Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virusproblem


trify

Recommended Posts

Hej,

 

Nu har jag för första gången på 10 år fått in nått skit i datorn tror jag. Jag har 2 datorer (winxp) i samma nätverk. Nu har båda datorerna börjat gå väldigt segt och internet likaså. Kör med Norton Anitvirus, Windows brandvägg och en router med inbyggd brandvägg. Har läst Cecilias vanliga råd för en säkrare dator och funderar på att byta antivirus, brandvägg och installera anti-spyware program. Men först vill jag bara få datorerna rena. Vet inte riktigt vilken information ni behöver för att hjälpa mig men jag börjar med dator nr1 och postar lite loggar.

 

Tack på förhand!

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:45:58, on 2006-11-05

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5450.0004)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\Program\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program\TightVNC\WinVNC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\Program\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\Jocke\Skrivbord\temp\HijackThis\rensning.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program\TightVNC\WinVNC.exe" -servicehelper

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7C4621F1-0C77-42DF-9883-8C6D03F5AF78}: NameServer = 217.25.247.36,217.25.247.38

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - C:\Program\TightVNC\WinVNC.exe" -service (file missing)[/log]

 

[log]SmitFraudFix v2.105

 

Scan done at 12:45:10,02, 2006-11-05

Run from C:\Documents and Settings\Jocke\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Jocke

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\Jocke\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pe386-msguard-lzx32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/log]

 

[log]---------------------------------------------------------

AVG Anti-Spyware - Scan Report

---------------------------------------------------------

 

+ Created at: 12:35:17 2006-11-05

 

+ Scan result:

 

 

 

C:\Recycled\Dc42.exe -> Not-A-Virus.Monitor.Win32.Perflogger.d : Ignored.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@247realmedia[1].txt -> TrackingCookie.247realmedia : Cleaned.

:mozilla.61:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.62:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.669:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.707:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.882:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@112.2o7[2].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@aerlingus.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@amazonbebe.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@bellglobemediapublishing.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@callingcardscom.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@cnetaustralia.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@cneteurope.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@cnn.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@eurostar.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@hertz.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@metacafe.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@microsofteup.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@microsoftwga.112.2o7[2].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@msnaccountservices.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@msninvite.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@msnportal.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@msnservices.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@northwestairlines.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@paypal.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@qantasairways.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@snapfish.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@sonycorporate.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@youtube.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@adbrite[1].txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ads.addynamix[1].txt -> TrackingCookie.Addynamix : Cleaned.

:mozilla.822:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adjuggler : Cleaned.

:mozilla.824:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adjuggler : Cleaned.

:mozilla.847:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adjuggler : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@rotator.adjuggler[1].txt -> TrackingCookie.Adjuggler : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@adrevolver[2].txt -> TrackingCookie.Adrevolver : Cleaned.

:mozilla.103:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adserver : Cleaned.

:mozilla.104:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adserver : Cleaned.

:mozilla.105:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adserver : Cleaned.

:mozilla.106:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adserver : Cleaned.

:mozilla.107:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adserver : Cleaned.

:mozilla.110:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adserver : Cleaned.

:mozilla.97:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adserver : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@z1.adserver[1].txt -> TrackingCookie.Adserver : Cleaned.

:mozilla.19:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : Cleaned.

:mozilla.20:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@adtech[2].txt -> TrackingCookie.Adtech : Cleaned.

:mozilla.89:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.90:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.91:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.92:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@advertising[2].txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.49:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@bfast[1].txt -> TrackingCookie.Bfast : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@bluestreak[2].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@citi.bridgetrack[1].txt -> TrackingCookie.Bridgetrack : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@burstnet[1].txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@casalemedia[1].txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@banner.casinoking[2].txt -> TrackingCookie.Casinoking : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@banner.casinolasvegas[1].txt -> TrackingCookie.Casinolasvegas : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ad1.clickhype[1].txt -> TrackingCookie.Clickhype : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@cz4.clickzs[2].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@com[2].txt -> TrackingCookie.Com : Cleaned.

