Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus borta, eller???


vanilj

Recommended Posts

Hej!!

 

Är den någon vänlig skäl som skulle kunna kolla min HiJackthis-log och se om det är något som ser skumt ut. Fick nämligen nåt konstigt virus(förmodligen) genom MSN igår. Tre program la sig på skrivbordet och bara två gick att ta bort. YINSTALL gick inte att ta bort först, men sen avslutade jag den i aktivitetshanteraren och då gick det. Men är orolig om det är något annat konstigt kvar som inte är synligt.

 

Tack på förhand!!!

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:08:11, on 2006-10-06

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe

C:\Program\Delade filer\{7CC44060-0707-1053-0306-06032805002e}\Update.exe

C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPC\fspc.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\DOCUME~1\JOHANNA\LOKALA~1\Temp\Temporär katalog 1 för hijackthis[1].zip\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.superstart.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf

O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\Documents and Settings\JOHANNA\Skrivbord\Yinstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Telias säkerhetstjänster.lnk = C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O9 - Extra button: Webbfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Webbfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Program\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'winsflt.dll' missing

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1158181215941

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Plug-in - 7836882) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure HTTP Server (fshttps) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPC\fshttps\fshttps.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Här kommer loggen:

 

[log]JOHANNA - 06-10-06 17:54:51,59 Service Pack 2

ComboFix 06.09.28 - Running from: "C:\Documents and Settings\JOHANNA\Skrivbord"

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

C:\Program\Delade filer\{3CC44060-0707-1053-0306-06032805002e}

C:\Program\Delade filer\{7CC44060-0707-1053-0306-06032805002e}

 

 

((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-09-06 to 2006-10-06 ))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

2006-10-01 17:24 59,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\USBAUDIO.sys

2006-10-01 17:24 31,616 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbccgp.sys

2006-09-24 18:24 70,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fsdfw.sys

2006-09-24 18:24 33,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fsndis5.sys

2006-09-24 18:24 1,716,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\winsflte.dll

2006-09-24 18:24 1,236,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\cfgmig32.dll

2006-09-24 18:24 1,187,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\winsflt.dll

2006-09-24 18:22 118,842 -r------- C:\WINDOWS\bwUnin-6.3.2.123-7836882L.exe

2006-09-14 22:34 26,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\USBSTOR.SYS

2006-09-14 21:37 24,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\pgdfgsvc.exe

2006-09-14 16:06 107,134 --a------ C:\WINDOWS\UninstallFirefox.exe

2006-09-14 04:50 499,712 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcp71.dll

2006-09-14 04:50 348,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr71.dll

2006-09-14 04:41 208,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe

2006-09-14 04:38 58,112 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys

2006-09-14 04:38 3,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys

2006-09-14 04:37 75,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\usbui.dll

2006-09-14 04:37 27,165 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fetnd5.sys

2006-09-14 04:36 85,020 --a------ C:\WINDOWS\system32\dgsetup.dll

2006-09-14 04:36 8,192 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhept.dll

2006-09-14 04:36 7,168 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcz.dll

2006-09-14 04:36 69,632 --a------ C:\WINDOWS\notepad.exe

2006-09-14 04:36 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdycl.dll

2006-09-14 04:36 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdsl1.dll

2006-09-14 04:36 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdsl.dll

2006-09-14 04:36 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdpl.dll

2006-09-14 04:36 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhu.dll

2006-09-14 04:36 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhela3.dll

2006-09-14 04:36 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcz2.dll

2006-09-14 04:36 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcz1.dll

2006-09-14 04:36 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdcr.dll

2006-09-14 04:36 6,656 -ra------ C:\WINDOWS\system32\KBDAL.DLL

2006-09-14 04:36 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdtuq.dll

2006-09-14 04:36 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdtuf.dll

2006-09-14 04:36 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlv1.dll

2006-09-14 04:36 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlv.dll

2006-09-14 04:36 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhela2.dll

2006-09-14 04:36 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdgkl.dll

2006-09-14 04:36 6,144 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdest.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdycc.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbduzb.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdur.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdtat.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdru1.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdru.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdro.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdpl1.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdmon.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlt1.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdlt.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdkyr.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdkaz.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhu1.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhe319.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhe220.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdhe.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdbu.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdblr.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdazel.dll

2006-09-14 04:36 5,632 -ra------ C:\WINDOWS\system32\kbdaze.dll

2006-09-14 04:36 24,661 --a------ C:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll

2006-09-14 04:36 176,157 --a------ C:\WINDOWS\system32\dgrpsetu.dll

2006-09-14 04:36 15,360 --a------ C:\WINDOWS\TASKMAN.EXE

2006-09-14 04:36 13,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\irclass.dll

2006-09-14 04:36 11,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\irenum.sys

2006-09-14 04:36 103,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\EqnClass.Dll

2006-09-14 04:32 82,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys

2006-09-14 04:32 7,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys

2006-09-14 04:32 60,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys

2006-09-14 04:32 60,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys

2006-09-14 04:32 6,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys

2006-09-14 04:32 54,272 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys

2006-09-14 04:32 52,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys

2006-09-14 04:32 5,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

2006-09-14 04:32 4,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys

2006-09-14 04:32 4,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll

2006-09-14 04:32 36,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\UnAudioNT.dll

2006-09-14 04:32 306,688 --a------ C:\WINDOWS\IsUninst.exe

2006-09-14 04:32 202,112 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\vinyl97.sys

2006-09-14 04:32 2,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys

2006-09-14 04:32 172,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys

2006-09-14 04:32 145,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys

2006-09-14 04:32 142,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys

2006-09-14 04:28 42,496 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fetnd5b.sys

2006-09-14 04:23 36,352 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AmdK8.sys

2006-09-14 04:14 95,424 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnthal.sys

2006-09-14 04:14 9,728 --------- C:\WINDOWS\system32\comsdupd.exe

2006-09-14 04:14 86,016 --------- C:\WINDOWS\system32\mdmxsdk.dll

2006-09-14 04:14 81,920 --------- C:\WINDOWS\system32\ieencode.dll

2006-09-14 04:14 8,192 --------- C:\WINDOWS\system32\bitsprx2.dll

2006-09-14 04:14 78,464 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbvideo.sys

2006-09-14 04:14 71,680 --------- C:\WINDOWS\system32\blastcln.exe

2006-09-14 04:14 7,680 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdsmsno.dll

2006-09-14 04:14 7,680 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdsmsfi.dll

2006-09-14 04:14 7,168 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdukx.dll

2006-09-14 04:14 7,168 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdno1.dll

2006-09-14 04:14 7,168 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdfi1.dll

2006-09-14 04:14 7,168 --------- C:\WINDOWS\system32\bitsprx3.dll

2006-09-14 04:14 685,056 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfcxts2.sys

2006-09-14 04:14 67,584 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\sdbus.sys

2006-09-14 04:14 63,663 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1rvxx.sys

2006-09-14 04:14 60,416 --------- C:\WINDOWS\system32\fwcfg.dll

2006-09-14 04:14 6,656 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdinmal.dll

2006-09-14 04:14 6,656 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdinben.dll

2006-09-14 04:14 6,144 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdmlt48.dll

