Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus som hindrar online scans!


Renfield

Recommended Posts

Jag har fått ett virus som hindrar mig från att gå in på online scan-sidor! Eftersom jag alltid kollar virus online är jag helt rådlös och behöver hjälp!

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

Om det är XP så pröva om denna hjälper:

Ladda ner SDFix till Skrivbordet:

http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe

Dubbelklicka på SDFix.exe och en ny mapp skapas, C:\SDFix.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Öppna den nya mappen C:\SDFix och dubbelklicka på RunThis.bat för att starta programmet.

Tryck Y för att fortsätta.

Det arbetar ett tag och när det är klart så kommer det upp en fråga om du vill starta om datorn.

Tryck på godtycklig tangent för att omstarten ska påbörjas.

Datorn kommer att ta lång tid på sig under uppstarten eftersom programmet kommer att gå igång och fixa till en massa.

När det är klart visas Finished.

Tryck på valfri tangent för att avsluta programmet.

 

Öppna mappen SDFix och öppna filen Report.txt i Anteckningar.

Klistra in innehållet i filen i ditt svar här.

Skapa en HijackThis-logg också och klistra in här.

 

Link to comment
Share on other sites

Skicka mig ett mejl så kan vi se om det går bra att mejla dig SDfix. Du ser min mejladress när du trycker på Anv.Info.

 

Link to comment
Share on other sites

[log]

SDFix: Version 1.219

Run by Thomas on 2008-09-15 at 22:26

 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

Running From: C:\SDFix

 

Checking Services :

 

 

Restoring Default Security Values

Restoring Default Hosts File

Restoring Windows Product ID To Remove Fake Virus Alert

Restoring Time Format To Remove Fake Virus Alert

 

Rebooting

 

 

Checking Files :

 

Trojan Files Found:

 

C:\WINDOWS\system32\xxyyxxUK.dll - Deleted

C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINDOW~1.EXE - Deleted

C:\Error Cleaner.url - Deleted

C:\Documents and Settings\Thomas\Favoriter\Error Cleaner.url - Deleted

C:\Privacy Protector.url - Deleted

C:\Documents and Settings\Thomas\Favoriter\Privacy Protector.url - Deleted

C:\Spyware&Malware Protection.url - Deleted

C:\Documents and Settings\Thomas\Favoriter\Spyware&Malware Protection.url - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\0.exe - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\0.gif - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\1.exe - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\1.gif - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\1.ico - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\2.exe - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\2.gif - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\2.ico - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\3.exe - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\3.gif - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\4.exe - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\5.exe - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\7.exe - Deleted

C:\Program\PCHealthCenter\sc.html - Deleted

C:\DOCUME~1\Thomas\LOKALA~1\Temp\lwpwer.exe.bat - Deleted

C:\DOCUME~1\Thomas\LOKALA~1\Temp\smchk.exe.bat - Deleted

C:\DOCUME~1\Thomas\LOKALA~1\Temp\windfr.exe.bat - Deleted

C:\DOCUME~1\Thomas\LOKALA~1\Temp\TMP2.tmp - Deleted

C:\DOCUME~1\Thomas\LOKALA~1\Temp\TMP2.tmp - Deleted

C:\DOCUME~1\Thomas\LOKALA~1\Temp\lwpwer.exe - Deleted

C:\DOCUME~1\Thomas\LOKALA~1\Temp\removalfile.bat - Deleted

C:\WINDOWS\hkr32.asm - Deleted

C:\WINDOWS\system32\windows_update.exe - Deleted

 

 

Could Not Remove C:\WINDOWS\system32\drivers\tdssserv.sys

Could Not Remove C:\WINDOWS\system32\tdssadw.dll

Could Not Remove C:\WINDOWS\system32\tdssinit.dll

Could Not Remove C:\WINDOWS\system32\tdssl.dll

Could Not Remove C:\WINDOWS\system32\tdsslog.dll

Could Not Remove C:\WINDOWS\system32\tdssmain.dll

Could Not Remove C:\WINDOWS\system32\tdssservers.dat

 

Folder C:\Program\PCHealthCenter - Removed

 

 

Removing Temp Files

 

ADS Check :

 

 

 

Final Check :

 

catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-09-15 22:42:28

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden services & system hive ...

 

disk error: C:\WINDOWS\system32\config\system, 0

scanning hidden registry entries ...

 

disk error: C:\WINDOWS\system32\config\software, 0

disk error: C:\Documents and Settings\Thomas\ntuser.dat, 0

scanning hidden files ...

 

disk error: C:\WINDOWS

please note that you need administrator rights to perform deep scan

 

Remaining Services :

 

 

 

 

Authorized Application Key Export:

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"D:\\Program\\uTorrent\\utorrent.exe"="D:\\Program\\uTorrent\\utorrent.exe:*:Enabled:æTorrent"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"D:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe"="D:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"D:\\Program\\LimeWire\\LimeWire.exe"="D:\\Program\\LimeWire\\LimeWire.exe:*:Enabled:LimeWire"

"C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

"C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger (Phone)"

"C:\\Documents and Settings\\Thomas\\Lokala inst„llningar\\Temp\\IXP000.TMP\\reason.exe"="C:\\Documents and Settings\\Thomas\\Lokala inst„llningar\\Temp\\IXP000.TMP\\reason.exe:*:Enabled:Windows Messanger"

"C:\\Documents and Settings\\Thomas\\Lokala inst„llningar\\Temp\\IXP001.TMP\\keygen1.exe"="C:\\Documents and Settings\\Thomas\\Lokala inst„llningar\\Temp\\IXP001.TMP\\keygen1.exe:*:Enabled:Windows Messanger"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