:mozilla.594:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Coremetrics : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@data.coremetrics[1].txt -> TrackingCookie.Coremetrics : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@twci.coremetrics[1].txt -> TrackingCookie.Coremetrics : Cleaned.

:mozilla.26:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@c.enhance[1].txt -> TrackingCookie.Enhance : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wakighcpkkp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wfk4kidzkdq.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wfkycoajcdo.stats.esomniture[1].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wfl4cnazsbo.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wfl4kmdjofp.stats.esomniture[1].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wfligjazslp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wfligmczago.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wflikncpsep.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wfliomdpclp.stats.esomniture[1].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wflouldzidq.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wfmielajkhq.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wfmykgcpggq.stats.esomniture[1].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wgkoandpcdo.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wgkould5sco.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wgkygkdzofp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wgkykoazsgp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wgkyqjcjmho.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wgl4cgdzkap.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wglykjczekp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6whlysodpiap.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjk4chczchp.stats.esomniture[1].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjkocid5eaq.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjkooocjwco.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjkyggdzobp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjkyoicjsco.stats.esomniture[1].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjl4uoczibp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjliajdpkbp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjliohd5ccp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjlioicjgcp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjlygkcpkhp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjlyqlcpsbp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjmispcpacp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjmiwicpkgq.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjmyeicjiap.stats.esomniture[1].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjmyqodpakp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjny-1iazkg.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjnyencpkeq.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjnyqncpigp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjnysnc5wap.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@e-2dj6wjnywkcpeap.stats.esomniture[1].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@www.etracker[2].txt -> TrackingCookie.Etracker : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@adopt.euroclick[2].txt -> TrackingCookie.Euroclick : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@as-eu.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@as-us.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@as1.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@sel.as-us.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@fastclick[1].txt -> TrackingCookie.Fastclick : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@findwhat[1].txt -> TrackingCookie.Findwhat : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@c.goclick[2].txt -> TrackingCookie.Goclick : Cleaned.

:mozilla.36:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.37:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.931:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.932:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-bcstore.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-bskyb.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-dig.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-eline.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-gameshownet.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-idgab.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-ignitemedia.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-ladbrokes.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-machinas.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-milesmediagroup.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-nokiafin.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-olympus.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-rr.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-salomon.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-shoes.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-sierratradingpost.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-skistar.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-svt.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-ti.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-ubid.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-xxolympicwintergames.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ehg-ypcorp.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@hg1.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@phg.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@counter.hitslink[2].txt -> TrackingCookie.Hitslink : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@counter2.hitslink[1].txt -> TrackingCookie.Hitslink : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@hotlog[1].txt -> TrackingCookie.Hotlog : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@hypertracker[2].txt -> TrackingCookie.Hypertracker : Cleaned.

:mozilla.777:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Liveperson : Cleaned.

:mozilla.839:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Liveperson : Cleaned.

:mozilla.840:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Liveperson : Cleaned.

:mozilla.843:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Liveperson : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@sales.liveperson[1].txt -> TrackingCookie.Liveperson : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@server.iad.liveperson[1].txt -> TrackingCookie.Liveperson : Cleaned.

:mozilla.94:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Mediaplex : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@mediaplex[2].txt -> TrackingCookie.Mediaplex : Cleaned.

:mozilla.702:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : Cleaned.

:mozilla.709:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : Cleaned.

:mozilla.710:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : Cleaned.

:mozilla.735:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : Cleaned.

:mozilla.741:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@stat.onestat[2].txt -> TrackingCookie.Onestat : Cleaned.

:mozilla.930:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.

:mozilla.961:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@data1.perf.overture[2].txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@data2.perf.overture[2].txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@overture[1].txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@perf.overture[1].txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ads.pointroll[1].txt -> TrackingCookie.Pointroll : Cleaned.

:mozilla.873:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pro-market : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@pro-market[2].txt -> TrackingCookie.Pro-market : Cleaned.

:mozilla.862:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Qksrv : Cleaned.

:mozilla.865:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Qksrv : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@qksrv[2].txt -> TrackingCookie.Qksrv : Cleaned.

:mozilla.899:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : Cleaned.

:mozilla.900:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@questionmarket[2].txt -> TrackingCookie.Questionmarket : Cleaned.

