Just nu i M3-nätverket
Jump to content

EOF/BOF Nått


Robert Johansson

Recommended Posts

Robert Johansson

Använder denna sida som en uppdaterings sida av diverse spel mm. Dock så blir det Bof/Eof hela tiden den gnäller på recset.?

Varför

<!-- #include virtual="inc/adovbs.inc" -->

<%

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\db\data.mdb")

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

uppdatera = "Select * From tabell WHERE anvandare = '" & session("userid") & "'"

RecSet.Open Uppdatera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

session("points") = points

 

IF session("game") = "hm" Then

recset("hm_points") = points

Else

recset("ot_points") = points

End if

End IF

 

Recset.Update

RecSet.Close

Connect.Close %>

 

MVH

Robert

Link to comment
Share on other sites

Jonas Bergström

Att du får Bof/Eof fel beror ju på att ditt returnerade recordset är tomt, det finns alltså inga poster där anvandare= Session("userid"). iom att Recset är tomt försöker du assigna värden till databas-fält som inte finns. då får du fram Bof/Eof-felet

 

sen skadar det ju inte att lägga in lite felhantering typ

IF NOT RecSet.EOF THEN

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...