Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Stealth spy


Niklas73

Recommended Posts

Mitt Norton som inte uppgraderats på ca 1 år men jag kör AVG istället varnar ungefär varje halvtimme för ett intrångsförsök av modellen "Stealth Spy" som den påstår är en trojan. Den blockerar och säger att inget mer behöver göras. Samtidigt står det att om detta sker i samband med nättrafik kan man ha en trojan. Med bredband så sker ju nättrafik ganska regelbundet så jag körde Search and destory men den hitta inget.

 

Nu undrar jag vad det är som händer. I loggen står det:

 

Information: Regel "Standard för blockering av trojansk häst Stealth Spy" blockerade (87.227.17.101,555)

Inkommande TCP-anslutning

Lokal adress, tjänst är (SOVRUM(213.113.216.74),555)

Fjärransluten adress, tjänst är (87.227.17.101,3355)

Processens namn är "N/A"

 

 

Vad händer?

 

Link to comment
Share on other sites

jag antar att norton är brandväggen, att attacken kommer från ip 87.227.17.101 (TDC Song) via port 555 och att din ip är 213.113.216.74.

 

obs, jag har aldrig sett en norton logg eller använt programmet så jag kan ha fel

 

Link to comment
Share on other sites

det som hände va att norton stoppa ett intrångsförsök, varför den kallar det för Stealth spy vet jag inte. möjligtvis att trojanen som skulle planteras va ett osynligt spionprogram

 

det som är intressant är ju åt vilket håll den blockar men eftersom du skriver intrångsförsök så antar jag att är så.

visst kan tolka detta som att det skickas data till 87.227.17.101 som kommer ifrån ett program är osynligt på datorn men jag har aldrig någonsin sett det

 

[inlägget ändrat 2006-12-28 16:26:34 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Jo... det har du nog rätt i. Men det återkommer varje halbvtimme vilket är lika med den tid som Norton stoppar upp intrång från den avsändaren så den ligger pch attackarerar hela tiden verkar det som. Hur ska man komma till rätta med det här?

 

Link to comment
Share on other sites

nej avg varnar inte. Nu funkar inte det här forumet i explorer för mkig men för en kompis så det börjar bli ltie creepy. I aktivitetsloggen syns även det här då opch då men jag tror det är en viorusskyddare

 

Information: En instans av "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccLgView.exe" förbereder anslutning till Internet

 

Tillhör ip adressen TDC Song? förresten? Det är ju ett företag.

 

[inlägget ändrat 2006-12-28 17:00:00 av Niklas73]

Link to comment
Share on other sites

cclgview.exe is a process associated with Client and Host Security Platform from Symantec Corporation.

 

detta som står under Trojan Horse Rules antar jag gäller utgående trafik. vilket innebär att att det tex finns en keylogger/trojan

http://service1.symantec.com/SUPPORT/sunset-c2002kb.nsf/672c231f89ff479085256ee600556cc3/ade2747ea2a9741685256ede00518db1?OpenDocument&ExpandSection=-2

 

posta en hjt logg så får jag se alla processer och tjänster

 

TDC Song är en internetleverantör

[inlägget ändrat 2006-12-28 17:09:14 av 927]

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:01:28, on 2006-12-28

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\ScreenPrint32 v3\ScreenPrint32.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program\Delade filer\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program\DELADE~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program\Panasonic\LUMIXSimpleViewer\PhLeAutoRun.exe

C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymSCUI.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopOE.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop CS\Photoshop.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Norton Internet Security\AlertAst.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com'>http://www.euro.dell.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.euro.dell.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DLBTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLBTtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [screenPrint32] C:\Program\ScreenPrint32 v3\ScreenPrint32.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: LUMIX Simple Viewer.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.sf-anytime.com

O15 - Trusted Zone: *.tv4 anytime

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} - http://63.166.97.45:1087/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://82.99.38.242/activex/AMC.cab?code=videotest&camera=1

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\system32\dlbtcoms.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\Delade filer\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

men om ip adressen är TDC Song känns det väl märkligt att de vill bryta sig in i min burk?

