Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Win32: Rootkit-gen, trojan-gen mm


Beautyflie

Recommended Posts

Har fått en himla massa problem. fick en begagnad laptop, och när jag körde igång den och scannade med Avast så kommer det upp att det finns massor olika Win32-fel. Jag är inte alls haj på detta, men det hjälper inte hur mycket jag än scannar och lägger ner i Avasts chest. Internet går jättelångsamt, och stänger ner sig självhela tiden, mycket störande. Finns det någon som kan hjälpa mig att få bort det här på riktigt? Tacksam för svar.

 

Link to comment
Share on other sites

Skicka hit en Hijack-logg till att börja med,så kan någon av experterna

här ta en titt på den...

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera,starta,välj Do a system scan and save a logfile

kopiera loggen som kommer upp

 

Du postar loggen på detta sätt:

 

Tryck på LOG-knappen i besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

 

Link to comment
Share on other sites

[log] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:42:20, on 2008-12-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system\msddll.exe

C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system\msservice.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\intranetexplorer.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\fin.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe

C:\WINDOWS\system\msservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system\msservice.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\PETRI~1.PET\LOCALS~1\Temp\se.dll/space.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: NavErrRedir Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {E95AF5F4-1E61-461C-BC3C-396F9CC7EBB0} - C:\WINDOWS\System32\fpgh.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &SearchBar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Net Status] netstat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Intranet Patcher] C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\intranetexplorer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: BankID Security Application.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/229?2dce70773b6746588120072bbdee5ff

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/230?2dce70773b6746588120072bbdee5ff

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} (InstallerBehaviorFactory Class) - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/18590e07dfcce6328d06/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229764272943

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1229766763786

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Filter: application/hta - {D962EF38-5FB0-4761-8638-C86F085E25E6} - C:\WINDOWS\sysdll.reg

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Configuration Loader - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\scvhost.exe (file missing)

O23 - Service: Configuration Loading - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchos1.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: msddll - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\msddll.exe

O23 - Service: netstats - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\msservice.exe

 

--

End of file - 6566 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det finns många skadliga program i den loggen. Eftersom datorn är ny för dig och du därmed inte har hunnit få en massa viktiga filer på den så rekommenderar jag att du installerar om Windows och därmed får en fräsch Windows utan alla de problem som den tidigare ägaren har orsakat.

 

Link to comment
Share on other sites

Tusen tack för svar. Problemet är bara att jag inte har nåt Windows att installera :-( Är det helt uteslutet att på nåt vis föröka fixa till den?

 

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för bärbar dator? De flesta bärbara datorer säljs med en återställningspartition på hårddisken varifrån man kan återställa datorn till leveransskick.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen! Jag har nu installerat nytt XP, men det första som hände när jag scannade med Avast var att det kom upp två varningar, en på Win32:Spyware-gen och en på Win32:Trojan-gen. Några fler tips? Jag är jättetacksam för all hjälp jag får. Gjorde en ny scan med HiJackThis, här är loggen: [log] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:38:00, on 2009-01-01

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Tommy S\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\I739M4WI\WLinstaller[1].exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup

C:\Program\Windows Live\installer\Dashboard.exe

C:\Program\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\MsiExec.exe

C:\WINDOWS\system32\MsiExec.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

 

--

End of file - 3883 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget skadligt i loggen den här gången. I vilka filer och mappar hittar Avast de skadliga programmen?

 

Link to comment
Share on other sites

C:\System Volume Information\_restore är stället där systemåterställningsfunktionen lagrar olika systemåterställningspunkter. Det betyder att medan din dator var infekterad så skapade Windows en systemåterställningspunkt. Så länge som de skadliga filerna ligger i den mappen så är de ofarliga. Däremot så om du återställer till en tidpunkt då datorn var infekterad så blir även de skadliga filerna återställda.

 

Du kan ta bort samtliga systemåterställningspunkter genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

 

Fungerar datorn bra nu?

 

Link to comment
Share on other sites

Jaa, jag tycker att det är stor skillnad :-) Tusen tack för hjälpen! Jag har gett poäng till dig (om jag har fattat det rätt så är det så man ska göra när man blir hjälpt va?)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...