Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HJÄÄÄLP!!1


Fixare

Recommended Posts

En enkel fråga närmast kanske till Cecilia.

 

Skulle en systemåterställning i felsäkert läge kunna avhjälpa felet.

 

Har hjälpt mig i enklare fall

 

LARSAS

 

Link to comment
Share on other sites

Systemåterställningar är inte så bra när man har dragit in otrevligheter i datorn, man tar bort inställningar i registret men alla filer finns kvar i datorn. Men visst som en sista utväg.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Cecila! Ursäkta att jag inte varit inne på ett tag! Jag har varit på skidresa med familjen så nu tänker jag fortsätta försöka att lösa problemet med din hjälp hoppas jag!

 

Återkommer under kvällen när jag provat ditt senaste förslag!

 

MVH

 

// Niklas

 

Link to comment
Share on other sites

Hje igen Cecilia! Bifogat finner du loggen från ComboFix samt en ny HijackThis-logg.

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:51:50, on 2007-01-24

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = file://C:\APPS\IE\offline\sw.htm

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ClickMe] C:\apps\ClickMe\ClickMe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\RunOnce: [NeroHomeFirstStart] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMFirstStart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\sw.htm

O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} (InstallerBehaviorFactory Class) - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {44990200-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec SmartIssue) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1130090378640

O16 - DPF: {83873F92-B99B-400A-9E36-52B5F4970FB7} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/sv/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

O23 - Service: Security Center (wscsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

 

"Administrat”r" - 07-01-24 19:46:21 Service Pack 2

ComboFix 07-01-24.2 - Running from: "C:\Documents and Settings\Administrat”r.Linn‚a\Skrivbord"

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

C:\Program\Delade filer\{3C3A5~1

 

 

((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-12-24 to 2007-01-24 ))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

2007-01-16 22:28 <KAT> d-------- C:\SDFix

2007-01-16 21:03 80 --a------ C:\WINDOWS\gmer_uninstall.cmd

2007-01-15 14:24 <KAT> d-------- C:\Program\BitTornado

2007-01-15 08:16 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Application Data\U3

2007-01-15 07:58 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Application Data\Avant Profiles

2007-01-15 07:53 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Application Data\™verf”ringsmapp f”r HP Share-to-Web

2007-01-14 17:04 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Application Data\Lavasoft

2007-01-14 14:56 <KAT> dr------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Start-meny

2007-01-14 14:56 <KAT> dr------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Skrivbord

2007-01-14 14:56 <KAT> dr------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Mina dokument

2007-01-14 14:56 <KAT> dr------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Favoriter

2007-01-14 14:56 <KAT> d--h----- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Skrivare

2007-01-14 14:56 <KAT> d--h----- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\N„tverket

2007-01-14 14:56 <KAT> d--h----- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Mallar

2007-01-14 14:56 <KAT> d--h----- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Lokala inst„llningar

2007-01-14 14:56 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Application Data\Symantec

2007-01-14 14:56 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Application Data\Sun

2007-01-14 14:56 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Application Data\Real

2007-01-14 13:58 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Application Data\Avant Profiles

2007-01-14 13:49 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Mallar

2007-01-14 13:49 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Lokala inst„llningar

2007-01-14 13:49 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Favoriter

2007-01-14 13:49 <KAT> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Application Data\Real

2007-01-08 20:00 96,256 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd6285.sys

2007-01-08 20:00 643,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2006-12-26 16:21 <KAT> d-------- C:\Program\Levande

 

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

2007-01-16 22:49 -------- d-------- C:\Program\hijackthis

2007-01-15 13:50 -------- d-------- C:\Program\emule

2007-01-15 08:00 -------- d---s---- C:\DOCUME~1\ADMINI~1.LIN\Application Data\microsoft

2007-01-15 07:49 -------- d-------- C:\Program\firstclass

2007-01-14 14:49 -------- d-------- C:\Program\spywareblaster

2007-01-14 13:59 -------- d-------- C:\Program\microsoft antispyware

2007-01-13 12:45 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\symantec shared

2007-01-08 16:12 69682 --a------ C:\WINDOWS\system32\lzx32.sys

2006-12-29 19:27 -------- d--h----- C:\Program\installshield installation information

2006-12-26 16:23 -------- d-------- C:\Program\quicktime

2006-12-18 20:51 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\ahead

2006-12-18 20:44 -------- d-------- C:\Program\nero

2006-12-07 07:40 2362184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmvcore.dll

2006-11-08 06:07 679424 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll

 

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"

"MSMSGS"="\"C:\\Program\\Messenger\\msmsgs.exe\" /background"

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\runonce]

"NeroHomeFirstStart"="C:\\Program\\Delade filer\\Ahead\\Lib\\NMFirstStart.exe"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"IMJPMIG8.1"="\"C:\\WINDOWS\\IME\\imjp8_1\\IMJPMIG.EXE\" /Spoil /RemAdvDef /Migration32"

"PHIME2002ASync"="C:\\WINDOWS\\system32\\IME\\TINTLGNT\\TINTSETP.EXE /SYNC"

"PHIME2002A"="C:\\WINDOWS\\system32\\IME\\TINTLGNT\\TINTSETP.EXE /IMEName"

"ATIPTA"="C:\\ATI Technologies\\ATI Control Panel\\atiptaxx.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\\Program\\Java\\jre1.5.0_06\\bin\\jusched.exe"

"PCMService"="\"c:\\Apps\\Powercinema\\PCMService.exe\""

"ACTIVBOARD"="c:\\apps\\ABoard\\ABoard.exe"

"ClickMe"="C:\\apps\\ClickMe\\ClickMe.exe"

"TkBellExe"="\"C:\\Program\\Delade filer\\Real\\Update_OB\\realsched.exe\" -osboot"

"Creative WebCam Tray"="C:\\Program\\Creative\\Shared Files\\CAMTRAY.EXE"

"QuickTime Task"="\"C:\\Program\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime"

