Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Verlihub problem med installation


nire

Recommended Posts

Hej,

jag får inte ./configure att funka, jag har installerat alla program som dokumentationen säger att ja behöver.

 

Kolla bild.

Vad ska man göra?

 

[bild bifogad 2005-12-10 13:07:15 av nire]

 

Här är loggen som nämns i bilden:

 

[log]This file contains any messages produced by compilers while

running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.

 

It was created by configure, which was

generated by GNU Autoconf 2.59. Invocation command line was

 

$ ./configure

 

## --------- ##

## Platform. ##

## --------- ##

 

hostname = linux

uname -m = i686

uname -r = 2.6.12-9-386

uname -s = Linux

uname -v = #1 Mon Oct 10 13:14:36 BST 2005

 

/usr/bin/uname -p = unknown

/bin/uname -X = unknown

 

/bin/arch = i686

/usr/bin/arch -k = unknown

/usr/convex/getsysinfo = unknown

hostinfo = unknown

/bin/machine = unknown

/usr/bin/oslevel = unknown

/bin/universe = unknown

 

PATH: /usr/local/sbin

PATH: /usr/local/bin

PATH: /usr/sbin

PATH: /usr/bin

PATH: /sbin

PATH: /bin

PATH: /usr/bin/X11

 

 

## ----------- ##

## Core tests. ##

## ----------- ##

 

configure:1564: checking for a BSD-compatible install

configure:1619: result: /usr/bin/install -c

configure:1630: checking whether build environment is sane

configure:1673: result: yes

configure:1706: checking for gawk

configure:1735: result: no

configure:1706: checking for mawk

configure:1722: found /usr/bin/mawk

configure:1732: result: mawk

configure:1742: checking whether make sets $(MAKE)

configure:1766: result: no

configure:1985: checking for g++

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for c++

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for gpp

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for aCC

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for CC

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for cxx

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for cc++

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for cl

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for FCC

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for KCC

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for RCC

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for xlC_r

configure:2014: result: no

configure:1985: checking for xlC

configure:2014: result: no

configure:2027: checking for C++ compiler version

configure:2030: g++ --version </dev/null >&5

./configure: line 2031: g++: command not found

configure:2033: $? = 127

configure:2035: g++ -v </dev/null >&5

./configure: line 2036: g++: command not found

configure:2038: $? = 127

configure:2040: g++ -V </dev/null >&5

./configure: line 2041: g++: command not found

configure:2043: $? = 127

configure:2066: checking for C++ compiler default output file name

configure:2069: g++ conftest.cc >&5

./configure: line 2070: g++: command not found

configure:2072: $? = 127

configure: failed program was:

| /* confdefs.h. */

|

| #define PACKAGE_NAME ""

| #define PACKAGE_TARNAME ""

| #define PACKAGE_VERSION ""

| #define PACKAGE_STRING ""

| #define PACKAGE_BUGREPORT ""

| #define PACKAGE "verlihub"

| #define VERSION "0.9.8c"

| /* end confdefs.h. */

|

| int

| main ()

| {

|

| ;

| return 0;

| }

configure:2111: error: C++ compiler cannot create executables

See `config.log' for more details.

 

## ---------------- ##

## Cache variables. ##

## ---------------- ##

 

ac_cv_env_CC_set=

ac_cv_env_CC_value=

ac_cv_env_CFLAGS_set=

ac_cv_env_CFLAGS_value=

ac_cv_env_CPPFLAGS_set=

ac_cv_env_CPPFLAGS_value=

ac_cv_env_CPP_set=

ac_cv_env_CPP_value=

ac_cv_env_CXXCPP_set=

ac_cv_env_CXXCPP_value=

ac_cv_env_CXXFLAGS_set=

ac_cv_env_CXXFLAGS_value=

ac_cv_env_CXX_set=

ac_cv_env_CXX_value=

ac_cv_env_F77_set=

ac_cv_env_F77_value=

ac_cv_env_FFLAGS_set=

ac_cv_env_FFLAGS_value=

ac_cv_env_LDFLAGS_set=

ac_cv_env_LDFLAGS_value=

ac_cv_env_build_alias_set=

ac_cv_env_build_alias_value=

ac_cv_env_host_alias_set=

ac_cv_env_host_alias_value=

ac_cv_env_target_alias_set=

ac_cv_env_target_alias_value=

ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c'

ac_cv_prog_AWK=mawk

ac_cv_prog_make_make_set=no

 

## ----------------- ##

## Output variables. ##

## ----------------- ##

 

ACLOCAL='${SHELL} /root/verlihub-0.9.8c/missing --run aclocal-1.7'

AMDEPBACKSLASH=''

AMDEP_FALSE=''

AMDEP_TRUE=''

