Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Datorn stänger ner sig och startar om


gorgina

Recommended Posts

Hej!

 

Min datorn har börjat strula sedan 2 veckor tillbaka och jag kan inte hitta felet.

 

Den stänger ner sig helt plötslig och startar om. Det är oregelbundet med. Ibland kan det gå timmar innan han startar om ibland går hinner den knappt starta för den startar om.

 

Tänkte först att det kanske var virus så jag körde panda men den hittade inget. Körde även ad-awear och spybot men dom hittade inte heller något.

 

Tänkte då att cpun vart för varm. Så jag tog bort fläkten rengjorde, satte dit ny kylpasta och satte tillbaka den. Men nej, problemmet forstatte.

 

Titta i loggboken och fann detta:

0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat

0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail

0010: 75 72 65 20 20 63 6c 69 ure cli

0018: 2e 65 78 65 20 31 2e 31 .exe 1.1

0020: 31 2e 30 2e 30 20 69 6e 1.0.0 in

0028: 20 70 61 76 6c 73 70 2e pavlsp.

0030: 64 6c 6c 20 36 2e 33 2e dll 6.3.

0038: 31 36 2e 35 31 20 61 74 16.51 at

0040: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset

0048: 30 30 30 30 35 65 30 64 00005e0d

0050: 0d 0a ..

 

Gogglade på pavlsp.dll och fann att det var till panda platinium. Avistallerade det och hoppades att det löste det. Men icke problemmet kvart står men Nu vet jag inte mer vad jag kan göra.

 

Någon som har något tips? Börja bli så irreterande nu.

 

Datorn jag har är en

Intel Pentium 4 3.0ghz, 2,0gb ram

ARCTIC COOLING CPU-FLÄKT

Ausus moderkort P5SD2-X

ATI Radeon x800

Hårdisk ATA SEAGATE BARRACUDA 640 GB

L-G dvd brännare

 

 

Skickar även med en kopia på resultatet på HijackThis:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:53:46, on 2007-01-08

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\caissdt.exe

C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust PestPatrol Anti-Spyware\PPActiveDetection.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program\tunebite\tunebite.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\JRGEN~1\LOKALA~1\Temp\Rar$EX00.594\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bf2s.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Genväg till egenskapssida för High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CaISSDT] "C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\caissdt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eTrustPPAP] "C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust PestPatrol Anti-Spyware\PPActiveDetection.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKCU\..\Run: [tunebite.exe] C:\Program\tunebite\tunebite.exe -hidden

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase8460.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156612301734

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E36C5562-C4E0-4220-BCB2-1C671E3A5916} (Seagate SeaTools English Online) - http://www.seagate.com/support/disc/asp/tools/en/bin/npseatools.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O18 - Protocol: bw+0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw+0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0s - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: offline-8876480 - {BDCAC685-F878-4409-99F9-682815BAA885} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget otrevligt i loggen.

 

I Loggboken är det även viktigt med Händelse id (event id) och Källa (source) för då kan man använda det för att söka mer info på internet.

 

Stäng av automatiska omstarter vid systemfel:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Avancerat - Start...Inställningar

så får du ut en blåskärm med felmeddelande om omstarterna beror på systemfel.

Den viktiga informationen på blåskärmen är följande:

Högt upp ett felmeddelande med stora bokstäver (t ex BAD_POOL)

Långt ner rad med mest siffror (STOP...)

Under det ibland ett filnamn

 

Hur var det med damm i ventilationshål och andra fläktar?

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för ditt svar.

 

Någon blå ruta får jag inte upp.

 

Ser inga gula eller röda markeringar i event eller source loggen.

 

Rengorde alla fläktar när jag rengorde cpufläkten och alla ventalationshål är fria frå damm och öppna.

 

[inlägget ändrat 2007-01-08 16:25:04 av Hanna Svahnberg]

Link to comment
Share on other sites

Har PC Probe II och mäter temp med.

I viloläge ligger tempen på 32

Har kylpastan Artic silver 5 och la enligt instruktionerna knappt ett riskorn stort på cpu.

 

Så frustrerand och inte vet hur man ska åtgärda problemet.

 

Link to comment
Share on other sites

Så där jag nu fick jag temp när han crachade med och då låg den på 35 grader och denna gången skulle jag precis starta spelet Civilization 4.

 

[inlägget ändrat 2007-01-08 17:03:30 av Hanna Svahnberg]

Link to comment
Share on other sites

Hmm, om det inte kommer någon blåskärm så beror det inte på något som händer i Windows utan då bör vara något hårdvaruproblem. Men låga temperaturer har du ju.

 

Vet du något om nätaggregatet, antal W, ström på 12V?