 

Tror du de håller på att stoppa mig från att läsa inlägg i den här tråden från internet Explorer? Asså... Problemet är ju fortfrande det att en trojan attackerar men stoppas var 30:e minut. Ja och att jag plötsligt inte kan få kotakt med servern från IE på hela idgforumet.

[inlägget ändrat 2006-12-28 17:26:26 av Niklas73]

Link to comment
Share on other sites

jo men om jag söker på en ip-adress så visas ju bara internetleverantörens namn. det står ju inte niklas när jag söker på din ip utan bredbandsbolaget.

vilken person som finns bakom ip-adressen vet bara leverantören, för att tex telia ska lämna ut vem som är personen bakom en viss ip vid just ett tillfälle så måste den ha gjort något brottsligt. du har väl inte missat antipirat/piratbyrån och fildelningsdiskusionen

 

det va en riktigt lång hjt logg, den datorn måste ta lång tid på sig vid uppstart och stängning. över 30 program startar med windows!

dock hitta jag inget speciellt förutom en riktigt gammal version av sun java

 

är det alltid samma ip som stoppas?

här kan du kolla http://www.ripe.net/perl/whois

 

 

Link to comment
Share on other sites

Samma adress som stoppas hela tiden ja. Men vad tror du det är som händer? och vad är det här med att jag inte kan gå in på eforum via ie. Har 169 infekterade filer enligt spy doctor men måste köpa det för att ta bort dem.

 

Link to comment
Share on other sites

om vi nu forutsätter att det scannas utifrån så är det inget ovanligt.

vissa får 0 scannigar om dagen medas andra får 1000. dom flesta har stängt av dessa varningar. i den brandväggen som jag använder visas inga varningar alls

 

spyware doctor, klicka på settings, log settings och kopiera in det som finns i loggen här

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Known Bad Sites C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@066[1].txt High

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@52262088[1].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@73409429[2].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@82763522[1].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad.yieldmanager[2].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@adopt.hbmediapro[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@badongo[1].txt Low

Common Components for Claria C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@belnk[1].txt Elevated

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@burstnet[2].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@cgi-bin[2].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@com[2].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@cybermonitor[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@disney.go[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@engage.everyone[2].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@exitexchange[2].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@experts-exchange[1].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@fortunecity[1].txt Low

Known Bad Sites C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@gamedaily[2].txt High

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@gamespy[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@go[1].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@hc2.humanclick[2].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@hit.gemius[2].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ic-live[1].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@infospace[1].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@landing.domainsponsor[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@lego[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@LPearthlink2[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@mp3downloadhq[1].txt Low

Known Bad Sites C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@musicmass[1].txt High

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@playsite[1].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@promo.match[2].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@sales.liveperson[1].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@server.iad.liveperson[2].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@shop.lego[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@sonymediasoftware.122.2o7[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@stat.dealtime[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ugo[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.burstbeacon[2].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.business.lbn[1].txt Low

Known Bad Sites C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.gamedaily[2].txt High

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.lego[1].txt Low

Known Bad Sites C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.musicmass[1].txt High

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.myaffiliateprogram[1].txt Low

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.starpulse[2].txt Low

Advertising C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.tekno4advertising[2].txt Low

Known Bad Sites C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.xxxvogue[1].txt High

Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@yadro[1].txt Low

Trojan.Dumaru C:\Program\Delade filer\Real\WeatherBug\MiniBugTransporter.dll High

Advertising cookies.txt - Line #100 Low

Advertising cookies.txt - Line #124 Low

Advertising cookies.txt - Line #125 Low

Advertising cookies.txt - Line #126 Low

Advertising cookies.txt - Line #127 Low

Advertising cookies.txt - Line #128 Low

Advertising cookies.txt - Line #129 Low

Advertising cookies.txt - Line #130 Low

Advertising cookies.txt - Line #134 Low

Advertising cookies.txt - Line #14 Low

Advertising cookies.txt - Line #15 Low

Advertising cookies.txt - Line #17 Low

Common Components for Claria cookies.txt - Line #175 Elevated

Advertising cookies.txt - Line #184 Low

Advertising cookies.txt - Line #19 Low

Advertising cookies.txt - Line #198 Low

Advertising cookies.txt - Line #199 Low

Advertising cookies.txt - Line #20 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #200 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #204 Low