AMTAR='${SHELL} /root/verlihub-0.9.8c/missing --run tar'

AR=''

AUTOCONF='${SHELL} /root/verlihub-0.9.8c/missing --run autoconf'

AUTOHEADER='${SHELL} /root/verlihub-0.9.8c/missing --run autoheader'

AUTOMAKE='${SHELL} /root/verlihub-0.9.8c/missing --run automake-1.7'

AWK='mawk'

BASH_PATH=''

CC=''

CCDEPMODE=''

CFLAGS=''

CPP=''

CPPFLAGS=''

CRYPT_LIBS=''

CXX='g++'

CXXCPP=''

CXXDEPMODE=''

CXXFLAGS=''

CYGPATH_W='echo'

DEBUG_FALSE=''

DEBUG_TRUE=''

DEFS=''

DEPDIR=''

DLOPEN_LIBS=''

ECHO='echo'

ECHO_C=''

ECHO_N='-n'

ECHO_T=''

EGREP=''

EXEEXT=''

F77=''

FFLAGS=''

GEOIP_CFLAGS=''

GEOIP_CONFIG=''

GEOIP_LIBS=''

GEOIP_VERSION=''

INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'

INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'

INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'

INSTALL_STRIP_PROGRAM='${SHELL} $(install_sh) -c -s'

LDFLAGS=''

LIBOBJS=''

LIBS=''

LIBTOOL=''

LN_S=''

LTLIBOBJS=''

MAINT=''

MAINTAINER_MODE_FALSE=''

MAINTAINER_MODE_TRUE=''

MAKEINFO='${SHELL} /root/verlihub-0.9.8c/missing --run makeinfo'

MYSQL_CFLAGS=''

MYSQL_CONFIG=''

MYSQL_LIBS=''

MYSQL_VERSION=''

OBJEXT=''

PACKAGE='verlihub'

PACKAGE_BUGREPORT=''

PACKAGE_NAME='verlihub'

PACKAGE_STRING=''

PACKAGE_TARNAME=''

PACKAGE_VERSION=''

PATH_SEPARATOR=':'

PCRE_CFLAGS=''

PCRE_CONFIG=''

PCRE_LIBS=''

PCRE_VERSION=''

PTHREAD_CC=''

PTHREAD_CFLAGS=''

PTHREAD_LIBS=''

RANLIB=''

RELEASE='1'

SET_MAKE='MAKE=make'

SHELL='/bin/sh'

STRIP=''

SUB_PLUGINS=''

VERLIHUB_LIBS=''

VERSION='0.9.8c'

ac_ct_AR=''

ac_ct_CC=''

ac_ct_CXX='g++'

ac_ct_F77=''

ac_ct_RANLIB=''

ac_ct_STRIP=''

am__fastdepCC_FALSE=''

am__fastdepCC_TRUE=''

am__fastdepCXX_FALSE=''

am__fastdepCXX_TRUE=''

am__include=''

am__leading_dot='.'

am__quote=''

bindir='${exec_prefix}/bin'

build=''

build_alias=''

build_cpu=''

build_os=''

build_vendor=''

datadir='${prefix}/share/verlihub'

exec_prefix='NONE'

host=''

host_alias=''

host_cpu=''

host_os=''

host_vendor=''

includedir='${prefix}/include'

infodir='${prefix}/info'

install_sh='/root/verlihub-0.9.8c/install-sh'

libdir='${exec_prefix}/lib'

libexecdir='${exec_prefix}/libexec'

localstatedir='${prefix}/var'

mandir='${prefix}/man'

oldincludedir='/usr/include'

prefix='NONE'

program_transform_name='s,x,x,'

sbindir='${exec_prefix}/sbin'

sharedstatedir='${prefix}/com'

sysconfdir='${prefix}/etc'

target_alias=''

 

## ----------- ##

## confdefs.h. ##

## ----------- ##

 

#define PACKAGE "verlihub"

#define PACKAGE_BUGREPORT ""

#define PACKAGE_NAME ""

#define PACKAGE_STRING ""

#define PACKAGE_TARNAME ""

#define PACKAGE_VERSION ""

#define VERSION "0.9.8c"

 

configure: exit 77

[/log]

[inlägget ändrat 2005-12-10 13:14:15 av nire]

781714_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Du behöver en C-kompilator ;) Eftersom du använder Ubuntu åtgärdas det enklast genom att köra sudo aptitude install build-essential

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Har samma problem när jag försöker installera från scource

 

körde sudo aptitude install build-essential

men nu står det

 

[log]

checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c

checking whether build environment is sane... yes

checking for gawk... no

checking for mawk... mawk

checking whether make sets $(MAKE)... yes

checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no

checking for gcc... gcc

checking for C compiler default output file name... a.out

checking whether the C compiler works... yes

checking whether we are cross compiling... no

checking for suffix of executables...

