Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Antivirus 2009 !!


KungLisa

Recommended Posts

Cecilia, kan du hjälpa mig med viruset Antivirus 2009 ?

Jag fick massa hjälp av ditt svar i tråden "XP Antivirus 2009", men jag vet inte om jag verkligen fått bort det. Finns det något sätt jag kan kolla, eller kunna visa dig hur det ser ut?

Tack på förhand.

/KungLisa

 

Link to comment
Share on other sites

Skicka hit en Hijack-logg så kan Cecilia eller någon annan av experterna

här kolla om det finns något otrevligt kvar...

http://www.snapfiles.com/get/hijackthis.html

Installera,starta,välj Do a system scan and save a logfile

kopiera loggen som kommer upp

 

Du postar loggen på detta sätt

 

Tryck på LOG-knappen i besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knapen

 

[inlägget ändrat 2008-11-09 00:16:31 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

Om du har använt Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) för att ta bort det skadliga programmet så kan du också klistra in loggen från det programmet.

 

Link to comment
Share on other sites

Här kommer loggen från HiJackThis.

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:18:58, on 2008-11-09

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Windows\OEM02Mon.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe

C:\Program Files\Sigmatel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\Program Files\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Huawei technologies\Mobile Connect\Mobile Connect.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9e.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer erhållet från Dell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OEM02Mon.exe] C:\Windows\OEM02Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [DELL Webcam Manager] "C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [dscactivate] "C:\Program Files\Dell Support Center\gs_agent\custom\dsca.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DellSupportCenter] "C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [DellSupportCenter] "C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Memeo AutoBackup Launcher.lnk = ?

O4 - Startup: Memeo AutoSync Launcher.lnk = C:\Program Files\Memeo\AutoSync\MemeoLauncher.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

O4 - Global Startup: SetPoint.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Skicka bild till &Bluetooth-enhet... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka sida till &Bluetooth-enhet... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D4F981D9-6481-4182-9C92-3058E1A48119}: NameServer = 195.67.199.18 195.67.199.19

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: GoToAssist - C:\Program Files\Citrix\GoToAssist\514\G2AWinLogon.dll

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\aestsrv.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Desktop-hanteraren 5.7.801.7324 (GoogleDesktopManager-010708-104812) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: GoToAssist - Citrix Online, a division of Citrix Systems, Inc. - C:\Program Files\Citrix\GoToAssist\514\g2aservice.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter) (sprtsvc_dellsupportcenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\STacSV.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

 

--

End of file - 11327 bytes[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.30

Databasversion: 1374

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

 

2008-11-08 20:48:40

mbam-log-2008-11-08 (20-48-40).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 45931

Förfluten tid: 2 minute(s), 9 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 2

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

C:\Program Files\Antivirus 2009 (Rogue.Antivirus 2009) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\RichVideoCodec (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Loggarna ser bra ut så jag skulle tro att allt är bra, men eftersom du känner dig osäker så kan du kolla med det här programmet.

Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe

Dubbelklicka på den nedladdade filen Smitfraudfix.exe.

Först kommer en uppmaning att trycka på någon tangent så gör det.

Välj sedan alternativ 1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

 

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här.

 

Gör inget annat med SmitfraudFix.

 

Link to comment
Share on other sites

Har programmet skapat loggfilen C:\rapport.txt?

 

Man ska inte fixa med SmitfraudFix om man inte är säker på att datorn är infekterad med något som SmitfraudFix kan ta bort, för annars så kan man få konstiga skrivbordsinställningar.

 

Link to comment
Share on other sites

Okej, så jag kan avinstallera det sen ?
Nu hänger jag inte med.

 

Försök med SmitfraudFix en gång till.

Om det inte blir någon loggfil då heller så pröva det här:

Ladda ner OTViewIt till Skrivbordet:

http://oldtimer.geekstogo.com/OTViewIt.exe

 

Stäng alla program.

Kör OTViewIt.

Bocka för Scan all Users.

Välj 30 dagar för File Age om det redan är valt.

Tryck på Run Scan och låt programmet köra ostört.

 

När det är klart så skapas två loggfiler på Skrivbordet, OTViewIt.txt och Extras.txt, klistra in båda två i ditt svar (kom ihåg LOG-knappen).

Men nu är det god natt!

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia

 

Tack för tipset om MBAM, fungerar perfekt!

Jag fick det där antivirus 2009 smörjan, för tio minuter sedan,

men nu är det borta.

Poäng, såklart!

 

mvh Z

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...