300 W rekommenderas http://ati.amd.com/products/radeonx800/radeonx800series/index.html

 

SpeedFan brukar kunna mäta spänningarna från nätaggregatet:

http://www.almico.com/speedfan.php

 

Link to comment
Share on other sites

Mitt nätaggregat är på 420W.

 

Ström indiktionerna är dessa

+12 = 11,932

+5 = 5,017

+3,3 = 3,392

Vcore = 1,448

 

Verkar som för tillfället bara startar om när man ska spela spel. Har provat starta Civilization 4 igen och då crashade. Men igår satt maken och spelade det ca2 timmar innan datorn startade om. Så det är ju oregelbundet den startar om.

Har dock ännu inte crachat när jag surfat eller det bara har stått på.

 

Kan inte se några konflikter i enhetshanteraren och drivrutiner för grafikkortet uppdaterdaterade jag igår.

 

[inlägget ändrat 2007-01-08 19:05:38 av Hanna Svahnberg]

Link to comment
Share on other sites

Vcore vet jag inte vad den ska vara, men de andra 3 såg ju bra ut.

 

Ljudet används väl mest i spelen också, se om det finns någon uppdatering till den drivrutinen.

 

Någon annan som har några idéer?

 

Link to comment
Share on other sites

Tusen tack för att du försöker hjälpa mig lösa problemet med datorn.

Hoppas det är någon annan som har någon ide.

 

Ljudrutinerna är nu uppdaterade men felet kvarstår.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Idag gick jag själv genom loggboken över systemet (min make gjorde det igår) och då fann jag röda kryss och det var dessa

[log]

Händelsens källa: Service Control Manager

Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 7035

Datum: 2007-01-08

Tid: 17:43:31

Användare: NT INSTANS\SYSTEM

Dator: YOGI

Beskrivning:

Tjänsten Läsartjänsten USN Journal för delning i Messenger tog emot en starta-kontroll.

 

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

 

 

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: ati2mtag

Händelsekategori: DAL

Händelse-ID: 43029

Datum: 2007-01-07

Tid: 18:26:09

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Display is not active

Data:

0000: 00 00 00 00 01 00 5a 00 ......Z.

0008: 2a 00 00 00 15 a8 00 c0 *....¨.À

0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: ati2mtag

Händelsekategori: DAL

Händelse-ID: 43029

Datum: 2007-01-07

Tid: 18:22:03

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Display is not active

Data:

0000: 00 00 00 00 01 00 5a 00 ......Z.

0008: 2a 00 00 00 15 a8 00 c0 *....¨.À

0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

 

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: ati2mtag

Händelsekategori: DAL

Händelse-ID: 43029

Datum: 2007-01-07

Tid: 18:16:45

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Display is not active

Data:

0000: 00 00 00 00 01 00 5a 00 ......Z.

0008: 2a 00 00 00 15 a8 00 c0 *....¨.À

0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

 

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: Service Control Manager

Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 7034

Datum: 2007-01-07

Tid: 17:47:58

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Tjänsten HTTP SSL avslutades oväntat. Detta har skett 1 gånger.

 

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

 

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: W32Time

Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 29

Datum: 2007-01-06

Tid: 23:21:01

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Tidsprovidern NtpClient har konfigurerats för att läsa tid från en eller fler tidskällor, men ingen källa är tillgänglig för närvarande. Inget försök att kontakta någon källa kommer att göras förrän om 14 minuter. NtpClient har ingen källa för korrekt tid.

 

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

 

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: W32Time

Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 17

Datum: 2007-01-06

Tid: 23:21:01

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Tidsprovidern NtpClient: Ett oväntat fel uppstod vid DNS-matchning för den manuellt konfigurerade peer-datorn time.windows.com,0x1. Ett nytt matchningsförsök kommer att göras om 15 minuter. Fel: En socket-åtgärd försökte utföras på en oåtkomlig värd. (0x80072751)

 

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

 

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: W32Time

Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 29

Datum: 2007-01-06

Tid: 23:10:25

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Tidsprovidern NtpClient har konfigurerats för att läsa tid från en eller fler tidskällor, men ingen källa är tillgänglig för närvarande. Inget försök att kontakta någon källa kommer att göras förrän om 14 minuter. NtpClient har ingen källa för korrekt tid.

 

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: W32Time

Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 17

Datum: 2007-01-06

Tid: 23:10:25

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Tidsprovidern NtpClient: Ett oväntat fel uppstod vid DNS-matchning för den manuellt konfigurerade peer-datorn time.windows.com,0x1. Ett nytt matchningsförsök kommer att göras om 15 minuter. Fel: En socket-åtgärd försökte utföras på en oåtkomlig värd. (0x80072751)

 

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

 

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: System Error

Händelsekategori: (102)

Händelse-ID: 1003

Datum: 2007-01-06

Tid: 13:51:01

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Felkod 000000c2, parameter1 00000007, parameter2 00000cd4, parameter3 008e002d, parameter4 88830b98.