:mozilla.680:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Cleaned.

:mozilla.681:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Cleaned.

:mozilla.682:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Cleaned.

:mozilla.683:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Cleaned.

:mozilla.685:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Cleaned.

:mozilla.686:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@stats1.reliablestats[1].txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Cleaned.

:mozilla.814:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

:mozilla.819:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

:mozilla.828:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

:mozilla.829:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

:mozilla.832:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

:mozilla.833:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

:mozilla.842:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

:mozilla.854:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

:mozilla.855:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@revenue[1].txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@edge.ru4[2].txt -> TrackingCookie.Ru4 : Cleaned.

:mozilla.42:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.43:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.44:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.45:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.46:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@bs.serving-sys[2].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@serving-sys[2].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@cs.sexcounter[2].txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@counter3.sextracker[1].txt -> TrackingCookie.Sextracker : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@counter5.sextracker[2].txt -> TrackingCookie.Sextracker : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@counter6.sextracker[1].txt -> TrackingCookie.Sextracker : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@sextracker[1].txt -> TrackingCookie.Sextracker : Cleaned.

:mozilla.679:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : Cleaned.

:mozilla.806:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : Cleaned.

:mozilla.807:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : Cleaned.

:mozilla.808:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@adopt.specificclick[1].txt -> TrackingCookie.Specificclick : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@spylog[1].txt -> TrackingCookie.Spylog : Cleaned.

:mozilla.650:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.651:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.652:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.653:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.656:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.657:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.658:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.659:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.660:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.663:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.664:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.665:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.666:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.667:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.668:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.734:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.738:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.743:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.744:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.747:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@statcounter[1].txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.64:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned.

:mozilla.65:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@anad.tacoda[2].txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@tacoda[2].txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned.

:mozilla.642:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Targetnet : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@targetnet[2].txt -> TrackingCookie.Targetnet : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@login.tracking101[2].txt -> TrackingCookie.Tracking101 : Cleaned.

:mozilla.51:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.52:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.53:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.54:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.55:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.629:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Trafficmp : Cleaned.

:mozilla.630:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Trafficmp : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@trafficmp[1].txt -> TrackingCookie.Trafficmp : Cleaned.

:mozilla.589:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Trafic : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@trafic[1].txt -> TrackingCookie.Trafic : Cleaned.

:mozilla.583:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@tribalfusion[1].txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Cleaned.

:mozilla.509:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Valueclick : Cleaned.

:mozilla.560:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Valueclick : Cleaned.

:mozilla.564:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Valueclick : Cleaned.

:mozilla.883:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Valueclick : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@fhm.valueclick[2].txt -> TrackingCookie.Valueclick : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@pr.valueclick[2].txt -> TrackingCookie.Valueclick : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@valueclick[1].txt -> TrackingCookie.Valueclick : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@valueclick[3].txt -> TrackingCookie.Valueclick : Cleaned.

:mozilla.526:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Web-stat : Cleaned.

:mozilla.532:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Web-stat : Cleaned.

:mozilla.535:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Web-stat : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@web-stat[1].txt -> TrackingCookie.Web-stat : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@webstat[2].txt -> TrackingCookie.Web-stat : Cleaned.

:mozilla.568:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Weborama : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@weborama[2].txt -> TrackingCookie.Weborama : Cleaned.

:mozilla.687:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Cleaned.

:mozilla.691:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Cleaned.

:mozilla.831:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@statse.webtrendslive[2].txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Cleaned.

:mozilla.78:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yadro : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@yadro[2].txt -> TrackingCookie.Yadro : Cleaned.

:mozilla.71:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.

:mozilla.109:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : Cleaned.

:mozilla.111:C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@c5.zedo[1].txt -> TrackingCookie.Zedo : Cleaned.

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@zedo[1].txt -> TrackingCookie.Zedo : Cleaned.

C:\Recycled\Dc39.url -> Trojan.Keylog.153 : Cleaned with backup (quarantined).

C:\Recycled\Dc38.url -> Trojan.Keylog.154 : Cleaned with backup (quarantined).