2006-09-14 04:14 6,144 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdmlt47.dll

2006-09-14 04:14 6,144 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdinbe1.dll

2006-09-14 04:14 59,648 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\rfcomm.sys

2006-09-14 04:14 56,623 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1btxx.sys

2006-09-14 04:14 516,768 --------- C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll

2006-09-14 04:14 50,688 --------- C:\WINDOWS\system32\btpanui.dll

2006-09-14 04:14 5,632 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdmaori.dll

2006-09-14 04:14 46,464 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\gagp30kx.sys

2006-09-14 04:14 452,736 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtxparhm.sys

2006-09-14 04:14 44,928 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\agpcpq.sys

2006-09-14 04:14 44,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\uagp35.sys

2006-09-14 04:14 43,008 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\amdagp.sys

2006-09-14 04:14 42,752 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\alim1541.sys

2006-09-14 04:14 42,368 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\agp440.sys

2006-09-14 04:14 42,240 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\viaagp.sys

2006-09-14 04:14 41,088 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\sisagp.sys

2006-09-14 04:14 404,990 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slntamr.sys

2006-09-14 04:14 40,064 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\intelppm.sys

2006-09-14 04:14 4,255 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv01nt5.dll

2006-09-14 04:14 384,512 --------- C:\WINDOWS\system32\mp4sdmod.dll

2006-09-14 04:14 38,016 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthmodem.sys

2006-09-14 04:14 36,463 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1tuxx.sys

2006-09-14 04:14 35,456 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthprint.sys

2006-09-14 04:14 34,735 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xsxx.sys

2006-09-14 04:14 32,768 --------- C:\WINDOWS\system32\ativtmxx.dll

2006-09-14 04:14 32,285 --------- C:\WINDOWS\system32\hsfcisp2.dll

2006-09-14 04:14 310,272 --------- C:\WINDOWS\system32\mp43dmod.dll

2006-09-14 04:14 30,671 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1raxx.sys

2006-09-14 04:14 30,208 --------- C:\WINDOWS\system32\bthserv.dll

2006-09-14 04:14 30,080 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\rndismpx.sys

2006-09-14 04:14 3,967 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv02nt5.dll

2006-09-14 04:14 3,901 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\siint5.dll

2006-09-14 04:14 3,775 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv11nt5.dll

2006-09-14 04:14 3,711 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv09nt5.dll

2006-09-14 04:14 3,647 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv07nt5.dll

2006-09-14 04:14 3,615 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv05nt5.dll

2006-09-14 04:14 3,135 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv08nt5.dll

2006-09-14 04:14 29,455 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xbxx.sys

2006-09-14 04:14 29,056 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys

2006-09-14 04:14 274,304 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2006-09-14 04:14 262,784 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\http.sys

2006-09-14 04:14 26,367 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1snxx.sys

2006-09-14 04:14 25,600 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidbth.sys

2006-09-14 04:14 25,471 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv10nt.sys

2006-09-14 04:14 25,471 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv04nt5.dll

2006-09-14 04:14 25,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\MsPMSNSv.dll

2006-09-14 04:14 24,576 --------- C:\WINDOWS\system32\httpapi.dll

2006-09-14 04:14 23,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\fltmc.exe

2006-09-14 04:14 229,376 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll

2006-09-14 04:14 220,032 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfbs2s2.sys

2006-09-14 04:14 22,271 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv06nt.sys

2006-09-14 04:14 21,343 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1ttxx.sys

2006-09-14 04:14 21,183 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv01nt5.dll

2006-09-14 04:14 20,992 --------- C:\WINDOWS\system32\bthci.dll

2006-09-14 04:14 2,113,536 --------- C:\WINDOWS\system32\dxdiagn.dll

2006-09-14 04:14 193,024 --------- C:\WINDOWS\system32\fsquirt.exe

2006-09-14 04:14 180,360 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ntmtlfax.sys

2006-09-14 04:14 18,944 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthusb.sys

2006-09-14 04:14 17,279 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv10nt5.dll

2006-09-14 04:14 17,024 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthenum.sys

2006-09-14 04:14 166,912 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\s3gnbm.sys

2006-09-14 04:14 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll

2006-09-14 04:14 15,488 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mssmbios.sys

2006-09-14 04:14 15,423 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ch7xxnt5.dll

2006-09-14 04:14 14,336 --------- C:\WINDOWS\system32\auditusr.exe

2006-09-14 04:14 14,143 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv06nt5.dll

2006-09-14 04:14 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\cmsetacl.dll

2006-09-14 04:14 13,776 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\recagent.sys

2006-09-14 04:14 13,240 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slwdmsup.sys

2006-09-14 04:14 129,535 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnt7554.sys

2006-09-14 04:14 128,896 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys

2006-09-14 04:14 126,686 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtlmnt5.sys

2006-09-14 04:14 12,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\usb8023x.sys

2006-09-14 04:14 12,047 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1pdxx.sys

2006-09-14 04:14 118,784 --------- C:\WINDOWS\system32\msdadiag.dll

2006-09-14 04:14 11,935 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv11nt.sys

2006-09-14 04:14 11,871 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv09nt.sys

2006-09-14 04:14 11,868 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mdmxsdk.sys

2006-09-14 04:14 11,807 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv07nt.sys

2006-09-14 04:14 11,615 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1mdxx.sys

2006-09-14 04:14 11,359 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv02nt5.dll

2006-09-14 04:14 11,325 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\vchnt5.dll

2006-09-14 04:14 11,295 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv08nt.sys

2006-09-14 04:14 11,136 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\sffdisk.sys

2006-09-14 04:14 100,992 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthpan.sys

2006-09-14 04:14 10,240 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\sffp_sd.sys

2006-09-14 04:14 1,888,992 --------- C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll

2006-09-14 04:14 1,737,856 --------- C:\WINDOWS\system32\mtxparhd.dll

2006-09-14 04:14 1,689,088 --------- C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll

2006-09-14 04:14 1,309,184 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtlstrm.sys

2006-09-14 04:14 1,041,536 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfdpsp2.sys

2006-09-14 04:13 999,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmvdmoe2.dll

2006-09-14 04:13 936,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmspdmoe.dll

2006-09-14 04:13 88,064 --------- C:\WINDOWS\system32\p2pnetsh.dll

2006-09-14 04:13 86,016 --------- C:\WINDOWS\system32\p2pgasvc.dll

2006-09-14 04:13 81,408 --------- C:\WINDOWS\system32\wscsvc.dll

2006-09-14 04:13 8,192 --------- C:\WINDOWS\system32\smbinst.exe

2006-09-14 04:13 75,776 --------- C:\WINDOWS\system32\strmfilt.dll

2006-09-14 04:13 73,832 --------- C:\WINDOWS\system32\slcoinst.dll

2006-09-14 04:13 73,796 --------- C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

2006-09-14 04:13 531,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmspdmod.dll

2006-09-14 04:13 526,848 --------- C:\WINDOWS\system32\p2psvc.dll

2006-09-14 04:13 50,176 --------- C:\WINDOWS\system32\xmlprovi.dll

2006-09-14 04:13 49,152 --------- C:\WINDOWS\system32\powercfg.exe

2006-09-14 04:13 48,640 --------- C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll

2006-09-14 04:13 465,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2006-09-14 04:13 44,032 --------- C:\WINDOWS\system32\twext.dll

2006-09-14 04:13 41,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2006-09-14 04:13 398,336 --------- C:\WINDOWS\system32\xpob2res.dll

2006-09-14 04:13 397,056 --------- C:\WINDOWS\system32\s3gnb.dll

2006-09-14 04:13 32,866 --------- C:\WINDOWS\system32\slrundll.exe

2006-09-14 04:13 32,866 --------- C:\WINDOWS\slrundll.exe

2006-09-14 04:13 312,320 --------- C:\WINDOWS\system32\p2pgraph.dll

2006-09-14 04:13 29,184 --------- C:\WINDOWS\system32\sdhcinst.dll

2006-09-14 04:13 286,792 --------- C:\WINDOWS\system32\slextspk.dll

2006-09-14 04:13 282,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll

2006-09-14 04:13 2,917,888 --------- C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll

2006-09-14 04:13 195,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmerror.dll

2006-09-14 04:13 194,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll

2006-09-14 04:13 188,508 --------- C:\WINDOWS\system32\slgen.dll

2006-09-14 04:13 173,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2006-09-14 04:13 173,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe

2006-09-14 04:13 17,408 --------- C:\WINDOWS\system32\winshfhc.dll

2006-09-14 04:13 150,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmidx.dll

2006-09-14 04:13 15,872 --------- C:\WINDOWS\system32\w3ssl.dll

2006-09-14 04:13 135,168 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpasf.dll

2006-09-14 04:13 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

2006-09-14 04:13 129,536 --------- C:\WINDOWS\system32\xmlprov.dll

2006-09-14 04:13 127,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2006-09-14 04:13 116,224 --------- C:\WINDOWS\system32\p2p.dll

2006-09-14 04:13 108,032 --------- C:\WINDOWS\system32\wshbth.dll

2006-09-14 04:13 1,116,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmsdmoe2.dll

2006-09-14 04:09 22,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe

2006-09-14 03:11 96,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpcdll.dll

2006-09-14 03:10 98,304 --a------ C:\WINDOWS\system32\ahui.exe

2006-09-14 03:10 95,744 --a------ C:\WINDOWS\system32\mqsec.dll

2006-09-14 03:10 95,232 --a------ C:\WINDOWS\system32\drmstor.dll

2006-09-14 03:10 937,984 --------- C:\WINDOWS\system32\winbrand.dll

2006-09-14 03:10 9,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\framebuf.dll

2006-09-14 03:10 870,784 --------- C:\WINDOWS\system32\ati3d1ag.dll

2006-09-14 03:10 87,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\fldrclnr.dll

2006-09-14 03:10 85,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\avifil32.dll

2006-09-14 03:10 83,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe

2006-09-14 03:10 82,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\dmscript.dll

2006-09-14 03:10 82,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\dfrgfat.exe

2006-09-14 03:10 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\ils.dll

2006-09-14 03:10 80,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\faultrep.dll

2006-09-14 03:10 8,704 --a------ C:\WINDOWS\system32\batt.dll

2006-09-14 03:10 8,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\asferror.dll

2006-09-14 03:10 78,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\tlntsess.exe

2006-09-14 03:10 78,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\browsewm.dll

2006-09-14 03:10 77,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\browser.dll

2006-09-14 03:10 75,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2006-09-14 03:10 75,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\fdeploy.dll

2006-09-14 03:10 75,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\cryptdlg.dll

2006-09-14 03:10 73,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\tlntsvr.exe

2006-09-14 03:10 73,216 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atintuxx.sys

2006-09-14 03:10 72,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mqac.sys

2006-09-14 03:10 701,440 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys

2006-09-14 03:10 7,168 --a------ C:\WINDOWS\system32\tlntsvrp.dll

2006-09-14 03:10 7,168 --------- C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll

2006-09-14 03:10 69,120 --a------ C:\WINDOWS\system32\ciodm.dll

2006-09-14 03:10 68,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\digest.dll

2006-09-14 03:10 68,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\adsmsext.dll

2006-09-14 03:10 660,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\mqqm.dll

2006-09-14 03:10 65,024 --a------ C:\WINDOWS\system32\nwwks.dll

2006-09-14 03:10 65,024 --a------ C:\WINDOWS\system32\browselc.dll

2006-09-14 03:10 63,488 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxsxx.sys

2006-09-14 03:10 625,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll

2006-09-14 03:10 62,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll

2006-09-14 03:10 62,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\tlntadmn.exe

2006-09-14 03:10 61,440 --a------ C:\WINDOWS\system32\dmcompos.dll

2006-09-14 03:10 601,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll

2006-09-14 03:10 600,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll

2006-09-14 03:10 60,928 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpnhupnp.dll

2006-09-14 03:10 60,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\cryptsvc.dll

2006-09-14 03:10 58,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\atl.dll

2006-09-14 03:10 57,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\clusapi.dll

2006-09-14 03:10 57,856 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinbtxx.sys

2006-09-14 03:10 57,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpwsockx.dll

2006-09-14 03:10 55,808 --a------ C:\WINDOWS\system32\eventlog.dll

2006-09-14 03:10 537,088 --------- C:\WINDOWS\system32\msftedit.dll

2006-09-14 03:10 527,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\drmv2clt.dll

2006-09-14 03:10 52,224 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinraxx.sys

2006-09-14 03:10 517,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\mqsnap.dll

2006-09-14 03:10 515,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\cryptui.dll

2006-09-14 03:10 498,205 --a------ C:\WINDOWS\system32\dxmasf.dll

2006-09-14 03:10 48,640 --a------ C:\WINDOWS\system32\docprop2.dll

2006-09-14 03:10 473,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\mqutil.dll

2006-09-14 03:10 47,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\cmdl32.exe

2006-09-14 03:10 44,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\alg.exe

2006-09-14 03:10 42,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll

2006-09-14 03:10 41,472 --a------ C:\WINDOWS\system32\hhsetup.dll

2006-09-14 03:10 40,832 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\irbus.sys

2006-09-14 03:10 4,096 --------- C:\WINDOWS\system32\dsprpres.dll

2006-09-14 03:10 380,957 --a------ C:\WINDOWS\system32\expsrv.dll

2006-09-14 03:10 38,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\dfrgsnap.dll

2006-09-14 03:10 38,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll

2006-09-14 03:10 377,984 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2dvaa.dll

2006-09-14 03:10 375,296 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpnet.dll

2006-09-14 03:10 351,232 --a------ C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll

2006-09-14 03:10 35,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\dmloader.dll

2006-09-14 03:10 35,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpnhpast.dll

2006-09-14 03:10 344,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll

2006-09-14 03:10 344,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\cmdial32.dll

2006-09-14 03:10 34,304 --a------ C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe

2006-09-14 03:10 329,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\cscui.dll

2006-09-14 03:10 327,040 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtaa.sys

2006-09-14 03:10 323,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll

2006-09-14 03:10 32,768 --------- C:\WINDOWS\system32\asr_pfu.exe

2006-09-14 03:10 31,744 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxbxx.sys

