Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus i spelet?


Newtimes

Recommended Posts

Hallåj!

 

Nu har det blivit knas igen.

 

När jag ska starta ett spel (som är installerat från cd) så varnar avast för ett virus. Lägger jag viruset i karantän och försöker starta spelet igen så varnar avast igen.

Jag har kört Combofix och Malwarebytes' Anti-Malware men inget hittas. Spelade spelet senast igår och då var det inga problem, det är mitt favoritspel så jag vill gärna ha hjälp så jag kan spela det igen :-)

 

Tack på förhand! :-)

 

Filerna avast varnar för:

[log]

Sign of "Win32:Trojan-gen {Other}" has been found in "C:\DOCUME~1\JOHANN~1\LOKALA~1\TEMP\SINTFNT.DLL" file.

Sign of "Win32:Trojan-gen {Other}" has been found in "C:\DOCUME~1\JOHANN~1\LOKALA~1\Temp\SIntfNT.dll" file.

[/log]

[log]

Fil SIntfNT.dll mottagen 2008.09.11 17:51:59 (CET)

 

Resultat: 7/36 (19.45%)

 

Avast 4.8.1195.0 2008.09.11 Win32:Trojan-gen {Other}

AVG 8.0.0.161 2008.09.11 Proxy.ADLC

CAT-QuickHeal 9.50 2008.09.11 TrojanProxy.Ranky.km

eSafe 7.0.17.0 2008.09.11 Suspicious File

GData 19 2008.09.11 Win32:Trojan-gen

McAfee 5381 2008.09.10 Proxy-Piky

TrendMicro 8.700.0.1004 2008.09.11 PAK_Generic.001

[/log]

[log]

ComboFix 08-09-10.04 - Johan Norling 2008-09-11 17:42:58.7 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1053.18.653 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Johan Norling\Mina dokument\ComboFix.exe

 

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!

.

 

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-08-11 to 2008-09-11 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

2008-09-11 15:59 . 2008-09-10 00:04 38,528 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2008-09-10 19:56 . 2008-09-11 17:22 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\SACore

2008-09-10 19:55 . 2008-09-11 15:08 <KAT> d-------- C:\Program\McAfee

2008-09-10 19:55 . 2008-09-10 19:55 <KAT> d-------- C:\Program\Delade filer\McAfee

2008-08-30 12:53 . 2008-08-30 13:15 <KAT> d-------- C:\WINDOWS\system32\CatRoot_bak

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-09-11 13:08 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SiteAdvisor

2008-09-10 17:55 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee

2008-09-09 22:03 17,200 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys

2008-09-05 16:01 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Johan Norling\Application Data\dvdcss

2008-09-02 17:05 --------- d-----w C:\Program\Lx_cats

2008-08-07 20:35 --------- d-----w C:\Program\Java

2008-08-04 02:12 --------- d-----w C:\Program\EsetOnlineScanner

2008-07-18 20:10 94,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2008-07-18 20:10 53,448 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2008-07-18 20:10 45,768 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2008-07-18 20:10 36,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2008-07-18 20:09 563,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2008-07-18 20:09 325,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2008-07-18 20:09 205,000 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2008-07-18 20:09 1,811,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2008-07-18 20:07 270,880 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll

2008-07-18 20:07 210,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\muweb.dll

2008-07-11 14:52 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ATI

2008-07-11 14:43 --------- d-----w C:\Program\Delade filer\ATI Technologies

2008-07-11 14:43 --------- d-----w C:\Program\ATI Technologies

2008-07-11 14:36 --------- d--h--w C:\Program\InstallShield Installation Information

2008-07-07 20:32 253,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\es.dll

2008-06-24 16:25 74,240 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mscms.dll

2008-06-24 16:12 295,936 ------w C:\WINDOWS\system32\wmpeffects.dll

2008-06-23 15:41 659,968 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2008-06-20 17:42 247,296 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

2008-05-29 18:51 38,832 ----a-w C:\Documents and Settings\Johan Norling\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2008-04-22 14:26 262,144 ----a-w C:\Program\Uninstall Spy Blocker.dll

2007-03-25 20:54 384 ----a-w C:\Program\INSTALL.LOG

.

