Just nu i M3-nätverket
Jump to content

virus?


ARK

Recommended Posts

Har en laptop som jag använt lite sporadiskt på sista tiden. Denna har haft AVG som virusskydd. Nu vill AVG inte starta. När jag försöker gå till AVGs hemsida för att ladda ner en ny version avbryts Webbläsaren ( både Internet Explorer och Firefox). Samma händer om jag försöker gå till Norton.

 

Är detta något välkänt virus? Finns det något motmedel?

 

Tacksam för lite assistans

 

Anders

 

Link to comment
Share on other sites

Det finns många sådana otrevligheter. Se om nedanstående går bra.

Ladda hem och installera gratisversionen av SUPERAntiSpyware Free Edition:

http://www.superantispyware.com/download.html

Starta programmet, klicka på Check for updates.

Avsluta programmet när uppdateringen är klar.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Starta SUPERAntiSpyware och klicka på Scan your Computer.

Bocka för alla hårddiskar (fixed drive/disk).

Välj Perform complete scan

Nästa/Next

 

När skanningen är klar som kommer det upp en sammanfattning, tryck på OK

Nästa/Next

Utför eller liknande

Ett fönster med Quarantine and removal Complete kommer upp

OK

Utför eller liknande

Avsluta programmet.

 

Starta om i normalt läge.

 

Starta programmet, tryck på Preferences, välj filken Statistics/Logs

Dubbelklicka på den nyaste SUPERAntiSpyware Scan Log så att loggen kommer upp i Anteckningar.

Bifoga loggen i ditt svar

 

Sedan ser vi om HijackThis visar något:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

Bifoga loggen i ditt svar

 

I ditt svar bifogar du en logg på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för ditt snabba svar.

 

Försökte nå platsen för att ladda ner SUPERAntiSpyware, resultat webbläsaren stängdes av.

 

Kan inte heller söka rätt på forum Virus här på EForum utan att webbläsaren stängs av.

 

Laddade istället ner programmet i en annan dator i mitt hemmanät och flyttade över det till Laptopen med ett USB-minne. Försöket att installera programmet men avbryts.

 

Vad att göra?

 

Anders

 

Link to comment
Share on other sites

Samma sak hände då jag försökte köra Hijack This, efter att ha fört över programmet med ett USB-minnne. Programmet startar men avbryts direkt.

 

Hälsningar

 

Anders

 

Link to comment
Share on other sites

Vi ser om detta hjälper mot att du inte kan besöka vissa webbplatser:

Ladda ner DelDomains från http://ralphcaddell.com/Uploads/

Packa upp zip-filen till Skrivbordet.

Högerklicka på filen deldomains.inf och välj Install.

 

Det här en variant av HijackThis som inte behöver installeras utan bara packas upp (du får några olika länkar utifall att det är problem):

http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip

http://www.majorgeeks.com/HijackThis_d3155.html

http://dknoppix.com/downloads.php?dl=hjt

http://www.unitethecows.com/software/hijackthis.zip

Om det inte fungerar att packa upp zip-filen så pröva med att byta namn på zip-filen. Om det sedan inte går att köra HijackThis.exe så byt namn på den filen också. Namnen du byter till ska antagligen inte innehålla ordet virus eller anti utan lämpligen något helt ovidkommande svenskt ord t ex soffa.

 

Om du inte lyckas få det att fungera i alla fall så försök med det här:

Ladda ner ComboFix:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/combofix.exe

 

Kör den och följ anvisningarna som visas.

 

VIKTIGT! Klicka inte på Combofix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den här

 

Link to comment
Share on other sites

Ingen av de övre alternativen lyckades.

 

Lyckades med nedladdningen av ComboFix och körningen gav följande utskrift:

 

 

[log]ComboFix 07-01-21 - Running from: "C:\Documents and Settings\Anders Rydmark\Skrivbord"

 

((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-12-22 to 2007-01-22 ))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

2007-01-22 18:39 <KAT> d-------- C:\Program\Delade filer\Wise Installation Wizard

2007-01-18 14:09 <KAT> d-------- C:\Program\Delade filer\Skype

2007-01-18 14:09 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ANDERS~1\Application Data\Skype

2007-01-18 14:09 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Skype

2007-01-18 14:04 <KAT> d-------- C:\Program\Skype

 

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

2007-01-22 22:19 -------- d-------- C:\Program\mozilla firefox

 

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\ctfmon.exe"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"IMJPMIG8.1"="C:\\WINDOWS\\IME\\imjp8_1\\IMJPMIG.EXE /Spoil /RemAdvDef /Migration32"

"PHIME2002ASync"="C:\\WINDOWS\\System32\\IME\\TINTLGNT\\TINTSETP.EXE /SYNC"

"PHIME2002A"="C:\\WINDOWS\\System32\\IME\\TINTLGNT\\TINTSETP.EXE /IMEName"

