Just nu i M3-nätverket
Jump to content

SEGT så SEGT..


Dag Erlandsson

Recommended Posts

Dag Erlandsson

I en tidigare tråd där jag haft problem med att få bort en skum fil/mapp, så rekommenderades jag att göra en systemåterställning. Detta resulterade i att jag fick ett annat problem med Windows Defender vid start av datorn. Detta dilema är nu borta då jag avistallerade Windows defender och ominstallerade det. Men vad som nu hänt efter denna systemåterställning är att datorn har börjat "sega". Men inte så att jag får sitta i flera minuter, men mer som om den arbetar på högtryck och jag väntar. Ibland när jag dessutom då jag väntar öppnar kanske yterligare ett fönster i väntan på "fönster nr. 1", så fryser datorn liksom rubbet?? Det är som om den "kämpar". Jag har Norton, Jag har kört Ewidio, vad kan detta vara och varför har detta hänt efter det att jag gjort en systemåterställning? Kör XP.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte riktigt varför men vill du ska få ett tips tills nästa gång en äcklöigmapp/fil kommer:

GiPo moveonboot

Det funkar skit fint!

 

Link to comment
Share on other sites

Det gäller att klura ut vad det är som får datorn att sega och till det behövs bra verktyg. ProcessExplorer är bra och gratis och det hittar du här:

http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/systeminformationutilities.mspx

När du ändå är där passa på att ta hem FileMon som ger dig möjlighet att verkligen få koll på vilka filer som är öppna och "vad" som har öppnat dem. Personligen så ser jag dessa verktyg som måsten och jag skulle inte klara mig utan dem.

 

Om du inte har kollat burken för "fulkod" nyligen så tycker jag att du skall köra HijackThis v1.99 http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe Resultatet tar du och postar här så tar vi en titt. Men använd LOG - taggarna genom att markera det som du klistrar in och sedan trycka på LOG (den som sitter bredvid färgerna (gör du inte det så kommer inte jag att kolla resultatet då jag är så less på allt evighetsbläddrande, men det är möjligt att andra inte bryr sig.

 

-nisse

Beauty is in the eye of the beer holder

 

Link to comment
Share on other sites

Dag Erlandsson

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:40:18, on 2006-12-14

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\sv-se\bin\WindowsSearch.exe

C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\sv-se\bin\WindowsSearchIndexer.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Mediabee\src\py\srvInst\MbXmlRpcServer.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program\UPHClean\uphclean.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS02

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [statusClient] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: MBShell.lnk = C:\Program Files\Mediabee\src\ui\MBShell.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\sv-se\bin\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/229?f89b6d134036427e98f7a68a2154ed3a

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/230?f89b6d134036427e98f7a68a2154ed3a

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: www.tradera.com

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase5059.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1150136962828

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1138549826203

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Mediabee (Mediabee Desktop Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Mediabee\src\py\srvInst\MbXmlRpcServer.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Dag Erlandsson

Sedan undrar jag ju då vad jag skall "bocka i" nedan? Bör jag scanna det jag "bockar i"? Eller ska jag bocka i allt och scanna det? Jag vet ju inte hur man gör... Anyway här är nästa log:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:45:31, on 2006-12-14

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\sv-se\bin\WindowsSearch.exe

C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\sv-se\bin\WindowsSearchIndexer.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Mediabee\src\py\srvInst\MbXmlRpcServer.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program\UPHClean\uphclean.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS02

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [statusClient] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: MBShell.lnk = C:\Program Files\Mediabee\src\ui\MBShell.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\sv-se\bin\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/229?f89b6d134036427e98f7a68a2154ed3a

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/230?f89b6d134036427e98f7a68a2154ed3a

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: www.tradera.com

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase5059.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1150136962828

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1138549826203

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Mediabee (Mediabee Desktop Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Mediabee\src\py\srvInst\MbXmlRpcServer.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget otrevligt som behöver fixas med HijackThis.

Men Ewido har kommit i en nyare version och bytt namn till AVG Anti-Spyware så det är väl lämpligt att avinstallera den befintliga Ewido och installera den nya:

http://www.ewido.net/en/

 

Det kan möjligen bli lite för mycket för datorn med att ha både Ewido och Windows Defender aktiva samtidigt, se om du kan inaktivera den ena av dem.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag tittade i går kväll men jag var så trött så attt jag orkade inte skriva något. Du har säkert rätt Cecilia för du kan "det" betydligt bättre än jag men jag funderade lite över &MSN Search, har för mig att jag har läst att just &MSN Search kan vara elak (inte för att de borde ha någon betydelse i det här fallet). Det är den här raden jag tänker på:

 

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll/search.htm

 

Vad säger du?

 

En fråga till Cecilia, tycker du att jag vinner något på att "uppgradera" till AVG Anti-Spyware?

 

[Edit: bytte "är" mot "kan vara"]

 

-nisse

Beauty is in the eye of the beer holder

 

[inlägget ändrat 2006-12-15 09:02:52 av NWM]

Link to comment
Share on other sites

MSN Toolbar:

http://www.castlecops.com/tk1052-msntb_dll.html

anses inte där (en mycket välkänd och välinformerad sida) var något som behöver plockas bort. Så här står det om funktionen:

* Start a search from any web page

* Get better protection against phishing scams and viruses

* See instant previews of maps and weather from any web page

* Personalize your web experience with custom buttons

* Use Windows Desktop Search to instantly find information on your PC

http://toolbar.live.com/?mkt=en-us

Möjligen att det där med preview kan göra att webbsidor börjar köras innan man ens vet om sidan är lämplig att titta på. Men jag har ingen egen erfarenhet av programmet.

 

Har du någon referens, Nisse?

 

På den här sidan: http://www.ewido.net/en/ står det några rader längst ner till höger om förbättringar i AVG Anti-Spyware 7.5 jämfört med Ewido. Lägre resursförbrukning låter väl trevligt? Går det att uppdatera Ewido fortfarande?

 

Link to comment
Share on other sites

Har du någon referens, Nisse?

Nej, eller rättare sagt jag trodde att jag hade det men nu kan jag inte hitta den och jag har rätt mycket jobb att göra under dagen, men jag skall leta till kvällen. Men som jag skrev så är jag inte alls säker utan det var en fundering som jag gärna ville ha din syn på.

 

-nisse

Beauty is in the eye of the beer holder

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...