Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Fakealert - trojansk häst. Hjälp hjälp.


housem

Recommended Posts

Jahopp. Både AVG och Norman antivirus är installerat på datorn och uppdateras varje dag, lik förbannat får man ett Fakealert-virus på Vista. hände inte under 5 år på XP och då laddade jag ner löjligt mycket trams utan att ha något effektivt virusskydd, antar det visar windows fortsatta förbättring...

 

"Antivirusprogrammet upptäckte en trojansk häst och satte den i karantän.

 

Plats: C:\program files\avg\avg8\avgcorex.dll

Trojansk häst: W32/Fakealert.AZT"

 

 

 

Laddade ner hijackthis och det här är vad som sparades i textfilen som dök upp efter en scanning (notera att jag är relativt jättekass på datorer):

 

[log]

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:39:15, on 2008-12-10

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WisKeyState.exe

c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Windows\system32\WerFault.exe

D:\HiJackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WisKeyState] "C:\Program Files\Launch Manager\WisKeyState.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrVolOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FSCRecovery] c:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [fsc-reg] C:\ProgramData\fsc-reg\fscreg.exe 20081127

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [fsc-reg] C:\ProgramData\fsc-reg\fscreg.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [fsc-reg] C:\ProgramData\fsc-reg\fscreg.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: Norman's Very Own supplY of resources (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

 

--

End of file - 7890 bytes

 

 

[/log]

 

 

Finns det någon som vet vad jag gör med den här informationen nu vore jag oändligt tacksam för all hjälp som kan fås!

 

MVH / Martin

 

Link to comment
Share on other sites

Fakealert har verkligen inte att göra med om det är XP eller Vista som operativsystem.

 

Är det en dator från Fujitsu Siemens?

 

Det är en gammal Flash-version med säkerhetshål i datorn. Uppdatera!

Kolla om du har andra gamla versioner i datorn:

http://secunia.com/software_inspector/

 

"Antivirusprogrammet upptäckte en trojansk häst och satte den i karantän.

 

Plats: C:\program files\avg\avg8\avgcorex.dll

Trojansk häst: W32/Fakealert.AZT"

För mig så ser det här ut som att Norman anser att en av AVG-filerna är skadlig. Det är ganska osannolikt men kan ju vara bra att kolla upp den. Surfa till http://www.virustotal.com klistra in följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) här.

C:\program files\avg\avg8\avgcorex.dll

 

Link to comment
Share on other sites

Yep, det är en sprillans jy Fujitsu-Siemens.

 

Jag har ingen åtkomst till filen, så det går inte att ladda upp den på Virustotal.com. Det går inte att ta över ägande av filen heller, oavsett om jag prövar att välja admin-kontot eller mitt eget. Matar jag helt enkelt in en direktlänk på virustotal.com får jag "0 bytes size received / Se ha recibido un archivo vacio" som svar.

 

Scannningen på secunia.com verkar inte gå något vidare heller, den har tuggat i snart en halvtimme utan att visa tecken på att bli klar.

 

 

 

Jag blir tokig. Tack dock för att du försöker hjälpa mig!

 

 

Link to comment
Share on other sites

AVG skyddar väl sina filer så att inte skadliga program ska kunna manipulera med dem. Möjligen att det går att kopiera filen i felsäkert läge.

 

Men om du tror att AVG innehåller något skadligt så avinstallera AVG.

 

Av bland annat sådana här skäl så rekommenderas det att man bara har ett antivirusprogram installerat.

 

Scannningen på secunia.com verkar inte gå något vidare heller, den har tuggat i snart en halvtimme utan att visa tecken på att bli klar.
Valde du Enable thorough? För då kan det ta tid. Ser det ut som att den gör något, har det kommit fram något under Program/Result?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...