2006-09-14 03:10 304,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\duser.dll

2006-09-14 03:10 296,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\appmgr.dll

2006-09-14 03:10 284,160 --a------ C:\WINDOWS\winhlp32.exe

2006-09-14 03:10 283,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\devmgr.dll

2006-09-14 03:10 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\dmband.dll

2006-09-14 03:10 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\dfsshlex.dll

2006-09-14 03:10 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\dbnmpntw.dll

2006-09-14 03:10 28,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinsnxx.sys

2006-09-14 03:10 270,848 --------- C:\WINDOWS\system32\sbe.dll

2006-09-14 03:10 27,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\conime.exe

2006-09-14 03:10 266,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\ddraw.dll

2006-09-14 03:10 263,680 --a------ C:\WINDOWS\system32\adsnt.dll

2006-09-14 03:10 26,624 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys

2006-09-14 03:10 259,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\tracerpt.exe

2006-09-14 03:10 254,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\icm32.dll

2006-09-14 03:10 253,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\drmclien.dll

2006-09-14 03:10 253,440 --a------ C:\WINDOWS\system32\compatui.dll

2006-09-14 03:10 25,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\defrag.exe

2006-09-14 03:10 25,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\at.exe

2006-09-14 03:10 243,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\es.dll

2006-09-14 03:10 24,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\dbmsvinn.dll

2006-09-14 03:10 24,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\dbmsrpcn.dll

2006-09-14 03:10 239,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\dsquery.dll

2006-09-14 03:10 23,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\ersvc.dll

2006-09-14 03:10 219,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieaksie.dll

2006-09-14 03:10 212,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpvoice.dll

2006-09-14 03:10 21,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\fontview.exe

2006-09-14 03:10 201,728 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll

2006-09-14 03:10 20,992 --------- C:\WINDOWS\system32\faxpatch.exe

2006-09-14 03:10 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\dbmsadsn.dll

2006-09-14 03:10 20,480 --------- C:\WINDOWS\system32\encapi.dll

2006-09-14 03:10 199,168 --a------ C:\WINDOWS\system32\gptext.dll

2006-09-14 03:10 198,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\certcli.dll

2006-09-14 03:10 193,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\eudcedit.exe

2006-09-14 03:10 188,928 --------- C:\WINDOWS\system32\xpsp1res.dll

2006-09-14 03:10 186,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\mqtrig.dll

2006-09-14 03:10 186,368 --------- C:\WINDOWS\system32\encdec.dll

2006-09-14 03:10 184,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\dinput8.dll

2006-09-14 03:10 184,320 --a------ C:\WINDOWS\system32\els.dll

2006-09-14 03:10 181,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\dmime.dll

2006-09-14 03:10 180,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe

2006-09-14 03:10 177,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\mqrt.dll

2006-09-14 03:10 175,616 --a------ C:\WINDOWS\system32\adsldp.dll

2006-09-14 03:10 170,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\appmgmts.dll

2006-09-14 03:10 164,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\credui.dll

2006-09-14 03:10 163,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\nwrdr.sys

2006-09-14 03:10 162,304 --a------ C:\WINDOWS\system32\dinput.dll

2006-09-14 03:10 161,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\cewmdm.dll

2006-09-14 03:10 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\mqise.dll

2006-09-14 03:10 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\ds32gt.dll

2006-09-14 03:10 159,232 --------- C:\WINDOWS\system32\sbeio.dll

2006-09-14 03:10 150,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\imapi.exe

2006-09-14 03:10 15,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

2006-09-14 03:10 15,104 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidir.sys

2006-09-14 03:10 143,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\dsprop.dll

2006-09-14 03:10 143,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\adsldpc.dll

2006-09-14 03:10 14,336 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinpdxx.sys

2006-09-14 03:10 139,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieakeng.dll

2006-09-14 03:10 138,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\mqad.dll

2006-09-14 03:10 137,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\dssenh.dll

2006-09-14 03:10 134,656 --------- C:\WINDOWS\system32\mssap.dll

2006-09-14 03:10 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinttxx.sys

2006-09-14 03:10 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinmdxx.sys

2006-09-14 03:10 13,568 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wacompen.sys

2006-09-14 03:10 126,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll

2006-09-14 03:10 124,928 --a------ C:\WINDOWS\system32\schtasks.exe

2006-09-14 03:10 123,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\dfrgui.dll

2006-09-14 03:10 120,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\idq.dll

2006-09-14 03:10 120,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\gpresult.exe

2006-09-14 03:10 12,800 --------- C:\WINDOWS\system32\spiisupd.exe

2006-09-14 03:10 12,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mutohpen.sys

2006-09-14 03:10 111,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\dgnet.dll

2006-09-14 03:10 110,592 --a------ C:\WINDOWS\system32\dbnetlib.dll

2006-09-14 03:10 11,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\icaapi.dll

2006-09-14 03:10 11,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\autolfn.exe

2006-09-14 03:10 107,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\rsnotify.exe

2006-09-14 03:10 105,984 --a------ C:\WINDOWS\system32\dmstyle.dll

2006-09-14 03:10 104,960 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinrvxx.sys

2006-09-14 03:10 104,448 --a------ C:\WINDOWS\system32\dmusic.dll

2006-09-14 03:10 102,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe

2006-09-14 03:10 100,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\advpack.dll

2006-09-14 03:10 100,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\6to4svc.dll

2006-09-14 03:10 10,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\dumprep.exe

2006-09-14 03:10 10,752 --a------ C:\WINDOWS\hh.exe

2006-09-14 03:10 1,677,312 --------- C:\WINDOWS\system32\wmvcore2.dll

2006-09-14 03:10 1,298,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\dxdiag.exe

2006-09-14 03:10 1,267,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll

2006-09-14 03:10 1,179,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\d3d8.dll

2006-09-14 03:10 1,057,760 --------- C:\WINDOWS\system32\ati3d2ag.dll

2006-09-14 03:10 1,032,704 --a------ C:\WINDOWS\explorer.exe

2006-09-14 03:09 97,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\psbase.dll

2006-09-14 03:09 96,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\logagent.exe

2006-09-14 03:09 94,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\tscfgwmi.dll

2006-09-14 03:09 93,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wlnotify.dll

2006-09-14 03:09 92,168 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpdd.dll

2006-09-14 03:09 91,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\xactsrv.dll

2006-09-14 03:09 91,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe

2006-09-14 03:09 90,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\trkwks.dll

2006-09-14 03:09 9,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\scrnsave.scr

2006-09-14 03:09 876,032 --a------ C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll

2006-09-14 03:09 871,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmvdmod.dll

2006-09-14 03:09 87,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll

2006-09-14 03:09 86,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpshell.dll

2006-09-14 03:09 78,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

2006-09-14 03:09 773,368 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmsdmod.dll

2006-09-14 03:09 77,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpstub.exe

2006-09-14 03:09 77,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\sdbinst.exe

2006-09-14 03:09 77,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\rtcshare.exe

2006-09-14 03:09 74,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\spoolss.dll

2006-09-14 03:09 74,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\mscms.dll

2006-09-14 03:09 713,728 --a------ C:\WINDOWS\system32\opengl32.dll

2006-09-14 03:09 712,704 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmadmoe.dll