"AS00_Gear511"="C:\\Program\\NETGEAR\\WG511SCU\\Utility\\Gear511.exe -hide"

"AVG7_CC"="C:\\Program\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgcc.exe /STARTUP"

"SunJavaUpdateSched"="C:\\Program\\Java\\jre1.5.0_06\\bin\\jusched.exe"

"QuickTime Task"="\"C:\\Program\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL]

"Installed"="1"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI]

"Installed"="1"

"NoChange"="1"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS]

"Installed"="1"

 

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"AVG7_Run"="C:\\Program\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgw.exe /RUNONCE"

 

[HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"AVG7_Run"="C:\\Program\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgw.exe /RUNONCE"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll"

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost]

LocalService REG_MULTI_SZ Alerter\0WebClient\0LmHosts\0RemoteRegistry\0upnphost\0SSDPSRV\0\0

NetworkService REG_MULTI_SZ DnsCache\0\0

rpcss REG_MULTI_SZ RpcSs\0\0

imgsvc REG_MULTI_SZ StiSvc\0\0

termsvcs REG_MULTI_SZ TermService\0\0

 

*newlycreated* - HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\enum\root\LEGACY_SJYPKT

 

 

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

 

Completion time: 07-01-22 22:27:52

[/log]

 

 

 

Hälsningar

 

Anders

 

 

[inlägget ändrat 2007-01-23 08:11:48 av ARK]

[inlägget ändrat 2007-01-23 08:15:17 av ARK]

Link to comment
Share on other sites

Kan du vara snäll och trycka på Redigera under ditt inlägg och så markera (måla) hela loggen och så trycka på LOG-knappen som finns på samma rad som :thumbsdown::thumbsup: i Redigera-fönstret, så blir folk glada när de inte behöver skrolla så mycket.

 

Jag ser inget konstigt i den loggen.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

Se om det går att köra HijackThis nu.

 

Link to comment
Share on other sites

Lyckades köra HijackThis i felsäkertläge. Har flyttat över loggen med USB-minne till denna dator och bifogar utskriften.

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:25:15, on 2007-01-23

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Documents%20and%20Settings/Anders%20Rydmark/Mina%20dokument/SPF/SPF%20Hemsidor/index.htm

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.home.se

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [AS00_Gear511] C:\Program\NETGEAR\WG511SCU\Utility\Gear511.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: MA521 Configuration Utility.lnk = C:\Program\NETGEAR\NETGEAR MA521 Adapter\wlancfg5.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.home.se

O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - http://www.retea.se/iNotes6.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://axis.retea.se/activex/AxisCamControl.ocx

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

O23 - Service: Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\sidmeier.exe

[/log]

 

 

Hälsningar

 

Anders

[inlägget ändrat 2007-01-23 09:09:33 av ARK]

Link to comment
Share on other sites

Ajajaj, XP utan Service Pack!

 

Hmm, syns inte något i den loggen heller.

 

Kan det vara något som har kommit in via något mejl som i den här beskrivningen: http://www.f-secure.com/v-descs/luder_a.shtml

Kolla om Aktivitetshanteraren, regedit, msconfig går att starta.

 

Se om BlackLight hittar något:

http://www.f-secure.com/blacklight/try_blacklight.html

 

 

Link to comment
Share on other sites

Använder inte denna dator för e-post.

 

Har nu kört BlackLight och den säger: ej funnit några gömda processer, mappar eller filer.

 

Hälsningar

 

Anders

 

Link to comment
Share on other sites

Kolla om Aktivitetshanteraren, regedit, msconfig går att starta.

 

Vi kan kolla med lite fler program:

Ladda ner SDFix till Skrivbordet:

http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe

Dubbelklicka på SDFix.exe och en ny mapp skapas, C:\SDFix.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Öppna den nya mappen C:\SDFix och dubbelklicka på RunThis.bat för att starta programmet.

Tryck Y för att fortsätta.

Det arbetar ett tag och när det är klart så kommer det upp en fråga om du vill starta om datorn.

Tryck på godtycklig tangent för att omstarten ska påbörjas.

Datorn kommer att ta lång tid på sig under uppstarten eftersom programmet kommer att gå igång och fixa till en massa.

När det är klart visas Finished.

Tryck på valfri tangent för att avsluta programmet.

 

Öppna mappen SDFix och öppna filen Report.txt i Anteckningar.

Klistra in innehållet i filen i ditt svar här.

 

Link to comment
Share on other sites

Aktivitetshanteraren och msconfig går att starta, regedit stängs ner.

 

Här kommer loggen från körningen av SDFix

 

[log]SDFix: Version 1.62

 

2007-01-23 - 17:57:04,19

 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

 

Running From: C:\SDFix

 

Safe Mode:

Checking Services:

 

Name:

 

Path:

 

 

Restoring Windows Registry Entries

Restoring Default Hosts File

 

 

Rebooting...

