Just nu i M3-nätverket
Jump to content

DOS på svenska?


IvanB

Recommended Posts

Det står n med apostrof istället för ä och lite andra konstigheter i min DOS. Kan man ställa in den så att den förstår svenska bokstäver?

 

Link to comment
Share on other sites

Nu var det ett tag sedan jag höll på med DOS men om du editerar in följande i din atoexec.bat och config.sys så bör du få svenska bokstäver och kunna använda svenskt tangentbord.

 

Atoexec.bat

keyb sv

 

Config.sys

country=046

Tunna/

 

Link to comment
Share on other sites

Tack, Tunna, men jag hittar inte dessa filer. Jag har XP. Jag försökte både med Sök och med Utforskning, gick in i dolda filer, men jag hittade inte dem. Vill du vara snäll och ge mig lite nybörjar-vägledning, hur jag kommer dit och exakt var ska jag skriva in i programmet? Det är lite konstigt, att man måste gräva så djupt. Jag trodde att det var någonting så enkelt och självklart som Nationella inställningar för vanliga texter.

 

Link to comment
Share on other sites

Det var okunnigt av mig. OK, jag ändrar frågan. Finns det någon som kan ge råd, om och hur kan man ändra kommandotolken i XP så att den visar svenska bokstäver?

 

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte, men det finns en autoexec.nt och config.nt i mappen C:\Windows\System32 om de används vid start av Kommandotolken.

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, de filerna finns. Skulle du kunna vägleda mig steg för steg, hur jag ska möblera om dem? Är det inte riskabelt att röra dem?

[inlägget ändrat 2007-02-13 23:46:30 av IvanB]

Link to comment
Share on other sites

Det är bara att lägga till de rader som Tunna skrev (om det nu hjälper).

En rad längst ner i varje fil, inget farligt kan hända på grund av det. För säkerhets skull så kan du göra en kopia av filerna, kalla det t ex autoexec.nt.orginal resp. config.nt.orginal, så är det lätt att gå tillbaks om raderna inte har den önskade effekten.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag gjorde det, men ingen effekt alls. Varje ä, å och ö ersätts med någonting konstigt i kommandotolken.

Innan jag skrev i Notepad, poppade upp automatiskt en rad före mitt tillägg, den tog jag bort först. Kanske jag skulle inte ha gjort. Det var någonting med REM.

Så ser min autoexec.nt ut, efter att jag har skrivit till den raden. Ser du någonting konstigt i den?

[log]

echo off

REM AUTOEXEC.BAT anv„nds inte f”r att initiera MS-DOS-milj”n.
REM AUTOEXEC.NT anv„nds f”r att initiera MS-DOS-milj”n om ingen
REM annan startfil anges i programmets PIF-fil.

REM CD ROM-till„gg installeras
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe

REM Omdirigerare f”r n„tverk installeras (l„s in detta f”re dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir

REM DPMI-st”d l„ses in
lh %SystemRoot%\system32\dosx

REM F”ljande rad aktiverar st”d f”r Sound Blaster 2.0 p† NTVDM.
REM Kommandot f”r att ange milj”variabeln BLASTER „r:
REM  SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM  d„r:
REM    A  Anger bas-I/O-port
REM    I  Anger IRQ-v„rde
REM    D  Anger 8-bitars DMA-kanal
REM    P  Anger bas-I/O-port f”r MPU-401
REM    T  Anger typ av Sound Blaster-kort
REM         1 - Sound Blaster 1.5
REM         2 - Sound Blaster Pro I
REM         3 - Sound Blaster 2.0
REM         4 - Sound Blaster Pro II
REM         6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM  Standardv„rden „r A220 I5 D1 T3 och P330. Om n†gon av v„xlarna inte anges
REM  anv„nds standardv„rdet. Obs! Eftersom alla portar „r virtuella beh”ver
REM  den information som anges inte matcha den faktiska maskinvarans
REM  inst„llningar. NTVDM st”der endast Sound Blaster 2.0.
REM  V„xeln T m†ste ha v„rdet 3 om den anges.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3

REM Om du vill inaktivera st”d f”r Sound Blaster 2.0 p† NTVDM kan du ange
REM felaktiga v„rden f”r bas-I/O-portadress. Exempel:
keyb sv

 

 

 

Och då är det lika bra att visa config.nt också.

 

 

REM MS-DOS-startfil f”r Windows

REM

REM CONFIG.SYS vs CONFIG.NT

REM MS-DOS-milj”n initieras inte med CONFIG.SYS. I st„llet anv„nds

REM CONFIG.NT, om ingen annan startfil anges i en .PIF-fil.