2006-09-14 03:09 712,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\sxs.dll

2006-09-14 03:09 71,680 --a------ C:\WINDOWS\system32\ssdpsrv.dll

2006-09-14 03:09 708,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\ss3dfo.scr

2006-09-14 03:09 701,440 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxml2.dll

2006-09-14 03:09 70,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\sigverif.exe

2006-09-14 03:09 7,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\kd1394.dll

2006-09-14 03:09 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\raschap.dll

2006-09-14 03:09 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\odbcconf.exe

2006-09-14 03:09 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\msconf.dll

2006-09-14 03:09 69,120 --a------ C:\WINDOWS\system32\msctfp.dll

2006-09-14 03:09 684,032 --a------ C:\WINDOWS\system32\sstext3d.scr

2006-09-14 03:09 68,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\webclnt.dll

2006-09-14 03:09 68,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\shgina.dll

2006-09-14 03:09 679,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll

2006-09-14 03:09 67,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\sti.dll

2006-09-14 03:09 67,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\srclient.dll

2006-09-14 03:09 655,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll

2006-09-14 03:09 65,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\wextract.exe

2006-09-14 03:09 65,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\shimeng.dll

2006-09-14 03:09 65,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\odbccu32.dll

2006-09-14 03:09 65,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\odbccr32.dll

2006-09-14 03:09 63,488 --a------ C:\WINDOWS\system32\pautoenr.dll

2006-09-14 03:09 622,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\netcfgx.dll

2006-09-14 03:09 62,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe

2006-09-14 03:09 610,304 --a------ C:\WINDOWS\system32\sspipes.scr

2006-09-14 03:09 60,928 --a------ C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll

2006-09-14 03:09 6,656 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll

2006-09-14 03:09 6,656 --a------ C:\WINDOWS\system32\sensapi.dll

2006-09-14 03:09 6,656 --a------ C:\WINDOWS\system32\laprxy.dll

2006-09-14 03:09 59,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\ipv6mon.dll

2006-09-14 03:09 581,120 --a------ C:\WINDOWS\system32\rpcrt4.dll

2006-09-14 03:09 58,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\packager.exe

2006-09-14 03:09 58,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\licwmi.dll

2006-09-14 03:09 562,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\qedit.dll

2006-09-14 03:09 56,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\mshtmler.dll

2006-09-14 03:09 552,989 --a------ C:\WINDOWS\system32\msrepl40.dll

2006-09-14 03:09 55,808 --a------ C:\WINDOWS\system32\secur32.dll

2006-09-14 03:09 55,296 --a------ C:\WINDOWS\system32\ipconfig.exe

2006-09-14 03:09 54,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\npptools.dll

2006-09-14 03:09 54,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\ixsso.dll

2006-09-14 03:09 538,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\spider.exe

2006-09-14 03:09 53,760 --a------ C:\WINDOWS\system32\winsta.dll

2006-09-14 03:09 53,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\ipv6.exe

2006-09-14 03:09 515,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\logonui.exe

2006-09-14 03:09 512,029 --a------ C:\WINDOWS\system32\msexch40.dll

2006-09-14 03:09 51,712 --a------ C:\WINDOWS\system32\vdmredir.dll

2006-09-14 03:09 51,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\reg.exe

2006-09-14 03:09 50,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\utilman.exe

2006-09-14 03:09 49,664 --a------ C:\WINDOWS\system32\regapi.dll

2006-09-14 03:09 446,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmvdmoe.dll

2006-09-14 03:09 442,368 --a------ C:\WINDOWS\system32\sqlsrv32.dll

2006-09-14 03:09 44,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\tscupgrd.exe

2006-09-14 03:09 438,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll

2006-09-14 03:09 435,712 --a------ C:\WINDOWS\system32\ntmssvc.dll

2006-09-14 03:09 431,616 --a------ C:\WINDOWS\system32\riched20.dll

2006-09-14 03:09 430,592 --a------ C:\WINDOWS\system32\vssapi.dll

2006-09-14 03:09 43,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\ntlanman.dll

2006-09-14 03:09 426,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtcprx.dll

2006-09-14 03:09 421,919 --a------ C:\WINDOWS\system32\msrd2x40.dll

2006-09-14 03:09 42,537 --a------ C:\WINDOWS\system32\keyboard.sys

2006-09-14 03:09 42,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\wsnmp32.dll

2006-09-14 03:09 42,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe

2006-09-14 03:09 42,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\net.exe

2006-09-14 03:09 417,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll

2006-09-14 03:09 413,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcp60.dll

2006-09-14 03:09 407,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll

2006-09-14 03:09 406,528 --a------ C:\WINDOWS\system32\usp10.dll

2006-09-14 03:09 406,528 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe

2006-09-14 03:09 40,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\ntmsapi.dll

2006-09-14 03:09 4,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\msimg32.dll

2006-09-14 03:09 4,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdxmlc.dll

2006-09-14 03:09 399,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\lmrt.dll

2006-09-14 03:09 397,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll

2006-09-14 03:09 393,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\ssflwbox.scr

2006-09-14 03:09 386,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\themeui.dll

2006-09-14 03:09 385,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\qdvd.dll

2006-09-14 03:09 382,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll

2006-09-14 03:09 380,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmadmod.dll

2006-09-14 03:09 38,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\sens.dll

2006-09-14 03:09 377,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\wzcdlg.dll

2006-09-14 03:09 37,888 --a------ C:\WINDOWS\system32\url.dll

2006-09-14 03:09 368,710 --a------ C:\WINDOWS\system32\msisam11.dll

2006-09-14 03:09 365,056 --a------ C:\WINDOWS\system32\smlogcfg.dll

2006-09-14 03:09 360,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\MSSCP.dll

2006-09-14 03:09 36,921 --a------ C:\WINDOWS\system32\imeshare.dll

2006-09-14 03:09 36,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\umandlg.dll

2006-09-14 03:09 36,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\ncobjapi.dll

2006-09-14 03:09 358,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\msjetoledb40.dll

2006-09-14 03:09 35,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\rcimlby.exe

2006-09-14 03:09 35,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll

2006-09-14 03:09 348,189 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxbde40.dll

2006-09-14 03:09 348,189 --a------ C:\WINDOWS\system32\mspbde40.dll

2006-09-14 03:09 343,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe

2006-09-14 03:09 343,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

2006-09-14 03:09 34,816 --a------ C:\WINDOWS\system32\ssdpapi.dll

2006-09-14 03:09 34,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\mnmdd.dll

2006-09-14 03:09 337,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll

2006-09-14 03:09 336,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\ippromon.dll

2006-09-14 03:09 333,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\wiaservc.dll

2006-09-14 03:09 330,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\ipnathlp.dll

2006-09-14 03:09 33,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\ntio.sys

2006-09-14 03:09 320,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\scesrv.dll

2006-09-14 03:09 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\odbcad32.exe

2006-09-14 03:09 319,517 --a------ C:\WINDOWS\system32\msexcl40.dll

2006-09-14 03:09 311,327 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmv8dmod.dll

2006-09-14 03:09 303,616 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmstream.dll

2006-09-14 03:09 3,383,296 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll

2006-09-14 03:09 3,346 --a------ C:\WINDOWS\system32\redir.exe

2006-09-14 03:09 295,936 --a------ C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll

2006-09-14 03:09 295,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll

2006-09-14 03:09 294,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\msctf.dll

2006-09-14 03:09 290,816 --a------ C:\WINDOWS\system32\msnsspc.dll

2006-09-14 03:09 283,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\pdh.dll

2006-09-14 03:09 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmmkcert.dll

2006-09-14 03:09 278,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

2006-09-14 03:09 277,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstask.dll

2006-09-14 03:09 271,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\msihnd.dll

2006-09-14 03:09 267,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\oakley.dll

2006-09-14 03:09 264,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\wow32.dll

2006-09-14 03:09 26,112 --a------ C:\WINDOWS\system32\skeys.exe

2006-09-14 03:09 258,077 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstext40.dll

2006-09-14 03:09 252,928 --a------ C:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll

2006-09-14 03:09 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\udhisapi.dll

2006-09-14 03:09 25,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\slayerxp.dll

2006-09-14 03:09 25,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\shfolder.dll

2006-09-14 03:09 25,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\mslbui.dll

2006-09-14 03:09 249,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\odbc32.dll

2006-09-14 03:09 249,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\msieftp.dll

2006-09-14 03:09 249,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\tapisrv.dll

2006-09-14 03:09 249,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\newdev.dll

2006-09-14 03:09 246,302 --a------ C:\WINDOWS\system32\strmdll.dll

2006-09-14 03:09 241,725 --a------ C:\WINDOWS\system32\msuni11.dll

2006-09-14 03:09 241,693 --a------ C:\WINDOWS\system32\msjtes40.dll

2006-09-14 03:09 240,640 --a------ C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll

2006-09-14 03:09 240,640 --a------ C:\WINDOWS\system32\mpg4dmod.dll

2006-09-14 03:09 24,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\odbcbcp.dll

2006-09-14 03:09 239,616 --a------ C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll

2006-09-14 03:09 23,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\setup.exe

2006-09-14 03:09 23,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\psapi.dll

2006-09-14 03:09 229,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll

2006-09-14 03:09 220,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\logon.scr

2006-09-14 03:09 22,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\licmgr10.dll

2006-09-14 03:09 219,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll

2006-09-14 03:09 216,064 --a------ C:\WINDOWS\system32\osk.exe

2006-09-14 03:09 216,064 --a------ C:\WINDOWS\system32\moricons.dll

2006-09-14 03:09 213,023 --a------ C:\WINDOWS\system32\msltus40.dll

2006-09-14 03:09 207,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\mobsync.dll

2006-09-14 03:09 206,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\rasppp.dll

2006-09-14 03:09 204,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\mswebdvd.dll

2006-09-14 03:09 20,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\ssmarque.scr

2006-09-14 03:09 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpui.dll

2006-09-14 03:09 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpcore.dll

2006-09-14 03:09 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpcd.dll

2006-09-14 03:09 2,890,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\msi.dll

2006-09-14 03:09 2,362,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmvcore.dll

2006-09-14 03:09 198,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\iuengine.dll

2006-09-14 03:09 197,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\netman.dll

2006-09-14 03:09 195,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\msutb.dll

2006-09-14 03:09 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\qcap.dll

2006-09-14 03:09 191,488 --a------ C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll

2006-09-14 03:09 19,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\ssbezier.scr

2006-09-14 03:09 19,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpsnd.dll

2006-09-14 03:09 185,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\upnphost.dll

2006-09-14 03:09 183,808 --a------ C:\WINDOWS\system32\scecli.dll

2006-09-14 03:09 182,272 --a------ C:\WINDOWS\system32\ipsecsvc.dll

2006-09-14 03:09 181,760 --a------ C:\WINDOWS\system32\tapi32.dll

2006-09-14 03:09 18,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\ssmyst.scr

2006-09-14 03:09 18,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\snmpapi.dll

2006-09-14 03:09 18,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll

2006-09-14 03:09 18,944 --a------ C:\WINDOWS\system32\nddenb32.dll

2006-09-14 03:09 18,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\wtsapi32.dll

2006-09-14 03:09 18,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\ups.exe

2006-09-14 03:09 18,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\ping.exe

2006-09-14 03:09 179,712 --a------ C:\WINDOWS\system32\ntmsdba.dll

2006-09-14 03:09 176,640 --a------ C:\WINDOWS\system32\winmm.dll

2006-09-14 03:09 175,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\xenroll.dll

2006-09-14 03:09 173,568 --a------ C:\WINDOWS\system32\w32time.dll

2006-09-14 03:09 172,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\wldap32.dll

2006-09-14 03:09 170,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll

2006-09-14 03:09 170,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\sccsccp.dll

2006-09-14 03:09 17,664 --a------ C:\WINDOWS\system32\watchdog.sys

2006-09-14 03:09 169,984 --a------ C:\WINDOWS\system32\sccbase.dll

2006-09-14 03:09 169,472 --a------ C:\WINDOWS\system32\MsPMSP.dll

2006-09-14 03:09 163,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\mindex.dll

2006-09-14 03:09 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\rassapi.dll

2006-09-14 03:09 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\odbc32gt.dll

2006-09-14 03:09 159,232 --a------ C:\WINDOWS\system32\msimtf.dll

2006-09-14 03:09 155,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\itircl.dll

2006-09-14 03:09 152,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll

2006-09-14 03:09 151,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdart.dll

2006-09-14 03:09 147,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdchost.dll

2006-09-14 03:09 147,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\odbctrac.dll

2006-09-14 03:09 143,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll

2006-09-14 03:09 143,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\msorcl32.dll

2006-09-14 03:09 141,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\msnetobj.dll

2006-09-14 03:09 14,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\wship6.dll

2006-09-14 03:09 14,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\ssstars.scr

2006-09-14 03:09 14,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\runonce.exe

2006-09-14 03:09 139,776 --a------ C:\WINDOWS\system32\sfc_os.dll

2006-09-14 03:09 137,728 --a------ C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

2006-09-14 03:09 137,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\itss.dll

2006-09-14 03:09 136,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\webvw.dll

2006-09-14 03:09 136,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll

2006-09-14 03:09 135,168 --a------ C:\WINDOWS\system32\odbcconf.dll

2006-09-14 03:09 134,656 --a------ C:\WINDOWS\system32\shsvcs.dll

2006-09-14 03:09 132,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\upnp.dll

2006-09-14 03:09 13,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdsaddin.exe

2006-09-14 03:09 13,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\sigtab.dll

2006-09-14 03:09 124,928 --a------ C:\WINDOWS\system32\net1.exe

2006-09-14 03:09 124,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\wiadss.dll

2006-09-14 03:09 124,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\input.dll

2006-09-14 03:09 124,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2006-09-14 03:09 123,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\umpnpmgr.dll

2006-09-14 03:09 123,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe

2006-09-14 03:09 121,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

2006-09-14 03:09 121,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvfw32.dll

2006-09-14 03:09 120,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\offfilt.dll

2006-09-14 03:09 12,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\tracert.exe

2006-09-14 03:09 12,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\odbcp32r.dll

