- C:\Program Files\DIGStream

2009-01-03 09:30:51 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2009-01-03 09:30:51 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2009-01-03 09:28:56 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2009-01-03 09:28:56 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee

2009-01-02 07:52:10 ----D---- C:\WINDOWS\Help

2008-12-30 18:10:43 ----RSHD---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2008-12-25 10:01:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll

2008-12-20 14:52:08 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot

2008-12-17 15:20:39 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$

2008-12-13 00:40:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll

 

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

 

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgldx86.sys [2009-01-03 324872]

R1 AvgMfx86;AVG On-access Scanner Minifilter Driver x86; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgmfx86.sys [2009-01-03 27656]

R1 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgtdix.sys [2009-01-03 107272]

R1 DLACDBHM;DLACDBHM; C:\WINDOWS\System32\Drivers\DLACDBHM.SYS [2005-08-25 5628]

R1 DLARTL_N;DLARTL_N; C:\WINDOWS\System32\Drivers\DLARTL_N.SYS [2005-08-25 22684]

R1 ELhid;ELhid; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ELhid.sys [2005-12-12 10112]

R1 ELkbd;ELkbd; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ELkbd.sys [2005-12-12 6912]

R1 ELmon;ELmon; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ELmon.sys [2005-12-12 7040]

R1 ELmou;ELmou; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ELmou.sys [2005-12-12 6400]

R1 intelppm;Intel Processor Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-13 36352]

R1 kbdhid;Keyboard HID Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-13 14592]

R1 V2IMount;V2IMount; C:\WINDOWS\system32\drivers\V2IMount.sys [2005-08-16 56200]

R1 WS2IFSL;Windows Socket 2.0 Non-IFS Service Provider Support Environment; C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys [2004-08-10 12032]

R2 AegisP;AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.3.0; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AegisP.sys [2006-08-02 20747]

R2 DLABOIOM;DLABOIOM; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLABOIOM.SYS [2005-09-08 25628]

R2 DLADResN;DLADResN; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLADResN.SYS [2005-09-08 2496]

R2 DLAIFS_M;DLAIFS_M; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLAIFS_M.SYS [2005-09-08 86524]

R2 DLAOPIOM;DLAOPIOM; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLAOPIOM.SYS [2005-09-08 14684]

R2 DLAPoolM;DLAPoolM; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLAPoolM.SYS [2005-09-08 6364]

R2 DLAUDF_M;DLAUDF_M; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLAUDF_M.SYS [2005-09-08 87036]

R2 DLAUDFAM;DLAUDFAM; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLAUDFAM.SYS [2005-09-08 94332]

R2 DRVNDDM;DRVNDDM; C:\WINDOWS\System32\Drivers\DRVNDDM.SYS [2005-08-12 40544]

R2 dsunidrv;DellSupport UniDriver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dsunidrv.sys [2007-02-25 5376]

R2 mdmxsdk;mdmxsdk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys [2003-04-09 11043]

R2 NwlnkIpx;NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkipx.sys [2008-04-13 88320]

R2 NwlnkNb;NWLink NetBIOS; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnknb.sys [2004-08-10 63232]

R2 NwlnkSpx;NWLink SPX/SPXII Protocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkspx.sys [2004-08-10 55936]

R2 symlcbrd;symlcbrd; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\symlcbrd.sys []

R2 zumbus;Zune Bus Enumerator Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\zumbus.sys [2008-09-12 40832]

R3 Afc;PPdus ASPI Shell; C:\WINDOWS\system32\drivers\Afc.sys [2005-02-23 11776]

R3 Angel2;Angel II MPEG Device; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Angel2.sys [2006-02-04 380800]

R3 Avgfwdx;Avgfwdx; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgfwdx.sys [2009-01-03 29208]

R3 ctac32k;Creative AC3 Software Decoder; C:\WINDOWS\system32\drivers\ctac32k.sys [2005-11-08 502272]

R3 ctaud2k;Creative Audio Driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\ctaud2k.sys [2005-11-08 439680]

R3 ctprxy2k;Creative Proxy Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ctprxy2k.sys [2005-11-08 7168]

R3 ctsfm2k;Creative SoundFont Management Device Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ctsfm2k.sys [2005-11-08 143360]

R3 DSproct;DSproct; \??\C:\Program Files\DellSupport\GTAction\triggers\DSproct.sys []

R3 e1express;Intel® PRO/1000 PCI Express Network Connection Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e1e5132.sys [2005-08-25 176128]

R3 ELacpi;ELacpi; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ELacpi.sys [2005-12-12 7808]

R3 emupia;E-mu Plug-in Architecture Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\emupia2k.sys [2005-11-08 77824]

R3 GearAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2008-04-17 15464]

R3 ha20x2k;Creative 20X HAL Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ha20x2k.sys [2006-04-24 1096704]

