Just nu i M3-nätverket
Jump to content

W32.Myzor.FK@yf


Helnad

Recommended Posts

Hej, har fått problem med ett virus som heter W32.Myzor.FK@yf. Hoppas någon kan hjälpa mej med detta. Tack på förhand.

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:55:47, on 2006-10-10

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\MediaCodec\isamonitor.exe

C:\Program\MediaCodec\pmsngr.exe

C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

C:\Program\Dell\AccessDirect\dadapp.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Apoint\Apoint.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\WINDOWS\Logi_MwX.Exe

C:\Program\DELADE~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

C:\Program\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Dell\AccessDirect\DadTray.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\MediaCodec\isamini.exe

C:\Program\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program\FinePixViewer\QuickDCF.exe

C:\Program\MediaCodec\pmmon.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\DELADE~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Apoint\Apntex.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://passagen.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://login1.telia.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://10.0.0.6/sd/init

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE_Window_Title

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=http://proxy1.telia.com:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://login1.telia.com;http://10.0.0.6;;localhost;<local>

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {202a961f-23ae-42b1-9505-ffe3c818d717} - C:\Program\MediaCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: Seekmo Search Assistant Helper /fleok=1D8A83A5C5E119769AA875760EA83FA5EF80752B94E3D87A597C4E293FC3 - {5929CD6E-2062-44a4-B2C5-2C7E78FBAB38} - c:\program\seekmo\seekmohook.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {479fd0cf-5be9-4c63-8cda-b6d371c67bd5} - C:\Program\MediaCodec\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DadApp] C:\Program\Dell\AccessDirect\dadapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program\DELADE~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?

O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program\FinePixViewer\QuickDCF.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google-sökning - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Översätt engelskt ord - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Bakåtlänkar - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Lagrad bild på sida - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Liknande sidor - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://login1.telia.com

O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.cab?url=http://vbb.timantti.com/vbb20/configurator/default.aspx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1C724165-F4EB-4F88-A428-99085090323E}: NameServer = 85.255.113.93,85.255.112.210

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{636049FB-E421-46B7-89D0-8E8924F87C87}: NameServer = 85.255.113.93,85.255.112.210

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A79E2858-5D9E-42B0-BC3B-13972AF05FED}: NameServer = 85.255.113.93,85.255.112.210

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.93 85.255.112.210

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1C724165-F4EB-4F88-A428-99085090323E}: NameServer = 85.255.113.93,85.255.112.210

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.93 85.255.112.210

O21 - SSODL: horologium - {7be183d2-a42d-4915-bf60-ec86fbf002cf} - C:\WINDOWS\System32\httge.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

HijackThis ska ligga i sin egen mapp så att dess säkerhetskopior inte kommer bort. Antingen så skapar du en ny mapp till HijackThis och flyttar den körbara filen HijackThis.exe dit eller så laddar du ner och installerar denna variant av HijackThis som sköter om det själv:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

 

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Om följande finns där så ta bort.

WareOut

UnSpyPC

SpyBlocs

liknande namn

 

Ladda ner FixWareout från en av dessa platser och spara t ex på Skrivbordet:

http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe

http://swandog46.geekstogo.com/Fixwareout.exe

 

Spara filen på Skrivbordet.

 

Stäng alla program eftersom datorn kommer att startas om snart.

 

Dubbelklicka på den just nedladdade filen för att starta programmet FixWareout.

 

[log]Tryck sedan Next, Install, kolla att Run fixit är förbockad och tryck Finish.

Fixen börjar köra, följ alla anvisningar. När du blir ombedd att starta om datorn så gör det. Det är normalt att omstarten tar längre tid än vanligt.