"CamMonitor"="C:\\Program\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\\\Unload\\hpqcmon.exe"

"Share-to-Web Namespace Daemon"="C:\\Program\\Hewlett-Packard\\HP Share-to-Web\\hpgs2wnd.exe"

"ccApp"="\"C:\\Program\\Delade filer\\Symantec Shared\\ccApp.exe\""

"Adobe Photo Downloader"="\"C:\\Program\\Adobe\\Photoshop Album Starter Edition\\3.0\\Apps\\apdproxy.exe\""

"iTunesHelper"="C:\\Program\\iTunes\\iTunesHelper.exe"

"NeroFilterCheck"="C:\\Program\\Delade filer\\Ahead\\Lib\\NeroCheck.exe"

"KernelFaultCheck"=hex(2):25,73,79,73,74,65,6d,72,6f,6f,74,25,5c,73,79,73,74, 65,6d,33,32,5c,64,75,6d,70,72,65,70,20,30,20,2d,6b,00

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL]

"Installed"="1"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI]

"Installed"="1"

"NoChange"="1"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS]

"Installed"="1"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoCDBurning"=dword:00000000

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\run]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll"

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost]

HTTPFilter REG_MULTI_SZ HTTPFilter\0\0

LocalService REG_MULTI_SZ Alerter\0WebClient\0LmHosts\0RemoteRegistry\0upnphost\0SSDPSRV\0\0

NetworkService REG_MULTI_SZ DnsCache\0\0

DcomLaunch REG_MULTI_SZ DcomLaunch\0TermService\0\0

rpcss REG_MULTI_SZ RpcSs\0\0

imgsvc REG_MULTI_SZ StiSvc\0\0

termsvcs REG_MULTI_SZ TermService\0\0

Usnsvc REG_MULTI_SZ usnsvc\0\0

 

 

[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\E]

Shell\AutoRun\command E:\LaunchU3.exe

 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hijackthis Backups ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

backup-20070115-121352-348

O16 - DPF: {E055C02E-6258-40FF-80A7-3BDA52FACAD7} (Installer Class) - http://activex.matcash.com/speedtest2.dll

backup-20070115-121352-431

O4 - HKLM\..\Run: [winconf] C:\WINDOWS\TEMP\B15EAC11.exe

backup-20070115-115838-462

O4 - HKLM\..\Run: [dzj7e6ee] RUNDLL32.EXE w001ccd0.dll,n 0057e6e90000000a001ccd0

[/log]

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

C:\WINDOWS\tasks\Norton AntiVirus - S”k igenom datorn - Linn‚a Krook.job

C:\WINDOWS\tasks\Symantec NetDetect.job

 

Completion time: 07-01-24 19:49:19

 

 

Link to comment
Share on other sites

Eftersom det finns flera inloggningskonton i datorn så vore det bra att se en HijackThis-logg från de andra kontona också. Är det så att allt tidigare har gjorts från Administratör.Linn?

 

Gå till http://www.virustotal.com/ klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Send och vänta tills resultatet är klart (Status blir Finished). Klistra in resultatet (inkl. filstorlek) här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\WINDOWS\system32\lzx32.sys

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd6285.sys

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia!

 

Jag använde bara administratörskontot i felsäkertläge, detta komer inte upp i vanliga fall utan då loggas Linnea in direkt, och inga andra använder datorn.

 

Det du förslår nu antar jag måste ske direkt från den "dåliga" datorn?!

 

Åker till STHLM nu och fortsätter i morgonkväll med detta problem.

 

Link to comment
Share on other sites

Vänta med skanningen av filerna.

 

En HijackThis-logg från Linneas vanliga konto i felsäkert läge (jag antar att normalt läge fortfarande inte fungerar) vore nog bra.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Cecilia! Datorn har nu varait på i mer än 8h och den har inte "kraschat" än så länge. Bifogar en logg från HijackThis enligt ö.k. Hur är det med uppstartsfilen?? C:\WINDOWS\C:\WINDOWS\System32\svchost.exe Ska jag ändra denna i Security Center?? Isåfall hur gör man?

 

 

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:25:14, on 2007-01-26

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

C:\Apps\Powercinema\PCMService.exe

C:\apps\ABoard\ABoard.exe

C:\Program\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\apps\ABoard\AOSD.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Packard Bell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ClickMe] C:\apps\ClickMe\ClickMe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [shell] "C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &AIM Search - res://C:\Program\AIM Toolbar\AIMBar.dll/aimsearch.htm

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\sw.htm

O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} (InstallerBehaviorFactory Class) - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {44990200-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec SmartIssue) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1130090378640

O16 - DPF: {83873F92-B99B-400A-9E36-52B5F4970FB7} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/sv/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

O23 - Service: Security Center (wscsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [shell] "C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn) med samma användarnamn.

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort filerna (om de finns kvar):

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe

C:\WINDOWS\system32\lzx32.sys

 

Kör SDFix som förut.

 

Starta om i normalt läge och så en ny HijackThis-logg.

 

Gå till http://www.virustotal.com/ klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Send och vänta tills resultatet är klart (Status blir Finished). Klistra in resultatet (inkl. filstorlek) här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd6285.sys

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

 

Link to comment
Share on other sites

Tjenare! Har nu kört SDFix samt en ny Hijackthis-logg samt atgit bort de filer du anvisade.

 

 

[log]SDFix: Version 1.62

 

2007-01-26 - 17:47:54,17

 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

 

Running From: C:\SDFix

 

Safe Mode:

Checking Services:

 

Name:

 

Path:

 

 

Restoring Windows Registry Entries

Restoring Default Hosts File

 

 

Rebooting...

 

Normal Mode:

Checking Files:

 

No Files Found..

 

 

 

 

Alternate Streams Check:

 

C:\WINDOWS\system32

No streams found.

