Just nu i M3-nätverket
Jump to content

File system object!!!


april3

Recommended Posts

Hej!

 

Har satt ihop följande för att registrera alla hit på en sida. Problemet är att varje gång någon besöker sidan så raderas det gamla och det nya skrivs in!!! Hur kan man få den att skriva på nästa rad? Liksom bara lägga till en ny rad med info bara! Eller går det liksom att göra så över huvudtaget med Filesystem objektet?

 

Följande är koderna:

 

 

<%
Option Explicit

' Set up Constants
Const ForWriting = 2 ' Input OutPut mode
Const Create = True

Dim MyFile
Dim FSO ' FileSystemObject
Dim TSO ' TextStreamObject
MyFile = Server.MapPath("counter.txt")
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set TSO = FSO.OpenTextFile(MyFile, ForWriting, Create)
TSO.write Session.SessionID
TSO.write "|"& Now()
TSO.write "|"& Request.ServerVariables("http_user_agent")
TSO.write "|"& Request.ServerVariables("remote_addr")
TSO.write "|"& Request.ServerVariables("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE")
TSO.WriteLine ""
TSO.close
Set TSO = Nothing
Set FSO = Nothing
%>

 

Link to comment
Share on other sites

Om du byter ut raden

 

Set TSO = FSO.OpenTextFile(MyFile, ForWriting, Create)

 

mot

 

Set TSO = FSO.OpenTextFile(MyFile, ForAppending, Create)

 

borde det fungera bättre.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...