Advertising cookies.txt - Line #21 Low

Advertising cookies.txt - Line #22 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #229 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #230 Low

Advertising cookies.txt - Line #245 Low

Advertising cookies.txt - Line #246 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #25 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #254 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #26 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #263 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #279 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #28 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #287 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #296 Low

Advertising cookies.txt - Line #302 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #38 Low

Advertising cookies.txt - Line #42 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #442 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #53 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #544 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #56 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #57 Low

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #664 Low

Known Bad Sites cookies.txt - Line #687 High

Tracking Cookie(s) cookies.txt - Line #694 Low

Advertising cookies.txt - Line #98 Low

Advertising cookies.txt - Line #99 Low

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C} High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Control High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Control## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4} High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4} High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\InprocServer32 High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\InprocServer32## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\InprocServer32##ThreadingModel High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\MiscStatus High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\MiscStatus## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\MiscStatus\1 High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\MiscStatus\1## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\ProgID High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\ProgID## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Programmable High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Programmable## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\ToolboxBitmap32 High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\ToolboxBitmap32## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\TypeLib High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\TypeLib## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Version High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Version## High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\VersionIndependentProgID High

Trojan.Dumaru HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\VersionIndependentProgID## High

YourSiteBar HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} High

YourSiteBar HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658}## High

YourSiteBar HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658}\iexplore High

YourSiteBar HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658}\iexplore## High

YourSiteBar HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658}\iexplore##Blocked High

YourSiteBar HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658}\iexplore##Count High

YourSiteBar HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658}\iexplore##Time High

YourSiteBar HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658}\iexplore##Type High

MediaGateway HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} Elevated

MediaGateway HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8}## Elevated

MediaGateway HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8}\iexplore Elevated

MediaGateway HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8}\iexplore## Elevated

MediaGateway HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8}\iexplore##Blocked Elevated

MediaGateway HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8}\iexplore##Count Elevated

MediaGateway HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8}\iexplore##Time Elevated

MediaGateway HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8}\iexplore##Type Elevated

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C} High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Control High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Control## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4} High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4} High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\InprocServer32 High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\InprocServer32## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\InprocServer32##ThreadingModel High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\MiscStatus High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\MiscStatus## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\MiscStatus\1 High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\MiscStatus\1## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\ProgID High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\ProgID## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Programmable High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Programmable## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\ToolboxBitmap32 High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\ToolboxBitmap32## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\TypeLib High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\TypeLib## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Version High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\Version## High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\VersionIndependentProgID High

Trojan.Dumaru HKLM\Software\Classes\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C}\VersionIndependentProgID## High

 

 

Other Sections:

 

[/log]

 

[inlägget ändrat 2007-01-02 11:36:38 av Anders N]

Link to comment
Share on other sites

installera superantispyware free och scanna med det, glöm inte uppdatera först. det är nästan i klass med SD annars tror jag counterspy och spy sweeper funkar fullt ut som trial men dom är "tunga" så dom bör ej starta med windows

http://www.superantispyware.com/downloads/SUPERAntiSpyware.exe

 

nu såg jag, det är det här programet som är tveksamt

Trojan.Dumaru C:\Program\Delade filer\Real\WeatherBug\MiniBugTransporter.dll High

 

 

[inlägget ändrat 2006-12-28 18:04:53 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Läste om trojan.dumuru som hittades. Det verkar vara en nasty kille... Är fortfarande konfunderad över att jag inte kommer åt eforum med IE. *scannar*

 

Link to comment
Share on other sites

Fått bort ett 90 tal cookiefiler med det programmet. Attackerna kommer fortfarande. Hur ska jag gå vidare? är det bara att ignorera attackerna (men jag fattar som sagt itne det här med blockeringen från eforumet). Hur gör jag med de upptäckta trojanerna som inte verkar tagitsbort.

 

Link to comment
Share on other sites

Hur då fixa (är inte så haj på det här än).