 

Final Check:

 

Remaining Services:

------------------

 

 

Authorized Application Key Export:

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

 

 

Remaining Files:

---------------

 

Backups Folder: - C:\SDFix\backups\backups.zip

 

 

Checking For Files with Hidden Attributes :

 

C:\NTDETECT.COM

C:\Documents and Settings\Linn‚a Krook\Lokala inst„llningar\Application Data\Microsoft\Messenger\linnea.krook@hotmail.com\Sharing Folders\extrafalafel@hotmail.com\060615\Thumbs.db

C:\Documents and Settings\Linn‚a Krook\Lokala inst„llningar\Application Data\Microsoft\Messenger\linnea.krook@hotmail.com\Sharing Folders\vbk_fotboll@hotmail.com\Oscars klassresa 2005\Thumbs.db

C:\Program\Delade filer\Adobe\ESD\DLMCleanup.exe

C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest

C:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest

C:\hiberfil.sys

C:\IO.SYS

C:\MSDOS.SYS

C:\pagefile.sys

C:\Documents and Settings\Linn‚a Krook\Lokala inst„llningar\Temp\$b17a2e8.tmp

C:\Documents and Settings\Linn‚a Krook\Lokala inst„llningar\Temp\msn17D.tmp

 

Finished

 

 

 

SDFix: Version 1.62

 

2007-01-26 - 17:47:54,17

 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

 

Running From: C:\SDFix

 

Safe Mode:

Checking Services:

 

Name:

 

Path:

 

 

Restoring Windows Registry Entries

Restoring Default Hosts File

 

 

Rebooting...

 

Normal Mode:

Checking Files:

 

No Files Found..

 

 

 

 

Alternate Streams Check:

 

C:\WINDOWS\system32

No streams found.

 

Final Check:

 

Remaining Services:

------------------

 

 

Authorized Application Key Export:

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

 

 

Remaining Files:

---------------

 

Backups Folder: - C:\SDFix\backups\backups.zip

 

 

Checking For Files with Hidden Attributes :

 

C:\NTDETECT.COM

C:\Documents and Settings\Linn‚a Krook\Lokala inst„llningar\Application Data\Microsoft\Messenger\linnea.krook@hotmail.com\Sharing Folders\extrafalafel@hotmail.com\060615\Thumbs.db

C:\Documents and Settings\Linn‚a Krook\Lokala inst„llningar\Application Data\Microsoft\Messenger\linnea.krook@hotmail.com\Sharing Folders\vbk_fotboll@hotmail.com\Oscars klassresa 2005\Thumbs.db

C:\Program\Delade filer\Adobe\ESD\DLMCleanup.exe

C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest

C:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest

C:\hiberfil.sys

C:\IO.SYS

C:\MSDOS.SYS

C:\pagefile.sys

C:\Documents and Settings\Linn‚a Krook\Lokala inst„llningar\Temp\$b17a2e8.tmp

C:\Documents and Settings\Linn‚a Krook\Lokala inst„llningar\Temp\msn17D.tmp

 

Finished[/log]

 

Moderator redigerade med LOG-taggar. För allas trevnad använd LOG-knappen uppe till höger bredvid den ljusblå rutan i inläggsfönstret

 

[inlägget ändrat 2007-01-27 17:37:25 av Stefan Eklinder]

Link to comment
Share on other sites

HiJackthis-loggen nedan:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:09:29, on 2007-01-26

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Apps\Powercinema\PCMService.exe

C:\apps\ABoard\ABoard.exe

C:\apps\ABoard\AOSD.exe

C:\Program\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Packard Bell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ClickMe] C:\apps\ClickMe\ClickMe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &AIM Search - res://C:\Program\AIM Toolbar\AIMBar.dll/aimsearch.htm

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\sw.htm

O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} (InstallerBehaviorFactory Class) - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {44990200-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec SmartIssue) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1130090378640

O16 - DPF: {83873F92-B99B-400A-9E36-52B5F4970FB7} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/sv/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

O23 - Service: Security Center (wscsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (file missing)

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

PsService v1.1 - local and remote services viewer/controller

Copyright © 2001-2003 Mark Russinovich

Sysinternals - www.sysinternals.com

 

[log]SERVICE_NAME: Adobe LM Service

AdobeLM Service

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : "C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe"

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Adobe LM Service

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: Alerter

Underrättar valda användare och datorer om administrativa varningar. Om tjänsten stoppas kommer inte program som använder administrativa varningar att erhålla varningar. Om tjänsten inaktiveras kommer inte tjänster som uttryckligen förlitar sig på dessa att startas.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 4 DISABLED

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Alerter

DEPENDENCIES : LanmanWorkstation

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService

 

SERVICE_NAME: ALG

Ger stöd för plugin för Internet-anslutningsdelning och Windows-brandväggen från andra leverantörer.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\alg.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Application Layer Gateway Service

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService

 

SERVICE_NAME: AppMgmt

Tillhandahåller programvaruinstallationstjänster som exempelvis Tilldela, Publicera och Ta bort.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Application Management

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: aspnet_state

Ger stöd för sessionstillstånd utanför processen för ASP.NET. Om den här tjänsten stoppas bearbetas inte begäranden utanför processen. Om tjänsten inaktiveras kan inga tjänster som är direkt beroende av den starta.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : ASP.NET State Service

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\NetworkService

 

SERVICE_NAME: ATI Smart

(null)

TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : ATI Smart

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: AudioSrv

Hanterar ljudenheter för Windows-baserade program. Om denna tjänst stoppas kommer inte ljudenheter och andra effekter att fungera korrekt. Om denna tjänst inaktiveras kommer inte de tjänster som är beroende av den att kunna startas.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP : AudioGroup

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Windows Audio

DEPENDENCIES : PlugPlay

: RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: BITS

Överför data mellan klienter och servrar i bakgrunden. Om BITS inaktiveras kommer inte tjänster så som Windows Update att fungera korrekt.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Background Intelligent Transfer Service

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

FAIL_RESET_PERIOD : 0 seconds

FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds

: Restart DELAY: 60000 seconds

: Restart DELAY: 60000 seconds

 

SERVICE_NAME: Browser

Upprätthåller en aktuell lista över datorer på nätverket och skickar denna lista till datorer som utsetts till webbläsare. Om denna tjänst stoppas kommer inte listan att uppdateras eller underhållas. Om denna tjänst inaktiveras kommer inte de tjänster som är beroende av den att kunna starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Computer Browser

DEPENDENCIES : LanmanWorkstation

: LanmanServer

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: ccEvtMgr

Event propagation and logging service

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

LOAD_ORDER_GROUP : Symantec Core Services

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Symantec Event Manager

DEPENDENCIES : RPCSS

: ccSetMgr

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: ccSetMgr

Settings storage and management service

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"

LOAD_ORDER_GROUP : Symantec Core Services

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Symantec Settings Manager

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: CiSvc

Indexes contents and properties of files on local and remote computers; provides rapid access to files through flexible querying language.

TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Indexing Service

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: ClipSrv

Gör att Klippbokshanteraren kan spara information och dela den med fjärrdatorer. Om den här tjänsten stoppas kommer Klippbokshanteraren inte längre kunna dela information med fjärrdatorer. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 4 DISABLED

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : ClipBook

DEPENDENCIES : NetDDE

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: COMSysApp

Hanterar konfiguration och spårning av COM+-baserade komponenter. Om tjänsten stoppas fungerar inte de flesta COM+-baserade komponenterna korrekt. Om tjänsten inaktiveras startar inte tjänster som är beroende av den.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : COM+ System Application

DEPENDENCIES : rpcss

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

FAIL_RESET_PERIOD : 30 seconds

FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 1000 seconds

: Restart DELAY: 5000 seconds

: None DELAY: 1000 seconds

 

SERVICE_NAME: CryptSvc

Ger tre hanteringstjänster: Katalogdatabas, som kontrollerar att Windows-filer är signerad; Skyddad rot som lägger till och tar bort betrodda rotcertifikatutfärdarcertifikat från den här datorn; och Nyckel som hjälper till att registrera certifikat för den här datorn. Om den här tjänsten stoppas kommer de här hanteringstjänsterna inte att fungera. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Cryptographic Services

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: DcomLaunch

Gör att DCOM-tjänster kan starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

LOAD_ORDER_GROUP : Event Log

TAG : 0

DISPLAY_NAME : DCOM Server Process Launcher

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

FAIL_RESET_PERIOD : 0 seconds

FAILURE_ACTIONS : Reboot DELAY: 60000 seconds

 

SERVICE_NAME: Dhcp

Hanterar nätverkskonfiguration genom att registrera och uppdatera IP-adresser och DNS-namn.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP : TDI

TAG : 0

DISPLAY_NAME : DHCP Client

DEPENDENCIES : Tcpip

: Afd

: NetBT

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: dmadmin

Konfigurerar hårddiskar och volymer. Tjänsten körs endast för konfigurationsprocesser och stoppas sedan.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe /com

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Logical Disk Manager Administrative Service

DEPENDENCIES : RpcSs

: PlugPlay

: DmServer

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: dmserver

Upptäcker och övervakar nya hårddiskar och sänder diskvolymsinformation till tjänsten Logical Disk Manager för konfigurering. Om den här tjänsten stoppas kan status för dynamiska diskar och konfigurationsinformation komma att bli gammal. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen av tjänsterna som uttryckligen beror av den att starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Logical Disk Manager

DEPENDENCIES : RpcSs

: PlugPlay

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: Dnscache

Matchar och cachelagrar DNS-namn (Domain Name system) för denna dator. Om denna tjänst stoppas kan inte datorn matcha DNS-namn eller hitta Active Directory-domänkontrollanter. Om tjänsten inaktiveras kommer de tjänster som uttryckligen är beroende av den inte att kunna starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService

LOAD_ORDER_GROUP : TDI

TAG : 0

DISPLAY_NAME : DNS Client

DEPENDENCIES : Tcpip

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\NetworkService

 

SERVICE_NAME: ERSvc

Gör att fel i tjänster och program som körs i icke-standardmiljöer kan rapporteras.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Error Reporting Service

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: Eventlog

Gör att händelseloggmeddelanden som skapas av Windows-baserade program och komponenter kan visas i Loggboken. Den här tjänsten kan inte stoppas.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\services.exe

LOAD_ORDER_GROUP : Event log

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Event Log

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: EventSystem

Innehåller stöd för SENS (System Event Notification Service) som ger automatisk distribution av händelser till prenumererande COM-komponenter (Component Object Model). Om tjänsten stoppas så stängs SENS och kan inte leverera meddelanden om in- och utloggning. Om tjänsten inaktiveras startar inte tjänster som är beroende av den.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP : Network

TAG : 0

DISPLAY_NAME : COM+ Event System

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: FastUserSwitchingCompatibility

Ger hanteringstjänster för program som behöver hjälp i fleranvändarmiljö.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Fast User Switching Compatibility

DEPENDENCIES : TermService

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: helpsvc

Gör att Hjälp- och supportcenter körs på den här datorn. Om den här tjänsten stoppas kommer Hjälp- och supportcenter inte att vara tillgängligt. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Help and Support

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds

FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 100 seconds

: Restart DELAY: 100 seconds

: None DELAY: 100 seconds

 

SERVICE_NAME: HidServ

Ger allmän indataåtkomst för HID-enheter (Human Interface Devices) som aktiverar och upprätthåller fördefinierade tangentkombinationer på tangentbord, fjärrkontroller och andra multimedieenheter. Om den här tjänsten stoppas kommer de tangentkombinationer som kontrolleras av den här tjänsten inte längre att fungera. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : HID Input Service

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: HTTPFilter

Den här tjänsten implementerar HTTPS (Secure HyperText Transfer Protocol) för tjänsten HTTP genom att använda SSL (Secure Sockets Layer). Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den att kunna startas.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : HTTP SSL