checking for suffix of object files... o

checking whether we are using the GNU C compiler... yes

checking whether gcc accepts -g... yes

checking for gcc option to accept ANSI C... none needed

checking for style of include used by make... GNU

checking dependency style of gcc... gcc3

checking how to run the C preprocessor... gcc -E

checking build system type... i686-pc-linux-gnu

checking host system type... i686-pc-linux-gnu

checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed

checking for egrep... grep -E

checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld

checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes

checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r

checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B

checking whether ln -s works... yes

checking how to recognise dependent libraries... pass_all

checking for ANSI C header files... yes

checking for sys/types.h... yes

checking for sys/stat.h... yes

checking for stdlib.h... yes

checking for string.h... yes

checking for memory.h... yes

checking for strings.h... yes

checking for inttypes.h... yes

checking for stdint.h... yes

checking for unistd.h... yes

checking dlfcn.h usability... yes

checking dlfcn.h presence... yes

checking for dlfcn.h... yes

checking for g++... g++

checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes

checking whether g++ accepts -g... yes

checking dependency style of g++... gcc3

checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E

checking for g77... no

checking for f77... no

checking for xlf... no

checking for frt... no

checking for pgf77... no

checking for fort77... no

checking for fl32... no

checking for af77... no

checking for f90... no

checking for xlf90... no

checking for pgf90... no

checking for epcf90... no

checking for f95... no

checking for fort... no

checking for xlf95... no

checking for ifc... no

checking for efc... no

checking for pgf95... no

checking for lf95... no

checking for gfortran... no

checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no

checking whether accepts -g... no

checking the maximum length of command line arguments... 32768

checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok

checking for objdir... .libs

checking for ar... ar

checking for ranlib... ranlib

checking for strip... strip

checking if gcc static flag works... yes

checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no

checking for gcc option to produce PIC... -fPIC

checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes

checking if gcc supports -c -o file.o... yes

checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes

checking whether -lc should be explicitly linked in... no

checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so

checking how to hardcode library paths into programs... immediate

checking whether stripping libraries is possible... yes

checking if libtool supports shared libraries... yes

checking whether to build shared libraries... yes

checking whether to build static libraries... no

configure: creating libtool

appending configuration tag "CXX" to libtool

checking for ld used by g++... /usr/bin/ld

checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes

checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes

checking for g++ option to produce PIC... -fPIC

checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes

checking if g++ supports -c -o file.o... yes

checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes

checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so

checking how to hardcode library paths into programs... immediate

checking whether stripping libraries is possible... yes

appending configuration tag "F77" to libtool

checking whether NLS is requested... yes

checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt

checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt

checking for xgettext... /usr/bin/xgettext

checking for msgmerge... /usr/bin/msgmerge

checking whether we are using the GNU C Library 2 or newer... yes

checking for ranlib... (cached) ranlib

checking for library containing strerror... none required

checking for an ANSI C-conforming const... yes

checking for signed... yes

checking for inline... inline

checking for off_t... yes

checking for size_t... yes

checking for long long... yes

checking for long double... yes

checking for wchar_t... yes

checking for wint_t... yes

checking for inttypes.h... yes

checking for stdint.h... yes

checking for intmax_t... yes

checking whether printf() supports POSIX/XSI format strings... yes

checking for working alloca.h... yes

checking for alloca... yes

checking for stdlib.h... (cached) yes

checking for unistd.h... (cached) yes

checking for getpagesize... yes

checking for working mmap... yes

checking whether we are using the GNU C Library 2.1 or newer... yes

checking whether integer division by zero raises SIGFPE... yes

checking for unsigned long long... yes

checking for inttypes.h... yes

checking whether the inttypes.h PRIxNN macros are broken... no

checking for stdint.h... (cached) yes

checking for SIZE_MAX... yes

checking for stdint.h... (cached) yes

checking for CFPreferencesCopyAppValue... no

checking for CFLocaleCopyCurrent... no

checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld

checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes

checking for shared library run path origin... done

