Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp mig bli kvitt detta elaka MSN-virus


rask

Recommended Posts

Hej!

 

Min flickväns dator har drabbats av ett elakt MSN-virus - nämligen Virtumondo efter att ha ramlat in på adressen:

 

hXXp://www.thugbattles.com/images/image.php?=HENNES_EPOST@hotmail.com

 

- Bland annat poppar det upp reklamsidor.

- Det poppar upp en förfrågan om att göra en online virusscan, stundvis.

- Windows "säkerhetscenter" verkar kapat, då automatiska uppdatering stängt av sig. Försöker jag aktivera dessa erbjuds jag göra ovan nämnda virusscan.

 

Nedan kommer en logg-fil från HijackThis - kan ni hjälpa mig bli kvitt eländet?

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:25:23, on 2008-12-22

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

C:\Program\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Installed appz\Winamp\winampa.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jucheck.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.superstart.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [RCSystem] "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" RCSystem * -Startup

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Installed appz\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [9c1bedcb] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\rrtlwved.dll",b

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1176710504046

O16 - DPF: {A73BAEFA-EE65-494D-BEDB-DD3E5A34FA98} (Image Uploader) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O20 - AppInit_DLLs: atqmsl.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

 

--

End of file - 8256 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-108

04572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg. [/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Tack zipp!

 

Här kommer de båda loggarna:

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Databasversion: 1531

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2008-12-22 11:46:47

mbam-log-2008-12-22 (11-46-47).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 51091

Förfluten tid: 2 minute(s), 9 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 5

Infekterade registernycklar: 17

Infekterade registervärden: 3

Infekterade registerdataposter: 2

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 11

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

C:\WINDOWS\system32\awtsQKbx.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\rrtlwved.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\voanjj.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\opnnoOHw.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\atqmsl.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4568db80-2a7e-431e-93ea-1591e8ed5a6c} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4568db80-2a7e-431e-93ea-1591e8ed5a6c} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6d794cb4-c7cd-4c6f-bfdc-9b77afbdc02c} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\opnnoohw (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6d794cb4-c7cd-4c6f-bfdc-9b77afbdc02c} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{e3169514-65c6-4713-8dab-459b2830372c} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{e3169514-65c6-4713-8dab-459b2830372c} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6d794cb4-c7cd-4c6f-bfdc-9b77afbdc02c} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4568db80-2a7e-431e-93ea-1591e8ed5a6c} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{e3169514-65c6-4713-8dab-459b2830372c} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\instkey (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\9c1bedcb (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{6d794cb4-c7cd-4c6f-bfdc-9b77afbdc02c} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\Windows Service (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Notification Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\awtsqkbx -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Authentication Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\awtsqkbx -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\system32\awtsQKbx.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\xbKQstwa.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\xbKQstwa.ini2 (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\opnnoOHw.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\atqmsl.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\rrtlwved.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\devwltrr.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\voanjj.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\seuixhhh.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\jthplpom.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\service.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:49:39, on 2008-12-22

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

C:\Program\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Installed appz\Winamp\winampa.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.superstart.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [RCSystem] "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" RCSystem * -Startup

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Installed appz\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1176710504046

O16 - DPF: {A73BAEFA-EE65-494D-BEDB-DD3E5A34FA98} (Image Uploader) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O20 - AppInit_DLLs: atqmsl.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

 

--

End of file - 8214 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och klicka Fix checked

 

O20 - AppInit_DLLs: atqmsl.dll

 

sen är loggen ok.

Är problemet borta eller?[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Spontant verkar det så ja.

 

Jag har precis bootat om och Windows säkerhetsuppdatering gick återigen att aktivera och jag ser inga pop-up-rutor.

 

Jag skall ta och scanna igenom datorn igen och se vad som händer.

 

Annars är ett stort tack till dig på sin plats och jag önskar dig en riktigt god jul med många hårda klappar! :)

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

 

Ja, det verkar vara tomt nu!

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Databasversion: 1531

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2008-12-22 12:17:09

mbam-log-2008-12-22 (12-17-09).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 50695

Förfluten tid: 6 minute(s), 42 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

Ett stort tack och ha en riktigt god jul!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...