2006-09-14 03:09 12,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\mstinit.exe

2006-09-14 03:09 12,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\mscpx32r.dll

2006-09-14 03:09 118,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\ntmarta.dll

2006-09-14 03:09 115,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmsdmoe.dll

2006-09-14 03:09 112,640 --a------ C:\WINDOWS\system32\rastls.dll

2006-09-14 03:09 112,640 --a------ C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

2006-09-14 03:09 110,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\imm32.dll

2006-09-14 03:09 11,776 --a------ C:\WINDOWS\system32\localui.dll

2006-09-14 03:09 11,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\msrle32.dll

2006-09-14 03:09 107,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\oleprn.dll

2006-09-14 03:09 106,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\odbccp32.dll

2006-09-14 03:09 105,984 --a------ C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll

2006-09-14 03:09 103,936 --a------ C:\WINDOWS\system32\nlhtml.dll

2006-09-14 03:09 1,710,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\netshell.dll

2006-09-14 03:09 1,548,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\sfcfiles.dll

2006-09-14 03:09 1,507,356 --a------ C:\WINDOWS\system32\msjet40.dll

2006-09-14 03:09 1,438,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\query.dll

2006-09-14 03:09 1,431,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll

2006-09-14 03:09 1,343,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2006-09-14 03:09 1,289,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\quartz.dll

2006-09-14 03:09 1,284,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

2006-09-14 03:09 1,236,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll

2006-09-14 03:09 1,194,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll

2006-09-14 03:09 1,027,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmnetmgr.dll

2006-09-14 03:08 947,472 --a------ C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

2006-09-14 03:08 63,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\javaprxy.dll

2006-09-14 03:08 49,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\clspack.exe

2006-09-14 03:08 46,352 --a------ C:\WINDOWS\setdebug.exe

2006-09-14 03:08 404,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\javart.dll

2006-09-14 03:08 313,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\dx3j.dll

2006-09-14 03:08 286,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\vmhelper.dll

2006-09-14 03:08 21,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\msjdbc10.dll

2006-09-14 03:08 187,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacypt.dll

2006-09-14 03:08 172,304 --a------ C:\WINDOWS\system32\jview.exe

2006-09-14 03:08 171,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\wjview.exe

2006-09-14 03:08 171,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\jit.dll

2006-09-14 03:08 154,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\msawt.dll

2006-09-14 03:08 15,120 --a------ C:\WINDOWS\system32\jdbgmgr.exe

2006-09-14 03:08 139,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\javaee.dll

2006-09-14 03:08 113 --a------ C:\WINDOWS\system32\zonedon.reg

2006-09-14 03:08 113 --a------ C:\WINDOWS\system32\zonedoff.reg

2006-09-14 02:51 112,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll

2006-09-14 02:51 0 -rahs---- C:\MSDOS.SYS

2006-09-14 02:51 0 -rahs---- C:\IO.SYS

2006-09-14 02:51 0 --a------ C:\CONFIG.SYS

2006-09-14 02:51 0 --a------ C:\AUTOEXEC.BAT

2006-09-14 02:49 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\isign32.dll

2006-09-14 02:49 73,728 --a------ C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll

2006-09-14 02:49 73,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sr.sys

2006-09-14 02:49 65,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\icwphbk.dll

2006-09-14 02:49 64,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\acctres.dll

2006-09-14 02:49 48,640 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetres.dll

2006-09-14 02:49 45,568 --a------ C:\WINDOWS\system32\safrslv.dll

2006-09-14 02:49 43,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\safrcdlg.dll

2006-09-14 02:49 43,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\racpldlg.dll

2006-09-14 02:49 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe

2006-09-14 02:49 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\isrdbg32.dll

2006-09-14 02:49 29,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\safrdm.dll

2006-09-14 02:49 274,432 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll

2006-09-14 02:49 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\icfgnt5.dll

2006-09-14 02:49 12,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmevtmsg.dll

2006-09-14 02:49 11,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\atrace.dll

2006-09-14 02:48 73,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\avwav.dll

2006-09-14 02:48 5,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\write.exe

2006-09-14 02:48 44,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\hticons.dll

2006-09-14 02:48 35,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\winchat.exe

2006-09-14 02:48 349,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\hypertrm.dll

2006-09-14 02:48 228,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll

2006-09-14 02:48 184,320 --a------ C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe

2006-09-14 02:48 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\avmeter.dll

2006-09-14 02:48 139,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe

2006-09-14 02:48 131,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe

2006-09-14 02:47 97,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\comrepl.dll

2006-09-14 02:47 956,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll

2006-09-14 02:47 91,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll

2006-09-14 02:47 9,728 --a------ C:\WINDOWS\system32\reset.exe

2006-09-14 02:47 85,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll

2006-09-14 02:47 80,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\charmap.exe

2006-09-14 02:47 67,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdshost.exe

2006-09-14 02:47 605,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\getuname.dll

2006-09-14 02:47 60,416 --a------ C:\WINDOWS\system32\colbact.dll

2006-09-14 02:47 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe

2006-09-14 02:47 58,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtclog.dll

2006-09-14 02:47 56,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\sol.exe

2006-09-14 02:47 56,320 --a------ C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll

2006-09-14 02:47 55,296 --a------ C:\WINDOWS\system32\freecell.exe

2006-09-14 02:47 540,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\comuid.dll

2006-09-14 02:47 54,272 --a------ C:\WINDOWS\system32\stclient.dll

2006-09-14 02:47 5,120 --a------ C:\WINDOWS\system32\dcomcnfg.exe

2006-09-14 02:47 498,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll

2006-09-14 02:47 40,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\termdd.sys

2006-09-14 02:47 4,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\rdpcfgex.dll

2006-09-14 02:47 4,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxex.dll

2006-09-14 02:47 33,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\regini.exe

2006-09-14 02:47 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\comaddin.dll

2006-09-14 02:47 25,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxlegih.dll

2006-09-14 02:47 225,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrv.dll

2006-09-14 02:47 22,528 --a------ C:\WINDOWS\system32\qwinsta.exe

2006-09-14 02:47 22,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\msg.exe

2006-09-14 02:47 21,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\tdtcp.sys

2006-09-14 02:47 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\qprocess.exe

2006-09-14 02:47 20,480 --a------ C:\WINDOWS\system32\mtxdm.dll

2006-09-14 02:47 196,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\rdpdr.sys

2006-09-14 02:47 185,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll

2006-09-14 02:47 17,408 --a------ C:\WINDOWS\system32\tsshutdn.exe

2006-09-14 02:47 17,408 --a------ C:\WINDOWS\system32\mmfutil.dll

2006-09-14 02:47 161,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.dll

2006-09-14 02:47 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\qappsrv.exe

2006-09-14 02:47 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\tskill.exe

2006-09-14 02:47 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe

2006-09-14 02:47 15,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\cdmodem.dll

2006-09-14 02:47 15,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\tscon.exe

2006-09-14 02:47 15,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\logoff.exe

2006-09-14 02:47 147,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\comsnap.dll

2006-09-14 02:47 140,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

2006-09-14 02:47 14,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe

2006-09-14 02:47 14,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\shadow.exe

2006-09-14 02:47 139,528 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\rdpwd.sys

