Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hur fixar jag problemet?


hejahv

Recommended Posts

Nej.

DU måste ju ha en funktion för inloggning som ser till att tilldela den sessionsvariabel, som används för kontroll, med ett värde. Dvs. en inloggnings sida. Där avgör du vilken/vilka uppgifter om användaren som skall användas, efter det att användaren har verifierat sig.

 

Har redan en inloggningssida med följande kod:

 

[log]<% Response.Buffer = TRUE %>

<!-- #include virtual="/Sole Distributors Supportcenter/SSI/adovbs.inc" -->

 

<html>

 

<title>Inloggning och användardatabas</title>

 

<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\Sole Distributors Supportcenter\data\users.mdb"

 

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %>

 

<% '====================================================================================================================== %>

<% ' Kontrollera användarnamn, lösenord och behörighet %>

<% '====================================================================================================================== %>

<link href="styles/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<% Visa = "SELECT * FROM users"

RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

X = FALSE

 

Do Until X = TRUE OR RecSet.EOF

 

If RecSet("Username") = Request.Form("Username") Then

X = TRUE

Exit Do

End If

 

RecSet.MoveNext

 

Loop

 

If X = TRUE Then

 

Y = FALSE

Do Until Y = TRUE OR RecSet.EOF

 

If RecSet("Password") = Request.Form("password") Then

Y = TRUE

Exit Do

End If

 

RecSet.MoveNext

 

Loop

 

End If

 

If X = FALSE Then

Response.Write "The username you have written is wrong!"

 

ElseIf Y = FALSE Then

Response.Write "The password you have written is wrong!"

 

End If

 

If X = TRUE AND Y = TRUE Then

 

Session("username") = Request.Form("username")

Session("password") = Request.Form("password") %>

 

<% '====================================================================================================================== %>

<% ' Script för inloggade med A-access %>

<% '====================================================================================================================== %>

 

<% If RecSet("Access") = "A" Then

Session("access") = "A" %>

 

 

 

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<style type="text/css">

<!--

.style1 {

font-size: 20px;

font-weight: bold;

}

-->

</style>

 

 

 

<head>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!--This is one of many scripts which are available at: *---

//--http://www.JavaScript.nu/javascript *---

//--This script is FREE, but you MUST let these lines *---

//--remain if you use this script. *---

 

//***---Efter hur många millisekunder ska man skickas vidare. 0=På direkten; 3000=3 sekunder.

meta_tid=0

 

//***---Ange till vilken sida man ska komma här nedan.

sida="left.asp"

 

function meta()

{

//***---Ersätt "self" mot "top" om den nya sidan ska komma i helskärm. Om sidan ska komma i en viss frame, ersätt "self" mot "parent.FRAMENSNAMN".

parent.leftFrame.location=sida

}

setTimeout("meta()",meta_tid)

//-->

</SCRIPT></head>

 

<font face="verdana, arial"><span class="style1"><% Text = "Welcome " %>

<% =UCase(Text) %>

<% =UCase(RecSet("Contact person")) %>!</span></font>

<% End If %>

 

<% '====================================================================================================================== %>

<% ' Script för inloggade med B-access %>

<% '====================================================================================================================== %>

 

<% If RecSet("Access") = "B" Then

Session("access") = "B" %>

 

<% Response.Redirect "Admin/normal.asp" %>

<% '=Session("Password") %>

<% '=Session("Username") %>

 

Welcome <% =RecSet("Username") %>

 

<% Else %>

 

<% End If

End If

RecSet.Close

Connect.Close %>

 

</html>[/log]

 

 

Antingen så gör du då innan detta en inläsning från rätt kolumn för att hämta den info du vill ha. Sedan kan du lägga till den i discussion -tabellen.

 

Kan du hjälpa mig med kod för detta? Förstår inte riktigt hur man skriver den...

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har inte riktigt tid att skriva all din kod... :)

 

Jag föreslår en koll på tex:

http://www.w3schools.com/asp/default.asp

och

http://www.w3schools.com/sql/default.asp

för lite grundläggande info om asp och sql.

 

IDG's asp-skola är i mitt tycke inget vidare....

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Link to comment
Share on other sites

Nej det är faktiskt svårt att hitta bra källor för information om asp på svenska.

Pellesoft är väl en av de bättre. Tex:

http://www.pellesoft.se/area/articles/articlearea.aspx?id=1&subj=62

Anledningen är nog att fler och fler går över till dotnet för utveckling av dynamiska webblösningar.