 

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot_2008-09-11_16.45.15.17 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2008-09-11 14:51:05 16,384 ----atw C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_48c.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

"msnmsgr"="C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2007-10-18 5724184]

"SUPERAntiSpyware"="F:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2008-09-05 1576176]

"swg"="C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-05-27 171448]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SiSUSBRG"="C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe" [2002-07-12 106496]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"avast!"="C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-07-19 78008]

"QuickTime Task"="C:\Program\QuickTime\qttask.exe" [2006-12-27 282624]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]

"StartCCC"="C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 90112]

"LXCFCATS"="C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCFtime.dll" [2005-07-20 73728]

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

 

C:\Documents and Settings\Johan Norling\Start-meny\Program\AutostartGenv„g till YzToolBar.lnk.disabled [2006-01-29 650]

 

C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\AutostartAdobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 29696]

Microsoft Office.lnk - C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 83360]

 

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "F:\Program\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-21 77824]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]

2008-08-26 21:19 352256 F:\program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

 

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start-meny^Program^Autostart^Systemfältet för ATI CATALYST.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\Systemfältet för ATI CATALYST.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Systemfältet för ATI CATALYST.lnkCommon Startup

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ATIPTA]

--a------ 2005-03-29 21:05 339968 C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"IS CfgWiz"=C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\cfgwiz.exe /GUID NIS /CMDLINE "REBOOT"

"ccApp"="C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

"QuickTime Task"="C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

"URLLSTCK.exe"=C:\Program\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

"WinampAgent"=C:\Program\Winamp\winampa.exe

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"C:\\Program\\NetMeeting\\conf.exe"=

"C:\\WINDOWS\\system32\\rtcshare.exe"=

"C:\\Program\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"C:\\Program\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"C:\\Program\\Vstep\\ShipSim2008\\QuestViewer.exe"=

"C:\\Program\\Vstep\\ShipSim2008\\ShipSim2008.exe"=

"C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

"C:\\WINDOWS\\pchealth\\helpctr\\binaries\\HelpCtr.exe"=

 

R0 IABFilt;Iomega Snapshot Volume Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IABFilt.sys [2005-07-01 25344]

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-19 78416]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-07-19 20560]

R2 LogWatch;Event Log Watch;C:\Program\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe [2002-09-20 53248]

R2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [2008-09-08 198944]

S3 CA_LIC_CLNT;CA License Client;C:\Program\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe [2002-09-20 77824]

S3 CA_LIC_SRVR;CA License Server;C:\Program\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe [2002-09-20 77824]

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\E]

\Shell\AutoRun\command - E:\LaunchU3.exe -a

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{1660d3a1-15f8-11dd-b253-0013d42c47b2}]

\Shell\AutoRun\command - E:\LaunchU3.exe -a

.

.

------- Supplementary Scan -------

.

FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\Johan Norling\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gsth0nmo.defaultFF -: plugin - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\browser\nppdf32.dll

FF -: plugin - F:\program\Mozilla Firefox\plugins\np32dsw.dll

FF -: plugin - F:\program\Mozilla Firefox\plugins\npnul32.dll

.

 

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-09-11 17:44:54

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

LXCFCATS = rundll32 C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCFtime.dll,_RunDLLEntry@16???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-09-11 17:45:58

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-09-11 15:45:53

ComboFix2.txt 2008-09-11 14:45:46

ComboFix3.txt 2008-08-15 23:46:12

ComboFix4.txt 2008-06-28 17:30:44

ComboFix5.txt 2008-09-11 15:42:48

 

Pre-Run: 14,599,540,736 byte ledigt

Post-Run: 14,588,473,344 byte ledigt

 

141 --- E O F --- 2008-09-10 21:31:22

 

 

[/log]

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:37:51, on 2008-09-11

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

F:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

F:\program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LXCFCATS] rundll32 C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCFtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] F:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Genväg till YzToolBar.lnk.disabled

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {459E93B6-150E-45D5-8D4B-45C66FC035FE} (get_atlcom Class) - http://apps.corel.com/nos_dl_manager_dev/plugin/IEGetPlugin.ocx

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://webcam.ha.aland.fi/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.mypix.se/XUpload.ocx

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - F:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: lxcf_device - - C:\WINDOWS\system32\lxcfcoms.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: mental ray 3.5 Satellite (32-bit) (mi-raysat_3dsmax9_32) - Unknown owner - F:\Program\Autodesk\3ds Max 9\mentalray\satellite\raysat_3dsmax9_32server.exe (file missing)

 

--

End of file - 8437 bytes

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...