Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Allt "segare" dator


finnwolf

Recommended Posts

De senaste dagarna har datorn blivit allt segare.

Bifogar log för identifiering av evt konstigheter.

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:02:21, on 2008-11-07

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16757)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Windows\System32\oodtray.exe

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch Status\MaxMenuMgr.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 5\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SingleInstance Class - {FDAD4DA1-61A2-4FD8-9C17-86F7AC245081} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\YTSingleInstance.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OODefragTray] C:\Windows\system32\oodtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mxomssmenu] "C:\Program Files\Maxtor\OneTouch Status\maxmenumgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "F:\Light Room\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [wextract_cleanup0] rundll32.exe C:\Windows\system32\advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\Users\ola\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\"

O4 - HKCU\..\Run: [mdm] C:\Windows\mdm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [search Protection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: BankID Security Application.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Locate Spot on Map by GPS - F:\IExif 2.3\IExifMap.htm

O8 - Extra context menu item: View Exif/GPS/IPTC with IExif - F:\IExif 2.3\IExifCom.htm

O9 - Extra button: Rip YouTube File - {38E51477-DDB4-4aed-9D61-D0C193E10749} - F:\SoundTaxi\YouTubeRipper.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Rip YouTube file embedded in this page - {38E51477-DDB4-4aed-9D61-D0C193E10749} - F:\SoundTaxi\YouTubeRipper.dll (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper200711281.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{76DB4C88-8646-4703-BF54-0ED5FE16628D}: NameServer = 82.209.169.71 82.209.169.72

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\Windows\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Maxtor Service (Maxtor Sync Service) - Seagate Technology LLC - C:\Program Files\Maxtor\Sync\SyncServices.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\Windows\system32\oodag.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: SoundMovieServer - SoundMovieServer - C:\Windows\system32\snmvtsvc.exe

 

--

End of file - 9095 bytes

[/log]

 

/finnwolf

 

Link to comment
Share on other sites

Förutom det så är det väl en del program som startar automatiskt i onödan. Du kan slå upp filnamnen på O4-raderna i HijackThis-loggen på http://www.bleepingcomputer.com/startups/ och om det står U eller N i Status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör själv om det är något du vill ska starta automatiskt eller inte. Om inte så hitta helst en inställning i programmet för att stänga av den automatiska uppstarten, i andra hand så kan man avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart.

 

Link to comment
Share on other sites

Ok ska se över startrutinen. Dubbla antivirusprogram, nybörjartabbe.

Avinistllerade båda för att sedan installera ett av dom, men det ser ut attv vara något skräp kvar i från ett av dom (och det blir jag inte av med).

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:00:40, on 2008-11-07

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16757)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 5\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto

O4 - HKCU\..\Run: [mdm] C:\Windows\mdm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [search Protection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: BankID Security Application.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Locate Spot on Map by GPS - F:\IExif 2.3\IExifMap.htm

O8 - Extra context menu item: View Exif/GPS/IPTC with IExif - F:\IExif 2.3\IExifCom.htm

O9 - Extra button: Rip YouTube File - {38E51477-DDB4-4aed-9D61-D0C193E10749} - F:\SoundTaxi\YouTubeRipper.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Rip YouTube file embedded in this page - {38E51477-DDB4-4aed-9D61-D0C193E10749} - F:\SoundTaxi\YouTubeRipper.dll (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper200711281.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{76DB4C88-8646-4703-BF54-0ED5FE16628D}: NameServer = 82.209.169.71 82.209.169.72

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll (file missing)

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe (file missing)

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\Windows\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Maxtor Service (Maxtor Sync Service) - Seagate Technology LLC - C:\Program Files\Maxtor\Sync\SyncServices.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\Windows\system32\oodag.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: SoundMovieServer - SoundMovieServer - C:\Windows\system32\snmvtsvc.exe

 

--

End of file - 7131 bytes

[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...