Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus !!!!!!!!


marry

Recommended Posts

Någon som har ett tips på hur jag får bort trojan och 5 andra filer som lagt till sig och varit som uppdateraing till Java, fall jag fattat det rätt.

 

Mitt virus program, AVG kan inte ta bort dem, funkar inte med spy sweeper heller . De kommer bara tillbaka. funkar inte ens i felsäkert läge.

Jag tog bort två filer med Hijack, vet dock inte fall det hjälpte men efter det ser inte virus prog något, men spy sweeper hittar 4 st cookies...hela tiden som inte går bort...

Heelp ! ;S

 

Link to comment
Share on other sites

Lägg hit HijackThis-loggen och en logg från SpySweeper (om möjligt) så får vi se om det finns något mer där.

 

I ditt svar bifogar du loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:04:36, on 2006-05-21

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\WINDOWS\system32\LVComsX.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program\ESET\nod32.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgwb.dat

C:\WINDOWS\SYSTEM32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\mia\Mina dokument\nya prog\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [spySweeper] "C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {001EE746-A1F9-460E-80AD-269E088D6A01} (Infotl Control) - http://site.ebrary.com.bibl.proxy.hj.se/support/plugins/ebraryRdr.cab

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: IAA Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

[/log]

 

nu syns filerna i virus programmet igen:

 

c:\documents and settings\mia\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\jar.jar-3973bd34-6b8f22c5.zip:\counter.class

 

c:\documents and settings\mia\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\jar.jar-3973bd34-6b8f22c5.zip:\VerifierBug.class

 

c:\documents and settings\mia\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\jar.jar-3973bd34-6b8f22c5.zip:\web.exe

 

c:\documents and settings\mia\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\jar.jar-3973bd34-6b8f22c5.zip:\worker.class

 

c:\documents and settings\mia\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\jar.jar-3973bd34-6b8f22c5.zip:\xeyond.class

 

 

jag körde NOD32 där stor det ;

 

[4] File cannot be opened. It may be in use by another application or operating system.

 

 

vad ska jag göra ??

 

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte se något otrevligt i loggen.

Det brukar rekommenderas att man inte har två antivirusprogram igång samtidigt, eftersom det kan bli en del konstiga beteenden när de samtidigt ska försöka kontrollera alla filer som man ska öppna i datorn.

 

Filerna i Javas cache är inga uppdateringar till Java utan ett java-program från någon webbsida du har besökt. Det ska gå bra att bara ta bort filen om du bara stänger av webbläsaren först, men du kanske behöver ställa in Utforskaren för att se den:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Skriver inte NOD32 vilken fil det gäller?

 

 

Link to comment
Share on other sites

det vet jag egentligen att man inte ska ha :P menar du Avg och nod32 / spy sweeper ?

nu gick det mkt bättre.. :) hittade en zipad mapp men alla filerna i och kunde ta bort den !

MEN efter omstart hittar spy sweeper fortfarande 4 cookies ......

fast avg hittar dock inget virus nu ..

 

nod32 skriver no threats .. men listar upp flera filer errror couldnt open

jag fattar noll här .........

 

Link to comment
Share on other sites

AVG och Nod32 är antivirusprogram, Spy Sweeper är ett antispionprogram.

 

Cookies är inte farliga för datorn.

 

nod32 skriver no threats .. men listar upp flera filer errror couldnt open

jag fattar noll här .........

Inte lätt för mig att fatta heller. ;) Men det är möjligt att den varnar om att den inte kan leta i filer som är öppna, det är normalt, men utan filnamn så kan jag inte säga säkert.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...