Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HJT-tolkning (MSN-virus?)


svårtatthittaettalias

Recommended Posts

svårtatthittaettalias

Någon som vill hjälpa mig tolka denna???? Tror jag drog på mig ett MSN-virus, fick en falsk jpeg-adress som visade sig vara en .exe, för sent insåg jag. MSN stänges ner och när jag försökte starta upp kom en installationsruta upp med alt. KÖR eller AVBRYT. blev misstänksam eftersom MSN redan är installerat en gång, tror det är viruset.

tack på förhand!

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:53:10, on 2006-12-09

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\program\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\Toshiba.exe

C:\Program\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe

C:\Documents and Settings\Ellen\Skrivbord\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Hotkey Utility] "C:\Program\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" /lang SE

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Starta Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Atheros Konfigurationstjänst (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - c:\program\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

[/log]

Link to comment
Share on other sites

Själva MSN-programmet kan vara infekterat, så det bör avinstalleras och inte installeras igen förrän datorn är ren.

 

Ladda hem och installera gratisversionen av SUPERAntiSpyware Free Edition:

http://www.superantispyware.com/download.html

Starta programmet, klicka på Check for updates.

Avsluta programmet när uppdateringen är klar.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Starta SUPERAntiSpyware och klicka på Scan your Computer.

Bocka för alla hårddiskar (fixed drive/disk).

Välj Perform complete scan

Nästa/Next

 

När skanningen är klar som kommer det upp en sammanfattning, tryck på OK

Nästa/Next

Utför eller liknande

Ett fönster med Quarantine and removal Complete kommer upp

OK

Utför eller liknande

Avsluta programmet.

 

Starta om i normalt läge.

 

Starta programmet, tryck på Preferences, välj filken Statistics/Logs

Dubbelklicka på den nyaste SUPERAntiSpyware Scan Log så att loggen kommer upp i Anteckningar.

Klistra in loggen i ditt svar samt en ny HijackThis-logg.

 

Link to comment
Share on other sites

svårtatthittaettalias

hej,

jag har kört pandas antivirus+antispyware, tycker du ändå att jag ska köra med SuperAntiSpyware?

 

Link to comment
Share on other sites

svårtatthittaettalias

Hej, nu äntligen är allt krånglande klart! Hoppas inte det gjort något att jag inte skickat svaret tidigare :o Datorer för mig är ett evigt trubbel men jag försökér löra mig!

 

Mvh svårthittaettalias

------------------------------------------------

SuperAntiSpyware resultat:

 

SUPERAntiSpyware Scan Log

Generated 12/14/2006 at 09:26 PM

 

Application Version : 3.4.1000

 

Core Rules Database Version : 0

Trace Rules Database Version: 0

 

Scan type : Complete Scan

Total Scan Time : 00:23:37

 

Memory items scanned : 165

Memory threats detected : 0

Registry items scanned : 5779

Registry threats detected : 0

File items scanned : 9478

File threats detected : 0

__________________________________________

 

NY HJT-LOG:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:23:55, on 2006-12-14

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\program\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\apvxdwin.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\Toshiba.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program\SUPERAntiSpyware.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe

C:\Documents and Settings\Ellen\Skrivbord\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Hotkey Utility] "C:\Program\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" /lang SE

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] D:\Program\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Starta Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Atheros Konfigurationstjänst (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - c:\program\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Du svarar när det passar dig.

 

Core Rules Database Version : 0

Trace Rules Database Version: 0

Se till att uppdatera SUPERAntiSpyware först.

 

Om du har kört SUPERAntiSpyware flera gånger så skulle jag vilja se den loggen som skapades första gången du körde programmet (troligen den äldsta loggen). Samt om något hittas efter att du har uppdaterat programmet även den loggen om något hittas då.

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

 

Link to comment
Share on other sites

svårtatthittaettalias

Hej igen!

 

Här kommer en ny HJT-logg och en ny SuperAntiSpyware-log. (Nu fattade jag hur man skulle uppdatera, missade det som du sa!)

Jag har bara gjort en spywarelog efter att jag uppdaterat, den första spywarelogen jag gjorde är den jag postade i mitt förra inlägg.

 

Jag har skaffat en ny java, hittade dock bara 9.0 men de sa att det var den senaste???

