Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Norton Internet Security avinstallerat eller?


david Wagiström

Recommended Posts

david Wagiström

Häromdagen avinstallerade jag Norton Antivirus och allt som har med det att göra. Problemet är att jag har upptäckt att Nortons Brandvägg (Norton Internet Security) fortfarande är aktiverad, trotts att det inte finns en enda fil på hela datorn som visar det. Jag fick reda på att det var kvar när jag av en slump hamnade i säkerhetscentret i windows xp och där läste att "Norton Internet Security är aktiverad". Den går alltså inte att finna någon annanstans och den segar ner hela datorn. Jag gick därför igenom symantecs egen guide till att ta bort deras programvara men efter att ha gått igenom alla steg två gånger är brandväggen fortfarande kvar. Vad ska jag göra för att ta bort den?

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan ju se vad som kör på datorn med hjälp av loggen från HijackThis:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

Gå in i Kontrollpanelen/Administrativa verktyg/Tjänster och se om brandväggen ligger kvar som en tjänst. I så fall ska du högerklicka på den och välja Egenskaper. Klicka sedan på Stoppa och välj därefter Inaktivera i listrutan. Nu bör den inte starta mer.

 

I annat fall börjar med att ta reda på namnet på själva processen i Aktivitetshanteraren (Task Manager). Markera den och välj Avsluta, så stängs den.

 

Hämta därefter det utmärkta verktyget RegCleaner på http://www.worldstart.com/weekly-download/archives/reg-cleaner4.3.htm. Installera det. Klicka sedan på fliken som har att göra med program som startas när Windows startar (tror det är den andra från vänster, kommer inte ihåg namnet). Avmarkera kryssrutan till vänster om namnet om Nortons brandvägg finns där.

 

Jag tror att det ska funka nu...

 

Link to comment
Share on other sites

david Wagiström

körde en scan med hijackthis:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:44:41, on 2006-02-08

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\World of Warcraft\WoW-1.9.2.4996-to-1.9.3.5059-enGB-downloader.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\LVComsX.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS02

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [WINREMOTE] C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program\Delade filer\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Daemon Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [CAVRID] "C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CaAvTray] "C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det är inga Norton-program igång, men du har däremot C:\Program\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe igång. Är det en brandvägg måntro? Eller tillhör det bara antivirusprogrammet?

I det senare fallet så är det nog Säkerhetscentret som fått fnatt och det kanske löser sig om du installerar en brandvägg (vilket ju är bra att ha).

 

Link to comment
Share on other sites

david Wagiström

men jag använder ju windows brandväggen? sätter jag på den står det att jag har fler än en brandvägg igång vilket inte är så bra...

 

dessutom märks det på nedladdningen av WoW patchen att det är en brandvägg som stoppar den... eller ja det står till och med

[inlägget ändrat 2006-02-08 16:18:03 av david Wagiström]

Link to comment
Share on other sites

Nu fick jag lite svårt att förstå vad du menar.

Har du Windows brandväggen igång? Och den säger att det finns en annan brandvägg igång också? I så fall ser den ut att ha fått fnatt (om nu ISafe.exe inte var en brandvägg).

 

Det är säkrare att använda en annan brandvägg än den inbyggda i Windows XP, t ex gratis-varianten av ZoneAlarm.

 

Link to comment
Share on other sites

david Wagiström

ja fast det är inte riktigt vad jag behöver just nu... grejen är den att om jag stänger av windowsbrandväggen står det att Norton Internet Security är igång och om jag sätter igång windows brandväggen står det att jag har minst en brandvägg aktiverad och att det inte är bra för de kan motverka varandra typ

 

Link to comment
Share on other sites

eTrust Internet Security Suite innehåller en brandvägg. Har du installerat hela progammet och samtidigt använder Windows brandvägg, har du 2 brandväggar igång.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det låter som Windows-brandväggen har fått fnatt om den säger att det finns en Norton-brandvägg igång, för det gör det inte. Det jag tänkte var att om du installerar en annan brandvägg så spelar det ingen roll, då kan ju Windows-brandväggen vara avstängd och du har ett bra skydd.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

För att få säkerhetscentret att visa rätt, så måste man ta bort/döpa om mappen Repository (C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository). Starta om datorn, då bygger den upp en ny sån mapp.

Kolla om det finns nån autostart post i registret ellar i kör/msconfig/autostart.

Klicka ur boxen framför Nortons program om det finns något kvar.

 

Testa oxå ett annat register-städar-program för att vara helt säker på att det inte finns något kvar. T ex CCleaner. Ett "snällare" program som jag använder utan att vara orolig för att det städar "för mycket" är Easycleaner, men det är troligare att CCleaner hittar nåt i ditt fall. Kom ihåg att bara använda såna program när du precis har startat datorn.

 

Nu sa du i o f s att brandväggen stoppar ditt spel...

Var det när du hade XP brandväggen på eller av?

 

I värsta fall så får du installera Norton igen, och sedan avinstallera en gång till... men kolla så att det inte finns en funktion i Norton eller nåt annat säkerhets program som du använder, som skyddar registret.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.



×
×
  • Create New...