Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Timer


BennyOrm

Recommended Posts

Hej!

Jag försöker lägga in en timer i min webapplication i visual studio. I Toolboxen väljer jag components och Timer. Vad ska jag göra mer för att den ska fungera? Jag har ställt in tiden , enablat den och satt autoreset till true. Jag vill att en text ska skrivas ut i en textbox var tredje sekund men det händer ingenting!

Tack!

 

Link to comment
Share on other sites

Du måste starta den också, precis som med alla tidtagarur ;)

oDinTimer.Start()

 

Sedan får du utföra dina uppgifter i händelsehanteraren för oDinTimer.Tick

 

 

Link to comment
Share on other sites

När man lägger in timern hamnar ju initieringarna i initializeComponents, ska jag skriva timer1.start() där? Det funkar inte..

 

Link to comment
Share on other sites

så här ser koden ut:

using System;

using System.Collections;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Web;

using System.Web.SessionState;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Web.UI.HtmlControls;

 

namespace WebApplication2

{

/// <summary>

/// Summary description for WebForm1.

/// </summary>

public class WebForm1 : System.Web.UI.Page

{

protected System.Timers.Timer timer1;

protected System.Web.UI.WebControls.TextBox TextBox1;

 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)

{

// Put user code to initialize the page here

}

 

#region Web Form Designer generated code

override protected void OnInit(EventArgs e)

{

//

// CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer.

//

InitializeComponent();

base.OnInit(e);

}

 

/// <summary>

/// Required method for Designer support - do not modify

/// the contents of this method with the code editor.

/// </summary>

private void InitializeComponent()

{

this.timer1 = new System.Timers.Timer();

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.timer1)).BeginInit();

//

// timer1

//

this.timer1.Enabled = true;

this.timer1.Interval = 3000;

this.timer1.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(this.timer1_Elapsed);

this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.timer1)).EndInit();

 

}

#endregion

 

 

private void timer1_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)

{

TextBox1.Text="hej";

}

}

}

 

Link to comment
Share on other sites

ska jag skriva timer1.start() där? Det funkar inte..

Lämpligt ställe att starta timern torde väl vara i Page.LoadComplete

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, om du menar Page_Load, det har jag provat, funkar ej. Men för att jag lättare ska lösa det: När körs Page_Load och när körs OnInit? Om OnInit körs varje gång sidan uppdateras betyder det att initialize också gör det, och då skapas ju en ny timer varje gång, och så ska det väl inte vara? Är lite lost här, det borde ju funka att bara lägga till timern grafiskt som jag gjort...

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...