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Link to comment
Share on other sites

Nej det är faktiskt svårt att hitta bra källor för information om asp på svenska

 

OT: Jag tycker att det är oroande många som ställer frågor på e-forum som inte behärskar engelska. Jag kan acceptera att kunskapen är dålig i högre åldrar då de inte läste engelska från tidiga årskurser som vi faktiskt gjort nu i decennier. Vad beror egentligen detta på?

(iofs, tonåringar idag behärskar ju inte ens svenska, så det är väl någon språkgen som håller på att degenerera i det här landet kanske)

 

Link to comment
Share on other sites

Nej det är faktiskt svårt att hitta bra källor för information om asp på svenska.

Pellesoft är väl en av de bättre. Tex:

http://www.pellesoft.se/area/articles/articlearea.aspx?id=1&s

ubj=62

Anledningen är nog att fler och fler går över till dotnet för utveckling av dynamiska webblösningar.

 

Vilken av hans lektioner beskriver det jag vill ha hjälp med??

 

Link to comment
Share on other sites

Du har ju fått ganska mycket hjälp av Cluster, och det bästa du kan göra är nog att själv lära dig via guider på nätet eller exempelvis köpa en bok - i slutänden så är ju ändå så att du troligtvis måste underhålla din egen kod och då krävs det ju viss kunskap iallafall.

 

Det är ju inte så ofta som guider och artiklar hjälper dig exakt med det du behöver ha hjälp med men däremot kanske du får lite aha-upplevelser på vägen och kommer på alternativa lösningar eller får idéer för framtiden. Råkar själv ut för det titt som tätt, och det är oftast på det sättet man utvecklas framåt i sitt tänkande...

 

...och så tror jag Cluster skulle bli glad över ett poäng efter all den hjälp han gett och den tid han lagt ned. Ett tips i all välmening :).

 

Link to comment
Share on other sites

Hm...jag förstår er också.

 

Saken är bara den att jag känner att jag inte riktigt fått den hjälp jag ville ha från början. Sen om det beror på att Cluster har missförstått mig eller jag har förklarat det dåligt vet jag inte.

 

Får jag hjälp med detta skulle det hjälpa mig på många sätt fram över, eftersom jag ska använda detta mycket.

 

Mitt problem är att hämta en viss kolumn från en annan tabell och lägga till den i en annan tabells kolumn, om ni förstår hur jag menar?

 

//

 

Link to comment
Share on other sites

Om informationen ligger i två tabeller i en databas redan från början så bör det ju vara hyffsat enkelt...

 

INSERT INTO [tabell1] ([subject], [Message], [Written By], [[color="#0000ff"]Date[/color]])
[color="#0000ff"]Select[/color] [subject], [Message], [Written By], [[color="#0000ff"]Date[/color]]
FROM [tabell2]
WHERE ...

 

...beror ju förstås på vilka kolumner och vilken information du ska föra över, men i stort sett bör det se ut ngnting liknande om du bara ska föra över från en DB-tabell till en annan.

 

edit: Snyggade till "select" :)

[inlägget ändrat 2005-12-09 11:43:55 av Mol]

Link to comment
Share on other sites

[log]INSERT INTO [discussion] ([subject], [Message], [Written By], [Date])"

Select [Contact person]

FROM [users]

WHERE [Contact person] = ('&Session("Username")&"')[/log]

 

Får följande felmeddelande:

 

Feltyp:

Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03FD)

'Case' förväntas.

/Sole Distributors Supportcenter/Discussion/newsubject.asp, line 51, column 7

Select [Written by]

------^

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Du måste ju hämta lika många värden ur den ena tabellen som du vill lägga in i den andra tabellen.

 

Nu hämtar du ETT värde men vill lägga in FYRA!

 

Kolla även "-tecknet efter [Date]), ska nog inte stå där!

Ett tips! Kolla nere vid Session("UserName").

 

EDIT:

Döp dina fältnamn till Hela namn istället.

Contact_Name är bättre än Contact Name.

 

Har inte riktigt orkat kolla igenom Hela tråden men är detta all relevant kod som är inblandad i funktionen?

Sammanställ annars det på nytt och skapa en eventuell ny tråd för denna börjar bli rätt rörig/seg.

 

[inlägget ändrat 2005-12-09 14:33:13 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...