 

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Data:

0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E

0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er

0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code

0018: 20 30 30 30 30 30 30 63 000000c

0020: 32 20 20 50 61 72 61 6d 2 Param

0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00

0030: 30 30 30 30 30 37 2c 20 000007,

0038: 30 30 30 30 30 63 64 34 00000cd4

0040: 2c 20 30 30 38 65 30 30 , 008e00

0048: 32 64 2c 20 38 38 38 33 2d, 8883

0050: 30 62 39 38 0b98

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: EventLog

Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 6004

Datum: 2007-01-06

Tid: 12:58:57

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Ett ogiltigt drivrutinspaket mottogs från IO-undersystemet. Datan är paketet

 

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Data:

0000: 0c 00 e0 00 0e 00 00 00 ..à.....

0008: 14 cc df 0b 8a 31 c7 01 .Ìß.Š1Ç.

0010: 40 00 00 00 00 00 00 00 @.......

0018: 00 00 00 00 04 00 4e 00 ......N.

0020: 00 00 00 00 cb 0b 00 80 ....Ë..

0028: 00 00 00 00 10 00 00 c0 .......À

0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0038: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0040: 4d 00 52 00 78 00 53 00 M.R.x.S.

0048: 6d 00 62 00 00 00 5c 00 m.b...\.

0050: 44 00 65 00 76 00 69 00 D.e.v.i.

0058: 63 00 65 00 5c 00 4c 00 c.e.\.L.

0060: 61 00 6e 00 6d 00 61 00 a.n.m.a.

0068: 6e 00 52 00 65 00 64 00 n.R.e.d.

0070: 69 00 72 00 65 00 63 00 i.r.e.c.

0078: 74 00 6f 00 72 00 00 00 t.o.r...

0080: 4d 00 53 00 48 00 4f 00 M.S.H.O.

0088: 4d 00 45 00 00 00 4e 00 M.E...N.

0090: 65 00 74 00 42 00 54 00 e.t.B.T.

0098: 5f 00 54 00 63 00 70 00 _.T.c.p.

00a0: 69 00 70 00 5f 00 7b 00 i.p._.{.

00a8: 32 00 37 00 39 00 46 00 2.7.9.F.

00b0: 34 00 39 00 42 00 35 00 4.9.B.5.

00b8: 2d 00 34 00 33 00 41 00 -.4.3.A.

00c0: 39 00 2d 00 34 00 33 00 9.-.4.3.

00c8: 45 00 31 00 2d 00 42 00 E.1.-.B.

00d0: 43 00 44 00 38 00 2d 00 C.D.8.-.

00d8: 43 00 44 00 44 00 00 00 C.D.D...

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: MRxSmb

Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 8003

Datum: 2007-01-06

Tid: 13:01:15

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Master browser har mottagit ett meddelande från datorn PHILIP-B5972142 som tror att den är master browser för domänen på transporten NetBT_Tcpip_{279F49B5-43A. Master browser stannar eller ett val tvingas att göras.

 

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Data:

0000: 00 00 00 00 03 00 4e 00 ......N.

0008: 00 00 00 00 43 1f 00 c0 ....C..À

0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

 

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: EventLog

Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 6004

Datum: 2007-01-06

Tid: 12:58:14

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Ett ogiltigt drivrutinspaket mottogs från IO-undersystemet. Datan är paketet

 

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Data:

0000: 0c 00 e0 00 0e 00 00 00 ..à.....

0008: 2a c4 dc f1 89 31 c7 01 *ÄÜñ‰1Ç.

0010: 40 00 00 00 00 00 00 00 @.......

0018: 00 00 00 00 04 00 4e 00 ......N.

0020: 00 00 00 00 cb 0b 00 80 ....Ë..

0028: 00 00 00 00 10 00 00 c0 .......À

0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0038: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0040: 4d 00 52 00 78 00 53 00 M.R.x.S.

0048: 6d 00 62 00 00 00 5c 00 m.b...\.

0050: 44 00 65 00 76 00 69 00 D.e.v.i.

0058: 63 00 65 00 5c 00 4c 00 c.e.\.L.

0060: 61 00 6e 00 6d 00 61 00 a.n.m.a.

0068: 6e 00 52 00 65 00 64 00 n.R.e.d.

0070: 69 00 72 00 65 00 63 00 i.r.e.c.

0078: 74 00 6f 00 72 00 00 00 t.o.r...

0080: 4d 00 53 00 48 00 4f 00 M.S.H.O.

0088: 4d 00 45 00 00 00 4e 00 M.E...N.

0090: 65 00 74 00 42 00 54 00 e.t.B.T.

0098: 5f 00 54 00 63 00 70 00 _.T.c.p.