2006-09-14 02:47 127,488 --a------ C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe

2006-09-14 02:47 12,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\tdpipe.sys

2006-09-14 02:47 119,808 --a------ C:\WINDOWS\system32\winmine.exe

2006-09-14 02:47 114,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\calc.exe

2006-09-14 02:47 110,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll

2006-09-14 02:47 11,776 --a------ C:\WINDOWS\system32\xolehlp.dll

2006-09-14 02:47 1,161 --a------ C:\WINDOWS\system32\usrlogon.cmd

2006-09-13 23:01 18,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

 

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

2006-10-06 17:55 -------- d-------- C:\Program\Delade filer

2006-10-06 17:50 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\Skype

2006-10-06 00:35 -------- d-------- C:\Program\MSN Messenger

2006-10-06 00:35 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared

2006-10-05 21:14 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\Microgaming

2006-10-05 11:32 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\OpenOffice.org2

2006-10-04 00:54 -------- d-------- C:\Program\Mozilla Firefox

2006-10-03 21:00 -------- d-------- C:\Program\UnibetpokerMPP

2006-10-01 21:30 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\ppstream

2006-10-01 18:41 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\AdobeUM

2006-10-01 18:40 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\Adobe

2006-10-01 18:39 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\Adobe

2006-10-01 18:36 869 --a------ C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\AdobeDLM.log

2006-10-01 18:36 0 --a------ C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\dm.ini

2006-10-01 18:36 -------- d-------- C:\Program\Adobe

2006-10-01 17:27 -------- d---s---- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\Microsoft

2006-09-30 16:15 -------- d-------- C:\Program\PPStream

2006-09-30 12:01 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\Google

2006-09-29 12:33 -------- d-------- C:\Program\Skype

2006-09-29 12:33 -------- d-------- C:\Program\Google

2006-09-25 21:51 163644 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys

2006-09-25 21:36 -------- d-------- C:\Program\Sports Interactive

2006-09-25 16:24 -------- d-------- C:\Program\OpenOffice.org 2.0

2006-09-24 22:31 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\Macromedia

2006-09-24 19:07 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\F-Secure

2006-09-24 18:30 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\PEX

2006-09-24 18:23 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\Lavasoft

2006-09-24 18:22 -------- d-------- C:\Program\Telia

2006-09-14 22:05 -------- d-------- C:\Program\Windows Media Player

2006-09-14 21:35 -------- d-------- C:\Program\pagedfrg

2006-09-14 16:06 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\Mozilla

2006-09-14 15:51 -------- d-------- C:\Program\RegSeeker

2006-09-14 04:36 62 --ahs---- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\desktop.ini

2006-09-14 04:36 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\SpeechEngines

2006-09-14 04:36 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\ODBC

2006-09-14 04:32 -------- d-------- C:\Program\VIAudioi

2006-09-14 04:24 -------- d-------- C:\Program\InstallShield Installation Information

2006-09-14 04:23 -------- d-------- C:\Program\VIA

2006-09-14 04:23 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\InstallShield

2006-09-14 04:13 -------- d-------- C:\Program\Movie Maker

2006-09-14 04:11 -------- d-------- C:\Program\Windows NT

2006-09-14 04:11 -------- d-------- C:\Program\NetMeeting

2006-09-14 03:04 -------- d--h----- C:\Program\Uninstall Information

2006-09-14 03:04 -------- d-------- C:\Documents and Settings\JOHANNA\Application Data\Identities

2006-09-14 02:51 -------- d-------- C:\Program\xerox

2006-09-14 02:51 -------- d-------- C:\Program\microsoft frontpage

2006-09-14 02:50 -------- d-------- C:\Program\Onlinetj„nster

2006-09-14 02:49 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\Services

2006-09-14 02:49 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\MSSoap

2006-09-14 02:48 -------- d-------- C:\Program\MSN Gaming Zone

2006-09-14 02:48 -------- d-------- C:\Program\MSN

2006-09-14 02:48 -------- d-------- C:\Program\ComPlus Applications

2006-09-13 23:42 -------- d-------- C:\Program\Executive Software

2006-09-13 23:37 -------- d-------- C:\Program\Messenger

2006-09-13 23:34 -------- d-------- C:\Program\Internet Explorer

2006-09-13 23:31 -------- d-------- C:\Program\Outlook Express

2006-09-13 23:31 -------- d-------- C:\Program\Delade filer\System

2006-09-13 23:01 -------- d--h----- C:\Program\WindowsUpdate

2006-07-21 10:30 72704 --a------ C:\WINDOWS\system32\hlink.dll

 

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

*Note* empty entries are not shown

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="\"C:\\Program\\Skype\\Phone\\Skype.exe\" /nosplash /minimized"

"swg"="C:\\Program\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\1.0.720.3640\\GoogleToolbarNotifier.exe"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AudioDeck"="C:\\Program\\VIAudioi\\SBADeck\\ADeck.exe 1 "

"NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup"

"nwiz"="nwiz.exe /install"

"NvMediaCenter"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit"

"F-Secure Manager"="\"C:\\Program\\Telia\\Telias sakerhetstjanster\\Common\\FSM32.EXE\" /splash"

"F-Secure TNB"="\"C:\\Program\\Telia\\Telias sakerhetstjanster\\TNB\\TNBUtil.exe\" /CHECKALL /WAITFORSW"

"F-Secure Startup Wizard"="\"C:\\Program\\Telia\\Telias sakerhetstjanster\\FSGUI\\FSSW.EXE\" /reboot"

"tgcmd"="\"C:\\Program\\Telia\\Supportassistent\\bin\\tgcmd.exe\" /server /startmonitor /deaf"

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components]

"DeskHtmlVersion"=dword:00000110

"DeskHtmlMinorVersion"=dword:00000005

"Settings"=dword:00000001

"GeneralFlags"=dword:00000001

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

"Flags"=dword:00000002

"Position"=hex:2c,00,00,00,cc,00,00,00,00,00,00,00,34,03,00,00,c4,02,00,00,00, 00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

"CurrentState"=hex:04,00,00,40

"OriginalStateInfo"=hex:18,00,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff, ff,ff,04,00,00,00

"RestoredStateInfo"=hex:18,00,00,00,6a,02,00,00,23,00,00,00,a4,00,00,00,9a,00, 00,00,01,00,00,00

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE"

 

[HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\shellexecutehooks]

"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"=""

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer\Run]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system]

"dontdisplaylastusername"=dword:00000000

"legalnoticecaption"=""

"legalnoticetext"=""

"shutdownwithoutlogon"=dword:00000001

"undockwithoutlogon"=dword:00000001

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

 

[HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

"PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}"

"CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}"

"WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"

"SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}"

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders

securityproviders REG_SZ msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll

 

 

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

C:\WINDOWS\tasks\Scheduled scanning task.job

 

Completion time: 2006-10-06 17:56:59.93

ComboFix.txt

[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Skapa en ny mapp på C:\ och placera HijackThis.exe dit så C:\HjT\HijackThis.exe

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och klicka Fix checked

 

O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\Documents and Settings\JOHANNA\Skrivbord\Yinstall.exe

 

sen ska det vara ok enligt loggen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...