R3 HidUsb;Microsoft HID Class Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

R3 HSF_DP;HSF_DP; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSF_DP.sys [2003-11-17 1042432]

R3 HSFHWBS2;HSFHWBS2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSFHWBS2.sys [2003-11-17 212224]

R3 MODEMCSA;Unimodem Streaming Filter Device; C:\WINDOWS\system32\drivers\MODEMCSA.sys [2001-08-17 16128]

R3 mouhid;Mouse HID Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-08-17 12160]

R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2005-07-08 3198304]

R3 ossrv;Creative OS Services Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ctoss2k.sys [2005-11-08 114688]

R3 RT73;Belkin USB Network Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rt73.sys [2005-08-02 232192]

R3 usbccgp;Microsoft USB Generic Parent Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]

R3 usbehci;Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-13 30208]

R3 usbhub;Microsoft USB Standard Hub Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-13 59520]

R3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

R3 usbscan;USB Scanner Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]

R3 USBSTOR;USB Mass Storage Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

R3 Wdf01000;Kernel Mode Driver Frameworks service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wdf01000.sys [2008-03-27 503008]

R3 winachsf;winachsf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSF_CNXT.sys [2003-11-17 680704]

S3 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgfwdx.sys [2009-01-03 29208]

S3 bvrp_pci;bvrp_pci; C:\WINDOWS\system32\drivers\bvrp_pci.sys []

S3 CCDECODE;Closed Caption Decoder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]

S3 ctdvda2k;Creative DVD-Audio Device Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ctdvda2k.sys [2005-07-13 340704]

S3 E100B;Intel® PRO Adapter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e100b325.sys [2001-08-17 117760]

S3 GcKernel;Microsoft SideWinder Value Add - Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GcKernel.sys [2008-04-13 59136]

S3 HidIr;Microsoft Infrared HID Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidir.sys [2008-04-13 19200]

S3 HIDSwvd;Microsoft SideWinder Virtual HID Device Mini-Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HIDSwvd.sys [2001-08-17 2688]

S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2003-05-14 21488]

S3 IrBus;Infrared bus filter driver for eHome remote controls; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IrBus.sys [2008-04-13 46592]

S3 MHNDRV;MHN driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mhndrv.sys [2004-08-10 11008]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]

S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]

S3 NdisIP;Microsoft TV/Video Connection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]

S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]

S3 SONYPVU1;Sony USB Filter Driver (SONYPVU1); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS [2001-08-17 7552]

S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbaapl.sys [2008-07-22 32000]

S3 usbaudio;USB Audio Driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys [2008-04-13 60032]

S3 VX3000;VX-3000; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VX3000.sys [2006-06-29 1966256]

S3 wanatw;WAN Miniport (ATW); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wanatw4.sys []

S3 WinDriver6;WinDriver6; C:\WINDOWS\system32\drivers\windrvr6.sys [2008-01-19 186592]

S3 WinUSB;WinUSB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WinUSB.sys [2006-11-02 39368]

S3 WSTCODEC;World Standard Teletext Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2008-01-18 83328]

S4 agp440;Intel AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agp440.sys [2008-04-13 42368]

S4 agpCPQ;Compaq AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agpCPQ.sys [2008-04-13 44928]

S4 alim1541;ALI AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\alim1541.sys [2008-04-13 42752]

S4 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdagp.sys [2008-04-13 43008]

S4 cbidf;cbidf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbidf2k.sys [2001-08-17 13952]

S4 IntelIde;IntelIde; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelide.sys [2008-04-13 5504]

S4 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisagp.sys [2008-04-13 40960]

S4 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaagp.sys [2008-04-13 42240]

 

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

 

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe [2008-10-01 116040]

R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner; C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2009-01-03 903960]

R2 avg8wd;AVG8 WatchDog; C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2009-01-03 298264]

R2 avgfws8;AVG8 Firewall; C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe [2009-01-03 1339600]

R2 Belkin Wireless USB Network Adapter Service;Belkin Wireless USB Network Adapter; C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe [2004-03-29 49152]

R2 Bonjour Service;Bonjour Service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2008-08-29 238888]

R2 ccEvtMgr;Symantec Event Manager; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe [2004-12-13 198256]

R2 ccSetMgr;Symantec Settings Manager; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe [2004-12-13 165488]

R2 Creative Service for CDROM Access;Creative Service for CDROM Access; C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe [1999-12-12 44032]

R2 ehRecvr;Media Center Receiver Service; C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe [2006-10-09 237568]

R2 ehSched;Media Center Scheduler Service; C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe [2005-08-05 102912]

R2 ELService;Intel® Quick Resume Technology Drivers; C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel® Quick Resume Technology\ELService.exe [2005-12-12 180224]

R2 GEARSecurity;GEARSecurity; C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe [2005-08-16 53248]

