Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Fel i microsofts onlinetjänst eller hos mig?


Tonyy

Recommended Posts

Hej!

 

Jag har haft nu problem med min internet i två dagar nu.

Det är så att jag kan komma in i internet explorer och besöka vissa hemsidor men inte alla. samtidigt fungerar inte heller windows messenger, när jag kör felsökning kommer det upp att det är huvudingången det är problem på. Sen kan jag inte heller starta steam och andra multiplay spel.

jag kan ex inte gå in i nordeas hemsida, eniro, hotmail etc.

 

vad kan felet ligga?

 

skulle vara jätte tacksam om ni kunde hjälpa mig.

 

/Kr0ss

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply

Jag tror inte att det är zonealarm. har testat att stänga av den men fungerar ändå inte

 

här är HJT logg

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:55:09, on 2007-12-29

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\MailFrontier\mantispm.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.blocket.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=4070102

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=4070102

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program\BAE\BAE.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program\DAP\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DellSupport] "C:\Program\Dell Support\DSAgnt.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Advanced Networking Service (hnmsvc) - SingleClick Systems - C:\Program\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

--

End of file - 10251 bytes

[/log]

 

förresten bad min kompis att återställa systemet, kanske den skulle hjälpa. Jag har försökt göra det men den fungerar inte heller. allt rullar på ända tills det kommer till "vällkommensidan" sen kommer det upp att det inte gick att med systemåterställning på den vald datum.

 

 

[inlägget ändrat 2007-12-29 15:59:01 av Kr0ss]

Link to comment
Share on other sites

Dessa verkar skumma:

 

C:\Program\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program\DAP\dapextie2.htm

 

Innehåller ditt Norton brandvägg förutom antivirus?

 

Link to comment
Share on other sites

OK, har ingen synpunkt på download accelerator, tyvärr. Men, eftersom Cecilia (som är duktig på sånt här) tycker att du ska ominstallera Norton, så är det värt ett försök!

 

Link to comment
Share on other sites

okej. jag startade om antivirus cd och klickadde på ta bort antivirus. sedan startade jag om datorn. så eftersom ni nämnde att norton blockade så ville jag testa komma in i nordeas hemsida utan antivirus. dvs norton installerat på datorn. men ingen förändring.. så jag installerade tillbaka antiviruset.. men ändå ingen förändring..

 

väldigt konstigt. har aldrig upplevt ngt sånt.

 

vad tror ni?

 

förresten när jag startar internet explorer och går in i en hemsida. ex. www.comhem.se så kan jag komma in i hemsidan men nästan längst nere på internets kant kommer det upp en varnings teken "nätfiskefiltret"och när jag körde analys där så står det. "nätfiskefiltret kan inte kontrolera den här webplatsen eftersom det inte går att komma åt microsofts onlinetjänst för tillfället"

 

är det till ngn hjälp?

[inlägget ändrat 2007-12-29 17:30:04 av Kr0ss]

Link to comment
Share on other sites

installerade bara några spel.. Age of empire 3 sen installerade ett spel till min lilla syrra. star academy ngt. steam.

och även programmet Hamachi

 

inte vad jag vet.

[inlägget ändrat 2007-12-29 18:43:11 av Kr0ss]

Link to comment
Share on other sites

Cecilia har tagit ledigt en vecka:

 

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=1013934

 

Vi får hoppas att Zipp eller nån annan kan hjälpa dig. (Jag ville bara förbereda lite med HiJackThis, är tyvärr för dålig på virus.)

 

Du har väl bara en brandvägg, dvs Zone Alarm? Stängt av Windows egna?

 

Link to comment
Share on other sites

okej.

 

ne jag tror inte att det kan bero på ngt av detta..

 

det e ngt med nätverket eller någonting i själva datorn som är knas. eftersom jag formaterade om datorn och problemet är fortfarande kvar.

jag blir bara tokig, har försökt alla metoder jag kommer på.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

jag har bara comhem modem.. påverkas det om t.ex. grannen har modem eller ngt liknande?

 

det känns som att ngt blockar. som ex branväg. men jag har inget sånt..

[inlägget ändrat 2007-12-30 22:45:29 av Kr0ss]

Link to comment
Share on other sites

ja hämtade min kompis bärbara dator och allt fungerade där.. ja startade om modemmet också i på flera olika säätt men inget fungerar där heller..

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Du sa att du hade installerat om Windows. Var det efter alla spelinstallationer?

 

Har du bara en brandvägg igång, ZoneAlarm? Inte windows egen?

 

Prova att sätta på Windows brandvägg och sen stänga av ZoneAlarm.

 

Körde du kompisens dator med samma nätverkskabel som du har?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

aa jag formaterade min dator och installerade om windows för två dagar sen. och ja det vare fter alla spel instalationer.. ja har inga spel och zonealarm i datorn. bara själva windows brandväg. och jag testade också stänga av oc sätta på windowsbrandväg. men ingen resultat.

aa ja drog bara ut comhem nätverkskabeln och stoppade in i hans dator.. allt fungerade normalt.

 

datorn är från dell.. och har fortfarande garanti på den. ville ringa dem för länge sen men de har stängt. hoppades på att det inte var något allvarligt. utan man kunde fixa det snabbt. men det är de inte ellerhir?? :)

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Rekommenderat installationsförfarande:

1: Innan du börjar, se till att ha en brandvägg (ZoneAlarm eller liknande) samt AV-program färdiga att installera efter ominstallation

2: Se till att datorn INTE är ansluten till ett nätverk vid installation

3: Direkt efter installation, installera brandvägg och AV-program

4: Uppdatera AV-program med senaste regler

5: Uppdatera Windows med alla hittills släppta säkerhetsuppdateringar

 

Det tar cirka 3 sekunder för en oskyddad dator att bli smittad om den visar öppet på nätet...

 

Missat något steg av dessa?

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Mmh, du kanske ska ta och skapa en ny gren i denna tråd (svara på ditt egna första inlägg) och ge en sammanfattning av ditt problem och vad du försökt.

 

Men fungerar allt i datorn som förväntat utom nätverket så kan man kanske titta på lite specifika saker. Såsom - vad för hastighet ger TPTEST?

Vad för hastighet rapporterar Windows att kopplingen till modemet har?

Hur mår ditt nätverkskort?

 

Men som sagt, gärna en ny gren samt en sammanfattning av problemet med din dator.

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...