Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Enerverande meddelanderuta


Krister E

Recommended Posts

Bifogar en bild på en ruta som har börjat poppa upp (jag tror att den är relaterad till när jag håller på med Utforskaren)

 

Vad är det för något? Dom fortsätter bara att komma hela tiden och man kan inte ignorera dom för man kan inte göra något annat, allt är fruset.

 

Tacksam för hjälp!

 

[bild bifogad 2006-11-24 15:15:34 av Krister E]

889103_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

 

Ser skumt ut.

 

Många drabbas av ErrorSafe. Ett program som det utrotats i evigheter här på Eforum. Jag måste säga att det får mig att tänka på det när jag ser rutan. Har inte sett ErrorSafe live, men kan tänka att rutorna ser ut så. Hänvisningen är ju en sträng i registret också.

 

(jag tror att den är relaterad till när jag håller på med Utforskaren)

 

Vad har du då sysslat med för att få den rutan?

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Om allt verkar gå bra, måste du ha missat något."

 

- Steven Wright

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vet inte om man får prata om det här på forumet, men om jag säger "torrent" så förstår du.

 

Mitt virusprogram har inte sagt något men det kanske inte kan detektera ErrorSafe.

 

Link to comment
Share on other sites

Hoppas du får ut något av detta

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:28:19, on 2006-11-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\TPSrv.exe

c:\program\panda software\panda platinum 2005 internet security\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\psimsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program\ClipCache\clipc.exe

C:\Program\AccountLogon\AccountLogon.exe

C:\Program\Mail Box Dispatcher 2\mboxd2.exe

C:\Program\PS Hot Launch VVL\PSHotLaunchVVL.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

c:\program\intern~1\iexplore.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\SRVLOAD.EXE

c:\program\panda software\panda platinum 2005 internet security\WebProxy.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office10\msoffice.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\avciman.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\psimreal.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\regedit /s C:\pav.reg,C:\WINDOWS\system32\pavdr.exe,C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [JoyRefPlayStupid] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\antelistjoyref\Fastlink.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] "C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ClipCache] C:\Program\ClipCache\clipc.exe /wait 3

O4 - HKCU\..\Run: [AccountLogon] C:\Program\AccountLogon\AccountLogon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Mail Box Dispatcher] C:\Program\Mail Box Dispatcher 2\mboxd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PS Hot Launch VVL] C:\Program\PS Hot Launch VVL\PSHotLaunchVVL.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [heckgrim] C:\DOCUME~1\SPIDER~1\APPLIC~1\MANAGE~1\loaduser.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: AccountLogon - C:\WINDOWS\al-popup-spiderman.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: AccountLogon - {1CB13C88-96B6-11d6-9AF5-D12D26EE1F36} - C:\WINDOWS\al-popup-spiderman.html (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: AccountLogon - {1CB13C88-96B6-11d6-9AF5-D12D26EE1F36} - C:\WINDOWS\al-popup-spiderman.html (HKCU)

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - c:\program\panda software\panda platinum 2005 internet security\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\psimsvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\TPSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program\[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner NoLop till Skrivbordet:

http://www.spywareedge.net/nolop/NoLop.exe

Stäng alla program för datorn kommer att startas om.

Dubbelklicka på NoLop för att starta det.

Klicka på Search and Destroy

Om något hittas så kommer det ett meddelande om att starta om datorn, klicka då på OK

Klicka på Reboot

Ett meddelande borde komma upp från NoLop, om inte så dubbelklicka på programmet igen och det kommer att göra det sista.

 

Klistra in C:\NoLop.log och en ny HijackThis-logg.

 

Du har en del ovanliga program:

O4 - HKCU\..\Run: [ClipCache] C:\Program\ClipCache\clipc.exe /wait 3

O4 - HKCU\..\Run: [AccountLogon] C:\Program\AccountLogon\AccountLogon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Mail Box Dispatcher] C:\Program\Mail Box Dispatcher 2\mboxd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PS Hot Launch VVL] C:\Program\PS Hot Launch VVL\PSHotLaunchVVL.exe

Vet du vad dessa är? Har du haft dem länge?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...