REM

REM ECHOCONFIG

REM Som standard visas ingen information n„r MS-DOS-milj”n initieras. L„gg

REM till kommandot "echoconfig" i filen CONFIG.NT (eller annan startfil) om

REM du vill att CONFIG/AUTOEXEC-informationen ska visas.

REM

REM NTCMDPROMPT

REM N„r du †terg†r till kommandotolken fr†n ett minnesresident program (TSR-

REM program) eller fr†n ett MS-DOS-baserat program, k”r Windows filen

REM COMMAND.COM s† att det minnesresidenta programmet kan vara aktivt. Om du

REM vill att CMD.EXE (kommandotolken i Windows) ska k”ras ist„llet f”r

REM COMMAND.COM ska du l„gga till kommandot "ntcmdprompt" i filen CONFIG.NT

REM (eller annan startfil).

REM

REM DOSONLY

REM Som standard kan du starta alla program fr†n COMMAND.COM. Om du startar

REM ett program som inte „r MS-DOS-baserat kan minnesresidenta program

REM som k”rs avbrytas. Om du vill vara s„ker p† att endast MS-DOS-baserade

REM program ska kunna startas ska du l„gga till kommandot "dosonly" i filen

REM CONFIG.NT (eller annan startfil).

REM

REM EMM

REM Anv„nd en EMM-kommandoraden om du vill konfigurera EMM (Expanded Memory Manager).

REM Syntaxen „r:

REM

REM EMM = [A=AltRegSets] [b=BasSegment] [RAM]

REM

REM AltRegSets

REM Anger det totala antalet Alternative Mapping Register Sets

REM systemet ska st”da. 1 <= AltRegSets <= 255. Standardv„rdet

REM „r 8.

REM BasSegment

REM Anger startsegmentadressen i det konventionella DOS-minnet d„r

REM systemet skall allokera EMM-sidramar.

REM V„rdet m†ste ges i hexdecimal form.

REM 0x1000 <= BasSegment <= 0x4000. V„rdet avrundas ned till n„rmsta

REM 16 KB-gr„ns. Standardv„rdet „r 0x4000

REM RAM

REM Anger att systemet endas skall allokera 64 KB adressutymme fr†n

REM Upper Memory Block-arean (UMB) f”r EMM-sidramar och l„mna resten

REM (om tillg„ngligt) att anv„ndas av DOS f”r att st”da LOADHIGH-

REM och DEVICEHIGH-kommandon. Som standard allokerar systemet alla

REM m”jliga och tillg„ngliga UMB f”r sidramar.

REM

REM EMM-storleken best„ms av .PIF-filen (antingen en som associerats med

REM programmet eller _DEFAULT.PIF). Om storleken som anges i .PIF-filen

REM „r noll kommer EMM att vara inaktiverat och EMM-raden ignoreras.

REM

dos=high, umb

device=%SystemRoot%\system32\himem.sys

files=40

device=C:\Program\ALWILS~1\Avast4\aswmonds.sys

country=046

[inlägget ändrat 2007-02-14 12:17:42 av IvanB]

[inlägget ändrat 2007-02-14 12:22:22 av IvanB]

[inlägget ändrat 2007-02-14 12:23:19 av IvanB]

[inlägget ändrat 2007-02-14 12:27:08 av IvanB][/log]

[inlägget ändrat 2007-02-14 13:13:28 av IvanB]

Link to comment
Share on other sites

Eftersom ditt senaste inlägg blev så långt, så vore det bra om du kunde trycka på Redigera under det och så markera (måla) de två filerna och så trycka på LOG-knappen som finns på samma rad som :thumbsdown::thumbsup: i Redigera-fönstret.

 

Link to comment
Share on other sites

REM är en förkortning av Remark, dvs kommentar, sådana rader har ingen betydelse.

 

Du kan se om Avasts kontrollprogram för DOS-program ställer till det genom att skriva REM först på raden:

device=C:\Program\ALWILS~1\Avast4\aswmonds.sys

 

Jag ser inte till country-raden som Tunna föreslog.

 

Du kan också se om det hjälper att ändra teckensnitt för Kommandotolken genom att högerklicka på titelraden för fönstret (den blå raden där det står Kommandotolk) och välja Egenskaper, sedan på fliken Tecken kan man ställa in olika teckensnitt.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag upptäckte också efter att jag har skickat meddelandet, att country=046 fanns inte med. Jag blev förvånad, för att jag gjorde ändringen och sparade också, tror jag. Då öppnade filen igen, jag gjorde ändringen igen, testade, ingen effekt, sedan redigerade jag mitt meddelande, men då har du redan läst den första "utgåvan".