 

Normal Mode:

Checking Files:

 

No Files Found..

 

 

 

 

Alternate Streams Check:

 

C:\WINDOWS\system32

No streams found.

 

Final Check:

 

Remaining Services:

------------------

 

 

 

Remaining Files:

---------------

 

Backups Folder: - C:\SDFix\backups\backups.zip

 

 

Checking For Files with Hidden Attributes :

 

C:\NTDETECT.COM

C:\xxx\yyy\dvd\dvdplayer_trial_e.exe

C:\xxx\yyy\dvd\DVDRegionFree32.exe

C:\Program\Delade filer\Adobe\ESD\DLMCleanup.exe

C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest

C:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest

C:\WINDOWS\system32\dllcache\sidmeier.exe

C:\hiberfil.sys

C:\IO.SYS

C:\MSDOS.SYS

C:\pagefile.sys

C:\Program Files\InterActual\InterActual Player\iti5.tmp

 

Finished[/log]

 

 

Vill också komplettera med följande observation. När jag startade Laptopen och första gången fann att något var fel, fick jag en utsktift att AVGs databas var ouppdatera. Därefter har AVG-iconen försvunnit ur det nedre högra fältet på bildskärmen. Efter att ha kört SDFix fick jag samma utskrift men därefter har AVG-iconen försvunnit på nytt.

 

Hälsningar / Anders

[inlägget ändrat 2007-01-23 18:30:20 av ARK]

 

Tagit bort ett personnamn efter önskemål

Cecilia - Moderator för Virus - Antivirus

[inlägget ändrat 2007-11-16 11:12:46 av Cecilia]

[inlägget ändrat 2007-11-16 11:13:34 av Cecilia]

Samt ännu ett ett

 

[inlägget ändrat 2008-01-14 09:11:26 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Gå till http://www.virustotal.com/ klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Send och vänta tills resultatet är klart (Status blir Finished). Klistra in resultatet (inkl. filstorlek) här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\xxx\yyy\dvd\dvdplayer_trial_e.exe

C:\xxx\yyy\dvd\DVDRegionFree32.exe

 

Om den webbsidan inte fungerar för dig så försök med den här i stället: http://virusscan.jotti.org/

 

Zipp, har du något förslag?

[inlägget ändrat 2007-01-23 19:54:36 av Cecilia]

 

Tagit bort ett personnamn efter önskemål

Cecilia - Moderator för Virus - Antivirus

[inlägget ändrat 2007-11-16 11:14:01 av Cecilia]

Ännu ett

 

[inlägget ändrat 2008-01-14 09:12:15 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

 

Här har vi nåt från Hijack loggen

 

O23 - Service: Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\sidmeier.exe

 

samma fil ser man i SDFix loggen.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för er uthållighet.

 

Bägge körningarna resulterade i status ok, dvs alla analyserande programmen kunde inte hitta något. dvdplayer_trial..... 6.120 kB, DVDRegionFree32... 700kB.

 

Det märkliga är att "det främmande programmet" hitills stängt ner webbläsaren varje gång jag haft "virus" som text i sökrutan. Denna gång även www.virustotal.com men inte virusscan.jotti.org.

 

Kan det ligga något i Zipps anmärkning om Sid Meier´s Alpha Centauri Planetary? Verkar helt främmande för mig.

 

Hittade ytterligare en felyttring. När jag försöker öppna Mappen AVG Free i ..\Program\Grisoft stängs utforskaren. Vad tror du om att avistallera AVG?

 

 

Hälsningar / Anders

 

[inlägget ändrat 2007-01-23 20:49:01 av ARK]

[inlägget ändrat 2007-01-23 21:00:00 av ARK]

Link to comment
Share on other sites

Naturligtvis ligger det något i Zipps kommentar (tack så mycket:thumbsup:), jag förstår inte hur jag missade det bara.:thumbsdown:

 

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort filerna (om de finns kvar):

C:\WINDOWS\System32\dllcache\sidmeier.exe

 

Starta om i normalt läge och så en ny HijackThis-logg.

Hur uppför sig datorn nu?

 

Link to comment
Share on other sites

Kan bara tacka och buga!

 

Nu fungerar allt ok igen. Har hämtat hem senaste filerna från AVG och min Laptop känns åter trygg att jobba i.

 

Delar gärna ut max antal medaljer, poäng eller liknande.:thumbsup:

 

Hälsningar / Anders

 

Link to comment
Share on other sites

Körde den men glömde att överföra den hit. Den saknade just de två sista posterna:

 

O23 - Service: Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\sidmeier.exe

 

i listan.

 

Hälsningar / Anders

 

Link to comment
Share on other sites

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

Utan Service Pack får man vara extremt försiktig med vilka webbsidor man besöker för att inte drabbas av otrevligheter.

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), SUPERAntiSpyware, Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...