Just nu i M3-nätverket
Jump to content

"tom" autostart hjälp mig snälla osäker virus?


Nicoo

Recommended Posts

Jag vill fråga varför jag har TVÅ tomma saker i min Autostart när jag skriver in MSCONFIG i KÖR sen Autostart så har jag två som är utan text och förklarning?

 

När jag har ny formaterad data då finns inte den tomma men den kommer efter ett tag och de har jag inte brytt mig om men nu så har jag TVÅ tomma och nu kommer "Program" mappen upp :s

kan jag ta "bort" dom från min autostart eller är de windows eget att dom är tomma eller något?

 

 

jag söker med f-secure så hittar den en trojan men jag kan inte ta bort den jag kan inte sätta den i karantän de kommer "Objektet böt namn eller plats" jag har F-Secure 2008 med nya uppdaterignar och shit... sen jag har Spybot / Ad-Aware och dom hitta ngt fast de är borta jag har den där torjan skite nu som jag inte får bort...

 

 

Link to comment
Share on other sites

jag söker med f-secure så hittar den en trojan men jag kan inte ta bort den jag kan inte sätta den i karantän de kommer "Objektet böt namn eller plats"
F-secure menar att F-secure byter namn på filen därför att filen inte kan tas bort eftersom den används. Det är då meningen att efter nästa omstart av datorn så kan då inte programmet i filen startas längre.

Vad för trojan hittar F-secure?

I vilken fil och mapp finns trojanen?

 

Link to comment
Share on other sites

Min gissning är att de hänger ihop med trojanen (skadliga programmen), så när de är borta så är de tomma autostart-raderna också borta.

 

Link to comment
Share on other sites

okej i loggen så finns de två virus som heter: Trojan-Downloader.Win32.Delf.myh och

det ligger i : C:\System Volume Information\_restore{0c54ff23-d1b0-4a57-90cc-d69c0c084d72}\RP329\A0074063.dll

och en med precis samma saker fast slutet A0074065.dll

A0074065.dll ist och sen en annan med RP331\Trojan-Downloader.Win32.Banload.szf

 

och dom nör jag trycker karantän eller tabort så byter dom namn hela tiden så nu finns dom i mappen : C:\System Volume Information\_restore{0c54ff23-d1b0-4a57-90cc-d69c0c084d72}\RP329\ när jag skrev det i kör men vågar fan inet ta bort dom...

 

Link to comment
Share on other sites

HIjackthis log: (läst att du vill ha de i några trådar så om detta kan hjälpa)

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:11:52, on 2008-09-04

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\Brmfrmps.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspc.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

F:\Steam\Steam.exe

C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program\Delade filer\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program\DELADE~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://hem.bredband.net/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Program\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [CM108Sound] RunDll32 CM108.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Föräldra-... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Föräldra-... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1196714686906

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Brother Popup Suspend service for Resource manager (brmfrmps) - Brother Industries, Ltd. - C:\WINDOWS\system32\Brmfrmps.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\Delade filer\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

 

--

End of file - 10854 bytes[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

C:\System Volume Information\_restore är stället där systemåterställningsfunktionen lagrar olika systemåterställningspunkter. Det betyder att medan din dator var infekterad så skapade Windows en systemåterställningspunkt. Så länge som de skadliga filerna ligger i den mappen så är de ofarliga. Däremot så om du återställer till en tidpunkt då datorn var infekterad så blir även de skadliga filerna återställda.

 

Du kan ta bort samtliga systemåterställningspunkter genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Jag ser inget skadligt i loggen, men du kan jämföra O4-raderna i loggen med dem i msconfig - Autostart och se vad det är för skillnad.

 

Skulle däremot F-secure hitta trojaner igen, efter borttagningen av alla systemåterställningspunkterna, så finns det ju "levande" trojaner i datorn och då behöver vi kolla upp datorn mer.

 

Link to comment
Share on other sites

tack för hjälpen jag har nu gjort vad du sagt jag ska genomsöka datan igen när jag har tid. men jag har fortf program mappen som kommer upp jag tog bort Spybot Search & Destroys TEATIMER.exe från autostart den tog upp program förr men annars inaktiverar jag dom tomma autostarten om de inte fixar sig men jag återkommer om jag har problem... tack cecilia

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...