C:\Documents and Settings\Jocke\Skrivbord\temp\ViceCity_No-CD_Patch.zip/nocd_patch.exe -> Trojan.KillFiles.51 : Cleaned with backup (quarantined).

C:\Program\Rockstar Games\Grand Theft Auto Vice City\nocd_patch.exe -> Trojan.KillFiles.51 : Cleaned with backup (quarantined).

 

 

::Report end[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Har kört onlinescan nu och detta blev resultatet:

 

[log]Incident Status Location

 

Adware:adware/ieplugin Not disinfected Windows Registry

Adware:adware/ist.istbar Not disinfected Windows Registry

Spyware:Cookie/Research-int Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt[.research-int.se/]

Spyware:Cookie/Xiti Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7xx9rsyi.default\cookies.txt[.xiti.com/]

Spyware:Cookie/66.246.209 Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@66.246.209[1].txt

Spyware:Cookie/888 Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@888[1].txt

Spyware:Cookie/888 Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@888[2].txt

Spyware:Cookie/Com.com Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ad.sensismediasmart.com[1].txt

Spyware:Cookie/Hbmediapro Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@adopt.hbmediapro[2].txt

Spyware:Cookie/Apmebf Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@apmebf[2].txt

Spyware:Cookie/Atlas DMT Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@atdmt[1].txt

Spyware:Cookie/Belnk Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ath.belnk[2].txt

Spyware:Cookie/Atwola Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@atwola[1].txt

Spyware:Cookie/Belnk Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@belnk[1].txt

Spyware:Cookie/bravenetA Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@bravenet[1].txt

Spyware:Cookie/Cassava Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@cassava[1].txt

Spyware:Cookie/Cd Freaks Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@cdfreaks[1].txt

Spyware:Cookie/Cgi-bin Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@cgi-bin[2].txt

Spyware:Cookie/Cd Freaks Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@club.cdfreaks[1].txt

Spyware:Cookie/360i Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@ct.360i[1].txt

Spyware:Cookie/DriveCleaner Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@drivecleaner[2].txt

Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@errorsafe[1].txt

Spyware:Cookie/FortuneCity Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@fortunecity[1].txt

Spyware:Cookie/GangbangSquad Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@gangbangsquad[2].txt

Spyware:Cookie/Go Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@go[2].txt

Spyware:Cookie/Humanclick Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@hc2.humanclick[3].txt

Spyware:Cookie/DomainSponsor Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@landing.domainsponsor[2].txt

Spyware:Cookie/Maxserving Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@maxserving[2].txt

Spyware:Cookie/Adrevolver Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@media.adrevolver[2].txt

Spyware:Cookie/RealMedia Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@realmedia[2].txt

Spyware:Cookie/Research-int Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@research-int[1].txt

Spyware:Cookie/Rn11 Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@rn11[2].txt

Spyware:Cookie/Searchportal Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@searchportal.information[1].txt

Spyware:Cookie/TeensForCash Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@teensforcash[1].txt

Spyware:Cookie/Toplist Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@toplist[1].txt

Spyware:Cookie/Tradedoubler Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@tradedoubler[2].txt

Spyware:Cookie/Versiontracker Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@versiontracker[2].txt

Spyware:Cookie/Winantivirus Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@winantivirus[1].txt

Spyware:Cookie/WinFixer Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@winfixer[2].txt

Spyware:Cookie/ademails Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@www.ademails[1].txt

Spyware:Cookie/Cgi-bin Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@www1.addfreestats[1].txt

Spyware:Cookie/Seeq Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@www48.seeq[1].txt

Spyware:Cookie/Cgi-bin Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@www5.addfreestats[1].txt

Spyware:Cookie/Xiti Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\jocke@xiti[1].txt

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix\Process.exe

Possible Virus. Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix\swsc.exe

Adware:Adware/IST.ISTBar Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Skrivbord\temp\MP3_Cutter_Joiner_v1[1].00_Keygen_by_FFF_www.crack.cd_\gik.exe

Adware:Adware/IST.ISTBar Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Skrivbord\temp\MP3_Cutter_Joiner_v1[1].00_Keygen_by_FFF_www.crack.cd_.zip[gik.exe]

Adware:Adware/IST.ISTBar Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Skrivbord\temp\MP3_Cutter_Joiner_v1[1].0_by_FFF_www.crack.cd_\oas.exe

Adware:Adware/IST.ISTBar Not disinfected C:\Documents and Settings\Jocke\Skrivbord\temp\MP3_Cutter_Joiner_v1[1].0_by_FFF_www.crack.cd_.zip[oas.exe]

Virus:Trj/Keylog.EG Disinfected C:\Recycled\Dc42.exe [/log]

 

Det verkar som ju fler olika antivirus program jag använder, desto fler virus hittas. Räcker det inte bara med ett? Kan någon slå en koll på min HijackThis-log är ni supersnälla.