DEPENDENCIES : HTTP

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: ImapiService

Hanterar CD-skrivning genom IMAPI (Image Mastering Applications Programming Interface). Om den här tjänsten stoppas kan du inte längre skriva CD-skivor på den här datorn. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\imapi.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : IMAPI CD-Burning COM Service

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: iPodService

iPod-maskinvaruhanteringstjänster

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : iPod-tjänst

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: lanmanserver

Stöder fil-, skrivar- och namngiven pipedelning över nätverk för denna dator. Om denna tjänst stoppas kommer inte dessa funktioner att finnas tillgängliga. Om tjänsten inaktiveras kommer inte de tjänster som är beroende av den att kunna starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Server

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: lanmanworkstation

Skapar och underhåller klientnätverksanslutningar för fjärrservrar. Om denna tjänst stoppas kommer inte anslutningarna att vara tillgängliga. Om tjänsten inaktiveras kommer inte de tjänster som är beroende av den att kunna starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP : NetworkProvider

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Workstation

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: LmHosts

Aktiverar stöd för tjänsten NetBIOS över TCP/IP (NetBT) och NetBIOS-namnmatchning.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

LOAD_ORDER_GROUP : TDI

TAG : 0

DISPLAY_NAME : TCP/IP NetBIOS Helper

DEPENDENCIES : NetBT

: Afd

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService

 

SERVICE_NAME: Messenger

Skickar och tar emot meddelanden som skickas av administratörer eller tjänsten Alerter. Denna tjänst är inte kopplad till Windows Messenger. Om denna tjänst stoppas kan inte meddelanden som skickas med tjänsten Alerter att sändas. Om tjänsten inaktiveras kommer inte de tjänster som är beroende av den att kunna starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 4 DISABLED

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Messenger

DEPENDENCIES : LanmanWorkstation

: NetBIOS

: PlugPlay

: RpcSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: mnmsrvc

Gör att auktoriserade användare kan nå den här datorn via NetMeeting över företagsnätverket. Om den här tjänsten stoppas kommer delning av fjärrskrivbord inte att fungera. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den att kunna startas.

TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : NetMeeting Remote Desktop Sharing

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: MSDTC

Koordinerar transaktioner som omfattar flera resurshanterare, som t ex databaser, meddelandeköer och filsystem. Om tjänsten stoppas så genomförs inte överföringarna. Om tjänsten inaktiveras startar inte tjänster som är beroende av den.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe

LOAD_ORDER_GROUP : MS Transactions

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Distributed Transaction Coordinator

DEPENDENCIES : RPCSS

: SamSS

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\NetworkService

 

SERVICE_NAME: MSIServer

Lägger till, ändrar och tar bort Windows Installer-program (*.msi). Om denna tjänst inaktiveras kommer tjänster som uttryckligen är beroende av den inte längre att fungera.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /V

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Windows Installer

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: navapsvc

Hanterar Auto-Protect-händelser i Norton AntiVirus.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: NBService

Nero BackItUp Service is responsible to control all jobs created using Nero BackItUp. These jobs can create backups of selected files/folders/partitions or complete hard disk to hard disk, network drive, CD/DVD or FTP.

TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : NBService

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: NetDDE

Ger transport och säkerhet över nätverket för DDE (Dynamic Data Exchange) för program som körs på samma dator eller på olika datorer. Om den här tjänsten stoppas kommer DDE-transport och -säkerhet inte att vara tillgängligt. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 4 DISABLED

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

LOAD_ORDER_GROUP : NetDDEGroup

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Network DDE

DEPENDENCIES : NetDDEDSDM

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: NetDDEdsdm

Hanterar DDE-nätverksresurser (Dynamic Data Exchange). Om den här tjänsten stoppas kommer alla DDE-nätverksresurser att bli otillgängliga. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 4 DISABLED

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Network DDE DSDM

DEPENDENCIES :

: EGrLocalSystem

: Network DDE DSDM

: etwork DDE

: rvice

: uto Protect-tjänst

: ransaction Coordinator

: ion

: rogramFil

:

: S

:

: Ø<

: Ø<

: erar DDE-nätverksresurser (Dynamic Data Exchange). Om den här tjänsten stoppas kommer alla DDE-nätverksresurser att bli otillgängliga. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

: o

: t

: i

: l

: l

: g

: ä

: n

: g

: l

: i

: g

: a

: .

:

: O

: m

:

: d

: e

: n

:

: h

: ä

: r

:

: t

: j

: ä

: n

: s

: t

: e

: n

:

: i

: n

: a

: k

: t

: i

: v

: e

: r

: a

: s

:

: k

: o

: m

: m

: e

: r

:

: i

: n

: g

: e

: n

:

: t

: j

: ä

: n

: s

: t

:

: s

: o

: m

:

: ä

: r

:

: u

: t

: t

: r

: y

: c

: k

: l

: i

: g

: e

: n

:

: b

: e

: r

: o

: e

: n

: d

: e

:

: a

: v

:

: d

: e

: n

: n

: a

:

: a

: t

: t

:

: k

: u

: n

: n

: a

:

: s

: t

: a

: r

: t

: a

: .

:

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: Netlogon

Stöder validering för kontoinloggningar för datorer på en domän.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

LOAD_ORDER_GROUP : RemoteValidation

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Net Logon

DEPENDENCIES : LanmanWorkstation

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: Netman

Hanterar objekt i mappen Nätverks- och fjärranslutningar, i vilken du kan granska anslutningar till både lokala och fjärranslutna nätverk.

TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Network Connections

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: Nla

Samlar in och lagrar information nätverkskonfiguration och platser och meddelar program när den här informationen ändras.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Network Location Awareness (NLA)

DEPENDENCIES : Tcpip

: Afd

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: NPFMntor

Upptäcker installation av Symantec Firewall-klienter

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : "C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe"

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Norton AntiVirus Firewall Monitor Service

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: NSCService

Norton Console Service

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE"

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Norton Protection Center Service

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: NtLmSsp

Ger säkerhet för RPC-program (Remote Procedure Call) som använder andra transportsätt än namngivna pipes.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : NT LM Security Support Provider

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: NtmsSvc

(null)

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Removable Storage

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: PACSPTISVR

(null)

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : PACSPTISVR

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: PlugPlay

Gör att datorn upptäcker och kan anpassa sig efter maskinvaruförändringar nästan helt utan användarens hjälp. Om den här tjänsten stoppas eller inaktiveras kommer datorn att bli instabil.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\services.exe

LOAD_ORDER_GROUP : PlugPlay

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Plug and Play

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: PolicyAgent

Hanterar IP-säkerhetsprinciper samt startar ISAKMP/Oakley (IKE) och IP-säkerhetsdrivrutinen.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : IPSEC Services

DEPENDENCIES : RPCSS

: Tcpip

: IPSec

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: ProtectedStorage

Erbjuder skyddad lagring för känsliga data (exempelvis privata nycklar) för att förhindra att icke-auktoriserade tjänster, processer eller användare kommer åt dem.

TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Protected Storage

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: RasAuto

Skapar en anslutning till ett fjärrnätverk när ett program hänvisar till en DNS, NetBIOS-namn eller adress på ett fjärrnätverk.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Remote Access Auto Connection Manager

DEPENDENCIES : RasMan

: Tapisrv

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: RasMan

Skapar en nätverksanslutning.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Remote Access Connection Manager

DEPENDENCIES : Tapisrv

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: RDSessMgr

Hanterar och kontrollerar funktionen Fjärrhjälp. Om den här tjänsten stoppas kommer Fjärrhjälp inte att vara tillgängligt. Innan du stoppar tjänsten bör du kontrollera fliken Beroenden i dialogrutan Egenskaper.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Remote Desktop Help Session Manager

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: RemoteAccess

Ger routningstjänster till företag i LAN- (Local Area Network) och WAN-miljöer (Wide Area Network).

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 4 DISABLED

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Routing and Remote Access

DEPENDENCIES : RpcSS

: +NetBIOSGroup

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: RpcLocator

Hanterar databasen för RPC-namnstjänsten.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\locator.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Remote Procedure Call (RPC) Locator

DEPENDENCIES : LanmanWorkstation

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\NetworkService

 

SERVICE_NAME: RpcSs

Tillhandahåller slutpunktsmappning och andra RPC-tjänster.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss

LOAD_ORDER_GROUP : COM Infrastructure

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Remote Procedure Call (RPC)

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\NetworkService

FAIL_RESET_PERIOD : 0 seconds

FAILURE_ACTIONS : Reboot DELAY: 60000 seconds

 

SERVICE_NAME: RSVP

Erbjuder funktioner för nätverkssignalering och lokal trafikkontroll för program och kontroll-appletar som stöder QoS.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\rsvp.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : QoS RSVP

DEPENDENCIES : TcpIp

: Afd

: RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: SamSs

Lagrar säkerhetsinformation för lokala användarkonton.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

LOAD_ORDER_GROUP : LocalValidation

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Security Accounts Manager

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: SAVScan

Hanterar sökning av arkiv med Norton Antivirus Auto-Protect

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : "C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe"

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Symantec AVScan

DEPENDENCIES : SAVRT

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: SCardSvr

Hanterar åtkomst till smartkort som läsas på den här datorn. Om den här tjänsten stoppas kommer smartkort inte att kunna läsas på den här datorn. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den här att kunna starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

LOAD_ORDER_GROUP : SmartCardGroup

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Smart Card

DEPENDENCIES : PlugPlay

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService

 

SERVICE_NAME: Schedule

Gör att en användare kan konfigurera schemaläggning för aktiviteter som då körs automatiskt på datorn. Om tjänsten stoppas kommer aktiviteterna inte att kunna köras vid den tid de schemaläggs. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP : SchedulerGroup

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Task Scheduler

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds

FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 6000 seconds

: Restart DELAY: 60000 seconds

: None DELAY: 0 seconds

 

SERVICE_NAME: seclogon

Gör det möjligt att starta processer under andra referenser. Om den här tjänsten stoppas kommer den här sortens inloggningsåtkomst inte att vara tillgänglig. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den här att kunna starta.

TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Secondary Logon Service

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: SENS

Spårar systemhändelser som exempelvis Windows-inloggning, nätverks- och strömförsörjningshändelser. Meddelar prenumeranter av tjänsten COM+ Event System att dessa händelser inträffat.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP : Network

TAG : 0

DISPLAY_NAME : System Event Notification

DEPENDENCIES : EventSystem

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: ShellHWDetection

Ger meddelanden för AutoPlay-maskinvaruhändelser.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP : ShellSvcGroup

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Shell Hardware Detection

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: SNDSrvc

Symantec Network Drivers Service

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe"

LOAD_ORDER_GROUP : Symantec Services

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Symantec Network Drivers Service

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: SPBBCSvc

Symantec SPBBC

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe"

LOAD_ORDER_GROUP : Symantec Services

TAG : 0

DISPLAY_NAME : SPBBCSvc

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: Spooler

Sparar filer i ett buffertminne så att kan skrivas ut vid ett senare tillfälle.

TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

LOAD_ORDER_GROUP : SpoolerGroup

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Print Spooler

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds

FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds

: Restart DELAY: 60000 seconds

: None DELAY: 0 seconds

 

SERVICE_NAME: SPTISRV

(null)

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Sony SPTI Service

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: srservice

Utför funktioner för systemåterställning. Om du vill stänga av tjänsten kan du inaktivera Systemåterställning på fliken Systemåterställning i dialogrutan Egenskaper för Den här datorn.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : System Restore Service

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: SSDPSRV

Gör att UPnP-enheter på hemnätverket kan upptäckas automatiskt.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : SSDP Discovery Service

DEPENDENCIES : HTTP

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService

 

SERVICE_NAME: stisvc

Ger bildläsningstjänster för skannrar och kameror.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : WIA (Windows Image Acquisition)

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: SwPrv

Hanterar programvarubaserade ögonblicksbilder av volymer som tas av tjänsten Volume Shadow Copy. Om den här tjänsten stoppas kommer programvarubaserade ögonblicksbilder av volymer inte att kunna tas. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende på denna att kunna starta.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{FF1A1113-93DB-49E6-9C5F-30ED334BAB5C}

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : MS Software Shadow Copy Provider

DEPENDENCIES : rpcss

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: Symantec Core LC

Symantec Core LC

TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe"

LOAD_ORDER_GROUP : Symantec Services

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Symantec Core LC

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: SysmonLog

Samlar in prestandadata från lokala eller fjärrdatorer utifrån schemaparametrar som konfigureras i förväg, och skriver därefter data till en logg eller orsakar en varning. Om den här tjänsten stoppas samlas prestandainformation inte in. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den här att kunna starta.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Performance Logs and Alerts

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: NT Authority\NetworkService

 

SERVICE_NAME: TapiSrv

Erbjuder TAPI-stöd (Telephony API) för program som kontrollerar telefonienheter och IP-baserade röstanslutningar på den lokala datorn och (via nätverket) på servrar som kör tjänsten.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Telephony

DEPENDENCIES : PlugPlay

: RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: TermService

Gör att flera användare kan ansluta interaktivt till en dator och se skrivbord och program från en fjärrdator. Detta gäller Fjärrskrivbord (inklusive Fjärrskrivbord för administratörer), snabbt användarbyte, fjärrhjälp och Terminal Server.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost -k DComLaunch

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Terminal Services

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: Themes

Erbjuder hantering för användargränssnittets tema.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP : UIGroup

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Themes

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds

FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds

: Restart DELAY: 60000 seconds

: None DELAY: 0 seconds

 

SERVICE_NAME: TrkWks

Upprätthåller länkar mellan NTFS-filer på en enda dator eller mellan flera datorer i en nätverksdomän.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Distributed Link Tracking Client

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: UMWdf

Aktiverar drivrutiner för användarläge i Windows.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Windows User Mode Driver Framework

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService

 

SERVICE_NAME: upnphost

Gör att datorn kan vara värd för enheten av typen Universal Plug and Play.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Universal Plug and Play Device Host

DEPENDENCIES : SSDPSRV

: HTTP

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService

FAIL_RESET_PERIOD : -1 seconds

FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 0 seconds

 

SERVICE_NAME: UPS

Manages an uninterruptible power supply (UPS) connected to the computer.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\ups.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Uninterruptible Power Supply

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: usnsvc

Tjänsten har installerats av Messenger för att möjliggöra delning

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k usnsvc

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Läsartjänsten USN Journal för delning i Messenger

DEPENDENCIES : rpcss

: eventlog

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: VCSSecS

Provides support for using virtual CD Drives

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\Program\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Virtual CD v4 Security service (SDK - Version)

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: VSS

Hanterar och implementerar ögonblicksbilder av volymer som används för säkerhetskopiering och andra syften. Om den här tjänsten stoppas kommer ögonblicksbilder inte att kunna säkerhetskopieras och säkerhetskopiering kan då misslyckas. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den här att kunna starta.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Volume Shadow Copy

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: W32Time

Upprätthåller synkronisering av datum och tid på alla klienter och servrar i nätverket. Om den här tjänsten stoppas kommer synkronisering av datum och tid inte att ske. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

 

 

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Windows Time

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: WebClient

Gör att Windows-baserade program kan skapa, använda och ändra Internet-baserade filer. Om den här tjänsten stoppas kommer de här funktionerna inte att vara tillgängliga. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna startas.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

LOAD_ORDER_GROUP : NetworkProvider

TAG : 0

DISPLAY_NAME : WebClient

DEPENDENCIES : MRxDAV

SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService

 

SERVICE_NAME: winmgmt

Ger ett gemensamt gränssnitt och en gemensam objektmodell för att nå hanteringsinformation om operativsystem, enheter, program och tjänster. Om den här tjänsten stoppas kommer många Windows-baserade program inte längre att fungera korrekt. Om den här tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av denna att kunna starta.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 0 IGNORE

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Windows Management Instrumentation

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds

FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds

: Restart DELAY: 60000 seconds

 

SERVICE_NAME: WmdmPmSN

Hämtar serienumret från bärbara mediespelare som har anslutits till den här datorn. Om tjänsten avbryts kan kanske inte skyddat innehåll hämtas till enheten.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Portable Media Serial Number Service

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: WmiApSrv

Ger prestandabiblioteksinformation från WMI HiPerf-providers.

TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : WMI Performance Adapter

DEPENDENCIES : RPCSS

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: wscsvc

Övervakar säkerhetsinställningar och -konfiguration på datorn.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : \SystemRoot\C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Security Center

DEPENDENCIES : RpcSs

: winmgmt

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: wuauserv

Aktiverar hämtning och installation av Windows-uppdateringar. Om denna tjänst inaktiveras kommer datorn inte att kunna använda funktionen Automatiska uppdateringar eller webbplatsen Windows Update.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Automatic Updates

DEPENDENCIES :

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: WZCSVC

Ger automatisk konfiguration för nätverkskort som stöder 802.11

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 2 AUTO_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP : TDI

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Wireless Zero Configuration

DEPENDENCIES : RpcSs

: Ndisuio

SERVICE_START_NAME: LocalSystem

 

SERVICE_NAME: xmlprov

Hanterar XML-konfigurationsfiler för tillhandahållande av nätverk för en hel domän.

TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS

START_TYPE : 3 DEMAND_START

ERROR_CONTROL : 1 NORMAL

BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

LOAD_ORDER_GROUP :

TAG : 0

DISPLAY_NAME : Network Provisioning Service

DEPENDENCIES : RpcSs

SERVICE_START_NAME: LocalSystem[/log]

 

 

Moderator redigerade med LOG-taggar. För allas trevnad använd LOG-knappen uppe till höger bredvid den ljusblå rutan i inläggsfönstret

 

[inlägget ändrat 2007-01-27 17:35:04 av Stefan Eklinder]

Link to comment
Share on other sites

Complete scanning result of "sptd6285.sys", received in VirusTotal at 01.26.2007, 18:33:37 (CET).