 

Har även ändrat lite i internet explorers säkerhetsruta (såg ett av dina andra inlägg där du gav tips för en säkrare dator) tagit hem SpywareGuard och SpywareBlaster. Vet inte om det var rätt att ta hem dessa program nu, tror du det var fel eftersom min rensning inte är klar???

 

SUPERAntiSpyware Scan Log

Generated 12/15/2006 at 04:15 PM

 

Application Version : 3.4.1000

 

Core Rules Database Version : 3148

Trace Rules Database Version: 1164

 

Scan type : Complete Scan

Total Scan Time : 00:25:50

 

Memory items scanned : 159

Memory threats detected : 0

Registry items scanned : 5805

Registry threats detected : 0

File items scanned : 10996

File threats detected : 0

 

----------------------------

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:33:00, on 2006-12-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\program\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\Toshiba.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe

D:\Program\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

D:\Program\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Documents and Settings\Ellen\Skrivbord\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - D:\Program\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Hotkey Utility] "C:\Program\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" /lang SE

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = D:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Startup: Starta Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Atheros Konfigurationstjänst (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - c:\program\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

[/log]

Mvh svårthittaettalias

 

Link to comment
Share on other sites

Faktum är datorn nog inte har något otrevlighet, jag ser inget otrevligt i HijackThis-loggen och SUPERAntiSpyware har inte hittat något heller (och den brukar hitta en hel del om man verkligen får in MSN-otrevligheten). Du (och möjligen med bistånd av Panda) lyckades avvärja infektionen i tid. :thumbsup:

 

Så det är bara att installera MSN nu igen om du vill.

 

Är det fortfarande problem med denna länk?

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Link to comment
Share on other sites

svårtatthittaettalias

Vad bra att det lyckades avvärjas :thumbsup:

 

För jag misstog mig väl inte när jag sa att jag trodde jag hade något? Den där skumma jpg.-adressen skickade ju sig själv vidare till alla online på min MSN-lista, så jag tyckte verkligen att det var något i görningen!?!?

 

Sen är det så att jag aldrig avinstallerade MSN, förstod inte jag skulle det :o Jag har inte startat upp MSN sen det där hände, men isåfall avinstallerar jag MSN nu och tar hem en ny sedan?

 

Jag kommer in på adressen, men det jag reagerade på var detta:

 

"Download:

 

IE-SPYAD for ZonedOut

 

IE-SPYAD_ZO.EXE 240 KB PGP signature

IE-SPYAD_ZO.ZIP 179 KB PGP signature

 

To use the IE-SPYAD for ZonedOut "Restricted sites" lists you must also download ZonedOut, a free Internet Explorer zone management utility:

 

http://www.funkytoad.com/zonedout.htm"

 

Måste jag ladda ner Zoned Out? Det var adressen ovan som inte fungerade, är funkytoad.com en skum sida? Varför finns den isf här? Och var får jag tag i ZonedOut när denna adressen inte fungerar?

 

MVH SHEA

 

 

Link to comment
Share on other sites

men isåfall avinstallerar jag MSN nu och tar hem en ny sedan?

Det låter bra.

 

Zoned Out är inget du behöver, IE-SpyAd finns i en specialversion om du redan kör Zoned Out. Vanliga IE-SpyAd hittar du på sidan http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm alldeles innan rubriken "IE-SPYAD for Zoned Out: Restricted Sites List New!".

 

Link to comment
Share on other sites

svårtatthittaettalias

ok, tack för all hjälp!

 

en fråga dock, är det normalt för MSN att lägga sig i autostarten så fort programmet startar upp? Jag tar bort det i autostarten hela tiden och den håller sig borta när jag nästa gång startar datorn om jag inte öppnat MSN. Men om jag öppnar MSN lägger den sig i autostarten och kommer upp vid följande omstart!

 

Jag tror inte det var så förr, kan det vara något typ av virus?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har du konfigurerat inifrån MSN att programmet inte ska starta? Det hjälpte i alla fall i tidigare versioner, eftersom jag inte använder MSN så vet jag inte hur det är men de senare versionerna.

 

Link to comment
Share on other sites

svårtatthittaettalias

JA! Nu hittade jag det, under Verktyg-Alternativ-Allmänt Tjihoooo :)

 

Tusen tack för hjälpen, nu är allt som förr igen!

 

GOD JUL!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...