checking for ptrdiff_t... yes

checking argz.h usability... yes

checking argz.h presence... yes

checking for argz.h... yes

checking limits.h usability... yes

checking limits.h presence... yes

checking for limits.h... yes

checking locale.h usability... yes

checking locale.h presence... yes

checking for locale.h... yes

checking nl_types.h usability... yes

checking nl_types.h presence... yes

checking for nl_types.h... yes

checking malloc.h usability... yes

checking malloc.h presence... yes

checking for malloc.h... yes

checking stddef.h usability... yes

checking stddef.h presence... yes

checking for stddef.h... yes

checking for stdlib.h... (cached) yes

checking for string.h... (cached) yes

checking for unistd.h... (cached) yes

checking sys/param.h usability... yes

checking sys/param.h presence... yes

checking for sys/param.h... yes

checking for asprintf... yes

checking for fwprintf... yes

checking for getcwd... yes

checking for getegid... yes

checking for geteuid... yes

checking for getgid... yes

checking for getuid... yes

checking for mempcpy... yes

checking for munmap... yes

checking for putenv... yes

checking for setenv... yes

checking for setlocale... yes

checking for snprintf... yes

checking for stpcpy... yes

checking for strcasecmp... yes

checking for strdup... yes

checking for strtoul... yes

checking for tsearch... yes

checking for wcslen... yes

checking for __argz_count... yes

checking for __argz_stringify... yes

checking for __argz_next... yes

checking for __fsetlocking... yes

checking whether _snprintf is declared... no

checking whether _snwprintf is declared... no

checking whether feof_unlocked is declared... yes

checking whether fgets_unlocked is declared... no

checking whether getc_unlocked is declared... yes

checking for iconv... yes

checking for iconv declaration...

extern size_t iconv (iconv_t cd, char * *inbuf, size_t *inbytesleft, char * *outbuf, size_t *outbytesleft);

checking for nl_langinfo and CODESET... yes

checking for LC_MESSAGES... yes

checking for bison... no

checking for CFPreferencesCopyAppValue... (cached) no

checking for CFLocaleCopyCurrent... (cached) no

checking whether NLS is requested... yes

checking whether included gettext is requested... no

checking for GNU gettext in libc... yes

checking whether to use NLS... yes

checking where the gettext function comes from... libc

checking for sed... /bin/sed

checking for uname... /bin/uname

checking system type... Linux

checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config

checking for GLIB - version >= 2.0.3... no

*** Could not run GLIB test program, checking why...

*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the

*** exact error that occured. This usually means GLIB is incorrectly installed.

configure: error: "Cannot find glib"[/log]

 

när jag skriver ./configure

och kan fortfarande inte skrvia make för då står det

make: *** Inga mål angavs och ingen makefil hittades. Stannar.

 

Hjälp tack

 

Edit: fixat

[inlägget ändrat 2005-12-27 13:26:03 av HOSt]

Link to comment
Share on other sites

Tips: Normalt finns det, när man laddar ner källkod, en fil som heter INSTALL, eller README eller liknande.

 

Ofta är det en väldigt bra idé att läsa de filerna. Där brukar det stå vilka bibliotek, verktyg och annat som behöver vara installerat för att programmet ska gå att kompilera och köra.

 

Annars kan man lista ut rätt mycket från meddelandena från configure. Kolla framför allt på de allra sista raderna, där det står "error"

 

Där antyds att glib >= 2.0.3 behövs, men är inte installerat.

 

Så:

 

[log]$ apt-cache search libglib

libglib1.2 - The GLib library of C routines

libglib1.2-dbg - GLib libraries and debugging symbols

libglib1.2-dev - Development files for GLib library

libglibmm-2.4-1c2 - C++ wrapper for the GLib toolkit (shared libraries)

libglib1.2-doc - Documentation files for the GLib library version 1.2

libglib-cil - CLI binding for the GLib utility library

libglib-perl - Perl interface to the GLib and GObject libraries

libglib2.0-0 - The GLib library of C routines

libglib2.0-0-dbg - The GLib libraries and debugging symbols

libglib2.0-data - Common files for GLib library

libglib2.0-dev - Development files for the GLib library

libglib2.0-doc - Documentation files for the GLib library

libglibmm-2.4-1c2a - C++ wrapper for the GLib toolkit (shared libraries)

libglibmm-2.4-dev - C++ wrapper for the GLib toolkit (development files)

libglib2-ruby - Glib 2 bindings for the Ruby language

libglib2.0-cil - CLI binding for the GLib utility library 2.4[/log]libglib2.0-0 behövs för att köra programmet (och är troligtvis redan installerat), libglib2.0-dev behövs för att kompilera (det gäller allmänt för paket som slutar på "-dev").

 

De rader som slutar på "... no" är också intressanta. De antyder att nåt saknas, inte hittades eller inte behövs.

 

Om de är "saker som inte behövs", typ "

checking whether the inttypes.h PRIxNN macros are broken... no", så kan de ignoreras.

 

Skriptet kollar t ex efter en Fortrankompilator och Bison. Det kan vara värt att se efter i dokumentationen om de behövs.

 

Kolla även ./configure --help för att se om det finns några intressanta tillvall mm.

 

./configure måste köras klart, utan fel, för att en make-fil ska skapas (och utan make-fil går det inte att köra make).

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...