Nu kan du se, att country=046 finns där. Tack för tipset med högerklicken, Kommandotolken har blivit mycket finare, men tyvärr, fortfarande byter ut svenska vokaler till fantasibokstäver.

Jag tryckte inte på LOG;), jag har lyckats färga vad jag ville.

 

Link to comment
Share on other sites

Men det är många på Eforum som skulle bli glada om du tryckte på LOG så att de slipper skrolla förbi ett så långt inlägg.

 

Jag har nog inga fler idéer om varför du inte får svenska tecken i Kommandotolken, tyvärr.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Startar du Kommandotolken via startmenyn så du får fram "DOS" i ett fönster?

Kontrollera i så fall att du har "SV" inställt som språk i Windows.

(i min engelska version av XP så kontrolleras det via "Start->Control-Panel->Regional and Language Options". Alternativt så finns det en ikon i aktivitetsfältet där det står "SV" eller t.ex. "EN").

 

Du kan enkelt skifta valt språk genom att trycka "ALT+SHIFT".

 

Vill bara utesluta att språkvalet inte ändras när du startar kommandotolken.

 

Link to comment
Share on other sites

Du ser på mina meddelanden, att jag använder å, ö och ä utan pråbläm :) och dessutom kan jag skifta till ungerska á é í ő ü ű med alt shift om jag vill. Så Nationella inställningar och språkinställning är avklarat, det är bara Kommandotolken som talar sitt eget språk, inte ens ungerska, det skulle jag känna igen.

 

[inlägget ändrat 2007-02-14 15:28:32 av IvanB]

[inlägget ändrat 2007-02-14 15:29:12 av IvanB]

Link to comment
Share on other sites

OK, så språkvalet ändras inte heller när du startar kommandotolken?

 

Om du skriver

systeminfo

i kommandotolken får du upp en lång lista. I början av den listan finns det två rader som är intressanta:

System locale
Input locale

står det "sv;Swedish" efter dessa?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Oj. Nej det skall bara vara "systeminfo".

Nu kanske det inte spelar så stor roll ändå, för när jag ändrade språkvalet till "EN" så visade systeminfo ändå att jag hade Swedish som "locale". Dock ändrades mina å, ä, ö till andra tecken (mao engelskt tangentbordslayout).

 

En sista chansning skulle vara att du skriver:

kb16

 

Kolla om du får svaret:

Current keyboard code: SV code page: 850

 

Om inte, kan du skriva

kb16 sv, 850

i kommandotolken

 

Link to comment
Share on other sites

Leon, jag tror, att du är på rätt spår. Jag fick följande svar, ordagrant:

Felaktigt kommando eller filnamn

Minst en ogiltig CON-teckentabell i den givna tangentbordskoden

Aktuell tangentbordskod: SV teckentabell: 437

Aktiv teckentabell inte tillgänglig från konsolen

 

Jag skrev in kb16 sv, 850 i kommandotolken, det händde ingenting. Ska jag skriva in den någon annanstans?

 

Link to comment
Share on other sites

Hrmm..

Jag får något liknande när jag skriver kb16:

Current keyboard code: SV code page: 850

Active code page not available from CON device

Enda skillanden är att jag som standard har "code page 850".

 

Vad jag luskat fram så är det direkt i kommandoprompten du skall skriva det. Om det inte fungerar (å, ä, ö) efter det så vete 17 vad du skall hitta på :/

 

Verkar inte finnas så mycket på att pilla på i "Control Panel->Regional and Language Options" heller..

 

OK, en absolut sista chansning.

Har du filen "kbdsw.dll" i "C:\WINDOWS\system32" ?

Riktigt långsökt, för jag tror egentligen att den även påverkar övriga "Windows" (och eftersom du kan använda å, ä, ö där så..).

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, jag har kbdsw.dll. Jag kopierade som txt fil, kan du luska ut någonting här?

[log]

MZ�    &#729;&#729; ¸    @                  &#272;  &#351; ´	Í!¸LÍ!This program cannot be run in DOS mode.

