Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Msn viruset - Is that you on the photo...hur får man bort det?


MinusChamiiz

Recommended Posts

Hej!

Igår fick jag viruset som skickas genom msn när det kommer upp en text med "Is that you on the photo :o följt av en länk"...

 

Kan någon ge mig en nogrann förklaring hur man får bort den?

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:37:30, on 2006-10-21

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\RegKillTray.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lunarstorm.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - C:\Program\DeluxeCommunications\DxcBho.dll

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RegKillElbyCheck] "C:\Program\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\ElbyCheck.exe" /L RegKill

O4 - HKLM\..\Run: [RegKillTray] "C:\Program\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\RegKillTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [semanticInsight] C:\Program\RXToolBar\Semantic Insight\SemanticInsight.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {09F1ADAC-76D8-4D0F-99A5-5C907DADB988} - http://cdn.downloadcontrol.com/files/installers/cab/SystemDoctor2006FreeInstall.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.5) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: dxclib303562752.dll

O20 - Winlogon Notify: App Paths - C:\WINDOWS\system32\gp6ol3j31.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWSO23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\RXJpa2E\command.exe (file missing)

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program\Network Monitor\netmon.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner ComboFix på skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/combofix.exe

 

Kör den och följ anvisningarna som visas.

 

VIKTIGT! Klicka inte på Combofix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp klistra in den här samt en ny HijackThis-logg.

 

Eftersom det i Eforum för tillfället inte fungerar att trycka på +tecknet i inläggen så var snäll och ta bort ordet Logfile från HijackThis-loggen.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...