Så småningom så kommer HijackThis att starta av sig själv. Välj Scan och bocka för dessa rader (om de finns kvar):

 

O2 - BHO: (no name) - {202a961f-23ae-42b1-9505-ffe3c818d717} - C:\Program\MediaCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: Seekmo Search Assistant Helper /fleok=1D8A83A5C5E119769AA875760EA83FA5EF80752B94E3D87A597C4

E293FC3 - {5929CD6E-2062-44a4-B2C5-2C7E78FBAB38} - c:\program\seekmo\seekmohook.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Protection Bar - {479fd0cf-5be9-4c63-8cda-b6d371c67bd5} - C:\Program\MediaCodec\iesplugin.dll

O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.c

ab?url=http://vbb.timantti.com/vbb20/configurator/default.as

px

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1C724165-F4EB-4F88-A428-9

9085090323E}: NameServer = 85.255.113.93,85.255.112.210

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{636049FB-E421-46B7-89D0-8

E8924F87C87}: NameServer = 85.255.113.93,85.255.112.210

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A79E2858-5D9E-42B0-BC3B-1

3972AF05FED}: NameServer = 85.255.113.93,85.255.112.210

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.93 85.255.112.210

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1C724165-F4EB-4F88-A428-9

9085090323E}: NameServer = 85.255.113.93,85.255.112.210

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.93 85.255.112.210

O21 - SSODL: horologium - {7be183d2-a42d-4915-bf60-ec86fbf002cf} - C:\WINDOWS\System32\httge.dll (file missing)

 

Tryck Fix checked.

Avsluta HijackThis och tryck OK för att fortsätta.

Eventuellt så behöver du starta om datorn igen.

 

Klistra in loggfilen C:\fixwareout\report.txt och en ny HijackThis-logg i ditt svar samt skriv hur det har gått.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia, det ser ut som att det fungerar som det skall. Det som har hänt är att min version av XP inte längre är aktuell och att startsidan av internet är bytt till msn. Tusen tack för hjälpen.

 

 

[log]Fixwareout ver 1.003

Last edited 8/11/2006

Post this report in the forums please

 

Reg Entries that were deleted

...

 

Random Runs removed from HKLM

...

 

PLEASE NOTE, There WILL be LEGITIMATE FILES LISTED. IF YOU ARE UNSURE OF WHAT IT IS LEAVE THEM ALONE.

 

»»»»» Searching by size/names...

 

»»»»»

Search five digit cs, dm and jb files.

This WILL/CAN also list Legit Files, Submit them at Virustotal

 

Other suspects.

Directory of C:\WINDOWS\system32

 

»»»»» Misc files.

 

»»»»» Checking for older varients covered by the Rem3 tool.[/log]

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:09:00, on 2006-10-11

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe

C:\Program\Dell\AccessDirect\dadapp.exe

C:\Program\Dell\AccessDirect\DadTray.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Apoint\Apoint.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\WINDOWS\Logi_MwX.Exe

C:\Program\DELADE~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

C:\Program\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\DELADE~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Apoint\Apntex.exe

C:\Program\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program\FinePixViewer\QuickDCF.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Betsson Poker\BetssonPoker.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://10.0.0.6/sd/init

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE_Window_Title

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=http://proxy1.telia.com:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://login1.telia.com;http://10.0.0.6;;localhost;<local>

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DadApp] C:\Program\Dell\AccessDirect\dadapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program\DELADE~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?

O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program\FinePixViewer\QuickDCF.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google-sökning - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Översätt engelskt ord - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Bakåtlänkar - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Lagrad bild på sida - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Liknande sidor - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://login1.telia.com

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1160582121657

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack själv för poängen! :)

 

Något ser inte riktigt bra ut med Java-installationen. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera sedan från http://www.java.com/sv/

 

Vad jag har förstått så är det inte längre nödvändigt att logga in på Telias ADSL-förbindelser sedan 1 år eller så.

 

För övrigt så ser jag inget otrevligt i loggen.

 

Det är viktigt att du uppdaterar med Service Pack 2 för annars så kommer du inte att få några säkerhetsuppdateringar framöver och då blir datorn ett lättangripet mål.

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är såklart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...