$    &#379;3d&#366;ëR
ŠëR
ŠëR
Šq5Š&#281;R
Š|qOŠ&#281;R
Š1qŠ&#281;R
Šq7Š&#281;R
ŠRichëR
Š            PE L &“};    &#341; !            &#729;_         @   L¨            p O        &#269;          0 Ä  &#340;                                       .data  ,
           @ `.rsrc  &#269;            @ B.reloc &#272;  0          @ B                                                                                                                                                                                                                                &#729; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 » &#368; 	 Q W E R T Y U I O P Ý &#351; 
&#728; A S D F G H J K L &#340; &#354; Ü  &#380; Z X C V B N M &#317; &#318; &#733; &#711;j¤  p q r s t u v w x y �‘$&!m %'k #("-., &#729; â z { î &#324; &#281; &#367; &#337; ó &#729; &#729; &#369; / | } ~ € � ‚ &#131; „ … † í &#729; é &#729; Á &#729; &#729; ‡ &#729; &#729; &#729; &#729; ë 	 &#729;    ± ° &#321; ­! ·" &#322;$ &#731;. ®0 &#379;2 ¬5 o7 ,8 &#260;G $H &I !K %M 'O #P (Q "R -S .[ [\ \] ]_ _e &#350;f «g ¨h ©i §j ¦k ¶l ´m µ 
F       ¤&#729;_     1 1 ! &#368; &#273;&#273;&#729; ´ ` Qq Q Ww W Rr R Tt T Yy Y Uu U Ii I Oo O Pp P &#380; ' * Aa A Ss S Dd D Ff F Gg G Hh H Jj J Kk K Ll L &#340;ö Ö &#354;ä Ä Zz Z Xx X Cc C Vv V Bb B Nn N &#317; , ; &#318; . : n , , 	 	 	 k + + o / / j * * m - -       Ü § &#733; Ý&#314; &#313; &#733; - _               2 2 " &#273;@ 3 3 # &#273;&#321; 4 4 ¤ &#273;$ 5 5 % &#273;¬ 7 7 / &#273;{ 8 8 ( &#273;[ 9 9 ) &#273;] 0 0 = &#273;} » + ? &#273;\ Ee E &#273;¬ &#351; &#273;&#273; &#273;&#729; ¨ ^ &#273;~ Mm M &#273;µ â < > |       6 6 & &#273; &#273;       ` 0 a 1 b 2 c 3 d 4 e 5 f 6 g 7 h 8 i 9   °&#729;_ &#345;&#729;_
 �&#729;_ &#340;&#729;_ ¨&#729;_         &#729;_  &#273;&#729;_  &#269;&#729;_  Ü&#729;_  &#272;&#729;_*  Ä&#729;_6  ¬&#729;_7  &#346;&#729;_8  „&#729;_9  p&#729;_:  \&#729;_;  T&#729;_<  L&#729;_=  D&#729;_>  <&#729;_?  4&#729;_@  ,&#729;_A  $&#729;_B  &#729;_C  &#729;_D  &#729;_E  &#729;_F  &#269;&#729;_G  Ü&#729;_H  &#272;&#729;_I  Ä&#729;_J  ´&#729;_K  ¨&#729;_L  &#347;&#729;_M  �&#729;_N  |&#729;_O  p&#729;_P  d&#729;_Q  X&#729;_R  L&#729;_S  4&#729;_T  $&#729;_W  &#729;_X  &#729;_|  &#729;_}  &#729;_~  ü&#729;_  ô&#729;_€  &#283;&#729;_�  ä&#729;_‚  Ü&#729;_&#131;  Ô&#729;_„  &#282;&#729;_…  Ä&#729;_†  &#317;&#729;_‡  ´&#729;_      &#729;_  &#136;&#729;_5  \&#729;_7  H&#729;_8  4&#729;_E  &#729;_F  &#729;_G  &#729;_H  ü&#729;_I  &#273;&#729;_K  &#344;&#729;_M  Ä&#729;_O  &#317;&#729;_P  ¬&#729;_Q  &#729;_R  &#152;&#729;_S  �&#729;_T  „&#729;_V  x&#729;_[  X&#729;_\  <&#729;_]  ,&#729;_     &#729;_&#729;_ü&#729;_&#283;&#729;_Ü&#729;_  a ¨ ä  e ¨ ë  i ¨ &#271;  o ¨ ö  u ¨ ü  y ¨ &#729;  A ¨ Ä  E ¨ Ë  I ¨ &#270;  O ¨ Ö  U ¨ Ü   ¨ ¨  a ^ â  e ^ &#281;  i ^ î  o ^ ô  u ^ &#369;  A ^ Â  E ^ &#280;  I ^ Î  O ^ Ô  U ^ &#368;   ^ ^  a ~ &#259;  o ~ &#337;  n ~ &#324;  A ~ &#258;  O ~ &#336;  N ~ &#323;   ~ ~  a ´ á  e ´ é  i ´ í  o ´ ó  u ´ ú  y ´ ý  A ´ Á  E ´ É  I ´ Í  O ´ Ó  U ´ Ú  Y ´ Ý   ´ ´  a ` &#341;  e ` &#269;  