 

Link to comment
Share on other sites

Om du har fler än ett antivirusprogram installerat kan du få problem med

programkonflikter och andra konstigheter,det räcker om du har ett

antivirus installerat.

 

[inlägget ändrat 2006-11-05 18:25:47 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

Ja, man ska undvika cracks, cracks är säkraste sättet att få en infekterad dator.

 

Det fungerar utmärkt med en uppdaterad Norton som antivirusprogram.

 

Har du själv installerat TightVNC/WinVNC och vill att det ska starta automatiskt jämnt?

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

Ladda ner borttagningsprogrammet för Istbar:

http://securityresponse.symantec.com/avcenter/FxIstbar.exe

Stäng alla program.

Kör programmet.

 

Ta bort tillfälliga internet-filer:

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Ta bort filer - Kryssa i rutan - OK - OK

Sedan på fliken Program, välj Återställ webbinställningar. Verkställ - OK

 

Ta bort de infekterade filerna:

C:\Documents and Settings\Jocke\Skrivbord\temp\MP3_Cutter_Joiner_v1[1].00_Key

gen_by_FFF_www.crack.cd_.zip

C:\Documents and Settings\Jocke\Skrivbord\temp\MP3_Cutter_Joiner_v1[1].0_by_F

FF_www.crack.cd_.zip

 

Töm mappen C:\Recycled

 

Skanna datorn här: http://www.kaspersky.com/virusscanner

Klistra in resultatet.

 

Link to comment
Share on other sites

Ok. Sådär, nu har jag noggrant följt intruktionerna. Här kommer loggen från http://www.kaspersky.com/virusscanner :

 

[log]Scan Statistics

Total number of scanned objects 98948

Number of viruses found 5

Number of infected objects 20 / 0

Number of suspicious objects 0

Duration of the scan process 01:29:42

 

Infected Object Name Virus Name Last Action

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Common Client\settings.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\Jocke\Cookies\index.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\Jocke\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Feeds Cache\index.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\Jocke\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\Jocke\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\Jocke\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\Jocke\Lokala inställningar\Tidigare\History.IE5\index.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\Jocke\Lokala inställningar\Tidigare\History.IE5\MSHist012006110820061109\index.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\Jocke\NTUSER.DAT Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\Jocke\ntuser.dat.LOG Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\LocalService\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\LocalService\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\LocalService\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\LocalService\Lokala inställningar\Tidigare\History.IE5\index.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\NetworkService\Cookies\index.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\NetworkService\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\NetworkService\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\NetworkService\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\NetworkService\Lokala inställningar\Tidigare\History.IE5\index.dat Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT Object is locked skipped

C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG Object is locked skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\AVApp.log Object is locked skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\AVError.log Object is locked skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\AVVirus.log Object is locked skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\062F2CA5.dll Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.w skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\062F2CA5.exe Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.r skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\5AAE1D09.dll Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.w skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\5AB24705.exe Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.r skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\7C663F5C.class Infected: Exploit.Java.ByteVerify skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\7C8E3731.class Infected: Trojan.Java.ClassLoader.Dummy.d skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\7CCC54ED.class Infected: Exploit.Java.ByteVerify skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\7D020750.dll Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.w skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\7D020750.exe Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.r skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\7E9D318B.dll Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.w skipped

C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\7EA05B87.exe Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.r skipped

C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked skipped

C:\System Volume Information\_restore{1729AAD6-97E5-4722-B0C7-BFE8F87A337F}\RP286\A0081278.exe Infected: Trojan-Downloader.Win32.INService.gen skipped

