Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ändra datumformat


Guest

Recommended Posts

Gjorde själv ett test på servern jag lägger på och det blev rätt!

 

Testa detta(det jag testar på):

[log]

<%
Function GetDate(sDate)
dt=CDate(sDate)
Dim arrMonths,arrDays
sMonths="Januari,Februari,Mars,April,Maj,Juni,Juli,Augusti,September,Oktober,November,December"
sDays="Måndag,Tisdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,Lördag,Söndag"
arrMonths=Split(sMonths,",")
arrDays=Split(sDays,",")
sDt=arrDays(Weekday(dt,2)) & " " & Day(dt) & " " & arrMonths(Month(dt)-1) & ", " & Hour(dt) & ":" & Minute(dt)
GetDate=sDt
End Function

Dim Conn, ConnString, cmd, rs
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("db1.mdb")
Conn.Open ConnString

Set cmd = CreateObject("ADODB.Command")
Set cmd.ActiveConnection = Conn
cmd.CommandText = "SELECT datum FROM datum ORDER BY datum DESC"
Set rs = cmd.Execute

Response.Write GetDate(rs("datum"))

Set cmd = Nothing
rs.Close
Set rs = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
%>

[/log]

 

Fungerar inte detta hos dig är det mest troligt nått med servern du ligger på.

 

Såklart får du byta ut namen på databasen, databas-fälten osv till vad Du har!

 

 

[inlägget ändrat 2006-01-22 22:50:57 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply

Du har bara gjort ett syntaxfel någonstans, i det här fallet glömt en slutparentes. Möjligtvis en felaktig radbrytning i koden.

 

Link to comment
Share on other sites

expecting ")"
Läste inte så långt ner...

Nog dags att stänga datorn :)

 

Oj, ska jag lägga hela den i början av koden?

Du kunde använda enbart den koden för att testa!

Där fanns liksom inga "fel" i den.

 

EDIT: Det blev att stänga datorn. Lycka till!

[inlägget ändrat 2006-01-22 23:11:46 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Jag har bestämt mig för att strunta i veckodagar, jag lyckas helt enkelt inte få till det. Men då kommer nästa bekymmer: de postade kommentarerna får samma datum och tid som bloggen trots att kommentarerna är skrivna efter det att jag skrev bloggen. Kolla själva på:

 

www.viktorgustafsson.se/123beta (ser lite konstig ut i Internet Explorer)

 

/Viktor

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har bestämt mig för att strunta i veckodagar, jag lyckas helt enkelt inte få till det.

Maila mig din fil så ska jag se om jag inte kan få in det som du vill ha det. Jag tror det blir enklast så =)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...