 

Anledningen till at eforum inte funkade var att jag ahde ändrat min säkerhetsnivå så IE ville inte komma in där. Nu funkar det igen. Tror du det bara är att ignorera de där attackerna helt enkelt? Varför görs sånna?

 

[inlägget ändrat 2006-12-28 18:30:47 av Niklas73]

Link to comment
Share on other sites

posta loggfilen från SAS, den finns under preferences.

gjorde du en full system scan?

 

öppna den här filen med notepad C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

kopiera in det du ser här

 

[inlägget ändrat 2006-12-28 18:32:14 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Är osäker på om jag gjorde en full system faktiskt...

 

 

SUPERAntiSpyware Scan Log

Generated 12/28/2006 at 06:19 PM

 

Application Version : 3.4.1000

 

Core Rules Database Version : 3155

Trace Rules Database Version: 1171

 

Scan type : Complete Scan

Total Scan Time : 00:12:05

 

Memory items scanned : 635

Memory threats detected : 0

Registry items scanned : 6558

Registry threats detected : 0

File items scanned : 2996

File threats detected : 98

 

Adware.Tracking Cookie

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.burstbeacon[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad1.emediate[3].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@clicktorrent[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad.adocean[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@exitexchange[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad1.emediate[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@webstats4u[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@hc2.humanclick[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@adopt.hbmediapro[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@optimost[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@sitestats.tiscali.co[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.tiscali[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@romnation[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@acvs.mediaonenetwork[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@tripod[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad.tbn[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@revsci[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad.adtoma[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@belnk[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@gamestats[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@hit.stat[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@yadro[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@stats24[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.monster[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.sonymediasoftware[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@stat.dealtime[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad.yieldmanager[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@rotabanner.utro[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@a[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@audit.median[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.aliceadsl[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@fly-media.adnet[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@sonymediasoftware.122.2o7[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads2.drivelinemedia[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@mediaonenetwork[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@stats.channel4[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.a8ww[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.maksimum[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@counter.credo[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@burstnet[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@oas.dagensmedia[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad.isohunt[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.goantiques[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@adverticum[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@fortunecity[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.madtracker[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@smileycentral[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@usenext[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@m1.webstats4u[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@track.adform[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@serv[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@oas.247realmedia[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@banners.guns[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@banner.rbc[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.mediacom[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@tecnos.hit-counter.freewebdirectory[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.mediaweek[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@madtracker[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad-server.gulasidorna[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@xml.bravenetmedianetwork[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@yourmedia[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.short-media[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@tripod.lycos[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.xxxvogue[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@adservervv.geizkragen[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.realtechnetwork[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@stats.sbab[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad1.hardware[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@tracker.agab[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.tripod.lycos.co[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@52262088[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@banner.relax[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@server.iad.liveperson[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad.ambiweb[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@bravenetmedianetwork[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@tracking.webdiversity.co[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@stat-counter.fabrica.net[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad.musicmatch[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad.tv2[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.perfion[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@stat.mystat[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@hurricanedigitalmedia[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ad.ifrance[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@bc[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.vg.basefarm[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.tripod.lycos[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@cgi-bin[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@chappel.pro-gmedia[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@LPearthlink2[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@82763522[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@tracking.sms[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@mystat.synch[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@www.tekno4advertising[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@73409429[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@sales.liveperson[1].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@ads.mobygames[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@adinterax[2].txt

C:\Documents and Settings\Niklas\Cookies\niklas@banner-tiscali[2].txt

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

hosts:

 

# Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# Det här är HOSTS-exempelfilen som används av Microsoft TCP/IP för Windows.

#

# Den här filen innehåller mappningar av IP-adresser till värdnamn. Du bör

# inte ange fler än en post per rad. IP-adressen bör anges

# i den första kolumnen och följas av motsvarande värddatornamn.

# IP-adressen och värdnamnet måste åtskiljas av minst ett blanksteg.

#

# Kommentarer (som dessa) kan infogas på en egen rad eller

# efter ett datornamn. Kommentarer måste föregås av tecknet #.

#

# Till exempel:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # källserver

# 38.25.63.10 x.acme.com # klientvärddatorn x

 

127.0.0.1 localhost

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...