C:\System Volume Information\_restore{1729AAD6-97E5-4722-B0C7-BFE8F87A337F}\RP286\A0081280.exe Infected: Trojan-Downloader.Win32.INService.gen skipped

C:\System Volume Information\_restore{1729AAD6-97E5-4722-B0C7-BFE8F87A337F}\RP286\change.log Object is locked skipped

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked skipped

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt Object is locked skipped

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked skipped

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked skipped

C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked skipped

F:\BitTorrent\Perfect.Keylogger.v1.4.7.2.SWEDiSH-ABSOKT\aopl1472\pkl1472swe.exe/bpkhk.dll Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.w skipped

F:\BitTorrent\Perfect.Keylogger.v1.4.7.2.SWEDiSH-ABSOKT\aopl1472\pkl1472swe.exe/bpkr.exe Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.r skipped

F:\BitTorrent\Perfect.Keylogger.v1.4.7.2.SWEDiSH-ABSOKT\aopl1472\pkl1472swe.exe RAR: infected - 2 skipped

F:\BitTorrent\Perfect.Keylogger.v1.4.7.2.SWEDiSH-ABSOKT\aopl1472.zip/pkl1472swe.exe/bpkhk.dll Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.w skipped

F:\BitTorrent\Perfect.Keylogger.v1.4.7.2.SWEDiSH-ABSOKT\aopl1472.zip/pkl1472swe.exe/bpkr.exe Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.r skipped

F:\BitTorrent\Perfect.Keylogger.v1.4.7.2.SWEDiSH-ABSOKT\aopl1472.zip/pkl1472swe.exe Infected: Trojan-Spy.Win32.Perfloger.r skipped

F:\BitTorrent\Perfect.Keylogger.v1.4.7.2.SWEDiSH-ABSOKT\aopl1472.zip ZIP: infected - 3 skipped

F:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked skipped

M:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked skipped

Scan process completed. [/log]

 

Hade visst lite där. Vad göra eftersom Norton inte verkar ta bort allt? Har redan raderat Perfect.Keylogger från F:. Kan jag radera allt under C:\Program\Norton AntiVirus\Quarantine\ ? Hur får jag bort virusen under "system volume information"?

 

För övrigt så verkar det som att datorn går ok men internet är EXTREMT långsamt. Ibland 8-10 kb/s när jag t.ex. uppdaterar Norton.

 

Tack på förhand. //Jocke

 

Edit: Ja, jag har själv installerat TightVNC och vill att det startar automatiskt. Är det ett säkerhetsproblem?

 

[inlägget ändrat 2006-11-08 17:10:42 av trify]

Link to comment
Share on other sites

Ja, jag har själv installerat TightVNC och vill att det startar automatiskt. Är det ett säkerhetsproblem?

Nej, det vore det däremot om det var någon annan som installerat det.

 

Otrevligheter som finns i Nortons karantän är ofarliga, det är ju sådant som Norton har plockat bort. Du kan tömma karantänen innifrån Norton.

 

Trojan-Spy.Win32.Perfloger.w låter som att någon kan ha kommit åt lösenord så byt dem både på datorn och ute på internet.

 

C:\System Volume Information\_restore är stället där systemåterställningsfunktionen lagrar olika systemåterställningspunkter. Det betyder att medan din dator var infekterad så skapade Windows en systemåterställningspunkt. Så länge som otrevligheterna ligger i den mappen så är de ofarliga. Däremot så om du återställer till en tidpunkt då datorn var infekterad så blir även otrevligheterna återställda.

 

Du kan ta bort samtliga systemåterställningspunkter genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning.

 

Installera en bättre brandvägg än den inbyggda i Windows, t ex gratis ZoneAlarm, så får du en varning om det är något otrevligt som försöker skicka något till internet.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Eftersom jag inte har haft Norton så vet jag inte men det kan ju tänkas att Nortons servrar är inställda på att skicka ut uppdateringar långsamt så att man ska kunna göra annat samtidigt med internet.

 

Säkraste sättet att kolla internetanslutningen är med hjälp av TPtest: http://www.tptest.se/

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...