i ` &#283;  o ` &#328;  u ` &#367;  A ` &#340;  E ` &#268;  I ` &#282;  O ` &#327;  U ` &#366;   ` `      ¬&#729;_Ô&#729;_x&#729;_&#729;_¨&#729;_`&#729;_ &#729;_  &#729;_&#347;&#729;_             &#379;q};  &#728;      &#152; &#347;   & ¬  KBDSW.dll KbdLayerDescriptor   &#272;&#131;};       ~ T I L D E   ¨ O M L J U D  ^ C I R K U M F L E X  ` G R A V  ´ A K U T  P r o g r a m  H ö g e r  W i n d o w s  V ä n s t e r  W i n d o w s  H E L P   < 0 0 >   D E L  I N S  P G D N   N E D P I L   E N D  H Ö G E R P I L   V Ä N S T E R P I L   P G U P   U P P I L  H O M E   B R E A K  N U M  L O C K   H Ö G E R  A L T  P R N T S C R N   N U M  /  ( N U M  D I V I S I O N )   H Ö G E R  C R T L   N U M  R E T U R  F 2 4  F 2 3  F 2 2  F 2 1  F 2 0  F 1 9  F 1 8  F 1 7  F 1 6  F 1 5  F 1 4  F 1 3  F 1 2  F 1 1  S y s  R e q  N U M  D E C I M A L  N U M  0  N U M  3  N U M  2  N U M  1  N U M  P L U S   N U M  6  N U M  5  N U M  4  N U M  S U B  N U M  9  N U M  8  N U M  7  S C R O L L  L O C K  P A U S E  F 1 0  F 9   F 8   F 7   F 6   F 5   F 4   F 3   F 2   F 1   C A P S  L O C K  B L A N K S T E G  A L T  N U M  *  ( N U M M U L T )  H Ö G E R  S K I F T  S K I F T  C T R L   R E T U R  T A B  B A C K S T E G   E S C  NB10  &#272;&#131;};  kbdsw.pdb ¸0&#729;_&#258;                                                                                                                    €         0 €        	 H  `  „         „4  V S _ V E R S I O N _ I N F O   &#733;&#271;&#355;    (
  (
?            â  S t r i n g F i l e I n f o  &#318;  0 0 0 0 0 4 B 0  L  C o m p a n y N a m e   M i c r o s o f t  C o r p o r a t i o n  X  F i l e D e s c r i p t i o n   S w e d i s h  K e y b o a r d  L a y o u t  d " F i l e V e r s i o n   5 . 1 . 2 6 0 0 . 0  ( x p c l i e n t . 0 1 0 8 1 7 - 1 1 4 8 )  : 
 I n t e r n a l N a m e  k b d s w  ( 3 . 1 1 )   € . L e g a l C o p y r i g h t  ©  M i c r o s o f t  C o r p o r a t i o n .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  < 
 O r i g i n a l F i l e n a m e  k b d s w . d l l  j % P r o d u c t N a m e   M i c r o s o f t ®  W i n d o w s ®  O p e r a t i n g  S y s t e m   :  P r o d u c t V e r s i o n  5 . 1 . 2 6 0 0 . 0   D  V a r F i l e I n f o   $  T r a n s l a t i o n    °                Ä  ¬1Ô3Ü3ä3&#283;3ô3444$4,444<4D4L4T4\4d4l4t4|4„4&#346;4”4&#347;4¤4¬4´4&#317;4Ä4&#282;4Ô4Ü4ä4&#283;4ô4ü45555$5,545<5D5L5T5\5d5l5t5|5„5&#346;5”5&#347;5¬5´5&#317;5Ä5&#282;5Ô5Ü5ä5&#283;5ô5ü56666$6,646<6D6L6T6`6d6h6l6p6084888<8@8D8H8P8T8'=  

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

OK. Då fungerade det höftskottet.

Min ser väl likadan ut som din - full med "skräptecken".

Det enda jag vet om den är att den innehåller svenska tangentbordslayouten.

Vet inte ens om den används i kommandotolken.

 

Jag har tyvärr inga fler idéer ://

 

Link to comment
Share on other sites

Tack, Leon, att du försökte så ordentligt. Det finns kanske flera som nappar på problemet, jag sitter kvar här bakom flötet....:)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...