Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp att få bort Spy Protector?


jonnybravo

Recommended Posts

Hej!

 

Jag har fått in ett program som heter Spy Protector i datorn. Detta har enbart medfört problem genom att datorn blivit långsammare, programmet poppar upp hela tiden och vill köra en scan. Dessvärre finns inte någon "uninstall". Någon vänlig själ som vet hur man får bort detta?

 

Med vänlig hälsning från en icke datorkunnig användare!

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Här kommer loggen!

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:30:11, on 2008-12-23

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ekort\ekort.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\OBroker.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Documents and Settings\Christian\My Documents\Installationsfiler\Inst.filer\HiJackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ois.se/default.aspx

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\Program Files\ekort\Bhoekort.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [e-kort] C:\PROGRA~1\ekort\ekort.exe /dontopenmycards

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [spy Protector] C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\lsascs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Startup: Adobe Media Player.lnk = C:\Program Files\Adobe Media Player\Adobe Media Player.exe

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Program Files\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: e-kort - {F74E75A5-96BF-40ef-A1C8-88EAEBB82AB6} - C:\PROGRA~1\ekort\ekort.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20070711/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://webcam.skovdebostader.se/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {B562BC94-9A3A-4760-AE48-0D52FD01B1B5} - http://download.verisign-grs.com/plug-in/i-navinstall.cab

O16 - DPF: {C36112BF-2FA3-4694-8603-3B510EA3B465} (Lycos File Upload Component) - http://f007.mail.spray.se/app/uploader/FileUploader.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: Alive Internet Eraser Service (AliveEraseAutoComplete) - Unknown owner - C:\Program Files\AliveComputing\Internet Eraser\InternetEraserService.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

--

End of file - 7828 bytes

[/log]

 

Hälsningar!

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe

Dubbelklicka på den nedladdade filen Smitfraudfix.exe.

Välj alternativ 1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

 

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, här kommer senaste loggen:

 

[log]SmitFraudFix v2.387

 

Scan done at 20:40:01,87, 2008-12-23

Run from C:\Documents and Settings\Christian\Desktop\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ekort\ekort.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\OBroker.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Documents and Settings\Christian\Desktop\SmitfraudFix\Policies.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Christian

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\CHRIST~1\LOCALS~1\Temp

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Christian\Application Data

 

C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Install.exe FOUND !

C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\spyprotector FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

C:\DOCUME~1\CHRIST~1\STARTM~1\Programs\spy protector FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\CHRIST~1\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

C:\DOCUME~1\CHRIST~1\Desktop\spy protector.lnk FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files

 

C:\Program Files\spy protector\ FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

o4Patch

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

IEDFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Agent.OMZ.Fix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

Agent.OMZ.Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

VACFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

404Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

 

Description: CNet PRO200WL PCI Fast Ethernet Adapter - Packet Scheduler Miniport

DNS Server Search Order: 83.255.249.10

DNS Server Search Order: 83.255.245.10

 

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{47A5C724-1509-4908-8263-AEB45AD9BDBE}: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{47A5C724-1509-4908-8263-AEB45AD9BDBE}: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{47A5C724-1509-4908-8263-AEB45AD9BDBE}: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{47A5C724-1509-4908-8263-AEB45AD9BDBE}: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Dubbelklicka på smitfraudfix.exe för att starta programmet.

Välj alternativ 2 genom att trycka 2 och Enter.

Vänta på att verktyget blir klart och diskrensningen avslutas.

Under tiden så kommer det en fråga om du vill rensa registret (clean the registry) svara ja (Yes) genom att trycka Y och Enter.

 

Starta om datorn i normalt läge.

 

I ditt svar så klistra in den nyss skapade C:\rapport.txt och en ny Hijack log[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

 

Här kommer 2 st loggar då...

 

[log]SmitFraudFix v2.387

 

Scan done at 21:04:13,70, 2008-12-23

Run from C:\Documents and Settings\Christian\Desktop\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

127.0.0.1 localhost

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

 

VACFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix

 

S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Install.exe Deleted

C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\spyprotector\ Deleted

C:\DOCUME~1\CHRIST~1\STARTM~1\Programs\spy protector Deleted

C:\DOCUME~1\CHRIST~1\Desktop\spy protector.lnk Deleted

C:\Program Files\spy protector\ Deleted

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

 

IEDFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Agent.OMZ.Fix

 

Agent.OMZ.Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

 

404Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

 

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{47A5C724-1509-4908-8263-AEB45AD9BDBE}: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{47A5C724-1509-4908-8263-AEB45AD9BDBE}: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{47A5C724-1509-4908-8263-AEB45AD9BDBE}: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=83.255.249.10 83.255.245.10

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:25:43, on 2008-12-23

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ekort\ekort.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\OBroker.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Documents and Settings\Christian\My Documents\Installationsfiler\Inst.filer\HiJackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ois.se/default.aspx

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\Program Files\ekort\Bhoekort.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [e-kort] C:\PROGRA~1\ekort\ekort.exe /dontopenmycards

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Startup: Adobe Media Player.lnk = C:\Program Files\Adobe Media Player\Adobe Media Player.exe

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Program Files\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: e-kort - {F74E75A5-96BF-40ef-A1C8-88EAEBB82AB6} - C:\PROGRA~1\ekort\ekort.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20070711/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://webcam.skovdebostader.se/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {B562BC94-9A3A-4760-AE48-0D52FD01B1B5} - http://download.verisign-grs.com/plug-in/i-navinstall.cab

O16 - DPF: {C36112BF-2FA3-4694-8603-3B510EA3B465} (Lycos File Upload Component) - http://f007.mail.spray.se/app/uploader/FileUploader.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: Alive Internet Eraser Service (AliveEraseAutoComplete) - Unknown owner - C:\Program Files\AliveComputing\Internet Eraser\InternetEraserService.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

--

End of file - 7856 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

 

Har installerat nyare version av java. Problemet verkar vara borta! Tack så jättemycket för hjälpen!! Helt suveränt!:thumbsup::thumbsup::). Behöver jag inte göra något mer nu?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...