00a0: 69 00 70 00 5f 00 7b 00 i.p._.{.

00a8: 32 00 37 00 39 00 46 00 2.7.9.F.

00b0: 34 00 39 00 42 00 35 00 4.9.B.5.

00b8: 2d 00 34 00 33 00 41 00 -.4.3.A.

00c0: 39 00 2d 00 34 00 33 00 9.-.4.3.

00c8: 45 00 31 00 2d 00 42 00 E.1.-.B.

00d0: 43 00 44 00 38 00 2d 00 C.D.8.-.

00d8: 43 00 44 00 44 00 00 00 C.D.D...

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: EventLog

Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 6004

Datum: 2007-01-06

Tid: 12:00:05

Användare: Saknas

Dator: YOGI

Beskrivning:

Ett ogiltigt drivrutinspaket mottogs från IO-undersystemet. Datan är paketet

 

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Data:

0000: 0c 00 e0 00 0e 00 00 00 ..à.....

0008: 42 14 38 d2 81 31 c7 01 B.8Ò�1Ç.

0010: 40 00 00 00 00 00 00 00 @.......

0018: 00 00 00 00 04 00 4e 00 ......N.

0020: 00 00 00 00 cb 0b 00 80 ....Ë..

0028: 00 00 00 00 10 00 00 c0 .......À

0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0038: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0040: 4d 00 52 00 78 00 53 00 M.R.x.S.

0048: 6d 00 62 00 00 00 5c 00 m.b...\.

0050: 44 00 65 00 76 00 69 00 D.e.v.i.

0058: 63 00 65 00 5c 00 4c 00 c.e.\.L.

0060: 61 00 6e 00 6d 00 61 00 a.n.m.a.

0068: 6e 00 52 00 65 00 64 00 n.R.e.d.

0070: 69 00 72 00 65 00 63 00 i.r.e.c.

0078: 74 00 6f 00 72 00 00 00 t.o.r...

0080: 4d 00 53 00 48 00 4f 00 M.S.H.O.

0088: 4d 00 45 00 00 00 4e 00 M.E...N.

0090: 65 00 74 00 42 00 54 00 e.t.B.T.

0098: 5f 00 54 00 63 00 70 00 _.T.c.p.

00a0: 69 00 70 00 5f 00 7b 00 i.p._.{.

00a8: 32 00 37 00 39 00 46 00 2.7.9.F.

00b0: 34 00 39 00 42 00 35 00 4.9.B.5.

00b8: 2d 00 34 00 33 00 41 00 -.4.3.A.

00c0: 39 00 2d 00 34 00 33 00 9.-.4.3.

00c8: 45 00 31 00 2d 00 42 00 E.1.-.B.

00d0: 43 00 44 00 38 00 2d 00 C.D.8.-.

00d8: 43 00 44 00 44 00 00 00 C.D.D...

[/log]

 

Har googlat om felen men blir inte riktigt klok på vad det är.

Mest återkommande är händelse id 17, 29 och 43029.

 

 

[inlägget ändrat 2007-01-09 13:07:28 av Hanna Svahnberg]

Link to comment
Share on other sites

Tack för länken.

 

Men tyvärr vart jag inte mycket klokare.

Denna hittade men förstod inte

6004 = A driver packet received from the I/O subsystem was invalid. The data is the packet.

 

Resten hittar jag ingen info om varken på googel eller länken.

 

Tror du problemet försvinner om man installerar om windows?

 

Har nu även provat med avinstallera grafikkortet och insatllera om det, men det hjälpte inte heller.

 

Link to comment
Share on other sites

Händelse-id: 7035 är knappast något fel, det står något startades.

 

43029: Från grafikkortet (ATI), det finns ingen bildskärm

 

7034: http://support.microsoft.com/kb/925038

 

29: Det gick inte att hitta tidsservern på internet, kan bero på att internetanslutningen inte var igång t ex.

 

17: Besläktat med ovanstående

 

1003: Mer intressant Felkod 000000C2 = "BAD_POOL_CALLER"

http://support.microsoft.com/kb/890756

http://support.microsoft.com/kb/314492 Beskrivningen låter som ett programfel

http://eforum4.idg.se/viewmsg.asp?entriesid=336077

http://www.eforum.idg.se/viewmsg.asp?kanalmeny=show&EntriesId=726220

så typiskt någon felaktig drivrutin

 

6004: Problem med drivrutin, något med Lanman och TCP/IP verkar det stå i hexkoden, du behöver kanske se till att du bara har de protokoll och drivrutiner för nätverket som verkligen behövs och att de är uppdaterade.

 

8003: Har också med nätverket att göra

http://www.eventid.net/display.asp?eventid=8003&eventno=680&source=MRxSmb&phase=1

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...