 

Antivirus Version Update Result

AntiVir 7.3.0.32 01.26.2007 no virus found

Authentium 4.93.8 01.26.2007 no virus found

Avast 4.7.936.0 01.26.2007 no virus found

AVG 386 01.26.2007 no virus found

BitDefender 7.2 01.26.2007 no virus found

CAT-QuickHeal 9.00 01.26.2007 no virus found

ClamAV devel-20060426 01.26.2007 no virus found

DrWeb 4.33 01.26.2007 no virus found

eSafe 7.0.14.0 01.26.2007 no virus found

eTrust-InoculateIT 23.73.124 01.26.2007 no virus found

eTrust-Vet 30.3.3352 01.26.2007 no virus found

Ewido 4.0 01.26.2007 no virus found

Fortinet 2.85.0.0 01.26.2007 no virus found

F-Prot 4.2.1.29 01.25.2007 no virus found

Ikarus T3.1.0.27 01.26.2007 no virus found

Kaspersky 4.0.2.24 01.26.2007 no virus found

McAfee 4950 01.26.2007 no virus found

Microsoft 1.2101 01.26.2007 no virus found

NOD32v2 2010 01.26.2007 no virus found

Norman 5.80.02 01.26.2007 no virus found

Panda 9.0.0.4 01.26.2007 no virus found

Prevx1 V2 01.26.2007 no virus found

Sophos 4.13.0 01.24.2007 no virus found

Sunbelt 2.2.907.0 01.26.2007 no virus found

TheHacker 6.0.3.158 01.26.2007 no virus found

UNA 1.83 01.26.2007 no virus found

VBA32 3.11.2 01.26.2007 no virus found

VirusBuster 4.3.19:9 01.26.2007 no virus found

 

 

Aditional Information

File size: 0 bytes

MD5: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

SHA1: da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709

 

 

Link to comment
Share on other sites

Complete scanning result of "sptd.sys", received in VirusTotal at 01.26.2007, 18:46:47 (CET).

 

Antivirus Version Update Result

AntiVir 7.3.0.32 01.26.2007 no virus found

Authentium 4.93.8 01.26.2007 no virus found

Avast 4.7.936.0 01.26.2007 no virus found

AVG 386 01.26.2007 no virus found

BitDefender 7.2 01.26.2007 no virus found

CAT-QuickHeal 9.00 01.26.2007 no virus found

ClamAV devel-20060426 01.26.2007 no virus found

DrWeb 4.33 01.26.2007 no virus found

eSafe 7.0.14.0 01.26.2007 no virus found

eTrust-InoculateIT 23.73.124 01.26.2007 no virus found

eTrust-Vet 30.3.3352 01.26.2007 no virus found

Ewido 4.0 01.26.2007 no virus found

Fortinet 2.85.0.0 01.26.2007 no virus found

F-Prot 4.2.1.29 01.25.2007 no virus found

Ikarus T3.1.0.27 01.26.2007 no virus found

Kaspersky 4.0.2.24 01.26.2007 no virus found

McAfee 4950 01.26.2007 no virus found

Microsoft 1.2101 01.26.2007 no virus found

NOD32v2 2010 01.26.2007 no virus found

Norman 5.80.02 01.26.2007 no virus found

Panda 9.0.0.4 01.26.2007 no virus found

Prevx1 V2 01.26.2007 no virus found

Sophos 4.13.0 01.24.2007 no virus found

Sunbelt 2.2.907.0 01.26.2007 no virus found

TheHacker 6.0.3.158 01.26.2007 no virus found

UNA 1.83 01.26.2007 no virus found

VBA32 3.11.2 01.26.2007 no virus found

VirusBuster 4.3.19:9 01.26.2007 no virus found

 

 

Aditional Information

File size: 0 bytes

MD5: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

SHA1: da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjälp!

 

Tryck på Redigera under dina inlägg, markera loggarna etc och tryck sedan på LOG-knappen som finns på samma rad som :thumbsdown::thumbsup: i redigera-fönstret.

 

Link to comment
Share on other sites

Töm mappen C:\Documents and Settings\Linnea Krook\Lokala inställningar\Temp

 

Ta bort filerna:

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd6285.sys

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

 

Fungerar Kontrollpanelen - Säkerhetscenter?

 

Link to comment
Share on other sites

Förf@n - lär dig att det finns en log-knapp!

 

ta't inte så hårt, kände bara att utrycket passade här och nu.

Hoppas det löser sig

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Ledsen för log-knappen visste inte detta!

 

Har tagit bort filerna samt rensat TEMP.

 

Säkerhetscenter funger om du nu menar att jag kan öppna det osv.... Vad göra nu??

 

Link to comment
Share on other sites

Ledsen för log-knappen visste inte detta!

Det är okej, glömde bort att jag inte hade berättat det.

Går det inte att Redigera dina långa inlägg och använda LOG-knappen.

 

Om du kan öppna Säkerhetcentret och göra inställningar etc så gör det inget att det står fel i Tjänster för då fungerar det i alla fall.

 

Uppför sig datorn normalt nu?

 

Link to comment
Share on other sites

Datorn verkar nu fungera helt normalt - no problemos så vitt jag kan bedömma!

 

Ber att få framföra mitt MYCKET STORA TACK!!!!!!!!!!!!!! Du har verkligen varit till stort hjälp! Helt fantastiskt att det finns människor som du - som helt ideellt lägger ner så stor möda på ett problem som detta.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack själv för alla poäng! :):)

 

Kör SUPERAntiSpyware för att kontrollera att det inte finns några rester kvar.

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), SUPERAntiSpyware, Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...