Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
menhir

Sparar inte till databasen, men ger inget fel heller...

Rekommendera Poster

Jag lade till Jmail så att man får ett mail varje gång en annons lagts in och då blev annonsUpload.asp följande:

<%
SET Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")

Upload.OverwriteFiles = False
'On Error Resume Next

Upload.SetMaxSize 520000  ' Limit files to 0,5MB
strBasePath = Server.MapPath("/gutefar")
strImagePath = strBasePath &"\bilder"
Count = Upload.Save(strImagePath)

If Err.Number = 8 Then
 strNextPage="annonserForm.asp?error=Filesize"
Else
 If Err <> 0 Then
   strNextPage="annonserForm.asp?error=Other"
   Session("ErrDesc")=Err.Description
 Else
   FOR Each item IN Upload.Form
    strVar = cStr(Trim(item.name&" "))
    strVal = cStr(Trim(item.value&" "))
    IF (strVar<>"Annonsbild" AND strVar<>"Tidning") AND strVal="" THEN
      strMissing=strMissing&strVar&","
    ELSE
      IF strVar="AnnonsText" THEN
       Session("AnnonsText")=strVal
      ELSE
       qStr=qStr&"&"&strVar&"="&Server.URLEncode(strVar)  
      END IF
    END IF 
    strVal = Replace(strVal,chr(34),"&quot;")
    strVal = Replace(strVal, vbCrLf, chr(10))
    strMakeVar = strVar&"="""&strVal&""""   
    Execute(strMakeVar)
   Next
   IF strMissing<>"" THEN  
    strMissing=Left(strMissing,Len(strMissing)-1) 
    strNextPage="annonserForm.asp?error=MissingInfo&Missing="&strMissing&qStr
   ELSE
    Annonstext = Replace(Trim(Annonstext),"|",vbCrLf)
    IF Count=1 THEN
      SET File = Upload.Files("Annonsbild")
      Annonsbild = File.FileName
      SET File = Nothing
    ELSE
      Annonsbild = ""
    END IF
    IF lCase(cStr(Tidning)) = "true" THEN 
      Tidning = 1
    Else 
      Tidning = 0
    End If

    SET objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="&strBasePath&"\annonser.mdb"
    objConn.open connStr
    sqlStmt = "INSERT INTO Annonser (Datum, Rubrik, AnnonsText, Annonsbild, SaljareNamn, SaljareAdress, SaljarePostnr, SaljareOrt, SaljareLandskap, SaljareEpost, SaljareTelefon, SaljareMobil, Tidning) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"
    SET cmd = server.createobject("ADODB.command") 
    cmd.activeConnection = objConn 
    cmd.CommandText = SQLStmt 
    SET objRS = cmd.Execute (, array(Now(),Rubrik, AnnonsText, Annonsbild, SaljareNamn, SaljareAdress, SaljarePostnr, SaljareOrt, SaljareLandskap, SaljareEpost, SaljareTelefon, SaljareMobil, Tidning)) 
    SET objRS = Nothing
    SET objRS = objConn.Execute("SELECT @@IDENTITY")
    strAdId = objRS(0)
    SET objRS = Nothing
    SET cmd = Nothing
    objConn.Close
    SET objConn = Nothing

    IF Err <> 0 THEN
      strNextPage="annonserForm.asp?error=Other"
      Session("ErrDesc")=Err.Description
    ELSE
      strNextPage="annonserResult.asp?status=saved&adId=" & strAdId
    END IF

   END IF 'Missing input

 END IF ' Other Error

END IF ' Filesize

SET Upload = Nothing


' Skicka mail om att ny annons ska godkännas
 set msg = Server.CreateOBject("JMail.Message")

 msg.Logging = true
 msg.silent = true

 msg.AddRecipient "info@dindomän.se", "Mottagarens namn"

 msg.From = "info@dindomän.se"
 msg.FromName = "Gutefårets hemsida"

 msg.Subject = "Ny annons finns på Gutefårets hemsida"
 msg.Body = "V g kontrollera annonsen!"

 msg.MailServerUserName = "info@dindomän.se"
 msg.MailServerPassword = "xxx"

 If not msg.Send("smtp.dindomän.se:587") Then
  Response.write "<pre>" & msg.log & "</pre>"
 Else
   Response.write "Meddelandet sänt!"
 End If


Response.Redirect(strNextPage)
%>

 

Känsliga uppgifter som e-post och lösen är ersatta av 'dindomän' och 'xxx'.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Fast så som du nu har det så skickas det väl mail även om inte annonsen sparas (t.ex. om man glömt att fylla i något)?

Det kanske inte är riktigt optimalt :)

 

/Cluster

------------------------------------------------------

I do not fear computers. I fear the lack of them

--------> http://eforum.kicks-ass.net <---------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nej, jag kom på det själv men glömde rätta här i forat. Jmail delen ligger nu istället precis under raden

strNextPage="annonserResult.asp?status=saved&adId=" & strAdId

;)

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej igen!

 

Jag har upptäckt ett litet problem med koden ovan som Cluster så vänligt publicerade här. I filen annonserUpload.asp finns en funktion som skickar besökaren tillbaka till formuläret om obligatoriska fälten inte är ifyllda. Problemet som upptäckts är att den information man redan angett ersätts med fältens namn när obligatoriska fält missats. Om man som rubrik angett 'Solen Skiner' ersätts det med fältnamnet 'Rubrik' när man kommer tillbaka till formuläret.

 

Problemet förekommer inte i den version som finns i inlägget från den 12 augusti, utan först i den version som finns i inlägget från den 13 augusti där " ersätts med html-koden för citationstecken.

 

Kan någon hjälpa till att hitta en lösning?

 

Fortsatt trevlig helg!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ändra:

qStr=qStr&"&"&strVar&"="&Server.URLEncode(strVar)

till:

qStr=qStr&"&"&strVar&"="&Server.URLEncode(strVal)

 

/Cluster

------------------------------------------------------

I do not fear computers. I fear the lack of them

--------> http://eforum.kicks-ass.net <---------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
 • Skapa nytt...