"C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger (Phone)"

 

Remaining Files :

 

C:\WINDOWS\system32\drivers\tdssserv.sys Found

C:\WINDOWS\system32\tdssadw.dll Found

C:\WINDOWS\system32\tdssinit.dll Found

C:\WINDOWS\system32\tdssl.dll Found

C:\WINDOWS\system32\tdsslog.dll Found

C:\WINDOWS\system32\tdssmain.dll Found

C:\WINDOWS\system32\tdssservers.dat Found

 

File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip

 

Files with Hidden Attributes :

 

Thu 2 Aug 2007 4,348 ..SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\DRMv1.bak"

Wed 21 Mar 2007 0 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp"

Mon 12 Mar 2007 1,401 A..H. --- "C:\Program\Delade filer\System\Opwo8XgoJ9v9s\ceGFpsSwi.tmp"

Wed 15 Nov 2006 1,291 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\QHihbuQC7npW\weKAQVW7b1fnsh.tmp"

Wed 18 Apr 2007 1,343 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\PACE Anti-Piracy\akpDCaeV28NI\7CWmwfd7rI.tmp"

 

Finished!

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det här är filer som är tillåtna i Windows-brandväggen men som troligen är skadliga och i alla fall är det inte några normala filer.

"C:\\Documents and Settings\\Thomas\\Lokala inst„llningar\\Temp\\IXP000.TMP\\reason.exe"="C:\\Documents and Settings\\Thomas\\Lokala inst„llningar\\Temp\\IXP000.TMP\\reason.exe:*:Enabled:Windows Messanger"

 

"C:\\Documents and Settings\\Thomas\\Lokala inst„llningar\\Temp\\IXP001.TMP\\keygen1.exe"="C:\\Documents and Settings\\Thomas\\Lokala inst„llningar\\Temp\\IXP001.TMP\\keygen1.exe:*:Enabled:Windows Messanger"

 

Se till att ta bort dem eller förbjud dem i Windows-brandväggen.

 

Fungerar det att få ner detta program:

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware från en av dessa länkar:

http://www.malwaresupport.com/mbam/program/mbam-setup.exe

http://www.brothersoft.com/download-malwarebytes.-anti-malware-71406.html

Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

 

[log]Bocka för:

Update Malwarebytes' Anti-Malware

Launch Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Finish

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan Show Results.

Bocka för allt och tryck sedan Remove Selected.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på Logs-fliken i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:48: VIRUS ALERT!, on 2008-09-15

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\M-Audio\MobilePre\Install\MPInst.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

D:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\System32\M-AudioTaskBarIcon.exe

C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\TEXTware\HotKey\Twalink.exe

D:\Program\Last.fm\LastFMHelper.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Windows Live Toolbar\msn_sl.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar4.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: fqbewlna - {D355A751-C166-4351-8112-0EB0775E1B16} - C:\WINDOWS\fqbewlna.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [H2O] C:\Program\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] D:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [M-Audio Taskbar Icon] C:\WINDOWS\System32\M-AudioTaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR6.exe] C:\Windows\system32\YUR6.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR7.exe] C:\Windows\system32\YUR7.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR8.exe] C:\Windows\system32\YUR8.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR9.exe] C:\Windows\system32\YUR9.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR1.exe] C:\Windows\system32\YUR1.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR2.exe] C:\Windows\system32\YUR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR3.exe] C:\Windows\system32\YUR3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YUR4.exe] C:\Windows\system32\YUR4.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dc9db43f] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\ptigadyq.dll",b

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MySpaceIM] C:\Program\MySpace\IM\MySpaceIM.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "D:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2] D:\Program\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] D:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR6.exe] C:\Windows\system32\YUR6.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR7.exe] C:\Windows\system32\YUR7.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR8.exe] C:\Windows\system32\YUR8.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR9.exe] C:\Windows\system32\YUR9.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR1.exe] C:\Windows\system32\YUR1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR2.exe] C:\Windows\system32\YUR2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR3.exe] C:\Windows\system32\YUR3.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YUR4.exe] C:\Windows\system32\YUR4.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [MySpaceIM] C:\Program\MySpace\IM\MySpaceIM.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [MySpaceIM] C:\Program\MySpace\IM\MySpaceIM.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = D:\Program\Last.fm\LastFMHelper.exe

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = D:\Program\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Global Startup: HotKey.lnk = C:\Program\TEXTware\HotKey\Twalink.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://D:\Program\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Browser Adjustment - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader.cab

O16 - DPF: {6CCE3920-3183-4B3D-808A-B12EB769DE12} (CSS Web Installer Class) - http://www.commandondemand.com/eval/cod/cabs/cssweb.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1157420033328

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www.ca.com/us/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://newscanner.virus112.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O20 - AppInit_DLLs: NVDESK32.DLL tdclsc.dll

O21 - SSODL: dtseqrxk - {E46FFA05-A630-4919-812A-B97C4E83358E} - C:\WINDOWS\dtseqrxk.dll

O21 - SSODL: mgxfebsq - {4425F5DB-DC9E-4507-8208-FDABC05CE048} - C:\WINDOWS\mgxfebsq.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MobilePre Installer (MobilePreInstallerService) - M-Audio - C:\Program\M-Audio\MobilePre\Install\MPInst.exe

O23 - Service: MSSQL$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - D:\Program\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlservr.exe (file missing)

O23 - Service: AOpen Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

O23 - Service: SQLAgent$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - D:\Program\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlagent.EXE (file missing)

 

--

End of file - 9704 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Bra att du fick ned HijackThis. Jag tror att Malwarebytes Anti-Malware får bort de flesta av de skadliga filerna så kör det som jag skrev förut.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...