R2 IAANTMon;Intel® Matrix Storage Event Monitor; C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe [2005-06-17 86140]

R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2009-01-03 152984]

R2 McrdSvc;Media Center Extender Service; C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe [2005-08-05 99328]

R2 MSCamSvc;MSCamSvc; C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamSvc.exe [2006-06-29 187184]

R2 Norton Ghost;Norton Ghost; C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe [2005-08-16 2061928]

R2 NVSvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2005-07-08 127043]

R2 Symantec Core LC;Symantec Core LC; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe [2006-06-16 822424]

R2 WinDefend;Windows Defender; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [2006-11-03 13592]

R2 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-13 14336]

R2 ZuneBusEnum;Zune Bus Enumerator; C:\WINDOWS\system32\ZuneBusEnum.exe [2008-11-10 60032]

S2 Fax;Fax; C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe [2008-04-13 267776]

S2 pr2ae5eb;Instinct Drivers Auto Removal (pr2ae5eb); C:\WINDOWS\system32\pr2ae5eb.exe [2007-07-18 410992]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2007-10-24 33800]

S3 ccPwdSvc;Symantec Password Validation; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe [2004-12-13 79472]

S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2007-10-24 70144]

S3 DSBrokerService;DSBrokerService; C:\Program Files\DellSupport\brkrsvc.exe [2007-03-07 76848]

S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; c:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2006-10-20 36864]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 idsvc;Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2006-10-30 741376]

S3 iPod Service;iPod Service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2008-10-01 536872]

S3 MHN;MHN; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-13 14336]

S3 NetSvc;Intel NCS NetService; C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe [2004-11-19 147456]

S3 usnjsvc;Messenger Sharing Folders USN Journal Reader service; C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe [2007-01-19 97136]

S3 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing Service; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-10-18 913408]

S3 ZuneNetworkSvc;Zune Network Sharing Service; C:\Program Files\Zune\ZuneNss.exe [2008-11-10 5117568]

S3 ZuneWlanCfgSvc;Zune Wireless Configuration Service; C:\WINDOWS\system32\ZuneWlanCfgSvc.exe [2008-11-10 243840]

S4 3C3B9760;3C3B9760; C:\WINDOWS\system32\64058D60.EXE -k []

S4 87681970;87681970; C:\WINDOWS\Fonts\81AEAED0.EXE -k []

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2006-10-30 122880]

 

-----------------EOF-----------------

[/log]

Log fran mbam [log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.32

Databasversion: 1629

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

1/12/2009 7:13:56 AM

mbam-log-2009-01-12 (07-13-56).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 92168

Förfluten tid: 18 minute(s), 7 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Avinstallera

J2SE Runtime Environment 5.0 Update 8

J2SE Runtime Environment 5.0 Update 9

Det är gamla versioner med säkerhetshål.

 

Det ser ut som att det inte var så länge sedan du hade McAfee antivirusprogram, det kan vara bra att köra deras städprogram för att ta bort eventuella rester efter avinstallationen (om du inte redan gjort det förstås):

http://service.mcafee.com/FAQDocument.aspx?lc=1033&id=TS100507

 

Men jag kan inte hitta några skadliga filer. Nu vet jag inte när datorn blev seg eller infekterad, men 30 december så installerades det diverse filer som har med asiatiska språk att göra. Följt av AVG den 3 januari, MBAM den 4de och Defender den 5te. Den 4de och 5te gjordes också uppdateringar av en massa program ser det ut som.

 

Link to comment
Share on other sites

Vet inte exakt men kan tanka mig da McAfee inte vart uppdaterad runt 14 dec. Kan man se vad for typ av filer som installerades med asiatisk sprak. For det kan vara de program som kanske spokar. For ingen som har tillgang till datorn kan nagot asiatiskt sprak.

 

Tack an en gang for din tid....

 

Link to comment
Share on other sites

Mellan 12 december och 25 december så har det inte hänt mycket i datorn.

 

De här har med asiatiska språk att göra:

2008-12-30 18:10:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\chtbrkr.dll

2008-12-30 18:10:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\chsbrkr.dll

2008-12-30 18:10:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msir3jp.dll

2008-12-30 18:10:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\korwbrkr.dll

2008-12-30 18:10:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbd101a.dll

2008-12-30 18:10:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdnecNT.dll

2008-12-30 18:10:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdnecAT.dll

2008-12-30 18:10:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdnec95.dll

2008-12-30 18:10:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\c_is2022.dll

Men de tillhör inget särskilt program utan är en del av Windows men är inte inladdade förrän man på något sätt väljer det. Borde vara något i Kontrollpanelen, Nationella inställningar kanske.

 

Du kan själv se nya filer under rubriken "List of files/folders created in the last 1 months" och ändrade under rubriken "List of files/folders modified in the last 1 months".

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...