Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ruta 889 på deklarationsbilaga N1


Starre

Recommended Posts

Hej!

 

Ruta 889 - "Momspliktig omsättning inom Sverige"

 

Vad menas egentligen med omsättning. Som jag förstått det är det enbart företagets försäljning utan att ta hänsyn till företagets utgifter.

 

Hur är det?

 

Poäng till bra svar!

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Kanske inte det svar du är ute efter, men citerar skatteverket ändå:

Momspliktig omsättning inom Sverige

Vid kod 889 redovisar du den momspliktiga omsättningen

inom Sverige exklusive moms. Med omsättning avses att

 

* varor eller inventarier överlåts mot ersättning eller tas i anspråk genom uttag

* tjänster utförs, överlåts eller tillhandahålls mot ersättning eller tas i anspråk genom uttag.

 

Även försäljning till köpare i andra EG-länder räknas som momspliktig inom Sverige om samma försäljning i Sverige skulle ha varit momspliktig och köparen i det andra EG-landet inte åberopar sitt VAT-nummer.

 

Vid kod 889 redovisar du även ersättningen för sådana förvärv av tjänster från utlandet (inom eller utanför EG) för vilka köparen är skattskyldig i Sverige. (Utgående moms på denna ersättning redovisas vid kod 964.)

 

Observera att uttag av fastighetsförvaltningstjänster och marginalbeskattning inte ska redovisas här utan vid koderna 965, 955 och 956.

 

Link to comment
Share on other sites

Har redan läst den texten men det som gör mig osäker är formuleringen

 

eller tas i anspråk genom uttag

 

Det skulle ju kunna tolkas som att omsättningen är detsamma som resultatet (intäkter-utgifter) men som sagt är osäker.

 

Någon som vet?

 

Link to comment
Share on other sites

Det skulle ju kunna tolkas som att omsättningen är detsamma som resultatet (intäkter-utgifter) men som sagt är osäker.

Det ska inte tolkas så. Moms beräknas på försäljning och likvärdigt oavsett vilka kostnader man har för försäljningen.

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Kan det vara uttag av tjänst som åsyftas?

 

Av 2 kap. 5 § första stycket 1 ML framgår att med uttag av tjänst förstås att den skattskyldige "utför, låter utföra eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst åt sig själv eller sin personal för privat ändamål eller för annat rörelsefrämmande ändamål, om tjänsten tillhandahålls utan ersättning eller mot ersättning som understiger ett värde beräknat enligt 7 kap. 3 § 2 b och sådan nedsättning inte är marknadsmässigt betingad."

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...