Just nu i M3-nätverket
Jump to content

227 stycken exe filer


yodathephone

Recommended Posts

Hej igen.

 

Jag har hittat klumpar av exe filer (typ "Need for speed crack.exe" ect) här och var i min dator men speciellt i system32 mappen, jag kör spy bot och fixar alla spyware men dom där jädrans exe filerna dycker upp helatiden ändå.

 

What to do?

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:12:58, on 2007-02-22

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\DeltTray.exe

C:\Program\Delade filer\{684EA613-0648-1053-0602-06021306002e}\Update.exe

C:\Program\Ipwindows\ipwins.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

C:\Program\PeDevice\PeDev.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Ner\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PEDEV_IEListener Class - {E1412445-4FF8-410e-8D24-F2CF86B171A4} - C:\Program\PeDevice\PeDev.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program\Winamp 5\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinProfile] sndcfg16.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeltTray] DeltTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{684EA613-0648-1053-0602-06021306002e}] "C:\Program\Delade

[/log]

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:12:58, on 2007-02-22

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\DeltTray.exe

C:\Program\Delade filer\{684EA613-0648-1053-0602-06021306002e}\Update.exe

C:\Program\Ipwindows\ipwins.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

C:\Program\PeDevice\PeDev.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Ner\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PEDEV_IEListener Class - {E1412445-4FF8-410e-8D24-F2CF86B171A4} - C:\Program\PeDevice\PeDev.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program\Winamp 5\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinProfile] sndcfg16.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeltTray] DeltTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{684EA613-0648-1053-0602-06021306002e}] "C:\Program\Delade filer\{684EA613-0648-1053-0602-06021306002e}\Update.exe" te-110-12-0000073

O4 - HKLM\..\Run: [ipWins] C:\Program\Ipwindows\ipwins.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{684EA613-0647-1053-0602-06021306002e}] "C:\Program\Delade filer\{684EA613-0647-1053-0602-06021306002e}\Update.exe" te-110-12-0000073

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinProfile] sndcfg16.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Azureus.lnk = E:\Program\Azureus\Azureus.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1167923844203

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

Installera + uppdatera AVG Anti-Spyware enligt anvisningar på sidan

 

http://rstones12.geekstogo.com/ewidosetup.htm

 

men scanna inta än

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och klicka Fix checked

 

[log]O2 - BHO: PEDEV_IEListener Class - {E1412445-4FF8-410e-8D24-F2CF86B171A4} - C:\Program\PeDevice\PeDev.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinProfile] sndcfg16.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{684EA613-0648-1053-0602-06021306002e}] "C:\Program\Delade filer\{684EA613-0648-1053-0602-06021306002e}\Update.exe" te-110-12-0000073

O4 - HKLM\..\Run: [ipWins] C:\Program\Ipwindows\ipwins.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{684EA613-0647-1053-0602-06021306002e}] "C:\Program\Delade filer\{684EA613-0647-1053-0602-06021306002e}\Update.exe" te-110-12-0000073

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinProfile] sndcfg16.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

 

starta sen i felsäkert läge och med dolda filer synliga ta bort om hittas

 

sndcfg16.exe

C:\Program\PeDevice\ < mappen

C:\Program\Ipwindows\ < mappen

C:\Program\Delade filer\{684EA613-0648-1053-

0602-06021306002e}\ < mappen

C:\Program\Delade filer\{684EA613-0647-1053-

0602-06021306002e}\ < mappen

 

sen scanna och rensa med AVG Anti-Spyware och spara loggen.

Starta normalt och skicka en ny Hijack logg och AVG loggen.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...